Featured

First blog post

This is the post excerpt.

Advertisements

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

post

JULES VERNE

JULES VERNE

Trampoty páně Thompsonovy

NÁVRAT BRNO 1995

I. KAPITOLA

V lijáku

Rozkročen, oči v zamyšlení upřené k zachmuřenému obzoru, stál Robert Morgand už dobrých pět minut nepohnutě v jedné z nejzasmušilejších londýnských ulic, před tmavou, dlouhou zdí, hustě polepenou plakáty. Z oblaků se lilo tak, že voda proudící prostředkem ulice se rozlévala už i po chodnících a zle dorážela na nohy snílka, jehož hlava ostatně nebyla lépe chráněna.

Bůh sám ví, kde jeho duch bloudil, mohl-li Morgand deštník nad sebou nepozorovaně tak posunout, že voda z oblak se doslova lila se střechy klobouku na oblek jako houba promočený, než splynula s dravou bystřinou tekoucí po zemi.

Robert Morgand si této nepohody nevšímal. Necítil ledovou sprchu dopadající mu na ramena a jestliže se díval upřeně na své polobotky, vůbec si neuvědomoval, že se stávají dvěma úskalími, do nichž bije rozezlená bystřina drobnými nárazy.

Jeho pozornost byla soustředěna výhradně k tajemné práci, kterou se zabývala jeho levice. Ta byla ponořena do kapsy, nabírala, prsty propouštěla a znovu nabírala několik kusů drobných mincí, jejichž částka, jak se už několikrát přesvědčil, nepřesahovala výše třicet tři franků a čtyřicet pět centimů.

Rodem z Francie, kde ho zlý osud náhle zbavil existence, Robert Morgand přišel před půlrokem do Londýna a sehnal si tu nevýnosné místo učitele řečí a skromně se jím živil. Ale dnes přišel i o ně. To byla příčina, proč když zjistil až příliš rychle svoji hotovost, bloudil za spásnou myšlenkou ulicemi, než se nevědomky zastavil na místě, kde jsme se s ním poznali.

Co si měl počít s třiatřiceti franky v kapse, bez přátel, sám jediný v bludišti velkoměsta?

To byla opravdu těžká otázka. Tak těžká, že čím déle se s ní Robert Morgand zabýval, tím míň si troufal ji příznivě vyřešit.

Ale Robert Morgand nebyl z těch, kteří rychle pozbývají mysli. Už jeho zevnějšek o tom svědčil.

Byl to hezký muž světlé pleti, jasného čela, kaštanových vlasů, střižených po vojensku, měl dlouhý francouzský knír, který dělil pěkná ústa od zakřiveného nosu v energickou linii. Byl to ale nejen hezký muž -, byl také i dobrý a přímý. – Poctivost a dobrota mu hleděla z tmavomodrých očí a jeho měkký pohled neznal jinou cestu než rovnou a čestnou.

K milé a slibné tváři se dobře hodil i zbytek jeho zevnějšku.

Široká, pěkná ramena, klenutá hruď, svalnaté končetiny, vyrovnaný pohyb, pečlivě pěstěné ruce prozrazovaly aristokratického siláka, jehož sportem otužilé tělo dýchalo svižností a silou.

Hezký, silný a dobrý mladík: to byl celkový dojem jeho zevnějšku.

Že Robert nebyl z těch, kdo se dají ranou osudu vyhodit ze sedla, už dokázal a byl vždy připraven k obraně, vždy hoden vítězství a chtěl to dokázat i napříště. Jsou ale někdy prudké srážky s osudem a nejlepšímu jezdci někdy sjede noha ze třmenu. I Robert, jestli máme zůstat při jeho obraze, se poněkud smekl ze sedla, ale rychle se v něm zkoušel narovnat, i když ještě nevěděl, čeho se chopí.

Když si stejnou otázku bezvýsledně položil nejméně stokrát, pohlédl k oblakům, jako by se odtamtud dožadoval odpovědi. Ale z oblohy se jenom lil déšť a déšť. Teď se teprve Robert probral ze svého zamyšlení, teprve teď si všiml kaluží, v nichž stál, i tmavé dlouhé zdi, na níž byly nalepeny pestré plakáty.

Jeden z nich, velkého formátu a tlumených barev visel přímo před ním. Robert na něj upřel zrak a jen znenáhla se probíral ze svého zamyšlení a dal se mechanicky do čtení. Přečetl jej jednou, podruhé, potřetí a pořád nevěděl co četl. Až když mu padl do očí poslední řádek, tištěný drobným písmem, oživl a dal se do čtení počtvrté. Obsah plakátu byl tento:

Cestovní kancelář Baker & Spol.

69 Newgate Street, Londýn

VELIKÝ VÝLET

ke třem souostrovím Azory – Madeira – Kanárské ostrovy výtečným parníkem The Traveller o 2500 tunách a 3000 koňských silách. Kapitán: Mathews.

Odjezd z Londýna: 10. května v 7 h. večer.

Návrat do Londýna: 14. června v poledne.

Páni cestující nebudou mít kromě jízdného jiné výlohy.

K výletům nosiči a povozy. – Hotely první třídy.

Jízdné: 78 L (78 liber šterlinků = 1.950 fr.) Bližší zprávy v cestovní kanceláři: 69 Newgate Street – Londýn Hledá se průvodce-tlumočník!

Robert přistoupil blíž a přesvědčil se, že četl správně. Ano, cestovní kancelář hledala průvodce-tlumočníka.

Rozhodl se okamžitě, že tím tlumočníkem bude sám… Jestli se ovšem bude cestovní kanceláři Baker & Spol. hodit.

Co jestli se jim nebude zamlouvat? Nebo je-li už to místo zadáno?

O první otázce nebude ovšem rozhodnuto, dokud se nepředstaví.

Ve věci druhé však mu dodával naději vzhled slibného plakátu. Prozrazoval svou zánovností, že byl nelepen teprve ráno nebo nanejvýš v předvečer.

Přesto nechtěl Robert nic promeškat. Měsíc klidu, ve kterém by měl zase dostat vyklouzlé nohy do třmenů, možnost ušetřit si cestou slušný obnos – předpokládal totiž, že se mu na lodi dostane celého zaopatření – a nadto příjemná a zajímavá cesta, ne, bylo to všechno příliš svůdné, aby tím mohl Robert pohrdnout.

Pospíšil si tedy do Newgate Street. Bilo právě jedenáct, když otvíral domovní dveře čísla 69.

Předsíň a chodba, kudy ho vedl mladý muž, dělaly příznivý dojem.

Vyšlapané koberce, poněkud vybledlé, ale pěkné čalounění nasvědčovaly, že Bakerova cestovní kancelář neexistuje teprve od včerejška.

Robert následoval svého průvodce a konečně vstoupil do úhledného pokoje, kde mu od širokého stolu vyšel vstříc pán.

„Mám čest mluvit s panem Bakerem?“ zeptal se Robert.

„Pan Baker není přítomen, ale ve všem ho zastupuji,“ odpověděl neznámý muž a pokynul Robertovi, aby se posadil.

„Četl jsem plakát,“ začal Robert, „kterým vaše kancelář ohlašuje hromadnou výpravu, kterou pořádá, a dočetl jsem se v něm, že hledáte tlumočníka. Přicházím, abych vám nabídl své služby.“ Zástupce ředitele si pozorně prohlížel svého hosta.

„Jaké řeči znáte?“ zeptal se po krátké odmlce.

„Francouzky, anglicky, španělsky a portugalsky.“

„Ovládáte je dobře?“

„Francouz jsem. Nakolik znám anglicky, můžete posoudit sám. A španělsky a portugalsky znám jako anglicky.“

„Výborně. Ale to ještě není všechno. Od svého tlumočníka žádáme, aby byl zároveň průvodce, to znamená, aby znal také země, zahrnuté do naší výpravy.“ Robert chvíli váhal.

„Ano, tak tomu také rozumím,“ odpověděl potom.

„Pak přistupme k otázce platu,“ řekl ředitelův zástupce. „Nabízíme vám tři sta franků za celou cestu, opatření, byt a všechno co s tím souvisí. Jsou vám tyto podmínky vhod?“

„Prosím,“ prohlásil Robert.

„Můžete mi předložit nějaká doporučení?“ pokračoval místoředitel.

„Jsem v Londýně bohužel příliš krátkou dobu. Ale mám tady list lorda Murphyho, který vám dá o mně informace a který vám zároveň vysvětlí, proč jsem nyní bez místa,“ odpověděl Robert a podával místořediteli dopis, který oplýval chválou a lichotivým posudkem.

Psaní bylo dlouhé. Vážný a přesný zástupce ředitele je však četl velmi pozorně a odvažoval takřka každé slovo. Potom zvedl hlavu s výrazem, který nepřipouštěl pochybnosti o jeho rozhodnutí.

„Kde bydlíte?“ zeptal se.

„Číslo 25, Cannon Street.“

„Promluvím o vás s panem Bakerem,“ řekl a zapsal si Robertovu adresu. „Jestli se budou informace, které si opatřím, shodovat s obsahem tohoto listu, můžete počítat s přijetím do služeb naší kanceláře.“

„Potud by tedy byla věc vyřízena?“ pravil radostně Robert.

„Ano,“ odvětil Angličan a povstal.

Robert se marně snažil, aby pronesl několik slov díků. Time is money (čas jsou peníze). Měl sotva kdy se zdvořile poručit. Když se octl na ulici, celý zářil radostí, že se mu podařilo tak snadno a rychle dosáhnout účelu své návštěvy.

II. KAPITOLA

Závody

Druhý den, 26. dubna bylo první Robertovou starostí si znovu zaskočit k plakátu, který mu byl včera tlumočníkem Prozřetelnosti. Jemu vděčil za tuto cestu.

Snadno našel ulici i dlouhou černou zeď i místo, na kterém stál v lijáku, ale co těžko poznával, byl samotný plakát. Podržel si jenom stejný formát, jinak bylo všechno jinačí. Jeho včerejší tlumené barvy dnes křičely, jeho včerejší šedivý podklad se změnil v modrou, jeho černá písmena v nachově červená. Bakerova cestovní kancelář jej nahradila patrně novým, když jeho poslední poznámka přijetím Robertovy nabídky se stala bezúčelnou.

Aby se přesvědčil o správnosti své domněnky, přistoupil Robert blíž a hleděl do posledních řádků. Ale překvapením div neuskočil.

Poslední poznámka byla opravdu změněna. Oznamovala totiž, že pro výpravu byl získán průvodce-tlumočník mluvící všemi jazyky.

„Všemi jazyky!“ zvolal Robert. „O tom jsem se přece slůvkem nezmínil!“ Nový objev ho však zdržel od dalších projevů nelibosti. Když se podíval k hlavě plakátu, všiml si, že tam jméno Baker & Spol. bylo nahrazeno jinou společností.

„Cestovní kancelář Thompson & Spol.,“ četl Robert udiveně. Poznával, že nová zmínka o tlumočníkovi se netýká jeho.

Teď už bylo snadné rozluštit záhadu. Jestli mu byla na chvíli záhadou, stalo se tak proto, že křiklavé barvy zvolené Thompsonem se vnucovaly očím na úkor svého okolí. Těsně vedle nového oznámení dosud visel Bakerův plakát.

„Ach, tak je to,“ pravil Robert jako na vysvětlenou a obrátil se znovu k nápadnému plakátu. „Ale že jsem si ho včera nevšiml? A když jsou dva plakáty, budou to také dvě cesty?“ Kvapné srovnání mu dávalo na otázku hned odpověď. Kromě jména společnosti, jména lodi a kapitána bylo na obou plakátech všechno stejné: Výtečný parník The Traveller byl nahrazen neméně výtečným parníkem The Seamew a výborný kapitán Mathews neméně výborným kapitánem Pipem, to byl celý rozdíl. V ostatním se oba plakáty shodovaly na slovo.

Šlo tedy zřejmě o dvě cesty, které byly pořádané dvěma různými společnostmi.

„To je podivné,“ myslel si Robert a zmocnilo se ho náhlé znepokojení. Proč, sám nevěděl.

Ale jeho obavy stouply tím víc, když si všiml čtvrté a poslední změny.

Zatímco Baker & Spol. žádala na svých účastnících 78 liber šterlinků, spokojila se Thompsonova cestovní kancelář 76 librami. Co když nepatrný rozdíl dvou liber bude v očích mnohých lidí dost velký, aby strhl vážky na Thompsonovu stranu? Jak vidíme, Robert se již ztotožňoval se zájmy svých pánů.

Ztotožňoval se s nimi opravdu tak, že podléhaje svým sympatiím, vyhledal oba plakátové blížence znovu. Tentokrát mohl být úplně spokojen: Baker zvedl jemu hozenou rukavici.

Jeho bývalý skromný plakát byl nahrazen novým, ještě křiklavějším, než byl plakát soutěžící společnosti. V otázce ceny byl Thompson nejen dohoněn, ale i předstižen. Baker oznamoval městu a světu, že snížil jízdné za cestu ke třem souostrovím na 75 liber šterlinků!

Poněkud uklidněn se Robert uložil večer ke spánku. Jestli je tím zápas ukončen, nebylo vůbec jisté. Co když nezůstane Thompson & Spol. Bakerovi dlužna odpověď a sníží znovu svůj tarif pod cenu stanovenou Bakerem?

Druhý den se přesvědčil, že jeho obavy nebyly bezdůvodné. Od osmé hodiny ranní přetínala bílá páska křížem Thompsonův plakát a oznamovala stručnými slovy:

Jízdné se vším všudy: 74 liber šterlinků!

Tato nová sleva Roberta už tolik neznepokojovala. Jestli se Baker pustil do boje, nebylo pochyb, že se ho hned tak nevzdá. Robert, který od té chvíle pečlivě sledoval plakát, hádal správně. Bílé pásky byly za jediný den několikrát vystřídány, staré zalepeny novými.

V půl jedenácté Bakerova cestovní kancelář snížila jízdné na 73 liber šterlinků, ve čtvrt na jednu Thompson na 72, v jednu hodinu čtyřicet minut ujišťoval Baker, že obnos sedmdesát a jedna libra postačí k pokrytí všech cestovních výloh, ve tři hodiny Thompson prohlašoval, že bude stačit sedmdesát.

Kolemjdoucí, které tyto závody ve slevách bavily, se začali o zápas zajímat. Zastavovali se na okamžik, prohlíželi si, co která z obou cestovních kanceláří už slevila, smáli se a odcházeli.

Zatím v bitvě, ve které bylo úporně pokračováno, se střídal útok s obranou. Den skončil zase vítězstvím Bakerovy cestovní kanceláře, jejíž požadavek za cestu se seschl na pouhých 67 liber šterlinků.

Zápasu si všimly i denní listy a posuzovaly jej z různých hledisek.

Times káraly cestovní kancelář Thompson & Spol., že vyvolala tuto divošskou válku. Pall Mail Gazette však s Daily Chronicle stranily Thompsonovi a úplně schvalovaly jeho počínání. Copak nemá z těchto vzájemných slev, způsobených soutěží, prospěch koneckonců obecenstvo?

Reklama to byla určitě výborná, zvlášť té z obou cestovních kanceláří, která v zápase udrží vrch. Bylo to již patrné ráno 28. dubna. Toho dne stály už před plakáty nepřetržitě početné skupiny lidí, velmi vtipkující o tomto převráceném přihazování.

Zápas byl veden s ještě větším ohněm a s větší neústupností než předcházející den. Dnes neminula ani hodina, aby jedna kancelář netrumfla druhou, takže vrstva na sebe nalepených bílých pásek již nabývala úctyhodné tloušťky.

V poledne se mohla s vítězným vědomím posadit k snídani Bakerova cestovní kancelář. Podle její nabídky bylo možné vykonat cestu k souostrovím už za pouhou šedesát a jednu libru.

„Ó, to počkám se svým lístkem, až bude za guineu (drobnější britská mince),“ vtipkoval učedník před plakátem. „Račte vzít na vědomí moji adresu: 175 White Chapel, Toby Langher… Esquire! (titul, který se uděluje rytířům, královským úředníkům a intelektuálům)“ dodal, nadýmaje se.

Zástup se dal do hlasitého smíchu. Byl to jen vtip, ale lidé světa lépe znalí než tento londýnský uličník věděli, že i tak veliké snížení ceny není vyloučeno. Podobné případy se již staly několikrát. Ještě byla v dobré paměti úporná soutěž amerických drah Lake Shore a Nickel Plate a zvláště vášnivý boj Trunk Linií, za něhož soutěžící společnosti snížily jízdné za 1700 kilometrů z New Yorku do Saint Louis na jediný dolar!

Když se v poledne s vítězným vědomím mohla za stůl posadit Bakerova cestovní kancelář, mohl se večer na lůžko vítězně zase položit Thompson. Ale za jakou cenu! Společné výpravy se mohl účastnit už i ten, kdo vládl hotovostí 56 liber šterlinků!

Když Thompsonova kancelář oznámila tuto novou slevu, bylo teprve pět hodin odpoledne. Baker tedy ještě měl kdy odpovědět. Ale neučinil to. Unavený jednotvárným zápasem se nejspíš připravoval, aby zasadil svému protivníkovi rozhodnou ránu.

Tak rozuměl oddechu svého šéfa aspoň Robert, jehož zájem o tento nový způsob dostihů rostl hodinu od hodiny.

Události mu daly za pravdu. Když ráno 29. dubna přišel k plakátům, sluhové Bakerovy cestovní kanceláře lepili zrovna poslední proužek.

Útok byl tentokrát silný, Baker slevil najednou celých šest liber šterlinků, takže úhrnná cena nyní činila už jen 50 liber. Thompson & Spol. měli být patrně rázem rozdrceni. Z té ceny nemohli rozumně slevit už ani šilink.

A opravdu celý den nepřítel neprojevil známky života. Robert pokládal vítězství už za dobyté.

Ale 30. dubna ho očekávalo velice mrzuté překvapení. Za noci byl Thompsonův plakát stržen a nahrazen úplně novým, jehož barvy přímo oslňovaly. A na plakátech velkého mapového formátu se skvěla ohromnými písmeny slova:

Jízdné se vším všudy 40 L ?!

Jestli chtěl Baker Thompsona rozdrtit, rozmačkal teď Thompson Bakera. A nadobro!

40 liber za třicetisedmidenní cestu, to byla míra, pod níž už nebylo možné sestoupit. Bakerova cestovní kancelář to také neudělala, alespoň ne téhož dne.

Robert dosud doufal. Očekával zítra jeden z vražedných útoků, kterým se v rozhodné chvíli vyhrávají bitvy. Ale list, který večer obdržel, ho té naděje zbavil.

Byl stručný. Neudával příčinu a prostě ho zval na zítřek, 1. května, v devět hodin, do Bakerovy kanceláře. Protože věděl co se stalo, nesliboval si Robert od ohlášené schůzky nic dobrého.

Rozumí se, že se dostavil přesně v naznačenou hodinu.

„Obdržel jsem list…“ začínal a obracel se k ředitelovu zástupci, který ho přijímal už podruhé.

Angličan ho přerušil. Nemiloval zbytečná slova.

„Ano! Ano! Chtěl jsem vás pouze uvědomit, že jsme od zamýšlené cesty ke třem souostrovím upustili.“

„Není možné!“ odvětil Robert překvapen klidem, s jakým mu místoředitel svou novinu sděloval.

„Ano. A jestli jste si všiml několika plakátů…“

„Samozřejmě,“ přerušil ho Robert.

„Pak jistě pochopíte, že na naší cestě nemůžeme trvat. Při jízdném čtyřiceti liber šterlinků se musí napálit buď kancelář nebo cestující.

Pravděpodobně však oba. Pořádat výpravu za těchto podmínek může jen šprýmař nebo blázen. Nic třetího není možné.“

„A proč to může udělat Thompsonovo zprostředkovatelství?“ namítl Robert.

„Thompsonovo zprostředkovatelství,“ odvětil důrazně ředitelův zástupce, „je řízeno buďto šprýmařem, který dělá hlouposti, nebo hlupákem, který dělá šprýmy. Máte na vybranou.“

Robert se rozesmál.

„A co vaši cestující?“ připomněl ještě.

„Těm jsme jejich zálohy již vrátili poštou, dvojnásobné, aby byli odškodněni úplně. Za stejným účelem jsem vás poprosil, abyste se k nám dostavil.“ Robert však odškodnění nežádal. Dostat plat za vykonanou práci, není nic přirozenějšího. Ale těžit z nesnází, do kterých se společnost dostala bez vlastní viny, mu bylo proti mysli.

„To je od vás velmi hezké,“ prohlásil místoředitel prostě a upustil od dalšího naléhání. „Dám vám za to náhradou dobrou radu.“

„Ta by byla?“

„Abyste se představil cestovní kanceláři Thompson & Spol. a nabídl jí služby, které jste chtěl konat pro nás. Dovoluji vám prozradit i to, že přicházíte od nás.“

„Vaše rada bohužel přichází pozdě. Místo je už zadáno.“

„Ach! Už? Jak to víte?“

„Z plakátu. Thompsonova kancelář ohlašuje tlumočníka, se kterým bych se nemohl měřit.“

„Tedy jenom z plakátu?“

„Ano.“

„Pak to přece zkuste -, a uvidíte,“ končil ředitelův zástupce a vstával.

Zklamaný ve svých nadějích vyšel Robert na ulici. Místo sotva zachycené mu unikalo. Jako před několika dny, zase se toulal bez cíle po chodnících. Aby se zachoval podle rady Bakerovy cestovní kanceláře, co s tím? Jaká je pravděpodobnost, že místo není dosud zadáno?

Protože to místoředitel řekl? Ale na druhé straně nebylo snad rozumné zkusit všechno?

Nevěděl, jak by se měl rozhodnout, chodil nazdařbůh a dal se vést náhodou. Toho dne mu však bylo nebe zvlášť příznivé, na blízké věži právě tlouklo deset, když si Robert povšiml, že stojí před kanceláří Thompson & Spol.

Téměř si byl jistý, že činí marný pokus, ale přece se odhodlal vstoupit. Otevřel dveře a vešel z ulice přímo do velikého sálu, v jehož středu stála v půlkruhu řada zásuvných oken. Bylo jich asi patnáct. Otevřeno bylo jenom jediné a jím bylo vidět úředníka. V prostoru vyhrazeném pro veřejnost se procházel velikými kroky muž, který studoval a poznámkami opatřoval nějaké předběžné oznámení. Ruce měl plné prstenů, na břichu se mu houpal zlatý řetěz s mnoha přívěsky, které zvonily, kdykoliv nevelký, tělnatý člověk učinil krok. Hlavu buď skláněl k papíru, nebo zvedal ke stropu, jakoby očekával shora nějaké vnuknutí. Všechny jeho pohyby byly neklidné. Patrně náležel k onomu druhu lidí, kteří jsou stále rozčilení a které netěší život, když není zpříjemněn stálým vzrušením a spletitými nesnázemi.

Nejvíc překvapovalo, že to byl Angličan. Soudě z jeho tělnatosti, z jeho snědé pleti, z jeho kníru, černého jako inkoust, z jeho celkového neklidného vzezření a nacházejícího se ve stálém spěchu, byl bys chtěl přísahat, že máš před sebou nějakou italskou „Excellenci“, která je v Itálii tak snadno dostupná. I podrobnosti potvrzovaly tento celkový dojem. Usměvavé oči, ohrnutý nos, čelo zapadlé pod nakadeřenými vlasy, vše prozrazovalo vybranost a vkus poněkud vulgární jakosti.

Neznámý spatřil Roberta, ustal ve čtení, pospíšil mu vstříc, zahrnul ho velmi zdvořilými pozdravy a spustil bez okolků:

„Můžeme mít čest vám něčím posloužit, vzácný pane?“ Robert neměl kdy odpovědět. Neboť neznámý jedním dechem dodal:

„Nepochybně jde o naši cestu ke třem souostrovím?“

„Ano,“ odvětil Robert, „ale…“

„Výborně! Bude to nádherná cesta, pane!“ vpadl mu neznámý znovu do řeči. „A k tomu ke všemu jedna z nejlacinějších na světě. Račte se podívat na mapu, tady, prosím, na stěně a všimněte si těch vzdáleností. A kolik že za to žádáme? Dvě stě liber? Snad sto padesát? Sto?

Bůh uchovej! Se vším všudy směšný pakatel čtyřiceti liber. Strava výtečné jakosti, parník a kajuty v něm nejvýš pohodlné, k výletům vozy a nosiči, pro pobyt na pevnině hotely první třídy.“ Mluvčí věrně opakoval slova plakátu.

Marně se pokoušel Robert zastavit příval řinoucích se slov. Zastavte rychlík ujíždějící plnou parou!

„Ano… Ano… Podrobnosti asi znáte z plakátu? A zajisté, že jste si také všiml, jaký urputný boj jsme museli podstoupit. Slavný boj, pane, vítězný!“ Takovým způsobem tu mohl Robert prostát několik hodin. Netrpělivě tomu zkusil udělat konec.

„Mohl bych mluvit s panem Thompsonem?“ řekl suše.

„Thompson stojí před vámi a je k vašim službám,“ odpověděl výmluvný majitel cestovní kanceláře.

„Byl byste tak laskav a řekl mi, jestli je pravda, co mi bylo sděleno, a to jestli už máte pro tuto cestu tlumočníka?“

„Ovšemže máme!“ zvolal Thompson. „Pochybujete snad o tom?

Copak je možné podniknout tak dalekou cestu bez tlumočníka? A jakého tlumočníka, pane! Výtečníka, zběhlého ve všech řečech!“

„Pak mi nezbývá, než prosit za prominutí, že jsem vyrušoval.“

„Jak to?“ otázal se Thompson užasle.

„Přišel jsem za tím účelem, abych se vám za tlumočníka nabídl. Jestli je však to místo již zadáno…“ Robert se uklonil a obrátil se ke dveřím. Ale nedostihl je. Thompson se pustil za ním a zadržel ho:

„Ach, proto jste přišel!… Tak proč jste to neřekl hned, má ty dobroto!… Jaký vy jste divný člověk!… Prosím, abyste šel za mnou!“

„Proč?“ namítl Robert.

Thompson však naléhal: „Jen pojďte, pojďte!“ Robert se dal zavést do prvního poschodí, do kanceláře, jejíž velmi skromné zařízení se nápadně odlišovalo od křiklavého přepychu v přízemí. Kromě odřeného mahagonového stolu a šesti slaměných židlí tam nebyl jiný nábytek.

Thompson se posadil a nabídl místo i Robertovi.

„Teď, když jsme sami,“ řekl, „přiznávám se vám bez obalu, že tlumočníka ještě nemáme.“

„Ale před pěti minutami jste tvrdil,“ namítl Robert, „že…“

„Oh!“ odvětil Thompson, „před pěti minutami jsem vás měl za svého klienta. To byla jiná…“ A Thompson se dal do tak srdečného smíchu, že do něho strhl i Roberta.

„Místo je ještě volné. Ale především, jestli máte doporučení?“

„Ty myslím nebudete žádat, když vám sdělím, že ještě před hodinou jsem tento úřad zastával v cestovní kanceláři Baker & Spol.“

„Vy přicházíte od Bakera!“ zvolal Thompson.

Robertovi nezbylo nic jiného, než na Thompsonovo naléhání podrobně a popořádku vypravovat, jak se věci přihodily.

Thompson jásal. Vyfouknout svému soupeři i tlumočníka, to už byl vrchol všeho! Smál se, pleskal do kolenou, vstával, zase si sedal, ale dlouho sedět nevydržel. „To je dokonalé! Skvostné! Čertovsky povedené!“ liboval si.

„Jestli je to tak,“ pokračoval, když se poněkud utišil, „pak se snadno dohodneme. Ale povězte mi ještě, čímpak jste se zaměstnával, než jste vstoupil do služeb ubohého Bakera?“

„Byl jsem profesorem,“ odvětil Robert. „Učil jsem svému mateřskému jazyku.“

„Kterému?“ otázal se Thompson.

„Francouzskému.“

„Dobře!“ odvětil Thompson. „A znáte také jiné jazyky?“

„Všechny jako váš výtečný tlumočník neznám,“ smál se Robert.

„Ale vedle francouzštiny znám, jak vidíte, anglicky a kromě toho mluvím ještě španělsky a portugalsky. Víc neumím.“

„To je znamenité!“ zvolal Thompson, který neuměl víc než anglicky a to špatně.

„Jestli vám to stačí, byli bychom po této stránce hotovi,“ pravil Robert.

Thompson porozuměl.

„Teď si promluvme ještě o platu. Nebude se vám zdát neskromné, když se zeptám, co vám nabízel Baker?“

„Vůbec ne,“ odpověděl Robert. „Úhrnem tři sta franků se vším opatřením.

Thompson začal být náhle roztržitý.

„Ano, ano,“ bručel, „tři sta franků, to není mnoho!“ Povstal a dodal důrazněji:

„Ne, to opravdu není mnoho.“ Hned ale zase usedl a pohroužil se do pozorování jednoho ze svých prstenů.

„Pro nás, kteří jsme zašli ve slevách do nejkrajnější možnosti, k nejzazším hranicím, rozumějte mi dobře, pro nás by to však bylo přece jen trochu mnoho.“

„Chcete říci, abych také slevil?“ otázal se Robert.

„Tak asi!…“ šeptal Thompson nejistě. „Jen něco málo…“

„Kolik například?“ ptal se Robert.

Thompson povstal a chodil chvíli po pokoji:

„Nechám to na vaší dobré vůli, milý pane,“ pravil. „Byl jste svědkem našeho tuhého zápasu s mizerným Bakerem, který nám způsobil tak veliké škody, že…“

„Že?“ pobízel ho netrpělivý Robert ke stručnějšímu způsobu hovoru.

„Že jsme byli nuceni slevit polovičku z původní ceny. Není to pravda, vzácný pane? Tak pravda, jako že dvakrát dvě jsou čtyři. Jestli máme unést tuto oběť, je nutné, aby i naši spolupracovníci nám pomohli, aby se dali povzbudit naším příkladem, aby nás napodobili…“

„A aby zmenšili své požadavky také o padesát procent,“ dokončil Robert za Thompsona větu. Thompson jen kývnutím naznačil, že mu bylo správně rozuměno.

Robert Morgand se zachmuřil. Ale Thompson se postavil před něho a popustil zase uzdu své výmluvnosti.

„Ve věcech všeobecného zájmu se sluší umět obětovat. A tady přece jde o obecný zájem. Nabídnout za babku cestu kdysi tak nákladnou, učinit přístupnou nejširším vrstvám zábavu, kdysi vyhrazenou jen privilegovaným, není to dost? Jde tu v první řadě o otázku filantropickou, k níž, u kozla, dobré srdce nemůže zůstat přece lhostejné a chladné.“ Lhostejným Robert k této mnohomluvnosti byl. Chvíli přemýšlel a jestli se odhodlal povolit, učinil to ne bez zralého uvážení.

Thompson se mu za to odvděčil vřelým stisknutím ruky.

„Tedy platí, sto padesát franků.“ Robert se vrátil domů celkem spokojeně. I když musel vzít zavděk pouhou polovičkou platu, cesta se proto nestávala méně příjemnou a pro muže Robertova nejistého postavení méně výhodnou. Jen jedné věci se ještě bál. Aby se nevynořila nová, třetí konkurenční cestovní kancelář a za ní čtvrtá. Kdo mohl zaručit, že se nerozpoutá nový boj?

Na jaký až směšně nepatrný obnos by se pak seschl tlumočníkův honorář?

III. KAPITOLA

V mlze

Naštěstí se nic takového nestalo a bez jakékoliv rušivé příhody se dostavil 10. květen.

Když Morgand toho dne vstupoval na loď, lodníci ji teprve otáčeli k pohyblivému můstku, odkud měla večer vyplout směrem na moře.

Robert přišel úmyslně dřív, ale sotva se rozhlédl po palubě, poznal zbytečnost této horlivosti. Nebylo na ní dosud vidět jediného cestujícího.

Nechal si zanést svá zavazadla do kabiny číslo 18, která mu byla přidělena už v Thompsonově kanceláři, a Robert využil volné chvíle, aby se kolem sebe porozhlédl.

Muž s trojnásobným zlatým prýmkem na čepici, patrně kapitán Pip, přecházel po můstku od levého boku lodi k pravému a zahryzával se stejně horlivě do svého šedivého vousu jako do své cigarety. Byl malé postavy, nohou jako jezevčík zakřivených, tváře poněkud drsné, ale sympatické. Dokonalá ukázka „mořského vlka“, nebo aspoň jedna z četných odrůd tohoto druhu lidské fauny.

Lodníci rovnali na palubě nepořádek způsobený otáčením lodi k nábřeží, navinovali lana a připravovali parník k odjezdu.

Když tato práce byla skončena, kapitán sestoupil z můstku a vešel do své kabiny. Vrchní kormidelník následoval jeho příkladu a také ostatní mužstvo zmizelo v podpalubí. Jediný poručík, který přivítal Roberta při jeho vstupu na loď, zůstal na vyvýšené lodní zádi. Na opuštěné palubě vládlo ticho.

Robert, neměl co na práci, a aby ukrátil čas, dal se do podrobné prohlídky lodi.

Vpředu byly kabiny mužstva, kuchyně a místnost pro kotvy, řetězy a lana. Uprostřed byly stroje a za nimi prostor vyhrazený pro cestující.

Tady v mezipalubí, mezi stroji a lodní zádí se k sobě řadilo asi sedmdesát kabin, z nichž jedna, o nic lepší a o nic horší než ostatní, byla vykázána Robertovi.

Pod těmito kabinami vládl správce stolu ve svém království, totiž ve spižírně, nad níž mezi vlastní palubou a takzvaným spardeckem (svrchní, vyvýšená paluba) byla umístěna prostorná a nádherně zařízená jídelna. Po celé její délce stál stůl, zadním stožárem rozdělený na dvě části a ke stěnám byly přistaveny vejčitě se sbíhající pohovky.

Četnými okny osvětlovaná jídelna ústila do křížové chodby, do níž z kabin vedlo schodiště. Napříč této chodby odbočovaly východy k oběma lodním bokům, kdežto podélná chodba před svým vyústěním na palubě vedla do kuřárny a čítárny ležícím proti sobě a za nimi, po pravé straně, k prostorné kapitánově kabině a po levé ke skromnějším kabinám kormidelníka a námořního poručíka. Oba důstojníci proto mohli odtud přehlédnout celý předek paluby.

Když Robert skončil svoji prohlídku, vystoupil na svrchní palubu právě ve chvíli, kdy zdálky odbíjelo na věži pět hodin.

Venku se zatím nepříznivě měnilo počasí. Průhledná mlha totiž houstla pozvolna tak, že linie domů a nábřeží, obrysy nosičů a konce obou stožárů se v ní neurčitě ztrácely.

Ticho, které na lodi vládlo, nebylo dosud ničím rušeno. Jen kouř vycházející z komína prozrazoval, že na lodi všechen život nevymřel.

Robert se posadil na lavici na přední části paluby, opřel se o zábradlí, hleděl před sebe a čekal.

Za chvíli na loď vstoupil Thompson a pokynul Robertovi přátelským pozdravem, přecházel rychle po palubě a upíral oči k obloze.

Mlha totiž houstla tak, že ohrožovala odjezd lodi. Domy nebylo už vidět a po nábřeží pobíhaly jen pouhé stíny. Stožáry sousedních lodí byly také sotva patrné a tiše plynoucí Temže se téměř ztrácela ve žlutavé mlze. Všechen vzduch byl vlhkostí tak prosáklý, že plíce dýchaly takřka vodu.

Robert se zachvěl chladem a všiml si, že je celý provlhlý. Sestoupil proto do své kabiny, oblékl se do nepromokavého pláště a opatřen proti padající mlze se vrátil na své pozorovací stanoviště.

Kolem šesté hodiny vyšli z ústřední chodby čtyři stewardi (lodní správci kajut) a posadili se na lavičku před kormidelníkovou kabinou, vyčkávajíce příchodu svých příštích pánů.

Bylo už půl sedmé, když se na lodi objevil první předplacený účastník výpravy. Robert se tak aspoň domníval, protože spatřil, že Thompson hbitě vyskočil a zmizel jako odčarován mlhou. Také mezi sluhy nastal ruch a několik hlasů se ozvalo a několik neurčitých postav se mihlo dole pod schůdky svrchní paluby.

Jakoby byl první dal znamení k nastupování. Od té chvíle se nepřestávali noví cestující trousit a jako člunek běhal Thompson mezi salonem a vchodem a mezi vchodem a salonem. Vykazoval účastníkům, kteří šli v patách za ním místa. Zda to byli muži, nebo ženy, či děti?

Bylo to těžké usoudit. Přicházeli v mlze a odcházeli jako neurčité přízraky, jimž Robert neviděl do tváře.

Neslušelo se ale, aby se přitočil k Thompsonovi a pomáhal mu a hned teď zahájil úkol tlumočníka? Robert se k tomu nemohl odhodlat. Jako náhlá nemoc na něho ulehla zvláštní tesknota a sevřela mu srdce. Sám nevěděl proč a také o tom nepřemýšlel. Nejspíš to byla mlha, která mu tak ochromovala duši. Jako stěny žaláře ho dusil a škrtil její neprůhledný mrak.

Robert seděl nehybně, stísněný svou samotou, zatímco z paluby, z nábřeží, z celého Londýna jako sen k němu pronikalo neustálé chvění života, života neviditelných bytostí, s nimiž neměl a nebude mít nikdy nic společného.

Loď zatím procitla. Ze salonu zářila mlhou světla a paluba se pozvolna plnila ruchem. Bylo slyšet lidi, dotazující se po kabinách, ale nebylo je vidět. Také lodníci se míhali jen jako stíny.

V sedm hodin si hlučný hlas poroučel v restauraci grog. A za několik okamžiků na to, po krátké pomlce se ozvalo zdola, z paluby, suchým a velkopanským hlasem:

„Myslím, že jsem vás už žádal, abyste dal pozor!“ Robert se nachýlil a hleděl na palubu. Zahlédl tam tenký, dlouhý stín a za ním dva jiné, sotva patrné, snad stíny dvou žen.

Náhodou se roztrhla mlha, aby za okamžik ustoupila ještě hustšímu mraku. Ale ten okamžik stačil, aby Robert určitě rozpoznal muže a tři ženy rychle přicházející pod Thompsonovým vedením a za nimi čtyři lodníky nesoucí zavazadla.

Robert se sklonil ještě níž. Ale mlhová záclona se zase zavřela a neznámí v ní zmizeli.

Nachýlen polovičkou těla přes pažení, s očima široce rozevřenýma se Robert zadíval do šedé mlhy. Na lodi nebyl jediný člověk, pro kterého něco znamenal.

A čím jim bude zítra? Tak něčím jako dočasným sluhou. Člověkem, který se domluvil s kočím o jízdném a vůz neplatí. Člověkem, který má pronajatý pokoj a neobývá ho. Nějak se hanbil a v této chvíli trpce litoval svého rozhodnutí.

Stmívalo se a s tmou přibývalo teskné nálady. Světla na lodi nepronikala mlhou a zůstávala stejně neviditelná jako světla Londýna. Ve vzduchu, jako do vlhké bavlny zabaleném, zmíral i hluk ohromného města, které se už ukládalo ke spánku.

Tu se náhle blízko vchodu ozval hlas z mlhy:

„Abele!“ Druhý se ozval po něm a hned potom volaly oba současně:

„Abele!… Abele!… Abele!…“ Následoval šum a hluk. Čtyři hlasy splývaly ve výkřiky úzkosti a ustrašení.

Také hřmotný muž, který proběhl mimo Roberta a zavadil o něho, opětovně křičel:

„Abele!… Abele!…“ A jeho ustrašený hlas znějící tak směšně, prozrazoval tolik bezradné nemotornosti, že se Robert neubránil úsměvu. „Také jeden z tvých pánů,“ pomyslel si.

Ostatně křik netrval dlouho, jen se ozval ještě mladý hlásek, usedavé vzlyky a slova hřmotného muže:

„Tady je!… Už ho mám!“ Pak následoval jen šumot způsobený lidskými kroky a znenáhla se menšil. Proud nových příchozích slábl, až docela přestal. Poslední, Thompson se mihl na okamžik ve světle chodby a zmizel za dveřmi salonu. Robert zůstával na svém místě. Nikdo ho nepotřeboval, nikdo se o něho nezajímal.

O půl osmé námořníci vylezli na provazový žebřík hlavního stožáru a na svrchní lanoví a zavěsili tam poziční světla, zelené na pravou stranu k zádi a červené na levý bok. Bílé světlo na předním laně hořelo jistě také, ale nebylo ho vidět. Všechno bylo připraveno k odjezdu. Jen jestli ho neznemožní houstnoucí mlha.

To se ale nemělo stát.

Deset minut před osmou hodinou totiž v krátkých poryvech zavál ostrý vítr. Jeho působením mraky zhoustly a drobný déšť, který z nich padal, brzy mlhu rozptýlil tak, že v jasnícím vzduchu se ukázala i světla.

Ještě mdlá, zastřená, ale přece už patrná.

Na horní palubě se objevil muž. Zlaté prýmky se na něm leskly. To kapitán vystupoval hřmotným krokem na můstek.

A hned potom se nočním tichem ozval hlas z můstku:

„Všechno mužstvo na palubu! Připravte se k odplutí!“ Ozvaly se spěšné kroky námořníků pospíchajících na stanoviště.

Dva se zastavili přímo pod Robertem, připraveni na první znamení uvolnit tam uvázané lano.

Hlas zněl znova otázkou:

„Stroj je vyzkoušen?“ Vzápětí otřáslo temné dunění lodí, unikala pára, několikrát se otočil šroub a z podpalubí zněla odpověď:

„Hotovo!“ Kapitán pak velel:

„Pravý bok vpředu uvolněte!“

„Pravý bok vpředu uvolněte!“ opakoval vrchní kormidelník na svém stanovišti u kotevního rumpálu.

Lano padalo hlučně do vody.

„Zpáteční páru!“ velel kapitán.

„Zpáteční páru!“ ozývalo se od stroje.

„Dost!“ Na chvíli bylo ticho.

„Uvolněte pravý bok vzadu!… Kupředu, zvolna!“ Loď se zachvěla. Stroj byl uveden do pohybu.

Ale brzo se zastavil ještě jednou, a člun, který uvolnil konce vazáku na nábřeží, se vracel k parníku, který se dával znovu do pohybu.

„Vytáhněte člun!“ bylo slyšet kormidelníkův hlas.

Vrzaly a rachotily kladky tlukoucí do paluby. Námořníci se chopili lan a aby stejnoměrně zatahovali, začali zpívat:

Má dvě dívčiny, nic hezčího nad ně!

Goth boy falloö! Goth boy falloö!

Má dvě dívčiny, nic hezčího nad ně!

Vzhůru! Vzhůru do Mexika-a-a a!

„Rychleji!“ pobízel kapitán.

„Rychleji!“ opakoval strojník.

Parník minul poslední lodi kotvící na řece a měl volnou cestu.

„Kupředu!“ velel kapitán.

„Kupředu!“ ozývalo se ozvěnou ze spodu lodi.

Lodní šroub se otáčel rychleji, voda se čeřila, parník se dával do pohybu, cesta začínala.

Robert stále opíral hlavu o vztažené rámě. Pohroužen do své rostoucí tesknoty nepozoroval, že se důkladně rozpršelo.

Před očima mu vyvstávala celá minulost. Matka, kterou si jen nejasně představoval, vysoká škola, ve které se cítil tak šťastně, otec, bohužel… Pak neštěstí, které podkopalo jeho existenci… Kdyby mu před léty někdo řekl, že jednou sám, bez přátel, bez prostředků, jako tlumočník se bude vydávat na cestu, která začíná v pochmurné mlze, mracích a dešti a předpovídá snad i neméně pochmurný konec…

Jak dlouho prodlel v tomto pokleslém přemýšlení? Sám nevěděl.

Probral se z něho, až když křik, hlomoz a klení se za ním ozvalo a dupot těžkých bot na palubě. Co je to? V hluku zaskřípalo železo o železo a na předku lodi se mihl shluk lidí, který zmizel na chvilku ve tmě.

V oknech se ukazovaly poděšené tváře, paluba se plnila ustrašenými cestujícími. Do zmatku se ozval konejšivý hlas kapitána. Nic prý to není.

„Pro tentokrát,“ pravil Robert sám k sobě, vraceje se z paluby, která se znenáhla zase prázdnila, a usedl na své dřívější místo.

Počasí se znova změnilo. Déšť, který přibýval, rázem ustal. Mračna se rozprchla, na nebi se zatřpytily hvězdy a ve tmě bylo těžké rozeznat nízké břehy řeky.

Robert se podíval na hodinky. Bylo čtvrt na deset.

Světla Greenwiche již dávno zmizela v dálce. Přes záď lodi byla ještě patrná světla Woolwiche a na obzoru nad Stonemessem se objevovala slabá zář. V deset hodin projeli mezi světly Tilburynessu a za dvacet minut později obepluli dopředu posunutý Coalhouse.

Robert si všiml teprve teď, že není na svrchní palubě sám. Asi na deset kroků od něho svítil ze tmy žhavý uhlík cigarety. Ale Robert Morgand tomu příliš nevěnoval pozornost a pokračuje ve své procházce, mimoděk se přiblížil k osvětlenému salonu. Bylo tam ticho. Cestující jeden po druhém se postupně vytratili do svých kabin. Salon byl prázdný.

Přece ne docela. Skoro naproti Robertovi seděla na pohovce dáma a četla. Robert viděl jasně osvětlené, pěkné rysy její tváře, rusé vlasy, černé oči, štíhlou postavu a drobnou nožku vyčnívající zpod šatů.

Neviděn, podivoval se půvabnému držení těla a krásné ruce, listy převracející v knize. Neznámá dáma ho tak okouzlovala, že chvíli z ní nespouštěl oči.

Kuřák sebou hnul, zakašlal a zašoupal nohou. Teď se teprve Robert vzpamatoval a zastyděl se za svůj nezpůsob, odstoupil od okna a dal se znovu do přecházení.

Podél lodi se míhala nová světla. V jedenáct hodin deset minut projížděli signálovou stanicí. V dáli se kmital norský a great-norský maják jako dvě hlídky zapomenuté v oceánu.

Robert se rozhodl, že půjde spát. Sestoupil na palubu a odtud po schodišti sešel do chodby vedoucí ke kabinám. Šel zamyšlen ničeho si nevšímaje.

Na co myslel? Pokračoval snad ve svých dřívějších smutných vzpomínkách? Nebo vzpomínal na půvabný obraz, kterému se v saloně podivoval? V dvaceti osmi letech se člověk stesku dlouho neoddává.

Probral se ze svého zamyšlení, až když bral za kliku své kabiny. Tu si všiml, že není sám. Dvoje dveře se otevíraly současně. Do kabiny s Robertovou sousedící vstupovala žena, do vedlejší pán, a oba si přátelsky přáli dobrou noc. Sousedka se ještě obrátila a pohlédla zvědavě na Roberta. Sice rychle, ale Robertovi to stačilo, aby v ní poznal půvabný zjev ze salonu.

Vešel také do své kabiny a když za ním zapadly dveře, loď se nadzvedla a sjela po rozpěněném hřbetě vlny. Na palubě, v lodní výstroji, zašuměl první výdech moře.

IV. KAPITOLA

První sblížení

Ráno druhého dne nebylo po pevnině už ani památky, ačkoliv bylo vidět široko daleko. Nebe bylo bez mraků a slunce volně rozlévalo své paprsky po širé mořské hladině. Počasí bylo skvostné, a parník, jakoby sdílel obecnou radost z překrásné pohody, nadnášel a houpal se vesele a v hravém zápase lámal drobné vlny, které mu severozápadní svěží větřík vháněl do cesty.

Když podkormidelník ohlásil čtvrt na sedm, kapitán Pip sestoupil z můstku, kde probděl noc, a předal službu vrchnímu kormidelníkovi.

„Plujte k západu, pane Flishipe,“ pravil.

„Prosím, pane kapitáne,“ odpověděl vrchní kormidelník, vystoupil na velitelský můstek, a zvolal:

„Stráž na levé lodní straně umyje palubu!“ Kapitán se neodebral přímo do své kabiny, ale podnikl obchůzku po lodi, a zkušeným a klidným zrakem všechno prohlížel.

Přistoupil nejprve k předku lodi, nachýlil se přes přední stěnku a zadíval se do vln, v kterých se parník zvedal a klesal.

Z přídě odešel na lodní záď a dlouho pozoroval vodní sled, který zůstával po lodi. Potom se zastavil u příklopu nad stroji a starostlivě poslouchal kovový hlomoz pohybujících se táhel a pístů.

Chtěl se právě vzdálit, když se vynořila prýmky olemovaná čepice.

První strojvedoucí Bishop vystupoval na palubu, aby se nalokal svěžího ranního vzduchu.

Oba si stiskli ruce a chvíli stáli mlčky tváří tvář proti sobě. Když však kapitán vrhl tázavý pohled dolů k místům, kde pracovaly stroje s velikým hřmotem, Bishop porozuměl tomuto tázavému kapitánovu pohledu, a s povzdechem řekl:

„Ano, kapitáne, je tomu tak!“ Blíž se nevyslovil. Ale kapitán, jak se zdálo, nepotřeboval podrobnější výklady. Nenaléhal na ně a jen znepokojeně vrtěl hlavou. Obhlídku započatou kapitánem pak dokončili oba společně.

Nebyli s ní ještě hotovi, když se objevil Thompson a vystoupil na svrchní palubu.

V téže chvíli přicházel z druhé strany Robert.

„Aj, pan Morgand!“ volal Thompson. „Jak jste se vyspal, pane profesore? Jestlipak vám vyhovuje vaše výtečná kabina? Krásná pohoda, je to tak, pane profesore?“ Robert se mimoděk obrátil, a hledal za sebou některého z účastníků výpravy. Titul profesor přece neplatil jeho skromné osobě.

Ale nebylo kdy, aby si zjednal v té příčině jasno. Thompson jako uštknut odskočil a vyběhl po schodišti na palubu.

Proč, pátral Robert marně. Kromě dvou cestujících, kteří teprve přicházeli, byla vrchní paluba prázdná. Že by se dal Thompson před těmito dvěma lidmi na tak splašený útěk? V jejich vzezření nebylo nic strašlivého. Zvláštní a původní v každém případě byli.

Je-li celkem vzato rodilému Francouzovi možné předstírat jinou národnost a nevzbudit podezření krajanů, s nimiž ho svedla náhoda, Angličan to nedovede. Na to mají Angličané příliš mnoho osobitých známek, vyhraněně prozrazujících jejich národní sounáležitost.

Jeden z obou cestujících, se už k Robertovi blížil, byl správnosti tohoto pozorování živým dokladem. Ne, to nemohl být nikdo jiný než Angličan. A k tomu všemu veliký Angličan, kdyby vytáhlost růstu byla jediným příznakem veliké hodnoty. Byl důkladně vychrtlý, nejspíš aby z jedné strany nahradil délkou rovnováhu a z druhé, aby nepřestoupil váhu průměrně stanovenou lidským bytostem.

Dlouhé tělo spočívalo na dlouhých nohou zakončených v dlouhá chodidla a sebevědomě si vyšlapujících, jakoby všechna země byla v jejich výhradním držení. Je přece známo, že kamkoliv Angličan vstoupí, všude vysoko třímá prapor své vlasti.

Svým celkovým vzezřením se Angličan podobal starému stromu.

Suky byly zastoupeny suchými klouby, chrastícími v každém pohybu jako špatně namazaný stroj. Tělu se nedostávalo kloubného mazu, ale jestli všechno neklamalo, neměla ho nadbytek ani duše.

Svědčilo o tom jeho vzezření od hlavy k patě. Uprostřed tváře seděl dlouhý, špičatý nos. Z obou stran tohoto nápadného hřebenu, tam kde lidé mívají oči, svítily dva drobné uhlíky a pod nosem jen ten, kdo byl s lidskou tváří obeznámen, by mohl tušit drobná ústa, stvořená k jeho zlomyslnosti. Rámcem sloužila tváři ryšavá svatozář, začínající na temeni hlavy ulízanými, na pečlivou cestičku rozdělenými vlasy a končící neurčitými hroty nevlídných licousů. „Ztuhlost,“ volala cestička i licousy každému, kdo jen trochu rozuměl anglicky.

Tvář byla řadou hrbolků a úžlabin. Bůh, který uhnětl člověka rukama, utvořil zřejmě tohoto Angličana jedinou ranou pěsti. A výslednice, tato směs jemnosti, zloby, jízlivosti a ztuhlosti, by nebyla mohla být nazvána šťastnou, kdyby svit duše klidné a vyrovnané se nebyl rozléval na hrbolatých rysech připomínajících sopečně rozbrázděnou půdu.

Ano, podivný gentleman vynikal nedostižným klidem. Nikdy se pro nic nerozehřál, nikdy se nedal ničím unést, nikdy ani o půl tónu nezvýšil hlas, který vždycky jen jako basový pedál provázel i nejohnivější melodie.

Víme už, že nebyl sám. Vedl, nebo spíš vlekl za sebou něco, co se podobalo pohyblivé pevnosti, člověka nejméně tak velikého jako byl sám, ale úměrně k velikosti i tlustého a širokého, hotového rozložitého obra, ale dobráckého zevnějšku.

Oba zamířili přímo k Robertovi Morgandovi.

„Máme čest s panem profesorem Robertem Morgandem,“ zeptal se první hlasem, který drtil křemeny.

„Prosím,“ odpověděl Robert.

„S průvodcem a tlumočníkem výpravy?“

„Ano.“

„Těší mne, pane profesore,“ pronášel gentleman s ledovou chladností, a hladil si konce svých ryšavých licousů. „Jsem Saunders, účastník výletu.“ Robert se lehce uklonil.

„A nyní, když jsme se seznámili, dovolte mi, abych vám představil pana Van Piperbooma z Rotterdamu, pána, jehož vzezření, nemýlím-li se, nějak zvlášť znepokojuje vašeho váženého šéfa, pana Thompsona.“ Když pan Van Piperboom zaslechl své jméno, udělal půvabnou poklonu.

Robert se díval na Angličana opravdu udiveně. Že Thompson před nimi prchal, si už všiml. Ale proč se znepokojoval jedním z obou cestujících? Co opravňovalo pana Saunderse k poznámce, kterou si dovoloval vůči Thompsonovu úředníkovi?

Saunders s vysvětlením nepospíchal. Jeho tvář zůstávala nadále vážná a chladná. Jen jeho jazyk špičkou vyčuhující z úst by mohl poučit Roberta, kdyby byl Angličana už lépe znal, že nepochybuje o trefnosti své poznámky.

„Van Piperboom,“ pokračoval Angličan, „neumí jinak než holandsky a dosud marně hledal tlumočníka, Jak usuzuji z této vizitky, kterou si z moudré opatrnosti opatřil.“ A Saunders podal Robertovi vizitku, na níž bylo vytištěno:

VAN PIPERBOOM hledá tlumočníka Rotterdam

Piperboom uznával za dobré podepřít žádost vytištěnou na vizitce a přihlásil se ke slovu flétnovým hlasem, který byl v přímém rozporu k jeho podivuhodnému objemu:

„Inderdaad, mynheer, ik ken geen woord engelsch…“

„To pan Piperboom, pane, nenarazil na toho pravého,“ přerušil Robert Holanďana. „Neumím holandsky ani co by se za nehet vešlo.“ Ale Holanďan, který nerozuměl ani slovo, pokračoval:

„… ach zalik dikwylsuw raad inwinnen op die reis,“ a provázel svá slova vlídnou poklonou a nesmělým úsměvem.

„Jakže?! Vy že neumíte holandsky? Copak se toto ujištění na vás nevztahuje?“ zvolal Saunders, dostávaje z útrob své náprsní kapsy list, který podával Robertovi.

Robert se v neblahé předtuše chopil podávané listiny. Byl to cestovní prospekt. Jen zmínka o tlumočníkovi na první stránce dole měla jiné znění: (kurzíva) Profesor francouzské univerzity, mluvící všemi jazyky, se uvolil být k službám pánům účastníkům jako průvodce a tlumočník

Když Robert dočetl list, podíval se na Saunderse, ze Saunderse na list a pak se rozhlédl po palubě, jakoby v okolí hledal vysvětlení věci, kterou nechápal. Okolí mu je vskutku mohlo dát. Na palubě stál sám Thompson, skloněn nad stroji a jak se zdálo, velmi pohroužen do pozorování táhel a pístů.

Robert opustil Saunderse a Piperbooma, běžel k němu a vzrušeně mu podával zlověstnou informaci.

Ale Thompson nebyl z těch, kdo se dávají překvapit. Thompson byl vždycky na vše připraven.

Uchopil Roberta přátelsky pod paží, a odvedl nespokojeného tlumočníka o kus dál. Nezasvěcený by byl chtěl přísahat, že dva nejlepší přátelé pokojně hovoří o dešti nebo o pěkném počasí.

Ale Robert byl z jiného těsta.

„Jak mi vysvětlíte, pane Thompsone, tvrzení tohoto prospektu?“ zvolal nakvašeně. „Řekl jsem vám snad, že mluvím všemi jazyky?“ Thompson se jen usmíval.

„La! La! La!“ pravil mírně. „Obchod je obchod, můj milý pane.“

„Ani ten vás neopravňuje ke lži,“ odsekl Robert suše.

Thompson pokrčil pohrdavě rameny. Reklama a – pravda! Je to mladý zajíc!

„Na co si vlastně naříkáte?“ pravil úlisně. „Kolem dokola vzato, je tato poznámka, troufám si říci, úplně správná. Nejste snad rozený Francouz? Nejste snad profesor? Nestudoval jste snad na francouzské univerzitě a nemáte snad její vysvědčení?“ Thompson si takřka pochutnával na svých vývodech. Naslouchal si sám a přesvědčoval sám sebe.

Robert však neměl chuť pouštět se do prázdných hovorů.

„Ano, máte pravdu,“ řekl posměšně. „Dokážete mi hravě i to, že mluvím všemi jazyky.“

„A nemluvíte?“ zvolal Thompson. „Všemi »užitečnými« jazyky, rozumí se? Slovo »užitečnými« bylo vypuštěno pouze nedopatřením. To je vše. Stojí snad pak to všechno za řeč?“ Robert ukázal mlčky na Piperbooma, který se Saundersem z dáli přihlížel k této výměně názorů. Proti takovému důvodu bylo těžko co namítat.

Ale Thompson byl patrně jiného mínění. Zaluskl prsty, pronesl z vyšpulených rtů tak něco jako „Blázni byli, kordy měli“, nenuceně se otočil na podpatku, a nechal Roberta samotného.

Snad by se byl Morgand tímto výkladem nespokojil, kdyby jiná věc nebyla dala myšlenkám jeho nový směr. Cestující vycházel v téže chvíli z chodby od kabin a mířil k němu.

Plavý, urostlý, nenápadné a pečlivé elegance, měl příchozí všechny známky neangličana, jak Robert na první pohled uznával. Ne, že by byl Robert překvapen, ale byl přece potěšen, když ho příchozí oslovil jeho jazykem.

„Bylo mi řečeno, pane profesore,“ pravil neznámý s milou sdílností, „že jste naším tlumočníkem.“

„Prosím,“ uklonil se Robert.

„Protože budu potřebovat vaši pomoc, až se dostaneme do španělských kolonií, přicházím, abych se jako váš krajan doporučil vaší laskavosti. Dovolte, abych se vám představil: Roger de Sorgnes, poručík 4. pluku myslivců, ze zdravotních důvodů na dovolené.“

„Tlumočník Robert Morgand je vám vždycky k službám.“ Oba Francouzi se rozešli. Zatímco krajan postoupil kupředu, Robert se vrátil vyhledat Saunderse a tlustého Holanďana. Ale už je nenašel.

Saunders, se vyprostil ze společnosti těžko odstranitelného Piperbooma, točil se kolem kapitána Pipa, jehož chování budilo jeho zvědavost.

Museli byste kapitána Pipa znát. Měl opravdu prazvláštní a podivné zvyky.

Nebyl-li svůj, seděla-li mu nějaká starost nebo radost v srdci, vězel-li v onom duševním rozpoložení, v kterém se lidé ohlížejí po někom, komu by se mohli svěřit, býval kapitán upjat na všechny knoflíky. Teprve po nějaké době, když se v něm dovršila tajemná práce, pociťoval rovněž potřebu „sesterské duše“, do jejíhož nitra by se mohl vylít.

Dodejme hned, že mu sesterskou duši tady nebylo třeba dlouho hledat, protože mu bývala vždycky na dvacet centimetrů v patách. Jenže chodila po čtyřech.

Jeho věrný přítel byl z rodu dlouhosrstých pinčlíků, poněkud míšeného původu a slyšel na jméno Artimon. Když měl kapitán zlost nebo radost, volával na Artimona a svěřoval jeho osvědčené mlčenlivosti úvahy, které v něm příslušná příhoda vyvolala.

V tu chvt1i se zdál mít kapitán zvlášť naléhavou potřebu důvěrné sdílnosti. Protože sotva pan Bishop poodstoupil, kapitán se zastavil pod předním stožárem a krátce zavolal:

„Artimone!“ Umouněný pes, který byl kapitánovi všude v patách, už znal zvyky svého pána, přiskočil a posadil se na zadní nohy a pozorně na něho upřel své moudré oči.

Ale kapitán s hovorem nepospíchal. Jeho sdílnost teprve zrála. Stál mlčky se svraštěným čelem, a nechal Artimona v trapné nejistotě.

Nebylo to nic radostného, co chtěl svému důvěrníkovi sdělit. Byla to spíše starost. Sesterská duše to neomylně poznávala z přítelova rozježeného kníru, z blýskavého pohledu jeho očí, jejichž zřítelnice plály zlostí.

Blýskavý pohled, zatímco si kapitán vytrvale hnětl špičku nosu, lítal od kraubalku k lodní zádi a od lodní zádi ke kraubalku. Ale všeho do času. Kapitán si odplivl do moře, dupl nohou, zadíval se Artimonovi do tváře, a rozezleně ze sebe vyrazil:

„Je to všechno dohromady hudlařina, pane!“ Artimon smutně svěsil hlavu.

„Kdyby nás stihl nečas, co potom, příteli?“ Kapitán se odmlčel a dal se znovu do hnětení svého ubohého nosu.

„Pak by tomu byl rázem konec!“ dodal důrazně.

Důvěrná pánova sdělení nebývala dlouhá. Artimon se tudíž právem domníval, že je slyšení u konce a chystal se dopadnout na přední pracky. Ale kapitánův hlas ho včas zadržel. Pán se ušklíbl a uštěpačně opakoval slova plakátu:

„Výtečný parník! Chacha! Dva tisíce pět set tun! Kolik že? Dva tisíce pět set?“

Na dva kroky se ozval dutý hlas:

„Bordegalských, kapitáne!“ (francouzská míra vína, obsahující 912 litrů, a těžká necelých 900 kilogramů) Ale kapitán si poznámky nevšímal.

„A o třech tisících koňských sil!“ pokračoval. „Jaké spěchání!“

„Drobných poníků, kapitáne, nebo o třech tisících kolotočových koní,“ ozvalo se zase ze sousedství.

Tentokrát poslouchal kapitán zřejmě trochu pozorněji. Upřel na nezvaného mluvku zlostný pohled, potom se rychle vzdálil a trpný důvěrník, nevěda co moudřejšího, se vrátil do své psí hodnosti a pustil se za ním.

Byl to Saunders, který si dovolil kapitánovi nezvaně přizvukovat tak kousavými poznámkami. Teď se zadíval za odcházejícím kapitánem, popustil uzdu svému veselí, které neprojevoval způsobem obvyklým mezi smrtelníky, ale soudě z otřesů, jimiž chrastily jeho končetiny, proto nebylo jeho veselí nijak menší.

Po první snídani se svrchní paluba začala plnit cestujícími, z nichž jedni dávali přednost ranní procházce, druzí pak se posadili do skupin a pouštěli se do hovoru.

Jedna z těchto skupin zvlášť brzy upoutala Robertovu pozornost.

Skládala se ze tří osob, dvou dam a pána, sedících v popředí paluby.

V jedné z obou dam, chystající se číst poslední číslo Times, totiž Robert poznal půvabný včerejší zjev ze salonu a svou sousedku z kabiny.

Byla to asi dvacetiletá nebo třiadvacetiletá, jistě už vdaná, paní nebo vdova. Robert se na ni podíval, utvrdil se ve svém včerejším úsudku: byla opravdu krásná, stejně krásná za denního světla jako včera pod lampou.

Její společnice byla dívka asi o tři roky mladší a soudě z podoby, patrně sestra.

Pán, který obě dámy provázel, nebyl zvlášť sympatický. Svou hubenou drobnou postavou, svým povislým knírem, zakřiveným nosem a slídivýma očima se Robertovi na první pohled moc nezamlouval.

„Ostatně, co je mi po tom!“ řekl si Robert potichu.

A přece nebyl s to, aby se jím přestal zabývat. Jak se na něho zadíval, bezděčným sdružením představ, vzpomněl si na včerejšího kuřáka, který ho svým nápadným chováním přinutil k odstupu od okna osvětleného salonu.

„Žárlivý manžel – nejspíš,“ myslel si Robert a pokrčil rameny.

V té chvíli větřík, kterého od rána přibývalo, prudce zavanul a vytrhl čtoucí dámě veliký deník z rukou, a zanášel jej směrem k moři. Robert si toho všiml, chvatně přiskočil a zachytil list skoro ulétající a podal jej své roztomilé sousedce, která mu poděkovala půvabným úsměvem.

Když neznámé dámě prokázal tuto službičku, chtěl se Robert způsobně zase vzdálit, když mu Thompson zastoupil cestu. Zastoupil vlastně není správně řečeno. Spíš na něho vypadl.

„Výborně, pane profesore -, výborně!“ křičel. „Paní Lindsayová, slečno Clarcková, pane Lindsayi, dovolte, abych vám představil pana Roberta Morganda, profesora francouzské univerzity, který byl tak krajně laskavý a uvolil se nám dělat nevděčnou úlohu tlumočníka a podat tak nový důkaz, že naše cestovní kancelář udělala všechno, aby se po každé stránce postarala o pohodlí svých cestujících.“ Svým přívalem slov, svou odvahou a svou velkou přesvědčivostí byl Thompson opravdu nepřekonatelný. Co měl Robert dělat? Mlčením se stával účastným v jeho lži. Ale vyvolávat výstup, proč? Thompsonova výpověď mu byla vlastně jen na prospěch. Profesorovi se jistě dostane víc pozornosti a ohledu než prostému průvodci-tlumočníkovi.

Přenechal tudíž vysvětlení Thompsonovy nadsázky pozdější době a Robert se společnosti poručil vybranou poklonou.

„To je roztomilý muž,“ řekla k Thompsonovi paní Lindsayová, a dívala se za Robertem.

Thompson odpověděl výmluvným posunkem. Zvedl hrdě hlavu, nadul tváře a vyhrnul rty. Ano, tlumočník jeho Seamewa byl opravdu znamenitou osobou.

„Jsem mu za záchranu svých novin,“ pokračovala paní Lindsayová, „tím větším díkem povinna, že se v nich dočítám zprávy, týkající se jednoho z našich spolucestujících a tím poněkud i nás všech. Posuďte sám,“ řekla a dala se do hlasitého čtení:

„Dnes 11. května, se vydá parník Seamew na okružní plavbu, kterou podniká Thompsonova cestovní kancelář. Dozvídáme se, že mezi cestujícími je i pan E. T., člen klubu sebevrahů. Pravděpodobně budeme moci proto v rubrice různých zpráv o ní brzo referovat.“

„Jak?“ řekl zděšeně Thompson. „Smím prosit, vzácná paní Lindsayová?“ Thompson přijal noviny z rukou paní Lindsayové, a ještě jednou si přečetl zprávu.

„To je přespříliš,“ zvolal. „Co tu chce tento podivín? Kterýpak to je?“ Thompson rychle očima proletěl seznam cestujících.

„Začáteční písmena E. T. má jediný pan Edward Tigg, který… Ach, už vím! Vidíte tamhle pána opřeného o stěžňové lano, který se dívá na moře? To je nepochybně on. Ano, to je jistě on… Nebyl mi nijak nápadný… Ale ve skutečnosti má opravdu velmi podivný vzhled!…“ Thompson ukazoval na snědého čtyřicátníka nakadeřených vlasů a přistřižených vousů, který stál při stěžňovém laně sám.

„Klub sebevrahů? Jaký je to klub?“ ptala se slečna Clarcková.

„Pro Američanku, spanilomyslnou slečnu Clarckovou, je to něco nového. Klub sebevrahů, to je čistě anglická instituce,“ vysvětloval Thompson s patrnou pýchou. „Záleží na lidech, které omrzel život, buď už z mimořádných nehod nebo z nudy a jsou na pokraji sebevraždy. Mluví jen o tomto tématu a krátí si chvíli přemýšlením, jak by novým a nějakým původním způsobem odešli ze světa. Nepochybuji, že také pan Tigg vyčkává jen na nějakou vhodnou příležitost na cestě, aby si upravil mimořádný a nezvyklý odchod z tohoto slzavého údolí.“

„Ubožák!“ zvolaly obě sestry současně, a upíraly oči na zoufalce.

Thompson sdílel jejich soucit v daleko menší míře.

„To by nám tu scházelo! Nějak to už urovnáme. Sebevražda na lodi, děkuji pěkně! Dovolte, abych se vzdálil, paní Lindsayová. Uvedu ve známost tuto novinu, aby ho nikdo nespouštěl z očí.“

„Jaký je to způsobný člověk, ten pan Thompson!“ smála se Dolly, když chvástavý organizátor odešel. „Nepronese jméno, aby k němu nepřidal lichotivý přívlastek. Spanilomyslná, vzácná, rozkošná paní Alice Lindsayová. Co slovo, to líbeznost.“

„Jsi blázínek!“ řekla Alice shovívavě i vážně.

„Jsi mrzutá matinka!“ odplácela jí Dolly s úsměvem.

Na horní palubě se mezitím cestující sešli do jednoho.

Robert zvědavý poznat společnost, s kterou ho svedla náhoda, se posadil do houpací lenošky, nahlížel do seznamu účastníků cesty, a krátil si chvíli pozorováním.

V soupise osob byli zaznamenáni důstojníci, mužstvo a účastníci jízdy. Robertovo jméno bylo mezi prvními.

Komu čest, tomu čest: v čele seznamu se skvěl pan Thompson s chlubným titulem, „generální administrátor“. Hned za ním následoval kapitán Pip, za Pipem první strojvedoucí pan Bishop a za Bishopem už pan profesor Robert Morgand. Generální administrátor byl patrně na svého tlumočníka velmi hrdý.

K vrchním hodnostářům se družili druhotní představení a k těm mužstvo a lodní služebnictvo. Robert, kdyby chtěl, mohl číst v seznamu jména vrchního kormidelníka Flishipa, poručíka Browna, vrchního lodníka Skye, jména patnácti námořníků a plavčíků, jména druhého strojníka a šesti topičů, jména šesti sluhů a čtyř služek, dvou kuchařů a dvou černochů, černých jako inkoust, jednoho velmi hubeného, kterým dal jeden ze smíšků jména: pan Roastbeef a pan Sandwich (chléb obložený šunkou).

Ale Robert, zajímající se pouze o cestující, kterých bylo v seznamu šedesát tři, přeskočil tento suchopárný výčet a usiloval spíš uhádnout ze seznamu rodiny a jména lidí, kteří chodili kolem něho.

To ovšem nebyla snadná práce a Robert by se jistě neobešel bez omylů, kdyby mu nepřispěchal na pomoc pan Thompson, který si s ním vyměnil úlohu a na chvíli zastával úřad cicerona sám.

„Vidím, čím se zaměstnáváte,“ řekl a sedl si vedle Roberta. „Chcete, abych vám pomohl? Nebude vám na škodu, když poznáte některé z nejčelnějších hostů Seamewa. S rodinou Lindsayovou vás seznamovat nemusím. Představil jsem vám ji ráno. Paní Alici Lindsayovou, velmi bohatou Američanku, slečnu Dolly Clarckovou, její sestru a pana Jamese Lindsaye, jejího švagra, už znáte.“

„Švagra, říkáte?“ přerušil ho Robert. „Paní Lindsayová není provdána?“

„Ne, je vdova,“ odpověděl Thompson.

Robert sám by uměl sotva vysvětlit, proč byl touto odpovědí zvlášť potěšen.

„Ty nechme,“ pokračoval Thompson, „a začněme raději starou dámou, která stojí deset kroků od nás. Je to lady Heilbuthová, stará panna, která cestuje vždycky nejméně s tuctem psů a koček. Za ní stojí její sluha, toporný ve své livreji, drží v náručí psíka, kterého má lady Heilbuthová právě nejvíc v lásce. Opodál stojící párek je mi dosud málo známý. Ale mnoho ostrovtipu není potřeba, abych uhádl, že to jsou novomanželé na svatební cestě. Veliký pán, který do každého vráží, se jmenuje Johnson. Je to známý alkoholik. Ohlédněte se teď dozadu. Vidíte to dlouhé tělo, mizející téměř v záhybech širokého pláště? To je důstojný pan Cooley, úctyhodný duchovní.“

„A ten prkenný muž, který se prochází mezi svou ženou a dcerou?“

„Ó, to je urozený sir George Hamilton,“ řekl Thompson pyšně, „urozená lady Evangeline Hamiltonová a urozená miss Margaret Hamiltonová. Jak jsou si vědomi svého vznešeného rodu! Jak se tiše procházejí, vážně, odloučeně! Kdo, snad kromě lady Heilbuthové, by byl tady hoden, aby byl přijat do jejich vznešené společnosti!“ Robert se se zájmem díval na mluvčího a bavil se jeho blysknavou a vychloubavou výmluvností.

Když Thompson vystřílel svoje šípy, zvedl se. Nemluvil rád dlouho o jedné věci.

„Nemám už nic důležitějšího, co bych vám sdělil, můj drahý pane profesore. Ostatní poznáte časem sám. Dovolte, abych zase odešel za svými povinnostmi.“

„Copak ten veliký pán,“ ptal se ještě Robert, „který, jak se zdá, pořád něco hledá, ten, co je provázen třemi dámami a chlapcem?“

„To je…“ začal Thompson. „Ale nechám vám to potěšení, abyste se s ním seznámil sám, protože, jestli se nemýlím, chce s vámi mluvit.“ Skutečně, muž, o kterém byla řeč, se náhle rozhodl, a rovnou zamířil k Robertovi. Thompson však nečekal, a vytratil se.

„Ale dalo mi to práci, než jsem vás objevil,“ začal neznámý, a utíral si z čela pot. „»Jste pan Morgand?« ptal jsem se kdekoho. »Pan Morgand? Neznám,« dostával jsem všude odpověď, věřte mi nebo ne.“ Robert byl tímto zvláštním úvodem poněkud nemile dotčen. Ale nebylo proč se zlobit, protože neznámý zřejmě neměl v úmyslu svými slovy Roberta urážet. Zatímco se představoval, jeho dámy se rozpačitě ukláněly a v chlapcových široce otevřených očích se zračil patrný údiv.

„Směl bych vědět, s kým mám tu čest?“ odpověděl Robert chladně.

Neznámý si tu chladnost zasloužil. Tento veliký člověk, neměl příliš vábné způsoby, prozrazující stejně tolik hlouposti a samolibosti jako jeho rodina, která vedle chlapce se skládala z přezrálé ženy a ze dvou hubených, ošklivých asi třicetiletých dcer.

„Ovšem, ovšem, pane,“ odpověděl hřmotný muž.

Ale než dal Robertovi žádanou odpověď, rozestavil pět skládacích židlí a posadil se na ně se svou rodinou.

„Posaďte se také,“ vyzval Roberta a pokynul mu rukou.

Robert shovívavě vyhověl pozvání.

„Proč stát, když můžeme sedět, ne?“ zasmál se hlučně muž. „Ach, ano, ptal jste se, kdo jsem. Jmenuji se Blockhead. Můj kupecký podnik v Trafalgar Street je chvalně známý po celé čtvrti. Dobré, poctivé zboží, poctivé jak ryzí zlato.“ Robert se tvářil jakoby neslyšel.

„Snad jste zvědavý jak já, vážený kupec, se ocitá na této lodi?

Přiznám se vám, že jsem do včerejška moře nikdy neviděl. To je silné, co? Ale nedivte se, vzácný pane, v obchodě se člověk musí mít k dílu, pokud nechce skončit v chudobinci. Namítnete mi: máte přece volné neděle. Neděle!… Krátce a dobře, třicet let jsem nevytáhl paty z města.

Ale teď, když to poměry konečně dovolily, jsem se obchodu vzdal.“

„A teď chcete dohonit, co jste zmeškal?“ nutil se Robert do pozornosti.

„Chyba lávky. Nejprve jsme si odpočinuli. Ale pak jsme se začali důkladně nudit. Co nám kdysi bývalo tak obtížné, hádky s příručími, obsluha zákazníků, a všechno, co s obchodem souvisí, nám všem scházelo. Zastesklo se nám po tom. Říkával jsem své ženě: »Měli bychom se vydat na cesty«. Ale paní Blockheadová nechtěla ani slyšet. Stojí to peníze. Ale asi před deseti dny jsem si všiml plakátu Thompsonovy cestovní kanceláře. Bylo to zrovna třicáté první výročí mého sňatku s Georgií… Paní Blockheadová se jmenuje Georgia… Neřekl jsem jí ani slovo a opatřil jsem lístky. Kdo s tím byl spokojen, byly moje dcery, které si vám dovoluji představit. Pozdrav, Elisabeth, pozdrav, Mary!… Paní Blockheadová zpočátku trochu broukala. Ale když slyšela, že jsem za Abela platil jen poloviční lístek… Abel je můj syn… Pozdrav, Abele! Zdvořilost šlechtí člověka… Ano, poloviční lístek, pane. Abelovi bude teprve dr uhého června deset let. To je přece šťastná náhoda, ne?“

„A teď jste rád, že jste se odhodlal k cestě?“ ptal se Robert, aby něco řekl.

„Rád?“ zvolal Blockhead. „Řekněte, okouzlen! Moře! Loď! Kabiny! Jen si na sluhu vzpomeneš a už běží! Není to výborné? Mluvím jak myslím, pane. Blockhead je přímý a ryzí jako zlato. Jako zlato, pane.“ Robert způsobně přisvědčil.

„Ale to ještě není všechno,“ pokračoval nevyčerpatelný mluvka.

„Když jsem se dozvěděl, že pojedu s francouzským profesorem, poskočilo mi srdce. Nikdy jsem neviděl francouzského profesora!“ Robert se nad tímto přiznáním, které z něho dělalo neobyčejný zjev, lehce zachmuřil.

„»To zabiješ jednou ranou hned dvě mouchy,« pomyslel jsem si. Co vám to udělá, když dáte mému synovi několik francouzských hodin, ne? Začátky už má…“

„Tak? Váš syn se už…“

„Ano. Zná jen jedinou větu, ale tu zná dokonale. Abele, řekni ji pánovi.“ Abel se postavil a jako žáček odříkávající úlohu, které nerozumí, spustil těchto několik slov po francouzsku:

„Že jsou řádní kupci veselí chlapíci, je známá věc.“ Chlapec pronesl větu s velmi slušným francouzským přízvukem.

Upřímný smích, v který Robert vybuchl, však dost pohoršil pana Blockheada i jeho ctihodnou paní.

„Na tom není přece nic k smíchu,“ řekl kupec uraženě. „Abel se špatně nevyjadřuje, vždyť ho tu větu naučil rozený Francouz, malíř!“ Aby udělal směšné příhodě krátký konec, prohlásil Robert, že nemůže, bohužel, přijmout učiněnou nabídku, protože je svým úřadem příliš vázán. Chtěl se stůj co stůj zbavit vtíravého kupce a šťastná náhoda mu přispěla na pomoc.

Pan Van Piperboom z Rotterdamu, který už chvíli netrpělivě přecházel po palubě, pokračoval ve své honbě za tlumočníkem. Oslovoval jednoho cestujícího po druhém, ale nedostával jinou odpověď než zřetelné posunky, aby se obrátil jinam. Po každém nezdařeném pokusu se mu protahovala tvář do většího a většího zklamání.

Několik pronesených slov Piperboomem doznělo až k panu Blockheadovi, který zbystřil sluch.

„Kdo je ten pán?“ ptal se Blockhead Roberta. „A jakou směšnou řečí to mluví?“

„To je Holanďan,“ odpověděl Robert, jehož postavení bylo málo záviděníhodné.

Jakmile Blockhead zaslechl slovo „Holanďan,“ zvedl se a nařizoval synovi:

„Abele, pojď za mnou!“ A provázen celou svou rodinou, v uctivé vzdálenosti ho následující, kvapně odcházel.

Ale když Piperboom spatřil Blockheada, vběhl mu do cesty. Je to hledaný tlumočník?

„Mynheer, kunt u my den tolk van het schip wyzen?“ zeptal se s líbeznou zdvořilostí kupce.

„Milý pane,“ odpovídal slavnostně Blockhead, „nikdy jsem dosud Holanďana neviděl. Jsem šťastný a hrdý, že můj syn může hledět tváří v tvář na dítě národa tolik proslaveného sýry.“ Piperboom vytřeštil oči. Teď zas nerozumělo dítě národa.

„Ik versta uniet, mynheer. Ik vraagu ofgy my den tolk van het schip wilt…

„… wyzen,“ dodal Blockhead spokojeně.

Piperboomova tvář se rozjasnila, když Holanďan zaslechl toto slovo.

Tak tedy konečně! Ale Blockhead pokračoval:

To je patrně holandština. Jsem opravdu potěšen, že jsem z to mu rozumět. Vidíte, takové příležitosti se naskýtají jen na velikých cestách,“ řekl obrácen ke své rodině, která nechávala na svém živiteli údivem oči.

Piperboom se zasmušil. Neznámý výtečník mu rozuměl patrně zrovna tolik jako ostatní.

Ze rtů mu sklouzlo nevrlé zamručení. Když se obrátil, spatřil na palubě Thompsona. Toho znal. Byl přítomen v kanceláři, když si Piperboom kupoval svůj lístek.

Thompson, který mohl prchnout, jak to ráno udělal, teď odhodlaně vyčkával nepřítele. Jednou se věc musí vysvětlit, padni oko nebo zub.

Piperboom oslovil Thompsona se svou obvyklou zdvořilostí a spustil starou písničku:

Mynheer, kunt u my dentolk van hetschip wyzen?“ Thompson mu posunkem naznačil, že mu nerozumí.

Piperboom opakoval svá slova hlasitěji a Thompson opakoval svůj výmluvný posunek.

Potřetí Piperboom obnovoval svůj pokus, ale teď už tak hlučně, že se po něm ohlédli všichni cestující. Všiml si toho i sám pan Fliship na můtku. Jen Thompson se nepřestával tvářit lhostejně. Klidně a hrdě znova Holanďanovi naznačil, že se marně namáhá.

Ale právě tento klid přivedl Piperbooma z míry. Jeho hovor se zvrhl v křik, v nečlánkované zvuky, provázené projevy nevole. Zlostí nevěděl co dělá, zmačkal Thompsonův program a hodil jej majiteli cestovní kanceláře k nohám. Vždyť se odhodlal k cestě jen proto, že mu Thompsonův plakát zaručoval tlumočníka mluvícího všemi jazyky!

Thompson však zůstal jako vždycky pánem sebe. Zvolna a důstojně zvedl pomačkaný papír, pečlivě jej srovnal, složil a chladně zastrčil do náprsní kapsy. Teprve potom, když byl s touto prací hotov, uznal za vhodné pohlédnout Piperboomovi do tváře, jímž lomcoval hrozný vztek.

Thompson nehnul ani brvou.

„Pane,“ řekl suše, „ačkoliv jste mluvil naprosto nesrozumitelným žargonem, zcela vám čtu vaše myšlenky. Zlobíte se na tento prospekt.

Něco mu vytýkáte. Je to důvod, abyste upadal do takového zuření?

Hanba, pane, to nejsou způsoby uhlazeného muže.“ Piperboom neodporoval. Všechen jeho vnitřní život se soustředil do sluchu a do nadlidského úsilí pochopit něco z toho, co mu Thompson povídá. Ale jeho úzkostlivý pohled prozrazoval, že jeho úsilí bylo marné.

Thompson slavil vítězství nad potřeným nepřítelem. Odvážně postoupil o dva kroky, o které Piperboom couval.

„A co vlastně namítáte proti mému prospektu?“ pokračoval ještě jízlivějším hlasem. „Jste nespokojen se svou kabinou? Nebo máte snad cestu do mé kuchyně? Nebo vám někdo chybí? Mluvte!… Tak mluvte přece!… Nic takového? Proč se tedy zlobíte? Proto, že nemůžete najít tlumočníka!“ Tato poslední slova už pronesl Thompson s úmyslným pohrdáním.

Byl opravdu podivuhodný ve svém proudu řeči, ve svých širokých gestech, ve své výbojnosti, před kterou zkrotlý protivník ustupoval krok za krokem. Ubožák už jen zaraženě poslouchal, oči široce otevřené, paže skleslé.

Cestující, už utvořili kruh kolem válčících stran, a sledovali hlučný výstup s úsměvem na rtech.

„Ale copak já za to můžu?“ vykřikl Thompson. „Co? Jak? Co říkáte? Že na plakátu je ohlášen tlumočník mluvící všemi jazyky?…

Ano, to tam je… Nu, a stěžuje si někdo?“ A Thompson se vítězně rozhlédl po posluchačích.

„Ne! Jen vy jediný. Ano, všemi jazyky, pane, jen, rozumí se, ne holandsky! Copak to je jazyk, holandština? To je dialekt, podřečí, nic víc, pane! Chce-li se Holanďan dorozumět se svou holandštinou, ať si zůstane hezky doma. Tak je to, pane!“ Mezi posluchači se ozval hromový smích, který nakazil i důstojnictvo i mužstvo a pronikal až do podpalubí. Deset minut se loď otřásala málo křesťanským, ale neodolatelným smíchem.

Thompson se tvářil vítězně a důležitě, stíral si z čela pot, a za tohoto hlučného smíchu se procházel mezi cestujícími po vrchní palubě, a svého potřeného protivníka zanechal dole svému osudu.

Obecný smích ještě hlučel, když v poledne zazvonil zvonek vyzývající k snídani.

Thompson si vzpomněl na Tigga, na něhož ve srážce s panem Van Piperboomem zapomněl. Chtěl-li mu rozptýlit sebevražedné úmysly, bylo třeba po každé stránce mu vyhovovat a při stole ho výhodně umístit.

Co spatřil, ho úplně upokojilo. Tiggova historie už nesla ovoce.

Zoufalce se ujaly dvě milosrdné sestry. Tigg se ubíral do jídelny v průvodu obou Blockheadových dcer a u stolu se posadil mezi ně. Obě sváděly opravdový boj o to, která mu dřív všoupne polštářek pod nohy, která mu dřív rozřeže jeho chléb a která mu dřív podá nejvybranější sousta. Rozvíjely opravdu evangelickou horlivost a dělaly všechno možné, aby v něm zase vzkřísily chuť k životu a… k ženění.

Uprostřed dlouhého stolu usedl Thompson, naproti němu kapitán Pip. Sousedkami měli lady Heilbuthovou, miss Hamiltonovou a dvě vážené, vysoce postavené dámy.

Ostatní cestující se posadili podle náhody nebo podle vzájemných sympatií. Robert, který se posadil u konce stolu, se náhodou dostal mezi Rogera de Sorgnese a Saunderse, nedaleko Lindsayovy rodiny.

Že se na tuto náhodu nemrzel, není třeba poznamenávat.

Začátek snídaně minul tiše. Ale když byl první hlad zahnán, rozpředl se živý hovor, nejprve porůznu, pak všeobecný.

Při zákuscích Thompson uznal za vhodné vyrukovat se svou procítěnou a promyšlenou řečí.

„Dovolávám se všech vzácných účastníků,“ začal v náladě vítězného opojení, „jestli není nanejvýš půvabné, tímto způsobem cestovat? Kdo z nás by chtěl vyměnit pozemní jídelnu za tento sál houpající se na vlnách?“ Úvod byl přijat s hlučným souhlasem.

„A srovnejte naše postavení,“ pokračoval Thompson, „s postavením ojedinělého cestovatele. Odkázán jen k svépomoci a k svým monologům, tluče se žalostně z místa na místo. Naproti tomu se my můžeme pochlubit opravdu přepychovým ubytováním a roztomilou společností, z níž si podle chuti a srdce vybíráme přátele. A čemu, smím-li se ptát, děkujeme za to všechno? Čemu děkujeme za to, že za tak nepatrný peníz se můžeme zúčastnit tak velkolepé cesty? Je to zásluhou geniálního objevu hromadných výprav, této nové formy kooperace, této hudby budoucnosti, která nám všem dovoluje těžit z jejích cenných výhod.“ Thompson unavený dlouhou větou na chvíli ustal a nabíral dech k novému hymnu, když zlá příhoda zkazila všechen dojem jeho nadšené řeči.

Mladý Abel Blockhead už hezkou chvíli bledl. Zůstal-li ještě na vzduchu ušetřen záchvatů mořské nemoci, teď v uzavřené místnosti se nemoc hlásila prudčeji. Přecházel, jakmile sešel z paluby do jídelny, z červena do běla a z běla do červena. Jak tak měnil všechny barvy, loď se zakymácela a sklouzla po hřbetě vlny do vodní tůně. A s lodí se zakymácel i žaludek mladého Blockheada, který sklonil hlavu nad svůj talíř…

„Silná dávka ipekakuany (lék pro dávení) by nebyla mohla lépe účinkovat,“ poznamenal flegmatický Saunders za hlubokého ticha.

Je samozřejmé, že mrzutá příhoda nepřispěla ke zvýšení slavnostní nálady. Cestující opatrně odvraceli oči od divadla, které v minutě rozprášilo celou Blockheadovu rodinu do všech koutů. Obě dcery prošly všemi odstíny duhového spektra, vyrazily s největším spěchem z jídelny a nechaly Tigga napospas.

Matka, odnášející v náručí svou nešťastnou ratolest, prchala za nimi, následována panem Absyrthem Blockheadem, který se držel rovněž za svůj odbojný žaludek.

Když sluhové uvedli věci na stole do pořádku, Thompson ještě jednou zkusil zachránit úspěch své nadšené řeči. Ale tatam byla dřívější nálada. Špatný příklad kazí dobré mravy. S vpadlou tváří povstával od stolu jeden za druhým, aby na volném vzduchu hledal ulehčení ve zlé a směšné nemoci, která si žádala pořád víc a víc obětí. Thompsonovo posluchačstvo se ztenčilo už o dobré dvě třetiny, u stolu zbyli jen nejsilnější.

Hamiltonovi byli mezi nimi. Rodina tak vznešená a urozená byla povznesena i nad mořskou nemoc. Nic nebylo s to, aby je vyvedlo z jejich důstojného počínání. Jedli vážně a odměřeně, a ke svému okolí byli nevšímaví a lhostejní.

Lady Heilbuthové však nezbylo než se dát rovněž na útěk. Sluha, který ji následoval s rozmazleným psem v náručí, svým vzhledem prozrazoval, že hodlá i v mořské nemoci zůstat věrný své velitelce.

Mezi těmi, kdo vyvázli z pohromy se zdravou kůží, byl také Elias Johnson. O nikoho se nestaral jako Hamiltonovi. Ale příčinou jeho lhostejnosti nebyla pýcha. Johnson jedl. A zvláště pil. Sklenice se před ním plnily a prázdnily jedna za druhou jako zázrakem, na nemalé pohoršení jeho souseda, duchovního Cooleye. Johnson se však nezvaným pohoršením nedával mást a nestoudně hověl své náruživosti dál. Pil-li Johnson za dva, jedl Van Piperboom – z Rotterdamu – za tři.

Každý měl své přednosti. První byl obdařen zvláštní ohebností v loketním kloubu, druhý mistrovskou zručností ve zvedání vidličky. Za každou sklenici, kterou Johnson převrhl do svého věčně vyschlého hrdla, se Van Piperboom odměnil objemným soustem. Vyléčen ze svého zuřivého záchvatu, teď seděl u stolu jako beránek. Měl teď cosi důležitějšího na práci, než si připouštět nějaké starosti. Teď jedl, krmil se a sytil.

Kolem dlouhého stolu, kterému dosud předsedal Thompson s kapitánem Pipem, sedělo už jen asi dvanáct osob, Robert, Lindsayovi, Roger de Sorgnes a Saunders mezi nimi.

Nebylo jich mnoho, ale Thompsonovi stáli ještě za to, aby znovu navázal na tak nešťastně přerušenou řeč.

Neblahý osud se však dnes proti němu spikl. Sotva otevřel ústa k prvním slovům, zaznělo zdola od stolu pronikavé volání:

„Stewarde, nedostal bych dvě sázená vajíčka?“ křičel Saunders a prudce odstrčil talíř. „Není divu, že se nás tolik roznemohlo. S takovou stravou je žaludku těžko vzdorovat mořské nemoci!“

Snídaně byla prostřední, ale celkem ušla. Ale co na tom sejde člověku, který chce bouřit stůj co stůj? V Saundersově tváři se už zračil rys rýpala. Příjemná povaha! Nebo měl nějaký skrytý důvod se na Thompsona zlobit a používat každé příležitosti, aby mu způsobil nesnáze a nasel nesvár mezi generálního administrátora a cestující?

Z řady prořídlých stolovníků se ozval tlumený smích. Kdo se nesmál, byl jediný Thompson. A jestli zezelenal, nebylo to příčinou mořské nemoci.

V. KAPITOLA

Na širém moři

Život na lodi zase zvolna nabýval svou obvyklou podobu.

V osm hodin ráno bylo zvoněno k čaji, v poledne k snídani a v sedm hodin večer k obědu.

Thompson, jak vidíme, se rozhodl pro francouzský způsob stolování. Od častějšího anglického upustil pod záminkou, že by ho stejně na chystaných výletech nebylo možno dodržovat. Nepřipustil výjimku ani ve „five o’clock“, anglickým žaludkům tak drahému. S chloubou a zálibou ukazoval na užitečnost takové změny v životosprávě a tvrdíval, že tak předem zvyká své spolucestující na způsob života, který budou muset přijmout, až budou cestovat po ostrovech. Tato chvályhodná starostlivost byla tím záslužnější, že se jí dalo i více ušetřit. Život na lodi je vždy poněkud jednotvárný, ale nikdy nudný. V každém případě lze z ní pozorovat moře, věčně proměnlivé moře. Někdy také parníky plující okolo a prolamující linii obzoru.

Po této poslední stránce však neměli cestující na Seamewu mnoho na vybranou. Jen první den spatřili na jižním obzoru u Cherbourgu francouzský břeh, obestřený mlhami. Od té doby již nespatřili vůbec žádné pobřeží v té širé mořské oblasti, ve které loď tvořila jakýsi pohyblivý střed.

Cestující se přizpůsobovali těmto novým poměrům a krátili si chvíli hovorem a procházkou, zůstávali skoro pořád na horní palubě, která pro ně byla salon i veřejné shromaždiště zároveň. Míněni jsou však jen zdraví cestující, jejichž počet od té doby, co Thompsonovi posluchači byli tak zle zdecimováni, bohužel více nevzrostl.

Loď byla doposud ušetřena všech vážnějších nesnází. Počasí bylo stále krásné, ovšem podle mínění zkušených námořníků, kteří vědí, co moře umí provádět. „Suchozemci“ byli méně skromní a stěžovali si na chladný vítr, který moře trochu čeřil a škádlil, ale nebouřil.

Ke cti parníku budiž řečeno, že si toto škádlení k srdci velmi nebral.

I když na něho vlna zaútočila zepředu nebo z boku, vždy se osvědčil jako dobrý a solidní dopravní prostředek. Kapitán Pip mu také tuto chválu několikrát nepokrytě vzdal a jeho spřízněná duše se z této jeho důvěry stejně upřímně těšila, tak jako se nedávno rmoutila z jeho starostí.

Všechny přednosti Seamewa nebyly s to zabránit tomu, aby lidé neonemocněli mořskou nemocí a aby výtečný duch generálního administrátora nezářil jen skromnému počtu těch, kteří zůstali zdrávi.

K nejotužilejším patřil Saunders. Chodil od jednoho ke druhému, vždycky rád viděn všemi, kdo nepohrdnou nějakou tou legrací. Jen s Thompsonem, kdykoliv se s ním setkal, si vyměňoval pohledy, které se přímo zabodávaly. Generální administrátor mu nezapomněl jeho nešetrné poznámky z prvního dne a choval se k němu s trpkou zlobou.

Zvláště, když se Saunders tak málo snažil napravit svou chybu, a spíše využíval kdejakou příležitost, aby se Thompsonovi ukázal z té nejnepříjemnější stránky. Když bylo ke stolu zazvoněno jen o minutu později, objevoval se s tištěným programem v ruce a zasypával Thompsona nejdráždivějšími výtkami. Nešťastný generální administrátor byl již tak rozezlen, že pomýšlel na prostředky, jak by se při prvním přistání nenáviděného vzteklouna zbavil.

Shoda vkusu a povah způsobila, že se Saunders sblížil zvláště s nepřístupnou Hamiltonovou rodinou. Hamilton byl totiž, bez nějaké příčiny, stejně nepříjemný jako Saunders. Patřil k lidem, kteří se rýpaly narodili a rýpaly zemřou, kteří mají stále co vytýkat, kteří jsou spokojeni jen tehdy, když si mají na co naříkat. Ve všech svých stížnostech měl Saunders v Hamiltonovi vždy věrného pomocníka. Byl jeho stálým ohlasem. Pro nic a za nic byli oba stále nespokojeni a tížili jak můra ubohého Thompsona.

Kvartet, skládající se ze Saunderse a z Hamiltonovy trojice se brzy proměnil v kvintet. Privilegovaný šťastlivec, k němuž se vznešený baronet (titul nižší anglické šlechty) snížil, nebyl nikdo jiný než pan Tigg. Vůči němu odložili svou obvyklou upjatost otec, matka i dcera. Lze předpokládat, že by Hamiltonovi nejednali tak lehkovážně, kdyby si neopatřili příslušné informace, a miss Margaret si přece také zasluhovala ohledy!

Dobře střežený Tigg se tak dostal z nebezpečí. Elisabeth a Mary Blockheadovy byly nahrazeny. Kde je těch konec? Neukazovaly se ani ony, ani otec, ani matka, ani syn. Tato zajímavá rodina prožívala dosud všechna muka mořské nemoci.

Ale na lodi byli také dva zdraví, kteří tvořili k nespokojenému Saundersovi a Hamiltonovi úměrný protějšek. Nikdy si nestěžovali a byli spokojeni se vším.

Van Piperboom – z Rotterdamu – byl jedním z těchto šťastlivců.

Moudrý Holanďan se přestal honit za nemožnostmi a zařídil se jako myš v sýpce. Svou známou větu, kterou ostatní cestující znali již z paměti, opakoval ještě tu a tam, ale jen tak pro uspokojení svědomí.

Zbytek času projedl, protrávil, prokouřil a prospal. Na těchto čtyřech heslech spočíval jeho život. Obdařen nezlomným zdravím, ukládal své objemné tělo z jedné židle do druhé, stále zabalen do mraku kouře, který vypouštěl ze své chlapácké dýmky.

Důstojným doplňkem tohoto filozofa byl Johnson. Dvakrát, třikrát za den se objevoval na několik minut na palubě, kde si zafuněl, zachrchlal, zahromoval, aby se pak jako soudek odvalil do restaurace, kde si hřmotným hlasem poroučel grog nebo cocktail (sladký likér). Ovšem nebyl nikomu k radosti ani na obtíž.

Uprostřed této společnosti vedl Robert svůj klidný život. Tu a tam vyměnil několik slov se Saundersem nebo s Rogerem de Sorgnesem, který se svému krajanovi zdál být zvláště nakloněn. Když se nesnažil rozptýlit Thompsonovu legendu vymyšlenou o své osobě, byl vzdálen toho, aby z ní přes míru těžil. Choval se zdrženlivě a nezadával si.

Náhoda ho dosud nezavedla do bližších styků s Lindsayovou rodinou. Vyměňoval si s ní ráno a večer pozdravy. Nic víc. Ale přes tyto nemnohé vztahy se o ni nepřestával zajímat a pociťoval docela i trochu žárlivost, když v několika dnech Roger de Sorgnes, Thompsonem představen a společným přebýváním na palubě podporován, začínal americkým cestujícím osvědčovat důvěrnější pozornost.

Když neměl nic na práci, zůstával Robert skoro pořád sám od rána do večera na palubě, nutil se do pozorování svých spolucestujících.

Někteří ho opravdu zajímali. Byla to zvláště Lindsayova rodina, kterou častěji než si byl vědom, svým zrakem sledoval. Když se někdy přistihl při tomto pozorování, odvrátil se od ní očima, ale jen proto, aby se v několika okamžicích na ni zase zadíval. Hypnotizovala ho. Když se jimi stále zabýval, stával se, ani nevěděl jak, přítelem obou sester.

Hádal jejich myšlenky, chápal jejich slova, ačkoliv je neslyšel. Byl jim vzdálen a přece blízko. Blízko veselé Dolly a zvláště krásné Alice, pod jejímž půvabným zevnějškem nalezl vážnou a milou duši.

Když se však zabýval oběma sestrami nevědomky, byl jejich bratr, James Lindsay, předmětem jeho promyšleného studia. První soud, který si o něm učinil, se nelepšil. Naopak, posuzoval ho den ode dne nevlídněji. Divil se, že Alice a Dolly se mohly v jeho společnosti odhodlat k cestě. Že by tyto ženy neviděly to co viděl on?

Teprve by se divil, kdyby věděl, za jakých okolností k jejich cestě došlo!

Dvojčata James a William Lindsayovi měli dvacet let, když jim zemřel otec, který jim zanechal značné jmění. Rovni věkem, byli oba bratři velmi rozdílní povahou. William pokračoval v práci svého otce a rozmnožoval dědictví ve velkých rozměrech, James své rozhazoval a plýtval s ním. Za čtyři roky byl hotov s celým dědictvím.

Když se ocitl na dně svého měšce, nebyl vybíravý v prostředcích, aby jej opět naplnil. Mluvilo se potají o falešné hře, o nepoctivých manipulacích a sázkách při sportovních závodech, o podezřelých burzovních operacích. I když se mu zřejmě nedalo nic nečestného dokázat, byl přece jen tak velmi kompromitován, že své pověsti dbalé rodiny, se vyhýbaly styku s ním.

Tak se měly věci, když se šestadvacetiletý William seznámil a oženil se s osmnáctiletou slečnou Alicí Clarckovou, velmi bohatým sirotkem.

Ale Williamovi se zdál být zlý osud předurčen. Téměř na den za půl roku po svatbě ho přinesli domů umírajícího. Nešťastná příhoda na honu učinila z mladičké ženy vdovu.

Než William zemřel, měl ještě kdy učinit poslední vůli. Znal svého bratra příliš dobře, a proto odkázal všechno své jmění své ženě, zavázal ji pouze k velmi slušné roční rentě, kterou měla vyplácet Jamesovi, který přišel na mizinu.

Tato rána Jamese dopálila. Tupil a proklínal svého bratra, až vlasy na hlavě hrůzou vstávaly. Rozzlobený na osud, stával se zuřivým k lidem. Zlý býval vždy, teď se stával i zběsilým.

Časem však zmoudřel. Když viděl, že hlavou zeď neprorazí, odhodlal se k pravidelnému obléhání. Těžit z nezkušenosti své švagrové, oženit se s ní a dostat se znovu k majetku, který jak se domníval, mu byl nespravedlivě uchvácen, to byl plán, kterým se chtěl postavit na nohy.

Vzhledem k tomuto záměru změnil neprodleně způsob svého života a přestal být stálou příčinou pohoršení.

Ale pět let uplynulo od té doby a James neměl odvahu vyrukovat se svým návrhem. Chladná Alice mu však byla nezdolatelnou překážkou. Když se dozvěděl, že se Alice rozhodla podniknout se svou sestrou cestu do Evropy, nalezl v tom vítanou příležitost, aby se přiblížil k uskutečnění svých záměrů a nabídl se své švagrové za společníka.

Alice nepřijala jeho nabídku bez odporu, ale nakonec se přece podvolila. James se zdál být již polepšen, jeho život se zdál být spořádanější.

Co kdyby se mu cestou přihodilo, založit si vlastní rodinu?

Ovšem že by ho odmítla, kdyby tušila jeho záměry, kdyby mohla číst v jeho duši a přesvědčit se, že James zůstal stejný, jaký býval, nebo že se změnil nanejvýš ve svůj prospěch, že se stal člověkem, který se nelekl ničeho na světě, žádné podlosti, dokonce ani zločinu, aby znovu získal jmění, které tak lehkovážně promrhal.

Je pochopitelné, že se James na cestě prozatím chránil učinit narážku na to, co opovážlivě nazýval svou láskou, a že z této zdrženlivosti nevybočil ani tenkrát, když se Alice náhodou dozvěděla z novin o podniku Thompsonovy cestovní kanceláře, a rozhodla se ho zúčastnit.

Dával oběma sestrám pouze svůj doprovod a pečlivě tajil své myšlenky, vyčkával na vhodnou chvíli, aby jí zneužil. Když byl Roger de Sorgnes Američankám představen a pro své pěkné chování a svou veselou mysl rád jimi přijímán, obával se sobecký James, že se mu bortí plány. Upokojil se však když zpozoroval, že se Roger daleko více zajímá o veselou Dolly než o její sestru.

Ostatním cestujícím na lodi mnoho pozornosti nevěnoval. Nevšímal si nikoho a pohrdavě přehlížel i Roberta.

Alice tak pyšná nebyla. Pronikavé oči ženy si všimly neshody podřízeného tlumočníkova postavení s jeho uhlazeným chováním, všimly si zdvořilé chladnosti, s jakou Robert přijímal blahosklonnou pozornost některých cestujících a zvláště pozornosti Rogera de Sorgnese.

„Co soudíte o svém krajanovi?“ zeptala se jednou Rogera, když Robert se svou obvyklou chladností přijal několik jeho pozorných slov.

„Příliš přístupný se mi nezdá být.“

„Je to hrdý muž, dobrý na svém místě,“ odvětil Roger, netajil se svou sympatií ke svému mlčenlivému krajanovi.

„Jeho vyrovnané, důstojné chování by si zasloužilo lepší úřad,“ pravila upřímně Alice.

Ale pan Thompson si nenajal Roberta k tomu, aby se halil věčně do nimbu zdrženlivosti. Blížila se chvíle, kdy měl osvědčit svou ciceronskou zdatnost. Když se oddával spokojenému klidu, měl z něho být brzy vyburcován. Příležitost se naskytla dřív, než mohl Seamew poprvé přistát u břehu.

Parník, se dostal z kanálu La Manche, plul poněkud jižněji než bylo třeba, aby přirazil k hlavní skupině Azorských ostrovů. Kapitán Pip směřoval úmyslně k západnějším ostrovům skupiny, aby cestujícím umožnil nejpříznivější pohled na tyto ostrovy.

Roger o tom zaslechl několik slov, která vzbudila jeho zvědavost.

„Mohl byste mi říci, pane profesore,“ otázal se Roberta čtvrtého dne po odjezdu, „které z ostrovů spatříme nejdříve?“ Robert marně skrýval svoje rozpaky. Nevěděl to sám.

„Nevadí!“ pomáhal mu Roger. „Zeptám se kapitána.“ Na chvíli se odmlčel a pak pokračoval: „Azory patří Portugalsku, že?“

„Také se domnívám,“ koktal Robert.

„Přiznám se vám, pane profesore, že jsou moje vědomosti o tomto souostroví velmi kusé. Nevím o něm zhola nic,“ pokračoval Roger. „Je na něm něco zajímavého?“

„Zajisté,“ ujišťoval Robert.

„Copak? Přírodní krásy?“ naléhal Roger.

„Ano, přírodní krásy,“ přisvědčoval spěšně tlumočník.

„A výstavné budovy, patrně?“

„Ano, velmi výstavné budovy.“ Roger se podíval překvapeně na tlumočníka a šelmovsky se usmál.

„Ještě slovíčko, pane profesore. Podle programu máme vystoupit na třech ostrovech, Fagalu, Terceiře a San Miguelu. Jsou to všechny ostrovy? Nebo patří k této skupině ještě jiné? Paní Lindsayová se mne ptala, z kolika ostrovů se archipel skládá, a nemohl jsem jí na to odpovědět.“ Robert byl jako na trní. Trochu pozdě docházel k poznání, že nemá sám potuchy o tom, o čem měl jiné poučovat.

„Pět,“ řekl nazdařbůh.

„Děkuji vám, pane profesore,“ pravil Roger uštěpačně a poroučel se svému krajanovi.

Když osaměl, běžel Robert rovnou do své kajuty. Před svým odjezdem z Londýna si opatřil celou sbírku tištěných průvodců zeměmi, do nichž ho cesta vedla. Jak je mohl tak lehkovážně zanedbat!

Především nahlédl do tištěného průvodce, ve kterém byly informace o Azorech. Z těch se dozvěděl, že souostroví nemá pět, nýbrž devět ostrovů. Robert se nad tímto objevem začervenal zahanbením, ačkoliv nikdo nebyl svědkem jeho studu. Takové trapné rozpaky by se mohly opakovat každou chvíli. Bylo třeba co nejrychleji dohonit, co bylo zmeškáno. Od té doby Robert několik dní vězel hluboko v knihách a dlouho do noci svítívalo světlo z jeho kajuty. Tak dlouho, že si toho i Roger všiml a nad tím vtipkoval.

„Dři, přítelíčku, dři!“ smál se. „Jsi, jak se mi zdá, tak asi profesorem jako já papežem!…“ Sedmý den jízdy, to bylo 17. května v osm hodin ráno, přistoupil k Thompsonovi Saunders s Hamiltonem a štiplavě prohlásil, že podle znění programu měl již v noci Seamew kotvit v Hortě, hlavním městě ostrova Fayalu. Thompson se vymlouval jak mohl a sváděl všechno na moře. Kdo pak prý mohl předpokládat, že budou muset zápasit s větrem pořád vanoucím do tváře a s tak nepříznivým vlnobitím? Oba cestující, jimž šlo především o to, aby před Thompsonem tuto nepřesnost zjistili, vzali na vědomí jeho vysvětlení a odcházeli, při tom se tvářili velmi vážně a důstojně.

Zdálo se, že sama loď a samy živly se ulekly nespokojenosti tak vznešeného cestovatele. Vítr, kterého už od rána ubývalo, se tišil, znenáhla a přirozeně se tím klidnila i mořská hladina, takže loď se mohla nyní ubírat kupředu s mnohem větší rychlostí. Na méně rozkymácené lodi se jízda stávala také příjemnější, a připomínala cestujícím nedávnou tichou plavbu po Temži.

Důsledky ztišeného větru se brzy objevily. Nešťastní cestující, které šest dní nebylo vidět, se pomalu trousili na palubu, se známkami přestálého utrpení v bledých, vpadlých obličejích.

Robert však nejevil velký zájem o vzkříšené a opíral se loktem o zábradlí, slídil na obzoru po pevnině, která již nemohla být daleko.

„Promiňte, pane profesore,“ zaslechl za sebou, „jsme na místě, na kterém kdysi stávala propadlá pevnina Atlantis?“ Robert se ohlédl a spatřil před sebou Rogera de Sorgnese, Alici Lindsayovou a Dolly.

Jestliže Roger doufal, že svou nenadálou otázkou dostane Roberta znovu do úzkých, tentokrát se zmýlil. Předcházející pilné studium neslo již své ovoce. Teď byl Robert kován.

„Ano, pane,“ odvětil.

„Existovala opravdu tato země?“ připojovala se k hovoru Alice.

„Kdo to ví?“ řekl Robert. „Ať je to pravda nebo legenda, jisté je jen tolik, že o té zemi nic bezpečného a zaručeného nevíme.“

„Ale nějaké zprávy o ní přece existují, ne?“ tázala se znovu Alice.

„Několik,“ odvětil Robert a dal se do výkladů rozumů, které ze svých knih rychle naházel do hlavy. „Vedle zmínky o Meropidě, o níž podle vyprávění Theopompa Chijského se Midas dozvěděl od starého a chudého Siléna, zbývá ještě vyprávění božského Platóna. Platónem se tradice stala zprávou, legenda historií. Jemu děkujeme, že řetěz pamětí není přetržen. Řadil rok k roku, století ke století až do šerého dávnověku. Data uvedená Platónem jsou přejata od Critia, který je jako sedmiletý slyšel od svého praděda Dropidy, tehdy devadesátiletého. A Dropidas zase jen opakoval, co už několikrát slyšel od svého důvěrného přítele Solona, jednoho ze sedmi řeckých mudrců, athénského zákonodárce. Podle vlastního doznání Solon získal tyto zprávy od kněží egyptského města Sais, tehdy osm tisíc let starého, kteří mu vypravovali, že ve starých kamenných městských památkách jsou zaznamenány zprávy o kr
utých bojích obyvatel řeckého města, ještě staršího o tisíc let než Sais, s četnými kmeny, které přišly z velkého ostrova, nacházejícího se za Herkulovými sloupy. Jestliže je toto podání správné, žil vyhynulý kmen Atlantů asi osm až deset tisíc let před Kristem a v těchto místech se prostírala jejich bývalá vlast.“

„A tato nesmírná pevnina, že by beze stopy zmizela?“ namítla Alice po krátké pomlce.

Robert pokrčil rameny.

„Nic, ani kámen, že by z ní nezbyl?“

„To ano,“ odvětil Robert. „Skalní hroty, hory, sopky vyčnívají dosud z moře. Azory, Madeira, Kanárské ostrovy, Ostrovy Zeleného mysu nejsou nic jiného než její zbytky. Zbytek byl pohlcen mořem. Na obdělaných polích byl pluh nahrazen lodí. Všechno kromě několika hrdých temen se zřítilo do nevyzpytatelných propastí, všechno zmizelo pod vodami, města, budovy, lidé, z nichž nezbyl jediný, aby zanechal svým bratrům spolehlivé zprávy o hrůzné katastrofě.“ To již v knihách nebylo. Robert ho doplňoval svou fantazií.

A s nemalým štěstím. Neboť posluchači byli zřejmě jeho slovy dojati.

I když pohroma byla již deset tisíc let stará, byla přece jen hrůzná a politováníhodná. Historie světa sotva zaznamenává existenci něčeho podobného. Oči všech bloudily po širých vodách a vmýšlely se do tajemství skrytých v propasti. Všem bylo teskno z pomyšlení, že v těchto končinách, do věčného stínu pohroužených, kdysi zrály klasy, kvetly květy, slunce svítilo, ptáci zpívali, že tu žili muži ženami milováni, že smích a bolest se tu střídaly v lidských srdcích. Teď nad tímto tajemstvím života, vášní a bolestí jako nad nesmírným hrobem, ležel jen neproniknutelný rubáš moře!

„Promiňte, pane,“ ozval se zblízka hlas, „zaslechl jsem jen konec vašeho vypravování. Pokud jsem dobře rozuměl, stalo se na tomto místě veliké neštěstí. Důležitá země se zde propadla do moře. Je opravdu podivné, že noviny o tom nepřinesly zprávy!“

Řekl to pan Blockhead, provázený svou rodinou. Jak byla bledá jeho tvář! Jak byla zhublá celá jeho zajímavá rodina!

Za oslovenou společnost, která si poněkud udiveně všetečného kupce prohlížela, promluvil Roger.

„Ah, to jste vy, milý pane! Konečně tedy vyléčen! Gratuluji!…

Jakže! Vy jste nečetl v novinách o této katastrofě? Mohu vás nicméně ujistit, že se o ní dlouho psalo.“ Zvonek ohlašující snídani překazil panu Blockheadovi odpověď.

„To je zvuk, který rád slyším!“ odbočil.

Provázen paní Georgií a synem Abelem kvapně odcházel k jídelně.

Po tak dlouhém půstu to nebylo nic divného. Podivnější však bylo, že obě dcery, Elisabeth i Mary, nejevily mnoho spěchu, aby následovaly otce. Odcházely společně opačným směrem, k zádi paluby. Ovšem pro vysvětlení nemusíme chodit daleko. Za chvíli se vracely v doprovodu znovu dobytého Tigga. Několik kroků za nimi s uštěpačným pohledem a sevřenými rty kráčeli Hamiltonovi.

Tigg si připadal jako moderní Paris, o něhož se přou tři bohyně nového ražení. Podle přísloví, že mezi slepými je jednooký králem, byla miss Margaret v tomto nebeském triu hotovou Venuší. Mary by potom připadla úloha Juno, a slečně Elisabeth úloha výbojné Minervy.

Avšak prozatím zcela proti obecně uznávané tradici si vítězství odnášely Minerva a Juno. Venuše zelenala vztekem.

Po dlouhé době byl zase stůl od jednoho konce ke druhému obsazen.

Mohlo to Thompsona zajisté jen těšit, ale popravdě řečeno, měl pas generální administrátor, když viděl tak veliký počet stolovníků, pocity dost smíšené.

Ke konci snídaně na něho volal Blockhead přes celý stůl:

„Právě jsem se dozvěděl, velectěný pane, že tyto končiny byly jevištěm hrůzné události. Celý kraj se tu prý potopil. Činím návrh, aby byla uspořádána sbírka pro ubohé oběti této katastrofy a rád dám libru šterlinků.“ Thompson hleděl velmi udiveně.

„O jaké katastrofě to mluvíte, vzácný pane? Ani slůvko jsem o ní dosud neslyšel.“

„Já jsem si ji nevymyslel,“ bránil se Blockhead. „Dozvěděl jsem se o ní z úst pana profesora, a druhý francouzský pán, který sedí vedle něho, mi potvrdil, že noviny o ní dlouho psaly.“

„Zajisté!“ zvolal Roger, když si všiml, že je o něm řeč. „Zajisté!

Neudála se ovšem dnes. Je to již několik let. Je to… počkejte!… Dvě?

Ne, je to víc… Ach, už si vzpomínám. O Saint Johnovi to bude zrovna osm tisíc čtyři sto padesát let, co se Atlantis propadla do moře. Četl jsem to, namouvěru, v staroathénských novinách.“ Celá tato společnost u stolu vybuchla hlučným smíchem. Jen Blockhead zůstal na něho hledět s otevřenými ústy. Snad aby se z tohoto trochu silného žertu rozhněval, ale hlas z paluby rázem zastavil smích i hněv.

„Vpředu nalevo země!“ volal lodník.

V okamžiku byla jídelna prázdná. Jen kapitán Pip zůstal na svém místě a spokojeně dojídal snídani.

„Patrně ještě nikdy neviděli zemi,“ řekl svému věrnému druhovi, který mu ležel u nohou.

Cestující vyběhli na horní palubu a upírali oči k jihozápadu a hledali ohlášenou zemi.

Ale necvičeným očím se teprve za čtvrt hodiny objevila mlhavá skvrna, podobná mraku na obzoru.

„Soudě ze směru, kterým plujeme,“ pravil Robert ke svým nejbližším sousedům, „hádám, že je to Corvo, nejsevernější a nejzápadnější ostrov archipelu.

Azory se totiž dělí na tři samostatné skupiny. Prostřední obsahuje pět ostrovů: Fayal, Terceiru, San Jorge, Pico a Graciosu. K severní skupině náležejí dva: Corvo a Flores a k jižní skupině rovněž dva: San Miguel a Santa Maria vedle hromady skal vyčnívajících z moře, zvaných Desertas. Tyto různě veliké ostrovy, vzdálené od pevniny sto padesát kilometrů, ačkoliv jsou rozptýleny podél víc než jednoho sta mořských mil, celkem neobsahují víc než asi dvacet čtyři tisíce čtverečních kilometrů půdy s jedenkrát sto sedmdesáti tisíci obyvateli. Mořská ramena mezi jednotlivými ostrovy jsou tak široká, že zřídka bývá vidět z ostrova na ostrov.

Objev tohoto souostroví bývá jako obyčejně připisován různým národům. V čí prospěch by tento spor měl být vyřízen, je těžké rozhodnout. Je jisté jen tolik, že se tu mezi rokem 1427 až 1460 usadili portugalští osadníci, kteří dali ostrovu i jméno, jak se praví, podle ptáků tehdy na ostrově hojně hnízdících, které první příchozí omylem pokládal za luňáky nebo za jestřáby.“ Tento všeobecný výklad, který Robert k Thompsonově přání podával, se setkal s tak velikou pozorností, že hned od první chvíle, co Robert sotva otevřel ústa, většina cestujících se seskupila kolem francouzského profesora a napjatě sledovala jeho slova. Tuto improvizovanou přednášku ovšem Robert nemohl Thompsonovi odříci, protože tvořila část jeho povinností.

Svého syna Abela vtěsnal Blockhead, zatím udobřený, hned do první řady.

„Poslouchej dobře pana profesora, poslouchej pozorně,“ radil mu. Jiným posluchačem, nejméně očekávaným, byl Van Piperboom – z Rotterdamu. Jaký zájem mohl mít v přednášce jeho holandským uším úplně nesrozumitelné? To byla jeho věc. Dost na tom, že tam byl, hned v první řadě a že stál s otevřenými ústy a napjatým sluchem, aby mu neuniklo jediné slovo. Chtěl za své peníze něco mít, ať rozumí nebo ne.

Za hodinu pozbyl ostrov Corvo podobu mraku a jevil se už v hmotnější tvářnosti země. Ve vzdálenosti asi dvaceti pěti mil jeho obrysy ovšem příliš jasné ještě nebyly. Současně se objevila na obzoru i jiná země. „Flores,“ vysvětloval Robert.

Loď se k ní rychle blížila. Znenáhla se stávaly již i detaily patrnými a brzy bylo možno rozeznat strmou, vysokou stěnu, která se zvedala tři sta metrů nad mořem. Když se loď přiblížila asi na tři míle, kapitán odbočil k jihu a plul podél pobřeží.

Ale strmý útes, pořád stejně vysoký a pustý, podél břehu dlouho nepřestával. Na jeho úpatí bylo rozeseto nesčetné množství skal o něž moře tříštilo své vlny. Obraz působil tak hrůzným dojmem, že se cestujících na palubě Seamewa zmocňovala neurčitá tíseň a úzkost. Nechtěli věřit sluchu, když jim Robert vykládal, že tento nehostinný a hrůzný ostrov chová a živí skoro tisíc lidských bytostí. Kromě několika dolin, trochu se zelenajících, zrak neviděl nic než známky hrozného zpustošení. Na zčernalých čedičových stěnách, na ohromných vyprahlých skalách, nakupených a zpřeházených rozmarem nezměrné síly, nebylo ani stopy po životě.

„Účinek zemětřesení,“ poznamenal Robert.

Na tato slova se posluchačstvo zvlnilo pohybem. Johnson si proklestil cestu lokty, stanul před tlumočníkem Seamewa a rozezleně si ho změřil.

„Co jste řekl, pane?“ zvolal. „O zemětřesení jste mluvil? Že bývá zemětřesení na Azorských ostrovech?“

„Alespoň bývalo,“ odvětil Robert.

„A nyní?“

„Nyní,“ pravil Morgand, „již není na Flores a Corvu. Ale o ostatních ostrovech, zvláště o San Jorge a San Miguelu se to tak zhola tvrdit nedá.

Teď Johnson vzplál opravdovým hněvem.

„Ale je to hanebnost!“ vykřikl obrácen k Thompsonovi. „Něco takového se přece lidem, u čerta, nezatajuje! To mělo být na programu… Vám je to jedno vystoupit na břeh i všem těm, kdo jsou dost pošetilí, aby vás následovali! Ale já, pamatujte si, no-hou na pev-ni-nu ne-vkro-čím!…“ Johnson učinil toto rozhodné prohlášení a vzdálil se stejně bezohledně jako přišel. Za chvíli již hřměl jeho hlas z restaurace.

Za půl hodiny Seamew připlul k jižnímu konci pustého ostrova.

Strmá stěna se snižovala na těch místech a břeh končil dost nízkým výběžkem, který Robert označil jménem mys Peisqueiro. Kapitán zde dal loď o 180 stupňů otočit a pak zamířil k ostrovu Flores, který od Corva dělí jen úžina sotva deset mil široká.

Cestujícím se zdálo, že Flores od těch dob, co jej poprvé spatřili, nápadně vyrostl. Z lodi nyní mohli přehlédnout celé jeho seskupení.

Zvláště zřetelně viděli jeho temeno, „Morro Grande“, devět set čtyřicet dva metry vysoké, okolní horský řetěz a pak k moři se stupňovitě snižující pahrbky. Větší než sousední Corvo měří Flores pět mil délky a devět šířky na rozloze asi jednoho sta čtyřiceti osmi kilometrů a čítá přes devět tisíc obyvatel. Jeho vzhled byl mírnější a půvabnější, protože úbočí kopců splývajících do moře bylo zarostlé bujnou zelení a skupinami stromů. Na vrcholcích se v slunci objevovaly vydatné pastviny, níže se prostírala pole, obehnaná ploty z lávy. Na cestujících se zračila radost z tohoto milého pohledu.

Když byl kapitán Pip již jen maličko vzdálen od mysu Albernas, jímž ostrov na severozápadě končí, zamířil lodí přímo k východu. Seamew proplul napříč úžinou dělící oba ostrovy a pokračoval pak podél tmavého Flores, kdežto Corvo zůstával stranou a mizel znenáhla na obzoru. Potom bylo třeba ztáčet k jihovýchodu a z jihovýchodu přímo k jihu. Asi ve čtyři hodiny odpoledne plula loď mimo hlavní města Santa Cruz, jehož domy byly ozářeny sluncem, zvýšila rychlost a brzy zanechala za sebou oba první Azorské ostrovy a pustila se plnou parou k Fayalu.

Ze Santa Cruz do Horty, hlavního města Fayalu, je asi sto třicet mil, které lze v jedenácti hodinách urazit. V sedm hodin večer byly ještě vrcholky ostrova Flores neurčitě patrné, ale brzy zmizely v nočním šeru.

Protože byl pro nejbližší dny přichystán obsáhlý program, vyprázdnila se večer lodní paluba velmi záhy. Také Robert se již chtěl odebrat do své kajuty, když k němu přistoupil Roger de Sorgnes, aby s ním vyměnil několik slova přál mu dobrou noc.

„Na slovíčko!“ dodával ještě na samém rozchodu, „nebudete, milý krajane, pokládat za neskromné, když se vás zeptám, na kterém francouzském lyceu jste profesorem?“ Robert se dal nenuceně do smíchu.

„Jsem profesorem pouze ve fantazii pana Thompsona,“ odvětil vesele. „Jen jí děkuji za své jmenování a není snad třeba, abych vás ujistil, že jsem k němu podnět sám nikterak nedal.“ Když Roger osaměl, díval se zamyšleně za svým odcházejícím druhem.

„Profesorem není, to doznal sám. Patrně tedy jen dočasným a náhodným tlumočníkem. Ten člověk budí moji zvědavost.“ Snažil se zaplašit svou myšlenku odbývavým pohybem ruky, když odcházel Roger z paluby jako poslední. Ale záhada zaměstnávala i potom jeho zvědavost. Ještě na svém lůžku na ni myslel.

Nemohl se však zbavit neodbytné myšlenky, že toho člověka již někde viděl. Ale kde, hrome, kde?…

VI. KAPITOLA

Líbánky

Když vyšel Robert v sedm hodin ráno na palubu, kotvila už loď v přístavu Horty, hlavního města ostrova Fayalu.

Vlídné město, ležící mezi dvěma tvrzemi, se stupňovitě prostíralo na západním úbočí ostrova. Mělo mnoho kostelů s vysokými zvonicemi, z nichž nejvyšší se vypínala nad bývalým jezuitským klášterem.

Severním směrem zavírala rejdu Pouta Espalamaca, jižním dva skalnaté hroty, Monte Queimado (Spálený vrch), od jehož úpatí vybíhala hráz do moře, a Poutada Guia (Průvodcův hrot), bývalá sopka, jejíž zřícený kráter byl zalit mořem. Za bouřlivého počasí sloužila útočištěm ohroženým rybářům.

K severovýchodu byl volný rozhled až k západnímu výběžku ostrova San Jorge, vzdáleného asi dvacet mil.

Na východ se zvedalo pohoří Pico. Ostrov i horstvo bývají označovány tímto společným jménem. Splývají v jedno i ve skutečnosti. Protože břehy, které se vynořují z vody byly jen srázné stráně, které se nepřetržitě zvyšovaly a vyvrcholovaly v jediné temeno, asi dva tisíce tři sta metrů vysoké.

Tento nejvyšší vrcholek však ráno vůbec vidět nebylo. Mizel ve výši asi dvanácti set metrů v mlze, která pohybována větrem se válela po stráních. Ve vzduchu proudil dvojí vítr. Zatímco dole vál pasátní vítr severovýchodním směrem, pluly ve výši roztrhané a svou tvářnost stále měnící obláčky směrem opačným, poháněny pasátním větrem vanoucím z jihozápadu.

Pod neprůhledným závojem mlhy, na stráních sklánějících se až k moři, se prostíraly louky, pole a háje kolem quintas, do kterých se bohatší obyvatelé Fayalu uchylovali na léto před horkem a moskyty.

Robert byl přímo unesen do krásného divadla, když ho z myšlenek vytrhl Thompsonův hlas:

„Dobré jitro, pane profesore. Zajímavý kraj, že ano? Jestli dovolíte, pane profesore, použiji vašich služeb hned ráno. Cestující vystoupí, jak je vám z programu mámo, v osm hodin na břeh a k tomu bude třeba vykonat některé přípravy.“ Ve snaze vyhovět zdvořilému pozvání, vystoupil Robert v Thompsonově společnosti na břeh. Pobřežní cestou se brzy dostali k prvním domům Horty. Thompson se záhy zastavil a ukazoval prstem na veliké stavení s portugalským nápisem, který hned Robert přeložil.

„Hotel,“ řekl. „Hotel Panny Marie.“

„Na jméně nezáleží. Vejděme a promluvme s hoteliérem.“ Nezdálo se, že by byl hotel cestujícími příliš vyhledáván. Jeho majitel ještě spal. Bylo třeba čekat dobrou čtvrt hodinu, než se ještě rozespalý a jen napůl oděný hoteliér objevil.

Mezi majitelem a Thompsonem se pak rozpředl rozhovor, který Robert oběma překládal.

„Můžeme dostat něco k snídani?“

„V tuto hodinu?“

„Ne, až v jedenáct hodin.“

„Zajisté. Ale pak nechápu, proč jste mne tak časně burcovali.“

„Je nás víc.“

„Dva, tolik ještě vidím.“

„Ano, my dva s šedesáti třemi jinými osobami.“

„U čerta!“ probíral se hostinský ve vlasech.

„Nuže?“ naléhal Thompson.

„Dobře,“ rozhodl se hoteliér rychle. „V jedenáct hodin budete mít připraveno šedesát pět snídaní.“

„Za co?“ Hoteliér chvíli uvažoval.

„Dostanete,“ řekl, „vejce, šunku, rybu, kuře a zákusky za dvacet tři milreisy (portugalský peníz). Víno a kávu už do toho započítávám.“ Dvacet tři milreisy, což bylo asi dva franky na osobu, byl slušný obchod. Tolik se Thompsonovi dát nechtělo. A začal tudíž Robertovým prostřednictvím tvrdošíjně smlouvat.

Konečně se shodli na sedmnácti milreisech, ve francouzské minci asi na stu francích.

Když Thompson tuto věc vyřídil, dal se do druhého vyjednávání.

Trvalo dobrých deset minut, než se hostinský uvolil za třicet milreisů (stoosmdesát franků) opatřit na druhý den ráno šedesát pět koní a oslů.

Upozorňoval, že koní bude méně. O povozy bylo smlouvání marné, nebyl na ostrově jediný.

Robert, svědek a zprostředkovatel této dohody, velmi znepokojen pozoroval, že Thompson, své šťastné hvězdě důvěřuje, a neměl předem nic zamluveno. „To jednou pěkně dopadne,“ myslel si.

Když Thompson smluvil, co bylo zapotřebí, vrátil se s Morgandem do přístavu, kde cestující už půl hodiny očekávali svého výtečného administrátora.

Sraženi v hustý hlouček, stáli všichni na břehu zabraní do živého hovoru. Až na jednoho. Dávaje najevo svůj nepřekonatelný odpor ke všemu zemětřesení, zůstal Johnson věrný svému slibu a setrval na palubě.

V čekajícím zástupu už netrpělivost vřela, ale ztišila se, když se objevili Thompson s Robertem. Jen Saunders to Thompsonovi jen tak zhola nedaroval. Vytáhl hodinky z kapsy a zdaleka už prstem ukazoval administrátorovi, že veliká ručička je už hezký kousek za půl devátou.

Ale Thompson se tvářil, jakoby to neviděl. Líbezně se usmíval, udýchaný pospíchal a velikými gesty si otíral čelo, aby svým svěřencům naznačil, jak neúnavně a úmorně o všechny pečuje. Pod jeho vedením se hustý zástup rozestoupil v pravidelné řady.

Angličané, uvyklí tomuto zvláštnímu způsobu cestování, se podřídili bez zdráhání požadavku vojenského rozdělení po četách. Bylo jim to tak přirozené, že bez Thompsonova vyzvání by se byli také sestoupili do tohoto šestnáctiřadového čtyřstupu. Jen Roger de Sorgnes udiven měl co dělat, aby potlačil nevčasnou chuť k smíchu.

V čele, v první řadě, byla lady Heilbuthová s urozeným sirem Hamiltonem po boku. Zasloužili si té cti oba. Nepochyboval o tom ani sám Hamilton, na jehož tváři sedělo patrné uspokojení. Ostatní řady se utvořily buď náhodou anebo vzájemnou náklonností. Rogerovi se podařilo doplnit čtyřstup Lindsayovy rodiny.

Thompson se přirozeně zařadit nenechal. Stál stranou a napravoval na místě zpozorované nedostatky v řadách. Tu a tam utlumil hned v zárodku každý pokus směřující proti disciplíně. Pobíhal zepředu dozadu a zezadu dopředu jako setník, nebo aby bylo srovnání přiléhavější, jako dozorce přihlížející pořádku na procházku vedených chovanců.

Na dané znamení se dala četa na pochod. Prošla v dobrém pořádku podél moře, minula hotel Panny Marie, z jehož vrat si ji hoteliér spokojeně prohlížel, a o sto kroků dál na Robertovo upozornění odbočila nalevo a vstoupila do vlastního města Horty.

Horta, z dáli tak velice krásná, nezískávala blízkostí. Skládala se téměř z jediné ulice, rozdělující se vidlicovitě na samém konci. Jít touto úzkou, příkrou, nepravidelnou a špatně dlážděnou ulicí nepatřilo už samo sebou k slastem. Ale tou dobou už pražilo slunce po celé její délce a pálilo tak nezřízeně do šíjí a do zad, že přísné Thompsonovy pohledy jen stěží tlumily propukající reptání.

Také domy, kterými byla jediná ulice Horty vroubena, neposkytovaly duši náhrady za tělesné útrapy. Byly stavěny na velmi silných zdech z lávy, aby snáze odolávaly zemětřesení, působily by velmi všedním dojmem, kdyby jim původnosti nedodávala neobyčejná špína.

V přízemí byl obyčejně krám, kůlna nebo stáj. Hořejší poschodí vyhrazené lidem, se blízkostí stájí a vedry hemžilo hmyzem a páchlo odporným způsobem.

Každý dům byl opatřen „verandou“, tedy balkonem ohrazeným mřížkami. V něm se zdržovaly domácí ženy velikou část dne, vyhlížejíc na ulici, pozorujíc sousedy a kolemjdoucí a probírajíc každý pohyb lidí, které jim náhoda přivedla do cesty. Ale v této ranní hodině byly balkony ještě prázdné, protože obyvatelstvo umělo prodlužovat hodiny, které byly určeny k spánku.

Je samozřejmé, že vojensky seřazená četa budila nemálo pozornost kolemjdoucích a že prodavači vybíhali z krámů. Co tu tito lidé chtějí?

Snad nebyl přepaden ostrov jako za časů samozvance Dona Miguela?

Krátce řečeno, Thompson měl tak veliký úspěch, že na něj mohl být hrdý. A také byl.

Ale ještě pyšněji se tvářil sir Hamilton. Kráčel včele, ztuhlý, vzpřímený, oči upřené před sebou na patnáct kroků, a křičel takřka každým pórem: „To jsem já!“ Ale toto pyšné držení se mu zle vyplatilo. Nedívaje se před sebe, klopýtl baronet na hrbolatém dláždění a natáhl se jak byl dlouhý. Prostý smrtelník by si z toho nic nedělal, ale sir Hamilton a na zemi! A pak, když vyvázly končetiny sira Hamiltona z této příhody bez úrazu, nedalo se to říci o věcech příslušejících k Hamiltonově toaletě. Sir Hamilton si rozbil svůj lorňon. To byla velmi mrzutá příhoda. Protože jaké potěšení mohl mít z cesty krátkozraký člověk, který oslepl?

Naštěstí si toho všiml vždy bdělý administrátor a pospíšil si upozornit baroneta na hodinářský závod, v jehož výkladní skříni bylo několik ošuntělých optických přístrojů. Hodinář se Robertovým prostřednictvím uvolil za dva milreisy – asi dvanáct franků – Hamiltonovi do rána lorňon opravit.

Cestou si prohlíželi kostely a kláštery nevalné umělecké ceny. Tak, jak chodili z kostelů do klášterů a z klášterů do kostelů se konečně dostali na výšinu nad městem, uhřátí a udýchaní, ale pořád v dobrém stavu a asi v deset hodin stanuli před starým klášterem jezuitů, postaveným stranou k moři. Na Thompsonův povel se četa rozestoupila a utvořila kolem Roberta kruh. Není třeba podotýkat, že Blockhead neopominul protlačit mladého Abela zase do první řady a že hned vedle něho zaujal místo objemný Van Piperboom z Rotterdamu.

„Starý jezuitský klášter,“ vysvětloval Robert odříkávavým tónem tlumočníka z povolání. „Nejkrásnější budova, kterou si jezuité postavili na Azorech. Je možné si ji prohlédnout, jak je udáno v programu.

Mám však za svou povinnost upozornit, že budova je pozoruhodná spíš svými značnými rozměry než svou uměleckou hodnotou.“ Turisté už unavení prohlídkami souhlasili, aby bylo od návštěvy jezuitského kláštera upuštěno. Jediný Hamilton s programem v ruce naléhal na jeho přesné dodržení a s hlavou hrdě vztyčenou vstoupil do klášterních vrat. K tak samostatnému počínání se Blockhead nepovznesl. Pouze se svým obvyklým ostrovtipem poznamenal, že by se doporučovalo, jestli jsou rozměry tak pozoruhodné, si prohlédnout aspoň rozměry. Ale nikdo počestného kupce neposlouchal.

„Přejdeme proto k nejbližšímu číslu programu,“ řekl Robert.

A četl:

„Velkolepá vyhlídka. Pět minut.“

„Ostrov, který vidíte před sebou, je Pico. Severně San Jorge. Na ostrově Pico je zvláštní čtvrť Magdalena, která se skládá z letních vil, zvaných guintas, v kterých obyvatelé Fayalu tráví léto.“ Když bylo velkolepé vyhlídce vyměřeno jen pět minut, nesměl Robert slovy mnoho plýtvat. Skončil tedy a kroužek posluchačů se rozptýlil po své vůli a prohlížel si krásné panorama.

Dole při úpatí se město Horta zdálo sestupovat až do samého moře.

Naproti se zvedal mohutný Pic, jehož vrchol se dosud ztrácel v hustých ,parách. Průplav mezi oběma ostrovy se leskl v plném slunci jako zrcadlo a rozléval své třpytné zlato až k břehům San Jorge zbarveným do nachova.

Hamilton se zatím vrátil ze své prohlídky a společnost, nyní už nacvičená, se zase rychle srazila ve čtyřstup. Ale když chtěla vyrazit na pochod, úzkostlivě přesný Hamilton se zase vytasil se svým programem. V programu bylo tištěno: Velkolepá vyhlídka. Pět minut náleží prý mu tedy pět minut a nedá si je nikým vzít.

Nezbývalo než vyhovět oprávněnému požadavku a chtě nechtě se musela vzorně seřazená četa nikoliv bez reptání a odmluvy zadívat dalších pět minut do velkolepé vyhlídky prostírající se východním směrem. Ale poloslepý Hamilton hleděl upřeně celých pět minut na západní stranu, kde se táhla jen šedivá zeď starého jezuitského kláštera.

Velkolepá vyhlídka to nebyla, ale co na tom, jen když Hamilton prokoukal svých předepsaných pět minut.

Teprve potom se zase mohla dát četa na pochod.

Ale hned při prvních krocích si Thompsonův bdělý zrak všiml, že jedna z řad čtyřstupu se seschla na dvojstup. Dva cestující se vytratili, oba novomanželé, jak vyšlo ze zevrubnější přehlídky najevo. Thompson se zakabonil. Neměl rád takové nepořádky. Ale konečně se upokojil pomyšlením, že úbytek dvou hostů mu umožní vynutit na hostinském novou slevu.

Když utrmácení turisté vstupovali v řadách do hotelu Panny Marie, bylo už půl dvanácté. Zarudlý a bodrý hoteliér je očekával už v průjezdě a vítal je s čapkou v ruce.

Hosté zasedli za stůl. Sir Hamilton na čestné místo proti Thompsonovi, Mary a Elisabeth hezky daleko od své rodiny, aby se mohly věnovat výhradně Tiggovi, už úplně obklíčenému.

Když byl hlad utišen, ujal se Thompson slova a ptal se stolovníků na jejich názor o Hortě.

„Ó, nádherné město!“ přihlašoval se Blockhead. „Nádherné! Nic jiného se nedá říci.“ Vyšlo však brzy najevo, že Blockhead zůstal se svým názorem osamocen.

„Ohavné město,“ poznamenal kdosi.

„Špinavá díra,“ přitakal mu druhý.

„A jaká hanebná ulice!“

„A domy!“

„A to protivné slunce!“

„A co teprve dláždění!“ Poslední poznámku učinil baronet Hamilton.

„A jaký mizerný hotel!“ překřikoval všechny ostatní stolovníky Saunders svým hlasem řezavým jak pila. „Člověk na první pohled vidí, že mu byly zaručeny hotely první třídy!“ Na Saundersových slovech bylo něco pravdy. Vejce, šunka, kuřata byly, pravda na stole. Ale čistota a obsluha zasluhovaly leckteré výtky.

Ubrus měl díry, vidličky byly z prostého železa a ke všem jídlům byl hostům ponechán jeden a týž talíř, nevalně čistý od samého začátku.

Thompson pohodil výbojně hlavou.

„Je vskutku třeba panu Saundersovi teprve vykládat,“ sípal roztrpčeně, „že slova »hotely první třídy« mohou mít jen relativní význam?

Prostá hospoda na londýnském předměstí by jistě byla na Kamčatce hotelem první třídy…“

„A pak je to kraj,“ dodal Hamilton, „obývaný inferiorní románskou rasou. Oh, kdybychom byli v anglické kolonii…“ Ale baronet už neměl kdy dokončit svou geniální myšlenku. Snídaně byla u konce a účastníci hřmotně povstávali od stolu… Thompson, který vyšel poslední, nalezl s potěšením četu už zase v řadách. Každý byl opět na svém místě, které si ráno vybral buď úmyslně, nebo náhodou. A všechno se seběhlo bez jediného sporného slova, tak rádi a rychle lidé zvykali představě vlastnictví.

Uprostřed velkého sběhu domácího obyvatelstva kráčela četa už potřetí ulicí, která byla Hamiltonovi tak osudná.

Když přišel na místo svého úrazu, mrkl úkosem po krámu, kde hledal pomoc. Jako všichni obchodníci, stál i optik ve dveřích a prohlížel si dlouhou řadu cizinců. Poznal svého náhodného zákazníka a vrhl na něho pohled, v kterém Hamilton – jaká myšlenka! – četl výraz pohrdavé výtky.

Na konci ulice četa zabočila nalevo a pokračovala ve slézání kopce.

Několik set metrů za místem, kde stály poslední domy, se cesta vinula podél hustých zátočin horské bystřiny. Rozkošné a střídavé krásy jejích břehů však nedocházely patřičného ocenění většinou příliš seřazených turistů. Krajina, která nebyla v programu, neplatila za nic, nebo lépe řečeno, vůbec neexistovala.

Asi po půlhodinovém pochodu byla cesta zastavena skalní stěnou, z níž se v kaskádách řítila voda bystřiny. Zachovávajíc pořád svůj vzorný pořádek, se dala četa napravo a stoupala oklikou do stráně.

Ačkoliv nadcházela hodina největšího vedra, na těch místech bylo teplo dost snesitelné. V hlubokém úvozu, kterým pak procházeli, bylo hodně stromů. Cedry, ořechy, topoly, kaštany a buky v něm šířily milý chládek.

Stoupání trvalo asi hodinu, když se obzor znenadání rozevřel. Po náhlé zatáčce vyústila cesta do stráně, zvedající se nad širokým úvalem, v němž se rokle rozšiřovala.

Thompson dal znamení a turisté se znovu seskupili kolem tlumočníka. Vojáci se ve svých pohybech už secvičili. Robert sice cítil směšnost tohoto ultraanglického způsobu cestování, ale měl příliš dobré srdce, aby to nějak dával najevo. Svým klidným způsobem se bezprostředně dal do výkladu:

„Jsme, velectěné dámy a vážení pánové, na místě první osady Vlámů, kteří tento ostrov osídlili před Portugalci. Uvidíte, že obyvatelé tohoto údolí si zachovali jak fyzické rysy, tak kraj, jazyk a obyčeje svých předků.“ Robert, skončil stejně rychle jako začal. Že nebudou turisté moci sledovat na co je upozornil už nebylo jeho věcí. Ostatně se nezdálo, že by byli nespokojeni. Protože to bylo v programu, tak pozorovali, sice velmi zdaleka, ale stačilo to všem.

Na Thompsonův povel se četa znovu seřadila jako dobře vycvičený pluk a odvrátila oči od půvabné podívané. Byla to škoda. Vlámské údolí, sevřené dvěma pěknými kopci a protkané potůčky dole se sbíhajícími v bystřinu, si zasloužilo větší pozornost. Žírné pastviny, na kterých se pásla stáda skotu, se střídaly s pšeničnými, kukuřičnými a ječmennými poli, v kterých se v paprscích slunce bělaly rozptýlené, bílé domky.

„Normanské Švýcarsko,“ podotkl Roger.

„Odlesk naší vlasti,“ dodal melancholicky Robert, a dal se znovu na pochod.

Když se četa, která obcházela město Hortu ze severu, dala napravo, zmizelo jí vlámské údolí brzy z očí. Obraz připomínající Normandii se změnil v obraz zelinářských zahrad. Stejně tak jako cibuli, bramborám a hrachu se tu dařilo melounům, dýním, meruňkám a podobným plodům. Ale bylo už třeba pomýšlet na návrat. Den už tak pokročil, že Thompson upustil od původního úmyslu zajít až na konec mysu Espalamaky a navrhl se dát první cestou, která sbíhala dolů k městu.

Nevolil špatně. Cesta se vinula nepřetržitou řadou vil, obklopených krásnými zahradami, v kterých rostly nejrůznější druhy stromů.

Exotické druhy se střídaly s evropskými, které tady dosahovaly větších rozměrů. Vedle dubů rostly palmy, vedle akátů banány a pomeranče. Lípy a topoly se družily k eukalyptu, libanonské cedry k brazilským arakauriím. Fuchsie tady dosahovaly výšky našich stromů.

Byly čtyři hodiny odpoledne. Majestátním dómem velikých stromů tence pronikaly šikmé paprsky slunce, které se už nachylovalo k západnímu obzoru. Po Kanaanu to byl opravdu druhý pozemský ráj.

Turisté mimoděk zvolnili krok, a zachovávali nábožné ticho. Kráčeli tiše a pomalu přívětivým stínem a chladivým vánkem, a všichni se těšili z rozkošné procházky.

Když dorazili k západní pevnůstce, šli po poprsní zdi, která ji spojovala s tvrzí. V pět hodin už byli zase v přístavu, před samou hlavní ulicí Horty. Tady se četa rozdvojila. Jedni se vrátili na palubu, druzí si ještě zašli nazdařbůh do města.

Robert měl ještě uloženo zaskočit do hotelu Panny Marie, aby bylo všechno připraveno také na zítřek. Když se zhostil tohoto úkolu, vracel se na Seamew, když málem vrazil do sira Hamiltona.

Sir Hamilton zuřil.

„Jen si pomyslete, co se mi přihodilo. Optik, k němuž jste mne dnes ráno dovedl, se naprosto zdráhá, a já nevím proč, provést mi smluvenou opravu. A protože nerozumím ani slovu té jejich zatracené hatlanině, byl bych vám velmi zavázán, kdybyste mne doprovodil a požádal toho morousa o vysvětlení.“

„K službám,“ odpověděl Robert.

V krámě vzpíravého hodináře se odehrála dlouhá a vzrušená výměna názorů, patrně nepostrádající i žertovnou stránku, protože Robert se měl co ovládat, aby se nezačal smát. Když pochopil dlouhé a široké optikovy rozklady, vrátil se pak k baronetovi s vysvětlením:

„Sefior Luiz Monteiro,“ řekl, „odepřel a odepírá pro vás pracovat, protože…“

„Protože?“

„Prostě, protože jste ho dnes odpoledne zapomněl pozdravit.“

„Cože?“ zvolal rozhněvaný Hamilton.

„Nic jiného v tom není. Když jste tudy po snídani procházeli, stál Luiz Monteiro ve dveřích svého krámu. Viděl vás a nedá si vymluvit, že jste ho viděl a poznal i vy. Prý jste ho neuznal za hodna ani nejzběžnějšího pozdravu. Tím jste se v jeho očích nesmírně provinil.“

„Ať jde k čertu!“ křičel Hamilton rozlíceně.

Byl tak rozčílen, že ani neposlouchal, když mu Robert vykládal neuvěřitelnou přísnost forem a požadavků azorské zdvořilosti. Všechno podléhá ustáleným a nezměnitelným předpisům. Jestli někdo chce navštívit některého ze svých známých, musí si k tomu nejprve zjednat jeho svolení. Když se lékař uvolí vás léčit, švec vám ušít boty, pekař vám prodat svoje zboží, dělá to jen pod tou podmínkou, že ho při každém setkání nejzdvořileji pozdravíte, a že ho v určitých ročních dobách poctíte přiměřenými dary.“ To všechno šlo baronetovi velmi těžko na rozum, ale nezbývalo než podlézt. S Hamiltonovým svolením Robert usmířil nedůtklivého Luize Monteira řadou velmi vřelých omluva přinutil ho k obnovení slibu, že tedy do zítřka opravu provede.

Hamilton se vrátil s Robertem na palubu Seamewa, když bylo zvoněno k obědu. Při stolování byla všude nejrůžovější nálada. Kdekdo byl okouzlen tímto pěkným začátkem cesty. Náležitého povšimnutí došla i dobrá shoda všech turistů, a bylo pronášeno přání, aby tomu tak bylo vždycky.

Zklamalo-li město Horta, všichni se shodovali v tom, že jeho okolí je nanejvýš krásné. Nikdy prý nezapomenou na vlámské údolí, které připomínalo evropské Švýcarsko, ani na úrodnost kraje a bujnost vegetace v okolí Touty Espamalaky, ani na krásné procházky ve stínu rozložitých stromů a návrat podél moře.

Obecné chvále zvlášť přizvukoval i Blockhead. Opakoval několikrát s neobyčejným důrazem, že nikdy – nikdy, řekl – neviděl něco tak krásného. Z londýnského krámu nebyla nikdy tak pěkná vyhlídka.

Většina generálního administrátora byla tak ohromná a její nadšení tak pronikavé, že umlčelo i věčnou Hamiltonovu a Saundersovu opozici.

Zvlášť kysele se tvářil Saunders. Proč? Byl opravdu tak zlého srdce, že cizí radost byla jeho zármutkem? Nebo trpěla jeho ješitnost nějakou tajnou ranou, na níž působila obecná spokojenost jako roztavené olovo? Byl by tomu věřil, kdo slyšel jeho pohrdavé poznámky o spolucestujících, jejichž spokojenost slibovala nejlepší zdar podniknuté cesty.

Nesnesl to, vstal od stolu a vyšel se svými nevlídnými myšlenkami na palubu.

Čerstvý vzduch působil na jeho ztrápené srdce konejšivě. Na drobných rtech se objevil úsměv a ramena se pohrdavě nadzvedla.

„Ano,“ šeptal, „to jsou teprve líbánky.“ Natáhl se do houpací židle, klidně se zahleděl k hvězdnatému nebi, a byl si jistý, že po měsíci líbánek se dostaví i měsíc srážek a bouří.

VII. KAPITOLA

Nebe se již zatahuje

Sotva se rozbřesklo, cestující na Seamewu byli probuzeni ohlušujícím rámusem. Stroj rachotil a na palubě se ozýval opakovaný pád těžkých těles. Ne, za takového neklidu nebylo možné spát. Všichni cestující se Zlobili a hlasitě láteřili. Již před sedmou hodinou byli všichni na palubě, která dnes nebyla ani umyta.

K lodnímu boku byly uvázány bárky s pytli uhlí, které byly rumpálem vytahovány a vysypávány do uhliště.

„To je náramně šetrné,“ pravil hlasitě Saunders, když šel Thompson okolo. „Jako kdyby nemohli nakládat o dvě hodiny později!“ Tato spravedlivá výtka nacházela ohlas nejen u Hamiltona, který šel, jak víme, s každou opozicí, ale také u velectěného pastora Cooleye.

„Je to pravda,“ řekl tento muž, jeden z nejmírnějších na lodi, a jeho hlas zanikal v obecném láteření.

Thompson neviděl, neslyšel. Usmíval se, chodil mezi skupinami a dobíral si je sám. „Není nad to, brzy ráno vstávat,“ opakoval. Koho by neodzbrojil svým nezmarným humorem?

Na programu byl výlet ke Caldeiře, nebo k „Parnímu kotli“, jak na Azorech říkají sopkám. Odchod byl ustanoven na osmou hodinu, kdy na nábřeží čekaly již houfy oslů a oslaři.

Přes hoteliérův příslib jediný kůň svou přítomností neuváděl do rozpaků své degenerované příbuzné. Připraveni byli jen osli. Šedesát pět oslů s šedesáti pěti oslaři. Pro každého účastníka po oslu. Zpočátku to vzbudilo mezi turisty nemalou nevoli. Jet na oslu! Kdo to jakživ slyšel! Pastor Cooley předstíral revmatismus, lady Heilbuthová se zdráhala z důvodu stydlivosti. Hamilton mluvil cosi o urážce své lidské důstojnosti. Saunders důvody neuváděl, ale je pochopitelné, že ostatním reptalům statečně přizvukoval. Nejméně čtvrt hodiny trvala vřava, v níž hýkání oslů závodilo s klením oslařů, s ženským pískotem a bezhlavým voláním.

Legrace byla tak dokonalá, že se jí většina účastníků začala znamenitě bavit. Po sedmidenním věznění na lodi a včerejším pochodu ve čtyřstupu, bylo jistě příjemné se projet třeba na oslu. Úředníci, důstojníci, kupci, zámožní soukromníci, z nichž se většinou skládal lidský náklad Seamewa, tito lidé stavem a věkem vážní, očividně mládli a skoro mladí, staří, hubení, tlustí s chutí a radostí obkročmo sedali na lhostejné a trpělivé osly. Saunders, jemuž přibývalo na špatném rozmaru v témže poměru, v jakém ostatní účastníci rozvazovali, slovo nepromluvil a nasedl do sedla poslední.

Zato Tigg v něm byl první.

Zatím totiž, co lidé přebíhali ve zmatku a křiku, jeho dva strážní andělé, Elisabeth a Mary, se snažily svou volnou chvíli nejužitečněji vyplnit. Prohlédly postupně všech šedesát pět oslů a všech šedesát pět sedel, vybraly z nich tři nejlepší a nejlépe osedlané kusy, a přinutily Tigga, aby si chtěj nechtěj sedl na jednoho z nich. Ale to byl jen začátek něžné péče, kterou obě slečny svého chráněnce nepřestávaly zahrnovat. Jestli sedí dobře? Jestli mu nic nechybí? Jejich bílé ruce i délku třmenů mu upravily. Snad by mu byly i otěže vtiskly do ruky, kdyby azorský osel neměl k nim a ke všemu, co se otěžím podobá, nepřekonatelný odpor.

Na Azorských ostrovech jsou uzdy nahrazeny oslařem. Kráčí vedle osla a řídí ho dlouhým bodcem, který drží v ruce. Když se dá ušatý filozof do příliš rychlého kroku nebo když sestupuje z příliš příkrého svahu, oslař ho prostě chytí za ocas a dá se jím táhnout. Po takové proceduře i osel zmoudří.

„Jiný kraj, jiné zvyky!“ smál se Roger.

Když bylo všechno připraveno k odjezdu, Thompson zpozoroval, že tři osli zůstali bez jezdců. Nebylo nesnadné zjistit, kdo to asi chybí.

Úzkostlivý Johnson, který slavnostně slíbil, že na pevninu nohou nevkročí, a druzí dva nebyli nikdo jiní, než mladí novomanželé, kteří byli již od včera nezvěstní.

O půl deváté se dala kavalkáda, správněji řečeno analkáda, (caval = kůň, an = osel) na pochod. V čele jel Thompson, adjutanta Roberta měl po boku, za ním následovala jeho armáda na oslech, jdoucí po dvou.

Je zřejmé, že četa šedesáti dvou jezdců, provázená šedesáti dvěma pěšími, vzbudila v hlavní ulici Horty nemalou pozornost. Všichni, kdo ještě nespali sen spravedlivých, vyhlíželi z krámů nebo z oken. Byl mezi nimi i obřadný Luiz Monteiro. Zahalen do řasnatého pláště a opíraje se majestátně o rám svých dveří, prohlížel si dlouhou řadu turistů, nijak nedával najevo, čím se jeho nitro zaměstnávalo. Ale na okamžik ztuhlá socha zdvořilosti přece oživla: to když šel okolo sir Hamilton.

Ačkoliv byl zbaven svého lorňonu, baronet však přece poznal v muži neoblomného učitele způsobů a i když ho v duchu posílal do horoucích pekel, velmi zdvořile se poklonil. Hrdý Luiz Monteiro poděkoval, prohnul se až k zemi a pak vešel neprodleně do svého krámu. Udobřen sedal, aby provedl slíbenou opravu.

Když četa dorazila k místům, kde se ulice rozdvojuje a velitel zajel do pravé z nich, ozval se v zadním voji výkřik a za výkřikem dupot a shon. Všichni se zastavili, a Thompson pospíchal k místu děje, aby zjistil, co se stalo.

V jedné z posledních řad se válela dvě těla na kostrbaté dlažbě.

Jedno patřilo oslovi, druhé, jen o něco málo menší, Van Piperboomovi z Rotterdamu.

Van Piperboom vyvázl bez pohromy. Thompson již zdaleka viděl, jak se Piperboom zvedá ze země a jak si smutně prohlíží svého ubohého osla. S tím to bylo horší. Azorský osel je statné zvíře, ale má také svou hranici síly. Tuto hranici Van Piperboom překročil. Osel pod ním klesl a buď že se mu přetrhla krevní céva nebo něco jiného, na místě zdechl.

Mrtev nehybně ležel na dláždění.

Trvalo nejméně deset minut, než za jízlivých poznámek turistů a za křiku oslařů byla nadevší pochybnost zjištěna smrt osla. Nezbývalo než hledat náhradu. Ale nestihl by kteréhokoliv jiného osla podobný osud?

„Tak dělejte, k čertu!“ křičel Thompson netrpělivě. „Nebudeme tu přece civět do večera! Když vám nestačí jeden osel, vezměte dva!“

Oslař, když uslyšel tato slova věrně přeložená Robertem, udeřil se do čela a osvícen šťastným vnuknutím, pospíchal ze svahu. Vrátil se za chvíli provázen třemi druhy a čtyřmi novými osly. Co dělali potom, budilo všeobecnou zvědavost. Spojili dva a dva osly dvěma silnými bidly a bidla několikanásobnými popruhy, zhotovili improvizované křeslo, do něhož za potlesku celé kavalkády s nesmírným úsilím osmi paží byl Piperboom vysazen. Teprve potom se mohla karavana dát na další pochod.

Na Thompsonovu žádost se Robert ještě zeptal mužů, co zamýšlejí s druhým párem oslů spojených bidly. Tázaný oslař starostlivě pohlédl na nesmírné rozměry pana Piperbooma a dobromyslně řekl:

„Na přepřahání.“ Přes všechen spěch již bylo devět hodin, než se karavana dostala z místa. Thompson proto nařídil v čele jdoucímu honci, aby nelenil a osly pobízel k většímu spěchu. Pokud měli do noci urazit tam i zpět po osmnácti kilometrech dělících Caldeiru od Horty, pak mnoho času nazbyt nebylo. Honec však potřásl málo slibně hlavou a osli si šli svým volným krokem dál. Thompson již pozbýval trpělivost, když ho Robert poučil, že všechny snahy popohnat azorského osla k většímu spěchu by byly marné. Měly by jen ten výsledek, že by pomalá zvířata na neschůdných cestách pozbyla jistotu a pevný krok.

„Prozatím je cesta ještě dobrá,“ bručel Thompson.

Byla dost úzká, ale zvláštní obtíže jezdcům nepůsobila. Ti projeli hned za Hortou pomerančovým hájem a dostali se pak do širokého údolí, po jehož obou stranách se rozkládala pole, louky a bukové háje.

Mírná, pravidelně stoupající stráň poskytovala nohám zvířat spolehlivou oporu. Ale čím dál bylo od moře, tím víc se obraz krajiny měnil.

Přestaly bukové háje a vystřídaly je nejprve pinie rostoucí hustě vedle sebe, potom znenáhla přestávala veškerá kultura a cesta se proměnila v úzkou stezku. Zabočila vlevo a v oklikách stoupala do příkrého boku zúženého údolí.

Teprve tehdy ukázali osli svou dovednost a vytrvalost. Podporováni svými vůdci, kteří je slovy i bodci pobízeli, stoupala hodná zvířata půl druhé hodiny do strmého kopce bez jediného sklouznutí na srázné, kamenité a sypké půdě.

Za toho stoupání se ocitl Piperboom několikrát ve velmi kritickém položení. Zvláště na místě náhlých zatáček bývalo jeho visuté lože hodně daleko a vychýleno ze stezky. Ale sluší se uznat, že Piperboom si počínal chladnokrevně a jestliže pociťoval tu a tam trochu strachu, nedělo se to nijak na újmu jeho kuřáckého požitku.

Když se dostali k temeni neschůdné stezky, vešli turisté do nového údolí, mnohem širšího než bylo předešlé a ústící do široké plošiny obstoupené kopci. Zde Piperboom vyměnil své křeslo, aby dopřál osmi nohám prvního spřežení zaslouženého odpočinku.

Když se cestující kolem sebe rozhlédli, připadalo jim, že byli přeneseni do jiného kraje. Tatam byla nedávná pustota kraje. Všude se jevily známky přírodního bohatství i lidské nedbalosti. Na všech stranách byla úrodná půda zarostlá plevelem. Jen tu a tam v zanedbaném okolí bylo několik obdělaných polí bobu, manioku nebo smldince. Za plochami zarostlými hustou trávou a plevelem, rostly křoviny myrty, jalovce, zimostrázu a zakrslého cedru, jimiž se stezka buď vinula nebo je obcházela. V dost velikých vzdálenostech stály ojedinělé domky, vlastně polorozpadlé chýše. Asi o půl dvanácté se dostala společnost do vesnice, kde se jen stěží psy a prasaty prodírala kupředu. Člověka viděla jen zřídka. Tu a tam potkávala některé ženy, vážně a mlčky kráčející, zahalené do záhybů svého volného pláště, tváří pod velikou kápí sotva patrných. Všem byla nápadná bída těchto ostrovů, jejichž život pro nedostate k cest se téměř soustřeďoval na pobřeží.

Byla již jedna hodina, když karavana dorazila k vrcholu Caldeiry, tisíc dvacet jeden metr vysoké. Utrmáceni a hladoví dávali turisté nepokrytě najevo svou nespokojenost. Teď to již nebyli jen Hamilton a Saunders, kteří si trpce stýskali na nedodržování programu. A protože nejlepší žaludky vytvářejí zpravidla nejlepší charaktery, není divu, že lidé obyčejně nejmírnější v hladu se ukazují nejvášnivějšími.

Ale všechny oprávněné stesky byly rázem zapomenuty…

Cestující stanuli na vrcholu Caldeiry. Ani Angličané, ve všem tak upjatí, se nemohli ubránit údivu nad skvostnou vyhlídkou, která se jejich očím rozevírala.

Pod modrou oblohou se daleko klenoucí a uprostřed moře zalitého slunečním zlatem, prostíral se dále ostrov ostře rýsovaný se svými vrcholky níže položenými, svými výběžky, údolími, potoky, svými výspami ovroubenými bělostnou pěnou. K severovýchodu se v dáli zvedal vrchol Graciosy. Blíže a východněji se prostíral ostrov San Jorge, jakoby se na vlnách houpal, a nad jeho vrchy a rovinami neurčitý mráček naznačoval místo, kde na hranici vzdáleného obzoru ležela Terceira. Na sever, na západ a na východ bylo jen moře. Teprve když pohled opsal těmito směry neúplný kruh, zase narážel a blížil se k východu, na obrovskou hmotu Pica.

Pic byl velmi vzácnou výjimkou zbaven par a mlhy a slunil se ve vší nádheře na jasném nebi. Jako král o tisíc metrů přečníval okolní vrchy, pyšně a velitelsky vzpřímen ve velebné tišině krásného dne.

Pět minut se těšila společnost krásným pohledem, pak postoupila asi o dvě stě metrů, a dostala se k jedinečné vyhlídce. Před turisty, seřazenými na hřebenu pravidelného, šest kilometrů dlouhého oblouku, se rozevíral bývalý jícen sopky, protínající srázně výšinu, kterou tak namáhavě překonali. Ze stěn této propasti šest set metrů hluboké vyčnívaly hrany různě zprolámané a vzájemně se protínající, tvořily kotliny a údolíčka, zarostlá bujnou zelení. Na dně pod slunečními paprsky se třpytilo jezírko, do něhož nedávno nějaký Angličan z legrace nasadil zlaté a stříbrné kapříky. Kolem jezera se pásly ovce, které se jako bílé skvrny odrážely od světlé zeleně trav a tmavější zeleně houštin.

Na programu byl sestup ke dnu vyhaslého kráteru. Ale vzhledem k pozdní hodině se Thompson osmělil navrhnout, aby tentokrát byla učiněna výjimka z pravidla. Našli se však zase ti, kdo kladli odpor, ale veliká většina souhlasila a radila k bezodkladnému návratu. Mohlo překvapit, že právě sir Hamilton byl jedním z nejhorlivějších zastánců návratu proti výslovnému znění programu. Jeho postavení nebylo totiž záviděníhodné. Marně zbožně pohlížel směrem Robertova ukazováčku, marně se svědomitě otáčel po Picu, San Jorgi, Graciose a Terceiře, marně pohlížel k jezeru umístěnému v hloubi hory, zbaven svého nepostradatelného lorňonu, neviděl sir Hamilton nic z těchto přírodních krás. Jestliže se v účastnících, přes všechnu krásu, hlásil ke svým právům žaludek, ozýval se Hamiltonův hlas tím neodbytněji, že si nemohl poskytnout ani pochybnou náhradu pěkné podívané.

Prorazil návrh většiny a společnost se dala stejnou cestou na zpáteční pochod. Z kopce to šlo rychleji. Již ve čtvrt na tři byli ve vesnici, kterou nedávno prošli. Tam podle Thompsonova rozhodnutí měla být podávána snídaně.

I nejneohroženější pocítili zneklidnění, když vešli do ubohé vesnice, sotva čítající dvanáct staveb. Zde si troufal Thompson najít snídani pro sto dvacet sedm hladem zmořených žaludků? Sluší se přiznat, že i Thompson neměl zdání, jak se tohoto těžkého úkolu zhostí a že jen opovážlivě spoléhal na svou dobrou hvězdu.

Karavana se zastavila na pěšině, která poněkud rozšířena tvořila ulici vesnice. Osli, oslaři a turisté čekali nehybně, obklopeni spoustou prasat, psů a mentálně postižených dětí, jejichž počet popravdě potvrzoval příslovnou plodnost azorských manželů.

Thompson se dlouho rozhlížel úzkostlivým zrakem, než se odhodlal k činu. Přibral Roberta na pomoc, a zamířil k největší stavbě, na jejímž prahu stál muž vyhlížející jako lupič, který si prohlížel nezvyklé divadlo anglické karavany. Jen stěží Robert rozuměl venkovanovu barbarskému nářečí. Ale konečně se dohodli a Thompson mohl oznámit, že za hodinu bude přichystána snídaně.

„Ale to přesahuje již všechny meze,“ ozvalo se hromadné reptání, tak hrozivé, že Thompson musel použít veškeré umění, aby jej utišil.

Chodil od jednoho ke druhému, konejšil, zahrnoval laskavostmi a rozplýval se v pochlebování. Tu hodinku aby již měli strpení. Ohlásil, že snídaně bude o půl čtvrté, a to že také jistě bude.

A bylo.

Venkovan se rychle vzdálil a za chvíli se vrátil provázen dvěma muži a asi pěti nebo šesti ženami. Vedli zvířata, z nichž měla být snídaně připravena, a mezi nimiž byla zvláště nápadná kravička s hezkými rohy na hlavě. Měřila jen čtyřicet osm centimetrů, trochu větší pes.

„To je kráva z Corva,“ vysvětloval Robert. „Jen na Corvu se pěstuje chov tohoto pěkného, ale drobounkého skotu.“ Stádo a jeho vůdci zmizeli v chalupě. A za hodinu Thompson již ohlašoval, že snídaně je hotová.

Byly to prapodivné hody.

Jen málokterým turistům se podařilo najít místo v samotné chalupě.

Ostatní se posadili pod širým nebem, jak se kde dalo. Jedni na práh, druzí na kameny. Talíř byl nahrazen vykrojenou dýní, kterou měl každý na klíně. O lžících a vidličkách, což bylo pochopitelné, nebylo ani potuchy.

Saunders, když viděl tyto přípravy, smál se pod kůží. Je možné, že by slušní lidé strpěli tak neuvěřitelnou bezohlednost, s jakou se k nim Thompson choval? Ta dá jistě podnět k protestům. Saunders se již na to nemohl dočkat.

A opravdu se zdálo, jakoby již turistům překypovala žluč. Mluvili málo. Jejich cesta postrádala veškerou organizaci, nic nebylo zamluveno, nic připraveno. Tak veliká lehkovážnost generálního administrátora byla velice zle vykládána.

Robert cítil stejně jako Saunders, jaké tvrdé zkoušce podrobil neprozíravý Thompson trpělivost důvěřivých výletníků. Takovou snídani lidem zvyklým na pohodlí, elegantním a bohatým ženám! Ale na rozdíl od Saunderse se z toho nijak netěšil, ale spíš se snažil, co mohl, napravit nedbalost svého šéfa.

Obešel všechny stavby, sehnal slušnější stolek a dvě židle a umístil pak s Rogerovým přispěním tuto kořist, kterou nabídl dámám Lindsayovým, do stínu cedru. Když pak pokračovali ve svém pátrání, objevili oba mladí muži věci, o nichž se jim ani ve snu nezdálo. Několik talířů, nožů, tři cínové lžíce, dokonce – jaký přepych! – i ubrousek.

V několika minutách měly obě Američanky před sebou stůl nejsvůdnějšÍho vzhledu.

Kdyby si oba Francouzi činili nároky na ruky, v pohledech, jimiž obě sestry projevovaly svůj vděk, se jim dostávalo velmi štědré odměny!

Když je ušetřili nutnosti jíst rukama, jako by jim zachránili život. Ale v tomto případě byla každá odměna lichvou. Sháňka po stavbách a nově objevované trofeje jim samým působily největší potěšení. Stržen veselím, vypadl Robert ze své obvyklé zdrženlivosti, smál se a žertoval a nedal se, Rogerem vyzván, dlouho nutit, aby také sám nepřisedl ke stolu, který objevil a tak ochotně upravil.

Zatím se turisté dali do snídaně, pokud smím použít tohoto výrazu.

Improvizovaní kuchaři se proměnili v ochotné sloužící. Procházeli mezi porůznu roztroušenými skupinami, nosili veliký hliněný hrnec a plnili z něho dýně podivným jídlem ze sekaného masa, silně kořeněného, aby stolovníkům tím více zachutnalo husté domácí víno. Jiní z přisluhujících venkovanů kladli ke každému z hostí kus chleba, jenž svými rozměry byl s to nahnat strach i nejhladovějším žaludkům.

„Zdejší chléb,“ řekl Robert na užaslé Alicino zvolání. „Každý venkovan ho tu spořádá nejméně dvě libry za den. »Hojně chleba, hojně zdraví, praví místní přísloví.«“ Bylo na pochybách, zda evropské žaludky osvědčí stejně velikou zdatnost. Když se turisté zakousli do tohoto tuhého sousta z kukuřičné mouky, velmi protahovali své kyselé obličeje.

Lindsayovi a jejich společníci se účastnili v nejrůžovějším rozmaru této podivné hostiny. Několik ubrousků na stole prostřených vedle sebe budilo zdání venkovské slavnosti, při níž je dovoleno vyhodit si z kopýtka. Robert zapomínal, že je pouhým tlumočníkem na Seamewu, a na okamžik se stal člověkem rovným ostatní společnosti, ukazoval se tak, jak byl: pozorný, milý a plný veselé bodrosti. Dlouho se však netěšil ze shozené tíže svého úřadu. Byl mu připomenut, když Thompson, maje velice nutně zapotřebí se dorozumět s venkovanem, zavolal Roberta.

Po masu byl totiž podáván salát. Turisté hoštění v malé vesničce jistě nechtěli být vybíravými a snižovali svoje požadavky na nejmenší míru. Ale když dali do úst salát, politý ostrým octem, ozvaly se přece jen výkřiky plné zděšení.

„Co je to?“ zeptal se venkovana na pomoc přivolaný Robert.

„To je škrkavičník, Excellence,“ odpověděl venkovan.

„Ale ten váš škrkavičník je po čertech houževnatý,“ namítal Robert.

„Houževnatý?“ nechápal venkovan.

„Ano, houževnatý a tuhý.“

„Nevím,“ odpověděl domorodec hloupě. „Pro mne tuhý není.“

„Pro vás že není tuhý?… A přesolený také ne?“

„Přesolený, ah, to je jiná! Přesolený je. To je mořskou vodou, Excellence. Ležel v ní příliš dlouho.“

„Tak proč ho dáváte do mořské vody?“ zeptal se Robert.

„Aby mu vzala hořkost, Excellence.“

„Tak? Ale musím vám k svému zármutku sdělit, že mu hořkost zůstala.“

„Potom tam nebyl dost dlouho,“ nepozbýval venkovan svou duševní rovnováhu.

Bylo to těžké pořízení se zabedněným venkovanem. Nezbývalo, než se mlčky spokojit s tím, co bylo. Turisté se mlčky pustili do kukuřičného chleba a jeho obrovský kus, který ještě před chvilkou budil hrůzu, najednou anglickému žaludku nestačil.

Robert se zachoval podle příkladu ostatních. Ale to tam bylo jeho nedávné rozčilovánÍ. Ani u veselého stolu již místo nezaujal. V ústraní dojídal svou snídani a vrátil se ke své zdrženlivosti a litoval, že z ní na chvíli vypadl.

O čtvrt na pět byla karavana již zase na pochodu. A že čas kvapil, bylo třeba stůj co stůj, pohánět osly k většímu spěchu. Sestup po klikaté pěšině byl velmi živý a hlučný. Chytali se oslů za ocasy a dávali se jimi oslaři po kluzkém a srázném svahu vléci. Chvílemi ženy i muži vykřikovali zděšením. Jen Piperboom zůstával ve své klidné míře. Strávil bez újmy celý stoh škrkavičníku a dával se klidně houpat a kolébat svými dvěma osly. Pohodlně uveleben málo dbal na trampoty cesty a jen se spokojeně halil do svého věčného oblaku dýmu, jímž obestíral svůj věčný klid.

Když se dostali do Horty, pospíšil si Hamilton provázen Robertem pro svůj lorňon, jenž mu byl vydán s nekonečnými projevy zdvořilosti.

Ale Angličan, který měl svůj lorňon v ruce se již neměl od hodináře čeho obávat a přezíral hodinářovu zdvořilost s mrazivým chladem.

Bylo již osm hodin, když si cestující, upravili šaty, a unavení a vyhladovělí sedali ke stolu na Seamewu. A snad nikdy nedošlo dílo vrchního kuchaře tolika uznání a odbytu.

Novomanželé již také seděli u stolu. Vrátili se teprve před chvílí. Kde strávili celé dva dny? Snad to sami nevěděli. Jisté bylo jen to, že z ostrova neviděli nic a že ještě dosud nic nevěděli. Tak byli jeden do druhého zahleděni.

Saunders měl ke své roztržitosti poněkud jiné důvody. Co viděl, plnilo tohoto roztomilého muže zvláštní radostí. Jaký to byl rozdíl mezi včerejším a dnešním obědem! Včera se ozýval od stolu jen hovor a smích. Dnes stolovníci zarputile mlčeli a škaredili se jako kakabusové. Měli patrně ještě v paměti dnešní snídani a nejevili chuť ji tak brzy Thompsonovi odpustit. Saunders oplýval radostí, že neodolal touze, podělit se o ni s Thompsonem.

„Stewarde!“ zavolal hlasitě. „Podejte mi, prosím, ještě kousek řízku.“ A pak obrácen ke svému společníkovi, siru Hamiltonovi, křičel s ironickým důrazem přes celý stůl:

„Strava zdejších hotelů první třídy má tu výhodu, že činí snesitelnou stravu na lodi.“ Thompson se vymrštil ze židle jako píchnutý žihadlem. Ale ovládl se a neřekl ani slovo. Bylo to nejmoudřejší, co mohl udělat. Neboť tentokrát byl Saundersův hlas projevem obecného mínění.

VIII. KAPITOLA

Letnice

Utrmáceni dlouhou a namáhavou procházkou spali cestující Seamewa velmi dlouho. Když 20. května o deváté hodině ranní vyšli někteří z nich na palubu, byli již daleko od Fayalu.

Seamew, který vyplul z přístavu Horty o půl osmé, nemířil k Terceiře přímo, nýbrž oklikami, aby cestující z větší blízkosti mohli spatřit ostrovy, k nimž nechtěli přistát.

Právě ve chvíli, kdy na palubu vstoupil Roger, provázeje obě Američanky, loď plující podél jižního břehu Pica měla přímo naproti sobě vrch, který menšími a menšími kopci na způsob schodů spadal do moře. Také Lageus bylo vidět, hlavní město ostrova, s velikým františkánským klášterem na kopci a celou řadou rozptýlených chat, jejichž kuželovité střechy, spletené z rákosí, činily dojem dobře uspořádaného vojenského ležení.

Břeh zůstával pořád krabatý a nevlídný, ale kraj se stával půvabnějším. Výšiny tvořící střední hřeben ostrova se skláněly v pozvolném svahu k břehu a zelenaly se četnými pastvinami.

O půl jedenácté míjel parník městečko Calheu. Když pak o půl hodiny později obeplul východní mys Pica, za nímž se vynořil San Jorge, zvonilo právě k snídani.

Za celé dopoledne Robert zůstával uzavřen ve své kajutě. Roger ho postrádal a zmínil se o jeho ústraní paní Lindsayové.

„Dře nejspíš Terceiru,“ vtipkoval. „Máme to podivného tlumočníka a průvodce.“ Na tázavý Alicin pohled se stal hovornějším. Jeho poznámka neměla v úmyslu říci o Robertovi něco hanlivého. Naopak. Naznačovala, že v Robertovi vidí něco vyššího než pouhého tlumočníka. Jednak jeho vybrané způsoby nápadně kontrastovaly s jeho podřízeným postavením a jednak neměl skoro ponětí o tom, co se týkalo jeho předstíraného povolání. Tyto poznámky úplně odpovídaly úsudku, který si o tlumočníkovi ze Seamewu učinila Alice.

„Vím určitě, že jsem se s ním již někde setkal,“ končil Roger. „Ale kde, nemohu si vzpomenout. Jsem si však jistý, že se to dozvím, a pak se také dozvím, proč tento světák oblékl kůži profesora.“ Hovor s Rogerem vzbudil zvědavost Alice Lindsayové. Chtěla chytit Roberta za slovo, dala se s ním do řeči, jakmile Morgand vstoupil po snídani na palubu.

Seamew, který plul právě mezi Picem a San Jorgem, se držel blízko San Jorge, podélné výspy, třicet mil dlouhé a jen pět široké, vržené sem zvláštním rozmarem přírody.

„Co je to za město?“ tázala se Alice Roberta, když Seamew míjel skupinu domů zvedajících se stupňovitě nad sebou.

Ale Robert měl své odborné podklady v malíčku.

„Urzelina,“ odpověděl. „V roce 1808 se zde naposledy udál jeden z nejhroznějších sopečných výbuchů, který ohrožoval obyvatele Picu i Fagalu. Tehdy se utvořilo patnáct jícnů – jeden zvlášť veliký – které celých dvacet pět dní bez ustání chrlily oheň a lávu. Město by určitě vzalo za své, kdyby se mu proud lávy jako zázrakem nevyhnul a nezabočil směrem k moři.“

„A pak?“ Tu otázku dal Robertovi Johnson. Zdálo se, že otázka sopečné činnosti na něho působila tajemnou přitažlivou silou, přišel právě včas, aby si mohl poslechnout počátek Robertova výkladu. Zastavil se na své procházce a zbystřil sluch. Robert se k němu obrátil.

„Od té doby se výbuch neopakoval.“ pravil. „Ale zemětřesení tu bylo před několika lety. San Jorge je mladšího původu než ostatní Azory a je spolu se západní částí San Miguelu vydán nebezpečí zemětřesení poměrně nejčastěji.“

„All right,“ odvětil spokojeně Johnson a pokračoval dál ve své procházce.

Proč byl tak spokojen? Proto, že Robertova odpověď v něm upevnila odhodlání nevystoupit na pevninu? Zdá se, že si liboval. Život omezený na jedinou loď hověl vkusu zvláštního podivína, který od počátku cesty zůstával svým zvykům věrný. Ráno, v poledne a večer, se pět minut procházel po palubě, vrážel lokty do lidí, kouřil, chrchlal a bručel nesrozumitelná slova, pak o něm již nebylo nic slyšet. Čím se zabýval v jiných hodinách, nebylo nesnadné uhodnout. Jeho tvář červenější v poledne než ráno a večer než v poledne, která rudla ode dne ke dni, nepřipouštěla o způsobu jeho životosprávy pochybností.

Ve dvě hodiny odpoledne Seamew obeplul mys Rosales, ve který San Jorge na severozápadě vybíhá, a zamířil severozápadním směrem ke Graciose. Cestující viděli z lodi severní břeh San Jorge, ze skalního útesu šest set metrů vysokého a na druhé straně skromnější výšinu Graciosy. Ke čtvrté hodině byl Seamew již jen asi tři míle od ostrova, který se měkkostí svých obrysů velmi lišil od ostatních ostrovů archipelu, když na povel kapitána Pipa změnil směr a vydal se rychle k Terceiře, jejíž vysoké břehy ve vzdálenosti dvaceti pěti mil se rýsovaly na obzoru.

V té chvíli se na palubě objevil Piperboom, provázen zarudlým Thompsonem, který pokynem volal Roberta. Tlumočník se omluvil své společnosti a pospíchal ke generálnímu administrátorovi.

„Je to naprosto nemožné, pane profesore,“ pravil Thompson ukazuje přitom na tělnatého Holanďana, který byl, jako obyčejně zahalen do mraku tabákového kouře, „je to naprosto nemožné, dorozumět se s tímto upoceným tlustokožcem?“ Robert pokrčil bezradně rameny.

„To je k zlosti!“ pokračoval Thompson. „Pomyslete si, tento pán naprosto odpírá vyrovnat příplatky, k nimž dal sám podnět.“

„Jaké příplatky?“ tázal se Robert.

„Jaké příplatky? Za usmrceného osla a za tři jiné osly a tři oslaře na celý den pro něho najaté.“

„Nechce je zaplatit?“

„Za živý svět ne. Snažil jsem se ze všech sil naznačit mu hlasem a posunky, oč jde. Ale jako byste hrách na stěnu házel. Jen se podívejte na jeho spokojenou tvář.“

Piperboom seděl roztažen v houpací židli, pohroužen do mrákot příjemného snění. Oči upřené do oblak, s pravidelností parního pístu zastrkával svou krátkou dýmku do úst, a zdál se být vskutku povýšen nad všechny hamižné starosti tohoto světa. S ironickým úsměvem srovnával Robert rozezlenou Thompsonovu tvář se spokojeným Holanďanovým obličejem.

„Štěstí má své vrtochy,“ řekl a mávl rukou, Thompsonovi nezbývalo než se spokojit s touto filozofickou odpovědí.

O půl sedmé byl Seamew již jen několik mil vzdálen od západního břehu Terceiry. Zdaleka již byl patrný vrchol jeho sopky, převyšující tisíc metrů. K jihu sbíhala sopka mírným svahem k moři a končila skalnatým břehem. Všude však byly patrné stopy její nedávné činnosti. Ztuhlé proudy lávy se temněly v zeleni údolí, tu a tam se zvedaly kuželovité hromady popela a kamení, lehká zvlnění půdy, které déšť a vítr znenáhla vyrovnával.

V sedm hodin se vynořilo srázné předhoří Brazil, jež zavíralo všechen rozhled. Ale za půl hodiny, když je loď minula, se objevilo město Augra. V osm hodin mohl kapitán Pip spustit kotvy v rejdě a rourou zavelet do strojovny „Zastavte!“ panu Bishopovi, který zmírnil oheň pod soustavou kotlů, ale neuhasil jej.

Z lodi, umístěné zrovna uprostřed augerské rejdy, mohli cestující pozorovat jedno z nejkrásnějších panoramat, jímž matka Země oblažila svoje děti. Za nimi širé moře, čtyřmi ostrůvky rozdělené: Fadry a Cabrami, zprava i zleva černé, hrozivé skály jakoby chtěly utvořit široké lůžko, na němž by město Augra pohodlně mohlo spočinout.

Chráněna na obou bocích pevnůstkami, zvedala Augra v paprscích dohasínajícího dne stupňovitě své bílé domy, své zvonice a své kupole, zasazené do rámu v pozadí ležících pahorků, pokrytých vilami, pomerančovými háji, vinicemi a zvedajících se až k úrodným zeleným polím, jimiž byl vrchol zakončen. Počasí bylo krásné, vzduch vlažný, prosycený vůní, kterou větřík přivíval z pobřežních hájů. Opřeni lokty o zábradlí lodi podivovali se cestující obrazu, který jenom menší rozměry staví za krásu Neapolského zálivu, a vydrželi na svých místech, dokud noc nezahalila obraz do svého tmavého závoje.

K přírodním krásám málo vnímavý kapitán Pip odcházel do své kajuty, když mu lodník přiváděl cizince, který se dal k lodi dovézt bárkou.

„Dozvěděl jsem se, pane kapitáne, o vašem příjezdu do přístavu Augry, mám v úmyslu se připojit k vašim cestujícím, jestli…“

„Neobracíte se, pane, na správnou adresu,“ přerušil cizince kapitán Pip. „Bistore,“ pravil obrácen k lodníkovi, „zaveďte tohoto pána k panu Thompsonovi.“ Thompson rokoval ve své kajutě s Robertem o zítřejším programu, když byl cizinec k němu uveden.

„Jsem vám k službám,“ odvětil, když se od cizince dozvědělo co běží. „Ačkoliv počet nezadaných míst je již velmi nepatrný, bude pro mne možné vám vyhovět. Podmínky cesty jsou vám známy?“

„Ne, pane,“ odvětil příchozí.

Thompson chvíli uvažoval. Jestli nebylo vhodné od původní ceny odečíst částku za cestu již ujetou? Thompson, jak se zdá, toho mínění nebyl, neboť nakonec pravil, přece jen poněkud váhavě:

„Jízdné, pane, bylo dosud čtyřicet liber.“

„Dobře,“ pravil cizinec. „A poněvadž jsme tři…“

„Tak, tři jste?“

„Ano, provázejí mne dva bratři… Zaplatím vám tedy sto dvacet liber. Zde, prosím…“ Cizinec vyndal ze své peněženky svazek bankovek a položil jej na stůl.

„To nemá na spěch,“ poznamenal Thompson zdvořile. Když přepočítal peníze, posadil se, aby cizinci napsal potvrzení.

„Přijal od pana…?“ otázal se, když ustal v psaní.

„Dona Hygina Rodrigueze da Veigy,“ odvětil tázaný, a Thompson se dal znovu do psaní.

Robert si zatím mlčky prohlížel nového příchozího. Nelíbil se mu přes vybrané a hrdé chování. Veliký, širokých ramen, černého plnovousu, černých vlasů, tmavé, opálené pleti, prozrazoval již svým zevnějškem neklamně svou národnost. Byl to Portugalec. Robert byl v této své domněnce utvrzen i zvláštním přízvukem, jímž cizinec mluvil anglicky.

Don Hygino, přijal stvrzenku z Thompsonových rukou, pečlivě ji složil, uložil v bankovkách a pak chvíli mlčky stál, jako by se k něčemu odhodlával. Chtěl zřejmě ještě něco říci, něco důležitého, jak se dalo soudit z vážného cizincova vzezření.

„Ještě slovo,“ pravil konečně. „Řekl byste mi laskavě, kdy hodláte Terceiru opustit?“

„Zítra,“ odvětil Thompson.

„Myslím, v kolik hodin?“ Don Hygino učinil tuto poznámku hlasem poněkud rozechvělým.

Zřejmě přikládal odpovědi nemalou důležitost.

„Zítra večer k desáté hodině.“ Don Hygino si oddychl. Hned pozbyl něco ze své ztuhlé upjatosti.

„Máte zajisté v úmyslu,“ pravil již roztomileji, „věnovat zítřek prohlídce Augry?“

„Ano.“

„Pak vám mohu prospět. Znám město velmi zevrubně, protože v něm již měsíc bydlím, a je-li vám libo, nabízím se vám a svým novým společníkům na cestách nejochotněji za průvodce.“ Thompson poděkoval.

„Přijímám vděčně,“ řekl. „Tím spíš, že vaše laskavost umožní trochu odpočinku panu profesorovi Morgandovi, kterého mám tu čest vám představit.“ Don Hygino a Robert se navzájem pozdravili.

„Budu vás tedy zítra ráno v osm hodin na nábřeží očekávat,“ řekl don Hygino a poroučel se. Sestoupil zase do člunu, v němž k lodi přijel.

Don Hygino Rodriguez da Veiga byl dochvilný. Thompson, se vylodil 21. května se svými cestujícími, a zastihl ho již čekajícího na nábřeží.

Pod bdělým dohledem generálního administrátora se dala četa zase v bezvadných řadách na prohlídku městem.

Nabízené Hyginovy služby byly opravdu cenné. Provedl své společníky celou Augrou s jistotou, jakou Robert ve městě neznámý mít nemohl. Ukázal jim kostely, tou dobou naplněnými zbožnými lidmi, vodil je ulicemi, které všechny byly širší, pravidelnější a výstavnější než jediná ulice v Hortě.

Po celou tu dobu byl baronet průvodci všude v patách.

Víme, že sir Hamilton na lodi chodil společnosti z cesty. Jen se Saundersem se poněkud sblížil a sluší se přiznat, že mu tato známost způsobila již mnohé povyražení. Ale celkem to nebyla společnost sira Hamiltona důstojná, společnost z jeho světa. Ovšem dosud mu bylo nuceno vzít jí zavděk, když v seznamu cestujících nebylo nic vznešenějšího. Nanejvýš lady Heilbuthová… Ale lady Heilbuthová měla jen své psy a své kočky. Nic jiného pro jejího ducha a pro její srdce na světě neexistovalo. Zasvěcen do Cesarových, Jobových, Alexandrových, Blackových, Phaunových, Tunchových, Foalichových způsobů a zvyků, neměl baronet chuť rozmnožovat po té stránce své vědomosti a od té doby dbal velmi úzkostlivě, aby se vyhnul staré dámě, kterou se neuctivý Francouz nerozpakoval pojmenovat protivnou treperendou.

Byl tedy, celkem vzato, sir Hamilton opravdu sám.

Zaslechl však aristokratické slabiky, z nichž se skládalo jméno nového cestujícího, poznal a pochopil, že mu nebe posílá skutečného šlechtice, a dal se mu proto Thompsonem neprodleně představit. Urozený Angličan a urozený Portugalec si stiskli vznešeně ruce. Z nenucenosti a spontánnosti tohoto vzájemného pozdravu bylo patrné, že se tu konečně sešli dva rovnocenní lidé, kteří si dokonale rozumějí. Od té chvíle byl baronet do nového průvodce takřka vtělen. Měl konečně přítele! Při snídani, která byla podávána na palubě, zabral sir Hamilton dona Hygina výhradně pro sebe, a vykázal mu místo po svém boku. Don Hygino se podvoloval Hamiltonovu přání se vznešenou lhostejností.

U stolu nechyběl nikdo jiný než novomanželé, jejichž nepřítomnosti společnost již začínala přivykat.

Thompson se ujal slova:

„Myslím, že mluvím ze srdce všech přítomných dam a pánů, vzdávám-li donu Hyginovi da Veigovi vřelý dík za namáhání, jemuž se dnes tak ochotně podvolil.“ Don Hygino naznačil rukou zdvořilý protest.

„Ano, je to tak, je to tak,“ stál Thompson na svém. „Bez vás, seňore, bychom nepoznali Augry ani tak rychle ani tak důkladně. Nechám na uvážení, co bychom měli podniknout, abychom i odpoledne tak příjemně vyplnili.“

„Odpoledne!“ zvolal don Hygino. „To je velmi snadná věc. Copak nevíte, že je dnes Boží hod svatodušní?“

„Boží hod?“ opakoval Thompson.

„Ano,“ ujímal se zase slova don Hygino, „jeden z největších katolických svátků, který je tu slaven způsobem zvláště okázalým. Postaral jsem se vám již o místo, odkud velmi dobře uvidíte překrásný průvod, v němž je nesen kříž, který zvláště doporučuji vaší pozornosti.“

„Copak je tak vidění hodného na onom kříži, milý Hygino?“ otázal se baronet.

„Jeho bohatství,“ odvětil Hygino. „Uměleckou cenu nemá, ale cena jeho drahokamů, jimiž je doslova posázen, přesahuje prý šest milionů franků.“

Thompson byl svým novým přírůstkem okouzlen. Také Hamilton byl na něho nemálo hrdý.

Don Hygino dostál svému slovu po každé stránce.

Když opouštěl Seamew uznal však za dobré, dát společnosti radu, která zvláště ženy poněkud polekala.

„Nežli se dáme na cestu, dovolte, vážená společnosti, abych vás na něco upozornil.“

„To by bylo?“ otázal se Thompson.

„Abyste se lidem, pokud možno, vyhýbali.“

„To půjde asi ztěžka,“ poznamenal Thompson, a ukázal na ulice přeplněné lidmi.

„Uznávám,“ přisvědčoval don Hygino. „Ale chraňte se aspoň všeho zbytečného doteku.“

„Proč to?“ otázal se Hamilton.

„Je mi, milý pane baronete, poněkud nesnadné blíže označit příčinu.

Jak bych to řekl… Obyvatelé tohoto ostrova příliš nedbají na čistotu a jsou obyčejně stiženi dvěma nemocemi, které mají vzápětí nesnesitelné svrbění. Již první má velmi ohyzdné jméno, jmenuje se svrab. Druhá, abych tak řekl…“ Don Hygino uvázl, nezpůsobilý najít vhodné slovo, jímž by záležitost slušně popsal. Ale Thompson, jehož žádná překážka nelekala, přispěl mu na pomoc. Sundal klobouk, podrbal se na hlavě a upřel na dona Hygina tázavý pohled.

„Uhodl jste!“ smál se urozený Hygino, zatím co dámy odvracely hlavu, pohoršeny tímto opravdovým šokem.

Pod vedením dona Hygina se dala proto společnost postranními a skoro prázdnými uličkami, zatímco lid se tísnil v hlavních ulicích, kudy se měl průvod ubírat. Ukazovali se i v těchto uličkách tu a tam mimojdoucí. Roztrhaní, špinavého a ošklivého zevnějšku si zasluhovali poznámky, které za nimi turisté činili.

„Hotové zločinecké hlavy!“ pravila Alice.

„Vskutku!“ přisvědčoval Thompson. „Víte, kdo ti lidé jsou?“ otázal se dona Hygina.

„Zrovna tak málo jako vy.“

„Nejsou to přestrojení policisté?“ napadlo Thompsona.

„Pak bychom jim nemohli odepřít dosvědčení, že se jim přestrojení velmi podařilo!“ zvolala žertovně Dolly.

Společnost se zatím dostala na prostorné náměstí, na němž se ve slunečním žáru hemžil lid. Obratným manévrem vyvedl Portugalec své společníky na malé návrší před nějakou rozsáhlou budovou, které bylo střeženo několika policisty, aby na něj nevnikli lidé.

„Zde je vaše místo, velectěné dámy a pánové,“ pravil Hygino. „Použil jsem své známosti s guvernérem Terceiry, abych vám vyhradil místo před jeho palácem.“ Společnost neskrblila díky.

„Ale teď dovolte, abych vás opustiL Musím před svým odjezdem učinit ještě některé nutné pochůzky. Nebudete mne již také potřebovat. Chráněni statnými strážníky, odtud uvidíte výborně a doufám, že budete mít zajímavou podívanou.“ Don Hygino elegantně pozdravil a zmizel v davu. Sám se patrně nákazy nebál. Blížil se velkolepý a slavnostní průvod.

Na konci ulice mezi řadami, které byly policií v mezích udržovány, pohybovaly se zlaté a hedvábné korouhve, sochy nesené na ramenou, červené praporce, koruny, baldachýny, zahalené do dýmu kadidla.

Mezi bílými šaty družiček se leskly na slunci uniformy. A zpěv sem dozníval provázený plechovými nástroji, kterým modlitby deseti tisíců se nesly k nebesům, zatím co zvony všech kostelů hlaholily hlučnou chválu Hospodinovi.

Náhlé hnutí proběhlo davem a ze všech úst se ozývalo volání:

„Ó Christo! Ó Christo!“ Byl to slavnostní pohled. Blížil se biskup oděný do fialového roucha, které se odráželo od třpytivého zlata baldachýnu. Kráčel důstojně, a vysoko držel v obou rukou skvostnou monstranci. Před ním byl nesen kříž, v jehož drahokamech se lámaly a svítily blesky slunečních paprsků. Lid klekal a hlub oko k zemi schýlen přijímal požehnání.

V bezprostředním biskupově okolí bylo zaznamenáno náhlé pohnutí. Lid, nevěděl, oč jde, jen puzen zvědavostí, se rychle zvedal ze země.

Nikdo však nic neviděl. Sami Angličané, ačkoliv měli velmi výhodné místo, nepostřehli, co se stalo. Zástup se vlnil, baldachýn se zmítal a houpal jako koráb na vlnách, pak náhle zmizel v davu jako v moři spolu s draho cenným křížem, potom se ozval křik nebo spíše řev a všechen lid zděšeně prchal z místa, nedbaje úsilí policie, která se marně snažila nezdolatelnou vlnu prchajících zadržet. To bylo všechno, co viděli, příčinu vzniklého zmatku však neznali.

V okamžiku byl prolomen i řetěz strážníků kolem Angličanů, kteří se rázem ocitli ve víru a zmatku prchajícího lidu a okamžitě jako stéblo slámy byli strženi hrozným proudem.

Roger, James a Robert se pevně drželi a obě Američanky chránili svými těly, než se jim podařilo dostat se z proudu za sloup budovy, kde byly ženy v bezpečí.

Zmatek netrval dlouho. Rázem bylo náměstí vyprázdněno a zůstalo tiché. Jen nahoře v ulici, na místě, kde v náhlém zmatku zmizel biskupův baldachýn a kříž, se kupil zástup lidí, skládající se většinou ze strážníků, kteří kráčeli v čele průvodu a na místo děje, jak se obyčejně stává, dorazili příliš pozdě. Shýbali se a vzpřimovali, odnášeli do sousedních domů oběti této nevysvětlitelné paniky.

„Tuším, že všechno nebezpečí již minulo,“ pravil Robert po chvilce.

„Podívejme se po svých společnících.“

„Kde byste se s nimi shledal?“ namítl James.

„Na palubě Seamewu zcela jistě. Potom, co se zde událo, nám konečně nic není a myslím, ať se stane cokoliv, že budeme pod ochranou anglické vlajky nejbezpečnější.“ Kroužek uznal správnost Robertovy poznámky a pospíšil si na nábřeží a z nábřeží na palubu, kde již byla shromážděna většina výletníků, živě rokujících o příčině tohoto podivného dobrodružství. Roztrpčeni byli skoro všichni. Někteří navrhovali, aby bylo žádáno příslušné odškodnění na vládě, že k nim náležel v první řadě sir Hamilton, se rozumí samosebou.

„Je to hanba… Opravdu ostuda!…“ opakoval rozezleně. „Však, Portugalci… Dokud Angličané Azory nezcivilizují, nebude zde podobným ostudám konec!…“ Saunders neříkal nic, ale tím zřetelněji mluvila jeho tvář. Ze všech zlých příhod, které Thompsonovi ze srdce přál, byla tato nejpodařenější. Počítal bezpečně, že nejméně deset účastníků vzalo v panice za své.

Po takovém dramatu bude mít zbytek sotva chuť k dalšímu cestování, a Thompsonovi nezbude, než se s ostudou vrátit do Londýna. Návrat prvních cestujících nijak nekalil dobrou mysl tohoto šlechetného člověka. Nemohl přece chtít, aby zahynula celá společnost. Ale chmuřil se již doopravdy, když viděl, že od minuty k minutě se trousí na palubu i poslední pohřešovaní. Tak špatného žertu se od nich nenadál.

Někdo přece chyběl, jak Thompson při obědě zjistil. Oba novomanželé. Ale jejich nepřítomnost byla již tak obvyklým zjevem, že i dnes měl Thompson pro ni příznivější výklad než úraz nebo neštěstí. Nemýlil se. Za chvíli sestupovali do jídelny i tito dva opozdilci šťastni a klidni, zřejmě neměli patrně ani potuchy o vážných událostech, které se ve městě seběhly. Žili jen pro sebe, neměli kdy, aby věnovali trochu pozornosti i svému okolí. Zavěšeni jeden do druhého, omezovali se zpravidla na tichý hovor a i ten často spočíval jen ve výměně dlouhých pohledů, v nichž ztráceli vědomí toho, co se kolem nich dělo. Nejméně z jejich návratu byl potěšen Saunders. Jeho tvář nabývala výrazu rozezlené dogy.

Kdo se ve štěstí něžnému párku přibližoval, byl pan Johnson. Dopřával si dnes zvlášť hojně. Ještě několik doušků, a kdo ví, jestli by se udržel na nohou. Pokud mu jeho stav dovoloval chápat smysl slov pronášených kolem, blahopřál svému tvrdošíjnému odhodlání nikdy nohou nevkročit na půdu azorského archipelu a celý šťastný se vznášel v sedmém nebi své opičky.

Čtvrtou osobou v kroužku úplných šťastlivců byl Tigg. Když byl, jako všichni ostatní, stržen vlnou prchajícího davu, dva strážní andělé jeho života prožili chvíli nevýslovné úzkosti. Zda nenaskýtala se této duši, sebevražednými myšlenkami a touhou po originalitě cele zaujaté, nejkrásnější příležitost zúčtovat se svým životem? Heroickým úsilím se však podařilo Mary a Elisabeth dostat Tigga mezi sebe a poskytnout mu ochranu, kterou jejich špičaté a kostrbaté končetiny činily zvláště účinnou. Tigg tedy vyvázl se zdravou kůží ze vřavy, jejíž nebezpečnost podle jeho mínění oba andělé příliš zveličovali.

Copak Tigg věděl, co všechno ubohá Elisabeth a Mary prožily!

V podobě štulců a modřin, jimiž byly posety, odnášely si málo záviděníhodnou památku na průvod o Božím hodu v Augře.

Jejich úctyhodný otec byl však stižen ještě mrzutější nehodou, která ho přinutila, aby obědval ve své kajutě osamoceně. Poraněn nebyl, ale Thompson si všiml hned na počátku oběda, jak se kupec oběma rukama nestačí drbat a škrábat, a velmi vřele mu doporučil, aby se pro všechny případy uchýlil do ústraní. Blockhead se podvolil Thompsonovu přání nejen bez odmluvy, ale i s patrnou pýchou, že osud tímto mimořádným označením vyznamenal právě jeho.

„Zdá se, že jsem stižen místní nemocí,“ řekl a poškrábal se. „Jsem jediný, který ji dostal.“ Don Hygino se vrátil na palubu, když pan Sandwich podával pečeni.

Přiváděl své dva bratry.

Řekl-li to don Hygino, nebylo pochyb, že všichni tři pocházeli z jedněch rodičů. Ale sám by to neuhodl nikdo, tak si byli nepodobní.

Zatímco don Hygino celým zevnějškem, tváří, každým pohybem prozrazoval svou urozenost, bylo v obou bratrech něco velmi nevznešeného a hrubého. Jeden veliký a silný, druhý zavalitý, tlustý a ramenatý, jakoby utekli z jarmareční boudy siláků.

A co bylo nejpodivnější, oba se zdáli být teprve nedávno poraněni.

Levice většího z nich byla obvázána plátnem, kdežto menší měl přes pravou tvář pořádný šrám, polepený náplastí.

„Dovolte mi, pane,“ řekl don Hygino Thompsonovi za své společníky a větším začínaje, „abych vám představil své bratry, dona Jacopa a dona Cristóbala.“

„Vítám vás, pánové, na palubě Seamewa,“ odvětil Thompson. „Pozoruji s politováním,“ pokračoval, když se Jacopo a Cristóbal posadili za stůl, „že pánové byli raněni…“

„Ano, v přípravách k odjezdu běhali nahoru dolů a vrazili neopatrně na schodech do okna, o něž se pořezali.“

„Ach,“ povzdechl účastně Thompson. „Obával jsem se, že pánové byli pohmožděni v dnešním hrozném zmatku.“ Robertovi, který si oba příchozí prohlížel, se zdálo, že se Jacopo a Cristóbal při těchto Thompsonových slovech zachvěli. Ale bylo to zajisté jen pouhé zdání, neboť všichni tři bratři dosud nic nevěděli o odpolední panice, na niž Thompson činil narážku.

„O jakém zmatku to mluvíte? Přihodilo se vám snad něco?“ otázal se don Hygino s výrazem nelíčeného překvapení v tváři.

Ozvaly se užaslé hlasy. Jak je to možné, že by pánové da Veiga nevěděli o události, která div nevzbouřila celé město?

„To je velmi prosté,“ odvětil don Hygino. „Nehnuli jsme se celé odpoledne z domu. Ostatně, jak zdejší poměry znám, nejde asi o nic jiného než o praobyčejnou rvačku, kterou bezděky zveličujete.“ Hyginovo mínění však narazilo na odpor. Ne, to bylo víc než rvačka, Thompson Hyginovi vylíčil odpolední události dopodrobna, a Portugalec byl jimi uveden v nemalý úžas.

„Nemohu si vysvětlit,“ řekl, „jak zbožné zdejší obyvatelstvo za procesí se mohlo dát strhnout k tak velikým výtržnostem. Zanechejme budoucnosti vysvětlení této záhadné věci. Odjíždíte přece dnes večer?“ dodal a obrátil se k Thompsonovi.

„Zajisté,“ odvětil generální administrátor.

Ale tato slova nedořekl, když okny salonu zatřásla ztlumená rána vzdáleného dělového výstřelu. Nebylo ji zvlášť zřetelně slyšet a nikdo jí také nepřikládal na významu.

„Není vám nevolno, milý příteli?“ otázal se baronet, když si všiml náhlého Hyginova zblednutí.

„Je to jen malá horečka, kterou jsem chytil v Praye. Praya je velmi nezdravé město,“ řekl Portugalec, na jehož tvář se zase kladl červený nádech.

Z paluby se ozval kapitánův hlas:

„Točte rumpálem, chlapi!“ A vzápětí se ozvalo suché a pravidelné skřípání základky zapadající do železného ozubení. Cestující vyšli na palubu podívat se na odplutí.

Mezi obědem se nebe zatáhlo. V noci černé jako inkoust nebylo vidět nic než světla v Augře, z níž dozníval zvláštní lomoz.

Z lodní přídě bylo slyšet pana Flyshipa:

„Hotovo!“

„Páru!“ zavolal kapitán z můstku do strojovny.

Zasyčela pára, táhla se pohnula a lodní šroub se otočil několikrát ve vodě.

„Dejte vytáhnout kotvu, pane Flyshipe,“ velel kapitán.

A znovu se ozvalo skřípání vytahované kotvy, když nocí asi dvě délky lana od Seamewu se ozvalo volání.

Na lodi si ho nevšimli a pokračovali v přípravách k odjezdu.

Ale za chvíli člun o dvou veslech se vynořil z temna a přirazil k levému boku lodi.

„Chci mluvit s kapitánem,“ pravil portugalsky muž, jehož pro tmu nebylo možno v loďce rozeznat.

Robert tlumočil kapitánovi pronesené přání.

„Prosím,“ odvětil kapitán Pip a sestoupil z můstku ke kraji paluby.

„Muž v loďce žádá, kapitáne,“ překládal Robert, „aby mu byly spuštěny schůdky.“ I tomu přání bylo vyhověno a brzy se na palubě objevil muž, v němž podle uniformy poznali jednoho ze svých strážců před guvernérovým palácem. Ze zlatých prýmků na rukávech soudili, že příchozí je víc než prostý strážník.

Mezi ním a kapitánem se rozpředl Robertovým prostřednictvím tento hovor:

„Mám tu čest s kapitánem Seamewa?“

„Prosím.“

„Připlul jste včera večer?“

„Ano, včera večer.“

„A zdá se, že již zase činíte přípravy k odplutí?“

„Ano!“

„Copak jste neslyšeli dělové rány?“

Kapitán Pip se obrátil k Artimonovi. „Slyšel jsi dělovou ránu, příteli?“

„Co je nám po dělové ráně, pane?“

„Kapitán se ptá,“ překládal volně Robert, „co má co dělat dělová rána s naším odjezdem.“ Dozorce se tvářil udiveně.

„Není vám povědomé, že je přístav uzavřen a že na všechny lodě v rejdě je vydáno embargo? Zde máte guvernérův rozkaz,“ řekl, a rozbalil před Robertem složený kus papíru.

„Dobře,“ odvětil klidně kapitán. „Je-li přístav uzavřen, neodplujeme. Spusťte zase kotvy, pane Flyshipe,“ zvolal na příď lodi.

„Okamžik! Prosím za odpuštění…“ vmísil se Thompson do rozkazu. „Snad se ještě dohodneme. Ráčíte se ptát, pane profesore, proč je přístav uzavřen?“ Ale zástupce vlády nedal Robertovi odpověď. Opustil ho bez omluvy, a zamířil k jednomu z cestujících.

„Nemýlím se přece!“ zvolal. „Don Hygino na palubě Seamewa!“

„Jak vidíte,“ odvětil Hygino.

„Vy nás opouštíte?“

„Zase se vrátím.“ Mezi oběma Portugalci se rozpředl delší hovor. Jeho obsah přeložil don Hygino brzy svým společníkům.

Za odpoledního zmatku využili neznámí lumpové paniky způsobené přepadením a zmocnili se drahocenného kříže. V odlehlé uličce byla nalezena jeho dřevěná kostra, ale drahokamy v úhrnné ceně šesti milionů franků byly vylámány. Guvernér z tohoto důvodu nařídil, aby byly zadrženy všechny lodě v rejdě, dokud nebude zlodějská tlupa za mřížemi.

„Jak dlouho to může trvat?“ otázal se Thompson.

Inspektor odvětil pokrčením ramen.

„Živit sto čtyři lidi, to mi přijde každý den zdržení pořádně draho!“ myslel si Thompson a netajil se svou nelibostí.

Robert se pokusil z jeho podnětu o zprostředkování, ale marně.

Guvernérův rozkaz zněl určitě a bezpodmínečně.

Když Thompson zuřil, byl Saunders zlostí bez sebe.

„To je přímé protržení našeho programu!“ láteřil. „Jakým právem se opovažují nás zde zdržovat? Pod anglickou vlajkou nám přece nic není po portugalských rozkazech!“

„Zcela správně,“ přisvědčoval baronet. „Nevím, proč bychom měli poslouchat strážníka. Snad si nemyslí, že sám zastaví loď se šedesáti cestujícími, s lodním důstojnictvem a mužstvem!“ Thompson ukázal jen prstem na pevnost, jejíž linie se rýsovaly ve tmě, a tato němá odpověď byla i baronetovi dost výmluvná. Proti takovým důvodům bylo těžké co namítat. Šťastnou náhodou však přišla nenadálá pomoc.

„Lekají vás pevnosti?“ zašeptal don Hygino Thompsonovi do ucha.

„Ty jsou nebezpečné. Střelný prach a děla mají, ale ne náboje.“

„Že nemají koule?“ tázal se Thompson nedůvěřivě.

„Snad jich mají několik,“ odvětil don Hygino potichu. „Ale ani jedinou, která by se vešla do děla. Ani zde ani na kterékoliv tvrzi celého archipelu!“

„Jakže, milý Hygino,“ zvolal baronet udiveně. „Vy, Portugalec, jste za těchto okolností naším spojencem?“

„Teď nejsem než cestujícím, který má naspěch,“ odvětil don Hygino poněkud suše.

Thompson váhal. Odvážit se tak velikého dobrodružství, nebyla maličkost. Ale přerušit jízdu k obecné nespokojenosti cestujících a k nemalé škodě cestovní kanceláře bylo neméně mrzuté. Nevrlé Saundersovo reptání, Hamiltonův úšklebek a nové ujištění dona Hygina rozhodly pro odvážný pokus vyplutí. Thompson zavolal kapitána Pipa.

„Kapitáne,“ pravil, „na rozkaz portugalské vlády je naše loď, jak víte, v rejdě zadržena.“ Kapitán přikývl hlavou.

„Kdybych však já… Thompson, vám nařídil, abyste vyplul, učinil byste to?“

„Okamžitě, pane Thompsone.“

„Nezapomínejte však, že jste na dostřel pevnostních augerských děl.“

Kapitán Pip se podíval na nebe, na moře, na dona Hygina a nakonec si seštípl špičku nosu na výraz svrchovaného pohrdání. Slovy by se nebyl mohl jasněji pronést, že za tohoto klidného moře a za této tmavé noci má po čertech málo strachu z koulí portugalských děl.

„Pak, pane kapitáne,“ rozhodl se Thompson, „vám dávám rozkaz k odjezdu.“

„Je-li tomu tak,“ odvětil kapitán s naprostým klidem, „nemohl byste mi tohoto vychrtlého chlapíka odvést jen asi na pět minut do jídelny?“ Aby vyhověl kapitánovu přání, pozval Thompson portugalského dozorce na malé občerstvení.

A sotva s ním zmizel, kapitán hned dal nové rozkazy k odpluti, nařídil, aby kotva byla ve vší tichosti vytažena.

V několika minutách byl rozkaz vykonán a loď se hnula. Když se dozorce s Thompsonem vrátil na palubu, mohl snadno poznat podle jiného směru a jiné vzdálenosti světel na nábřeží, že loď není na svém bývalém místě.

„Co to znamená, pane kapitáne?“ zvolal z paluby na můstek, na němž kapitán stál.

„Ráčíte?“ ozval se zdvořile kapitán a opíral se lokty o zábradlí můstku.

„Pan dozorce,“ překládal Robert učiněnou poznámku, „se domnívá, kapitáne, že vaše loď zdvihla kotvy.“

„Domnívá se?“ odvětil kapitán dobromyslně.

Dozorce nebyl padlý na hlavu. Rozhlédl se po mužstvu stojícím mlčky, okamžitě pochopil, co se stalo, a vytáhl z kapsy dlouhou píšťalu, zapískal na ni smluveným pronikavým tónem, který v nočním tichu bylo jistě daleko slyšet. Na poprsní zdi se vskutku ihned objevila světla.

Augra byla chráněna dvěma pevnůstkami: Morro de Brazil na jihu a San Joao Baptista na severu. Když se ozvalo písknutí, které vzbudilo pozornost na břehu, unášel proud Seamew k tvrzi sv. Jana Křtitele.

„Pane,“ pravil kapitán chladně, „ještě jedno písknutí a shodím vás přes palubu.“ Dozorce z kapitánova hlasu poznal, že s ním není co žertovat a že by byl s to svou hrozbu provést, proto povolil.

Hned, jak Seamew zvedl kotvy, chrlil jeho komín husté kotouče dýmu prošlehovaného plameny. Kapitánovi bylo vhod toto pořádné přiložení, protože získaných zásob páry mohl později s úspěchem použít. Za chvilku syčely vskutku bezpečnostní záklopky, kdežto jiskry nad komínem a zarůžovělé plameny prošlehující dýmem postupně ubývaly a slábly, až zhasly docela.

V téže chvíli zahoukly současně dvě dělové rány a dvě koule vystřelené z obou pevnůstek dopadly asi pět set metrů před oběma lodními boky. Byla to výstraha.

Z tohoto nenadálého účinku Thompson zbledl. Co tedy žvanil don Hygino?

„Zastavte, kapitáne, zastavte!“ křičel ustrašeným hlasem.

Nebylo divu, že se k této Thompsonově žádosti připojil mnohý z cestujících. Kdo zachovával hrdinné mlčení, byl náš ctihodný kupec.

Ne, že by neměl strach, to ne. Třásl se jako osika. Ale za nic na světě by se nechtěl zříci radosti, že může být přítomen první bitvě svého života. Jen si to představte, nikdy nic takového neviděl!

Také Roger de Sorgnes by za království neodešel ze svého místa.

Podivným sdružením představ mu připomněl dělový útok nedávnou šprýmovnou snídani na Fayalu, a Roger se nesmírně bavil.

„Ještě také bombardování!“ myslel si a chytal se za boky. „Co chceme ještě víc!“ Na Thompsonovo volání se kapitán na své lavičce pootočil.

„Lituji, pane Thompsone, že vás teď nemohu poslechnout,“ pravil hrdým hlasem, že ho sotva poznávali. „Vyplul jsem na rozkaz majitele lodi, a jsem teď na palubě jediným velitelem já. Vyvedu, dá-li Bůh, loď na širé moře. Při duši mé matky: anglický kapitán se nikdy nevrací!“ Co živ nesvedl statný kapitán tak dlouhou řeč.

Na jeho rozkaz loď zmírnila rychlost, ale nezamířila k širému moři.

Co však více překvapilo, že kapitán nedal zhasnout světla na lodi, to přece znamenalo vystavovat loď za bezpečný terč pevnostním dělům.

Ale kapitán jel s rozžehnutými světly rovnou ke tvrzi sv. Jana Křtitele.

Brzy však bylo patrné, že se kapitánovi lest povedla. Oklamány směrem lodi, zastavily děla v pevnosti palbu.

„Kormidlo docela nalevo!“ zavelel náhle kapitán.

A osvětlený Seamew zamířil plnou parou k širému moři.

Tři dělové rány za sebou rychle zahřměly, ale projektily nezpůsobily škody. Jeden z projektilů vypálený ze San Joao Baptisty zabzučel nad samými stěžni lodi. Kapitán si radostně zmáčkl nos. Manévr se podařil.

Teď byl již proti střelám z této tvrze chráněn pevninou. Druhé dva projektily vystřelené z Morro de Brazil se také minuly cílem, první dopadl za Seamew a druhý rozšplíchl moře dvě délky lana od přední stěny.

Sotva dozněla pátá rána, zhasla na kapitánův rozkaz všechna světla na palubě Seamewa, i poziční. Rovněž sklo nad osvětlenými stroji bylo zastřeno dehtovou plachtou. Loď se hned, kormidelníkovým přičiněním, otočila kolem své osy a vrátila se plnou parou ke břehu.

Tak se dostávala z rejdy na místech, k nimž již nepronikalo světlo z města. Sama tmavá mohla tmavou nocí nezpozorována uniknout a také unikla.

Když přeplul rejdu po celé její šířce – plul Seamew odvážně pod samou pevností Morro de Brazil. Na těch místech by nové písknutí bylo lodi osudným. Ale kapitán hned na počátku svého podniku dal obezřetně dovést dozorce do jedné z kajut a střežit ho spolu s oběma muži v témže člunu.

Ostatně se zdálo, že nebezpečí již pominulo. Tvrz San Joao Baptista, která mohla nyní loď ohrožovat, již nepálila, kdežto Morro de Brazil plýtvala prachem a projektily do prázdna a mířila ke břehu druhé pevnůstky.

Kryt stínem strmých skal Seamew rychle míjel pobřeží. Dostal se ke kraji výběžku, obeplul jej a pustil se pak širým mořem k jihu, kdežto obě tvrze, které se ještě jednou rozhodly zahájit bezúspěšnou palbu ve dvou, posílaly své neškodné koule jižním směrem.

Když byl již asi tři míle od břehu, kapitán Pip dal z radosti palubu velkolepě osvětlit. Pak dal vyvést dozorce z kajuty a vyzval ho, aby se vrátil do svého člunu. Zdvořile ho vyprovodil až k okraji lodi a pak nachýlen přes zábradlí s čepicí v rukou se mu poroučel, ačkoliv ubohý dozorce nerozuměl slovům Angličana:

„Všiml jste si, pane, jak si anglický námořník umí hrát na schovávanou s portugalskými koulemi? Tomu říkám uniknutí. Mám čest se vám poroučet, pane.“ Po těchto slovech kapitán vlastním nožem přeřízl lano, jímž člun byl v sledu vlečen a vrátil se na svůj můstek, odkud dal lodi jihovýchodní směr. Ještě chvíli pozoroval moře, nebe a Terceiru, jejíž tmavé obrysy mizely v noci a pak si hrdě odplivl do moře.

IX. KAPITOLA

Právní otázka

Dvacátého druhého května zakotvil Seamew časně ráno před Ponta Delgadou, hlavním městem San Miguelu, svou poslední zastávkou na Azorských ostrovech.

San Miguel, nejvyšší ostrov archipelu, měří sto šedesát šest čtverečních kilometrů a čítal skoro sto dvacet sedm tisíc lidí. Jeho hlavní město se sedmnácti tisíci obyvateli, podle velikosti čtvrté město portugalského království, bylo chráněno na východě a na západě dvěma mysy, Ponta Delgadou, od níž má jméno, a Ponta Galém. Oba mysy a hráz vybíhající na osm set padesát metrů do moře z toho města dělá jeden z nejbezpečnějších přístavů, stačící stu a stu lodím.

Mezi touto hrází a břehem zakotvil Seamew uprostřed množství plachetních a parních lodí. Na severu se terasovitě zvedala Ponta Delgada, jejíž běloskvoucí souměrně rozestavené domy svítily z moře nádherných zahrad, tvořící městu zelenou aureolu.

Protože většina cestujících zůstala dlouho na lůžku, byla návštěva města odložena na odpoledne. Plné tři dny byly vyhrazeny San Miguelu, a protože k prohlédnutí stačily čtyři, pět hodin, nebylo naspěch.

Toto rozhodnutí se však neminulo bez bouře. Někteří z cestujících dávali živě najevo svou nelibost. Že Saunders a Hamilton byli v první řadě reptalů, se rozumí samosebou. Zase porušení programu. Ne, to se stává už nesnesitelným. Šli si postěžovat administraci. Administrace odpověděla, že pánům nikdo nebrání si vyjít na ostrov, jestli se jim chce. Saunders však trval na tom, že musí všichni vyjít s administrátorem a tlumočníkem a na útraty cestovní kanceláře. Thompson mu uštěpačně poradil, aby k tomu hleděl přinutit všechny účastníky. A tak rozmluva skončila dost zahořkle.

Celkem se dali dopoledne vylodit jen dva cestující: divoký mladý pár, který cestoval po svém způsobu. Thompson si byl jistý, že je do hodiny odjezdu nespatří.

Saundersovi a Hamiltonovi nezbylo nic, než hryzat do uzdy. Odškodnili se řadou roztomilých poznámek, které vyměnili se čtyřmi nebo pěti stejně nepříjemnými a sobě rovnými společníky.

Počet nespokojenců nebyl nějak zvlášť veliký. Ale přece existoval a Thompsonovi neušlo, že jeho mučitelé získávají nové přívržence. Dnes poprvé malá hádka rozdělovala hosty Seamewa do dvou táborů, naštěstí ještě velmi nerovných. Příčina byla bezvýznamná, ale zdálo se, že s ní cestujícím vstoupily na mysl všechny předcházející nepříjemnosti a sdružily se, aby nerozumně zveličily nepatrnou příhodu.

Thompson doufal v hojivý účinek času.

A vskutku, když se po snídani dali všichni výletníci kromě neústupného Johnsona a zamořeného Blockheada dovézt v bárkách k nábřeží, všechno nedorozumění bylo zapomenuto a pod Robertovým vedením bylo zase přistoupeno k prohlídce města v řadách, z jejichž pravidelnosti se dalo soudit na obnovenou dobrou shodu.

Turisté si prohlédli kostely a kláštery Ponta Delgady a za hlaholu věčně zvonících zvonů se procházeli až do večera úzkými a špinavými ulicemi města.

Prohlídka jim způsobila zklamání. Domy, zdálky tak bělounké, byly zblízka příliš hmotné a těžkopádné. Na ulici se proháněla prasata, většinou ohromná, mezi kterými si turisté klestili cestu. A věnec zelených zahrad? Vysoké zdi jej zastíraly zrakům. Jen tak, že tu a tam nad hřebenem zdi byla shlédnuta koruna některého z růžových trsů nebo kamélií, které na San Miguelu obecně dosahují výšky velikého stromu.

Procházka se líbila tak málo, že ohlášení návratu bylo všemi radostně přijato.

Četa, která se vracela už nesestupovala ze svahu v tak vzorném pořádku, který dosud zachovávala. Anglický smysl pro kázeň, je příliš veliký, aby se naši pokojní Britové odhodlali hned napoprvé ji porušit.

Ale časem se dostavovalo uvolnění. Mezery řad už nebyly všude stejné, některé řady se rozšířily přírůstkem, který pak druhým řadám scházel.

Nechyběli také opozdilci. Thompson to pozoroval a vzdychal.

Na nábřeží čekalo turisty nepříjemné překvapení. Tísnil se tam zástup, z kterého se ozývaly rozezlené výkřiky a hrozivě se zvedaly pěsti.

Dvě strany stály proti sobě, zahrnující se hrozbami a hotové přejít od slov k činům. Měla se snad opakovat terceirská bouře?

Thompson se se svou armádou zastavil a uvažoval, co dělat. Prodrat se hustým zástupem ke člunům bylo nemožné. V přístavu bylo hodně bárek, ale na nich nebylo ani človíčka. Kolem turistů nebylo jediné duše. Všechno se tlačilo a tísnilo jen naproti parníku Seamewu, na místě, kde pobouřený zástup vyvolával z neznámé příčiny hádku.

Najednou Thompson překvapeně vykřikl. Od nábřeží odrazily tři čluny a za nesmírného řevu jiné tři čluny se pustily za nimi. Všechny veslovaly k Seamewu.

Thompson běhal po břehu celý ustrašený. Vzpomínal na azorské násilnosti na Terceiře a měl proč se o svou loď obávat.

Bylo třeba jednat. Thompson si lanem přitáhl jeden z nejbližších člunů, odhodlaně do něho skočil, a táhl za sebou Roberta. Přisedl také Roger a Lindsayovi. Ve chvilce bylo lano rozvázáno, kotva vytažena a hnán čtyřmi veslaři mířil člun rychle k ohroženému parníku.

Povzbuzeni Thompsonovou chrabrostí následovali i ostatní jeho příkladu. Naskákali do loděk, muži se chopili vesel, s nimiž uměla zacházet většina Angličanů, a v pěti minutách plula drobná flotila vodami přístavu.

Thompson přistoupil k lodi, a poněkud se upokojil. Šest podezřelých lodí bylo vskutku ze dvou si nepřátelských táborů, jejichž vzájemná nevraživost byla parníku na velký prospěch. Kdykoliv chtěl některý ze člunů jedné strany popojet kupředu, vjel mu nepřítel rovnou do cesty a zamezil mu přístup k lodi, jejíž schůdky byly ostatně střeženy asi tuctem námořníků.

„Co se tu děje, kapitáne?“ ptal se udýchaný Thompson, když vyskočil na palubu.

„Nemám zdání, pane Thompsone,“ odvětil flegmatický Pip.

„Jak to, kapitáne, vy nevíte, co dalo podnět k tomuto srocení a útoku?“

„Nevím, naprosto nic nevím. Byl jsem ve své kajutě, když mi pan Flyship přišel oznámit, že nějaké děvče vstoupilo na palubu a že na nábřeží se shromažďuje zástup lidí, kteří se hrozivě tváří. Nevím, jak ty věci spolu souvisejí, protože jsem nerozuměl jedinému slovu z toho, co mi děvče ve své hatlanině povídalo.“

„A co jste s ní udělal, kapitáne?“

„Je v saloně.“

„Půjdu k ní,“ řekl Thompson tak odhodlaně, jako by šel na smrt.

„A vy, kapitáne, bděte nad bezpečím lodi, za kterou jste odpovědný.“ Kapitán odpověděl jen tím, že se pohrdavě usmál do vousů.

Situace se ostatně nezdála být kritickou. Cestující projeli bez obtíží linií válčících stran a jeden po druhém vystupovali na palubu. Tak špatnou blokádu mohl Seamew vydržet dlouho bez závad.

Na každý způsob – o tom nebylo pochyb – měl Seamew z neznámých důvodů na ostrově San Miguelu řadu nepřátel a z rovněž neznámých důvodů i řadu spojenců, jejichž pomoc prozatím stačila k jeho obraně.

Zatím vstoupil do salonu Thompson s Robertem. Jak jim kapitán už řekl, se tu setkali s děvčetem zhrouceným na pohovce, které schovávalo tvář do dlaní, a hořce vzlykalo. Když uslyšela kroky obou mužů, rychle povstala a pozdravila. Na její hezké tváři se zračily nesmírné rozpaky.

„Kolem naší lodi, slečno,“ oslovil ji Robert, „se srotilo množství lidí.

Mohla byste nám říci, je-li toto srocení v nějaké souvislosti s vaší přítomností zde?“

„Myslím, že ano, pane,“ odpovědělo děvče a znovu se dalo do srdcervoucího pláče.

„Pak prosím o bližší vysvětlení, slečno. Vaše jméno?“

„Thargela Lobatová.“

„Proč jste, slečno Lobatová, přišla na naši loď?“

„Abych tu hledala ochranu proti své matce,“ odpověděla vzdorně mladá Azoranka.

„Proti své matce?“

„Ano, je to zlá žena. A pak…“

„A pak?“ naléhal Robert.

„A pak,“ děvče zčervenalo a zašeptalo, „kvůli Joaquínovi Salazarovi.“

„Joaquínovi Salazarovi?“ opakoval Robert. „Kdo je to Joaquín Salazar?“

„Můj ženich,“ odpověděla Thargela a skrývala tvář do dlaní.

Robert si kroutil knír. Věc se stávala směšnou. Co s děvčetem?

Thompson netrpělivě prohlásil, že nepřijel na San Miguel, aby tady ochraňoval zamilované holky, kterým brání matky v milování.

Robert však doporučoval děvčeti v dobrém domluvit a domluvou je uklidnit. „Jen se vraťte hezky domů, milé dítě,“ řekl dobrácky a sdílně. „Neuvážila jste zajisté, že je hříšné vzpouzet se své matce.“ Thargela se živě vzpřímila.

„Není mou matkou,“ zvolala chraptivým hlasem a zbledlá náhlým hněvem. „Byla jsem pouze svěřena té bídné ženě, jejíž jméno nosím.

Nemám vlastně jiné jméno než Thargela. Ostatně však, i kdyby byla mojí matkou, neměla by právo odlučovat mne od Joaquína!“ Thargela klesla na pohovku a propukla v nový pláč.

„To je všechno náramně hezké,“ řekl Thompson k Robertovi. „Ale ať se děvče rmoutí jak chce, nám po tom nic není a nemůžeme jí také pomoci. Uvědomte ji o tom, prosím vás. Už je načase, aby ta komedie přestala.“ Ale sotva Robert pronesl několik slov, aby děvčeti vysvětlil nemožnost jí pomoci, Thargela se zvedla a zazářila v tváři vítěznou radostí.

„Ó, můzete! Můžete!“ volala. „Chrání mne zákon!“

„Jaký zákon?“ ptal se Robert udiveně.

Ale víc se nedozvěděl, ať se ptal jakkoliv. Thargela jen věděla, že má na své straně zákon. Chtějí-li páni Angličané zjistit něco bližšího, ať prý zavolají Joaquína Salazara. Ten ví vše. Ten jim odpoví na všechny jejich otázky. A není prý daleko.

Thargela nečekala na odpověď, táhla za sebou Roberta na palubu, dovedla ho k zábradlí levého lodního boku a ukázala mu s úsměvem, který ozářil její svěží tvář, mladého velikého muže, který stál u kormidla jedné z válčících bárek.

„Joaquíne! Joaquíne!“ volala Thargela.

Místo odpovědi se ozval křik a kormidelník obratně otočil kormidlem, připlul bokem k Seamewu a vyskočil na palubu, zatímco jeho loďka se vracela do boje.

Byl to hezký mladík bodrého a odhodlaného vzezření. Jeho první péčí bylo uchopit Thargelu do náručí a vtisknout jí přede všemi dvě hlučné hubičky, které v nepřátelském táboře vyvolaly nový řev. Když splnil tuto povinnost, dal se mladý muž se svou nevěstou do čilého hovoru a pak se obrátil k cestujícím, aby jim poděkoval vybranými slovy za pomoc, kterou chtěli poskytnout jeho drahé Thargele.

Thompson, kterému Robert Joaquínova slova věrně přeložil, se netvářil příliš radostně. Je to kus diplomata, kluk mazaný! Nezavazoval-li ho nyní před mužstvem a cestujícími?

Zatím Joaquín pokračoval ve svém hovoru. Bylo správné, co Thargela řekla. Užijí-li prostředek, k jakému se Thargela uchýlila, nemůže jim podle azorského zákona nikdo bránit, aby se vzali. Stačí jen za tím účelem opustit příbytek rodičů. Tím se dostává z pravomoci rodičů a propadají soudcově pravomoci, který je povinen, jestli bylo to požádán, dát k sňatku své svolení. Znění zákona Joaquín doslova neznal, ale pánové se mohou beze všeho zeptat u corregidora, který je poučí jak o mravní hodnotě paní Lobatové tak o právech její schovanky a o právech schovančina snoubence, který se jmenuje Joaquín. Ptají-li se, proč se Thargela místo na Seamew neuchýlila raději do domu některého svého přítele, pak je to tím, že chudí lidé obyčejně přátele nemají. Kromě toho má paní Lobatová, polovičkou čarodějka a polovičkou lichvářka, veliký vliv na lid, který jí buď potřebuje nebo se jí bojí, jak dokazuje ny
nější účastenství na břehu. Kdyby Thargela utekla k někomu na pevnině, byla by v nebezpečí, že bude domů násilím odvedena. Na palubě Seamewa pod vlajkou ušlechtilého anglického národa však je tato možnost vyloučena.

Výmluvný řečník se odmlčel.

Zvlášť jeho poslední obrat se neminul účinkem. Mladý Azoran si toho všiml na změněném chování sira Hamiltona, z něhož za své řeči nespouštěl oči. Sám nevěděl, proč mu na tom záleželo získat především člověka, kterého pro jeho mrazivé a upjaté chování řadil ke svým nejprotivnějším posluchačům. Hamilton skutečně roztál do té míry, že konec Joaquínovy řeči odměnil kývnutím hlavy.

Nerozhodný Thompson se pokradmu díval napravo, nalevo.

„Co o tom soudíte, kapitáne?“ zeptal se.

„Hm,“ odpověděl kapitán skromně a odvrátil se.

Ale za ním byl na svém stanovišti jeho věrný Artimon.

„Odepřel bys ty, anglický gentleman, pomoc ženě?“ zeptal se svého starého druha.

„Hm,“ řekl Thompson a letmo se podíval po cestujících.

„Nechci nikterak zasahovat do vašeho rozhodnutí,“ přihlásila se ke slovu paní Alice Lindsayová, která odhodlaně vystoupila z řady svých společníků, „ale mohli bychom udělat to, co Thargelin ženich navrhuje. Zeptejme se corregidora, jak bychom se měli v tomto případě zachovat.“

„Ať se stane po vaší vůli, paní Lindsayová,“ zvolal Thompson.

„Cestovní kancelář nesmí a nechce svým cestujícím nic odepřít.“ Ozvala se pochvala. Mladí snoubenci si získali srdce obyvatel Seamewa. Jen Hamilton se zdržoval jakéhokoliv projevu souhlasu. Jeho vždycky korektní chování kleslo zase pod bod mrazu. Ujala-li se vedení americká občanka, pozbyla věc Hamiltonův zájem. Ať si to nyní srovnají oba inferiorní národy: Američané a Portugalci, Anglie, zastoupená jeho osobou, už o tom nechtěla nic vědět.

„Na každý pád počkáme až po obědě, jehož hodinu jsme i tak už zmeškali. Ale budeme muset zase proplout linií oblehatelů. Upozorněte na to ženicha, pane profesore!“

„O to se už postarám,“ odpověděl Joaquín.

Když přistoupil k lodnímu kraji, zavolal na válčící strany a informoval je o učiněném rozhodnutí. Sdělení bylo přijato různě. Ale nyní, kdy se mělo dostat věci pravidelného řešení, nezbývalo než se podrobit.

Obě znepřátelené strany to také udělaly, a ulehčovaly si ústup tím, že každá připisovala vítězství sobě.

Když po obědě Thompson a Robert v Joaquínově společnosti vystoupili na nábřeží, byl už na něm poměrně klid. Dopolední rozvášnění ustoupilo klidnější rozvaze. Ale lid sám ještě setrvával na nábřeží a provázel Thompsona s jeho společníky k úřední kanceláři.

Corregidor nebyl přítomen, ale přišel brzy, když byl za ním poslán strážník. Byl to padesátník, holohlavý, obličej barvy pálených cihel, která prozrazovala vznětlivou, a popudlivou povahu. Popuzen patrně tímto nenadálým vyrušením, zostra spustil na svou pozdní návštěvu.

Robert ho zasvětil několika slovy do věci a požádal jej o radu.

Ačkoliv hovořil co nejstručněji, trvalo to netrpělivému corregidorovi, který bubnoval prsty do stolu, za nímž seděl, zuřivý pochod, přece jen příliš dlouho.

„Paní Lobatová,“ řekl v telegrafickém stylu, „žena bídná. Joaquín Salazar a dívka Thargela výteční lidé. Thargela má nepopiratelné právo utéci, kam je jí libo, vdát se za koho chce, jestliže já, corregidor, jsem k tomu dal svolení. Takový je zákon. Své svolení však mohu dát jen tenkrát, když o ně Thargela požádá, buď ústně nebo písemně.“

„Mám její písemnou žádost,“ zvolal radostně Joaquín a podával corregidorovi listinu.

„Dobrá!“ prohodil corregidor a chopil se pera, načmáral na tištěný blanket: Dnes 22. Oddavky 25. Ustanovuji dona Pabla Terrara, kostel San Antonia.

Corregidor povstal a prudce trhl zvonkem. Na toto znamení vešli do kanceláře dva strážníci.

„Dobrý večer, pánové,“ uklonil se corregidor svým hostům, kteří se poroučeli a vyšli na ulici.

„Máte tedy věc urovnánu, můj milý,“ řekl Robert k Joaquínovi. „Ve třech dnech se oženíte se svou Thargelou.“

„Jak se vám odvděčím, pánové?“ volal Joaquín vřele, a tiskl cizincům ruce.

„Tím, že uděláte svou ženu šťastnou,“ usmál se Robert. „A co hodláte dělat do dne svého sňatku?“

„Já?“ zeptal se Joaquín udiveně.

„Ano. Nemáte se už čeho obávat od těchto posedlých lidí?“

„Nesmysl!“ řekl bezstarostně mladý muž, a ukázal na své paže.

„Mám ještě tyto!“ A hvízdaje si taneční píseň zmizel v tmavých ulicích hlavního města San Miguelu.

X. KAPITOLA

v níž vychází najevo, že Johnson jednal moudře

Ostrov San Miguel měl zhruba podobu velmi zdloužené láhve z dýně. Dvě města tvoří na zúžené části takřka dvě ucha. Ponta Delgada na straně jižní a Ribeira Grande na straně severní. Dobrá a sjízdná cesta, která nepřesahovala výšku dvou set metrů, spojovala obě města, počtem obyvatelstva téměř stejná, a asi osmnáct kilometrů od sebe vzdálená.

Ale zbytek ostrova, napravo i nalevo, se zvedal do vyšších hřebenů.

Program nejbližších dnů byl takový: první den bude navštívena východní část ostrova. Noc přespí turisté v Ribeira Grande, kam budou dopraveni z Ponta Delgady soumaři. Třetí den bude věnován západní části.

Na každý z obou dnů bylo počítáno se vším všudy asi čtyřicet kilometrů. Zajisté slušný výkon. Proto také Thompson, který si od Roberta a vůdců opatřil potřebné informace, posunul odchod z původní osmé hodiny na půl sedmou.

Toto rozhodnutí mu způsobilo hrozný výstup s Hamiltonem a Saundersem. Oba rozhodně protestovali proti věčnému porušování programu, který by měl být pro všechny zákonem.

„A pamatujte si, pane Thompsone,“ končil Saunders trhaje slabiky:

„Já se o půl sed-mé na ces-tu ne-vy-dám.“

„A já rovněž ne,“ přidával se baronet, vždy žárlivě dbalý, aby nezůstal za svým vzorem. „A miss Hamiltonová tak jako já, a lady Hamiltonová zrovna tak jako matka. Všichni budeme přesně v osm hodin na nábřeží, jak stanoví program a spoléháme, že tam nalezneme dopravní prostředky, které jsou slíbeny v programu. Vezměte to na vědomí.“ Hamiltonovy a Saundersovy výtky nebyly bezdůvodné. Ale Thompsonovi, ačkoliv se snažil být všem cestujícím po vůli, již s oběma docházela trpělivost. Omezil se na suchý pozdrav. Jinou odpověď jim nedal.

Thargela zůstala na lodi, a kavalkáda se na Thompsonovo dané znamení, vydala přesně o půl sedmé na cestu. Ale tak úplná jako na Fayale nebyla.

Chyběl v ní párek novomanželů, chyběl v ní i bojácný Johnson, který vytrvale chodil zemětřesení z cesty.

„Nepotřebuje přece zemětřesení, aby se mu půda potácela pod nohama,“ dovolil si poznamenat Roger.

Chyběli Hamiltonovi a Saunders, chyběly dvě nebo tři pasažérky, jimž věk nedovoloval tak namáhavé a dlouhé cesty.

Celkem čítala četa jen padesát čtyři turisty, i s donem Hyginem da Veigou. Oba jeho bratři zůstali na palubě.

Hyginovou zásluhou se zúčastnil výletu i Blockhead. Thompson by ho nelítostně nechal v kajutě, kdyby za něho Portugalec neorodoval a neslíbil, že ještě dopoledne nemocného vyléčí. Na toto ujištění byl počestný kupec připuštěn, ale jen s podmínkou, že se bude stále držet sto kroků za poslední řadou. Kráčel tedy sám, jen ve společnosti osla a oslaře, ale nezdál se být nijak rozmrzen svým mimořádným zařazením. Blockhead byl z těch, kdo se umějí o všechno zajímat, na všechno se dívat z dobré stránky. Šťastný charakter ve srovnání s vrtošivým protinožcem Hamiltonem!

Turisté, kteří vyšli východní stranou z města, se dostali v osm hodin do polí. Krajina jim silně připomínala okolí Horty. Tatáž obilná a zelinářská pole. V pozadí se zvedaly tytéž druhy stromů v zelenavých skupinách. Podstatný rozdíl mezi Fayalem a San Miguelem však přece byl, a to ve prospěch ostrova San Miguel. Byly tu také pusté plochy, ale nebyla tady ani píď orné půdy, která by nebyla obdělávána. Vedle zakrnělých keřů na výšinách, které bylo vidět rozevřenými údolími, tu rostly vysoké jedlové lesy, podivuhodný výsledek vytrvalého úsilí místní správy. Už od padesátých let neúnavně zalesňovala tisíce a tisíce stop nezarostlé půdy.

Krátce před polednem dorazila karavana ke kraji širokého údolí.

„Le Val das Furuas,“ pravil vůdce včele.

Kolem dokola obklopeno holými horami, tvořilo „Údolí pecí“ téměř kruh, o poloměru asi tří kilometrů. Na jihovýchodní straně se horský hřeben snižoval a propouštěl úzkým průlivem řeku do severovýchodního údolí.

Turisté se dostali podél řeky Ribeira Quente (Teplá řeka), na jejíchž úrodných březích se pěstovala zelenina, až k teplým zřídlům položeným nad vesnicí, jejíž střechy pozlacené sluncem viděli ze vzdálenosti asi dvou kilometrů.

Tento koutek země byl opravdu zvláštní. Všude vyvěrala zřídla, některá teplá, některá studená, všechna však bohatá na nerostné látky.

Zřídla jako nitka tenká dostala od domorodců jméno Olhas, (oka). Jiná byla mnohem větší. Jedno z nich prýštilo v nádrži, která se podobala okrouhlé míse. S hlukem vyrážel do výše jednoho metru sloup vařící vody, jejíž teplota dosahovala 105° C. Kolem dokola byl vzduch nasycen hustými sirnatými výpary, které padaly k zemi a pokrývaly stébla, listy a květy skutečnou kamennou kůrou.

Do těchto par měl vstoupit kvůli Thompsonovu stálému naléhání Blockhead. Tento prostředek měl totiž na mysli don Hygino, když se Thompsonovi zaručoval, že Blockheada ještě dopoledne vyléčí. Doporučoval mu ostatně jen lék na San Miguelu velmi obvyklý, na který byl lidský rozum upozorněn pudem zvířat, obtěžovaných hmyzem.

Prostředek opravdu velmi účinný. I po větru bylo těžké snést jeho horko. Ale Blockhead se dlouho nerozpakoval a zmizel hrdinně za clonou horkých par. Celkem vzato se nehněval, že musí použít tak neobyčejného prostředku. Víme již, jak byl vším novým nadšen.

Když Blockhead vyšel ze své parní lázně, vyléčený asi nebyl, ale jistě byl uvařený. Měl všechnu krev v hlavě, vypařil se tak, že se mu pot v potůčkách lil z tváře. Bylo žalostné se na něho podívat.

A zatím jeho muka nebyla ještě u konce. Vedeni donem Hyginem se turisté shromáždili u druhého zřídla, jen asi deset metrů vzdáleného.

Zřídlo Pedro Botelho, jak mu říkali, bylo ještě horší. Vřelo v jeskyni, kterou domorodci pokládali za jeden z pekelných vchodů a syčelo hrozným způsobem. Jeho zvláštnost spočívala v tom, že s vřelou vodou vyvěrala i spousta mýdlového bahna, v němž don Hygino zamýšlel skončit léčení svého pacienta.

Na jeho rozkaz se svlečený Blockhead několikrát ponořil do bahna, nejméně čtyřicet pět stupňů teplého. Ale teď toho měl dost. Ubohý Blockhead se dal do řvaní, provázeného výbuchy smíchu jeho málo soucitných společníků.

Ale hned nato se ozval hrozný rachot. Z jeskyně se vyvalil hustý dým, prošlehaný hrozivými ohnivými jazyky a za dýmem vystříkl do vzduchu sloup vody, který v horkém dešti dopadal na odvážné turisty.

Poděšení turisté se dali na útěk. Vůdcové jim však vysvětlili, že se tento jev opakuje tím víc, čím víc se v okolí zřídla hlučí. Příčinu toho však neznal nikdo.

Blockhead využil vzniklé paniky a vylezl z bahna. Teď se už kutálel v Ribeiro Quente, jejíž více než teplé vody se mu nyní zdály příjemně chladivé.

Měl vskutku donem Hyginem doporučený prostředek vlastnosti, které mu domorodci připisovali? Nebo Absyrthus Blockhead svou nemoc jen předstíral? Buď jak buď, jisté bylo jen tolik, že byl počestný kupec od té chvíle vyléčen a že se směl ke společnosti zase přidružit.

Po snídani se stěží sešla skupina dohromady a až na menší fantastičnost podobné venkovské snídani na Fayalu, asi kolem druhé hodiny, utvořila zástup. Už se chtěla vydat na pochod, když se ve vesnici objevila jiná karavana.

Čítala jen osm osob. Ale jakých osob. Nebyl to nikdo jiný než Saunders, baronet, lady a miss Hamiltonovi, doprovázení čtyřmi vůdci, kteří vyšli v době, určené v programu a svědomitě dodržovali své devadesátiminutové zpoždění.

Hamilton a Saunders vážně slézali ze svých oslů a zamířili k Thompsonovi, který si mezi zuby pískal úryvky nějaké písně.

„Doufám, pane Thompsone, že tady lze dostat snídani?“ pravil Saunders.

„To opravdu nevím,“ odvětil Thompson s roztomilou nenuceností.

„Račte se zeptat bodrého hostinského, kterého vidíte stát ve dveřích, může-li vyhovět vašemu přání… Ovšem, jestli tu naši pánové a naše dámy ještě něco nechali, co se dá jíst.“ Thompson se vymaňoval. Přímil hlavu. Setřásal ho. Hamilton byl těmito choutkami nezávislosti podivně překvapen. Však si ho také prohlédl! Saunders se opravdu obával, aby hrozný baronet z nedostatku lepšího a civilizovanějšího sousta neukojil svůj hlad na útraty opovážlivého administrátora.

Ale administrátor se lhostejně obrátil zády a bez jakýchkoliv ohledů, dal svým věrným povel k odchodu.

Z Val das Furuas se dlouho karavana ubírala podél stejnojmenného jezera, plnícího prohlubeň bývalého kráteru. Pak stoupala po klikaté pěšině, vedoucí znenáhla k vrcholu. výstup byl velmi namáhavý. Jakoby se mačkalo plátno, chrastila pod kopyty zvířat suchá a drtivá půda z šedivého popela.

„La Lagoa secca,“ oznamoval vůdce.

„Suché jezero,“ překládal Robert. „Jsme na místě bývalého kráteru, který se před dávnými časy proměnil v třicet metrů hluboké jezero, rozprostírající se na rozloze dvou set hektarů. Zmizelo však i jezero, když byl kráter roku 1563 srovnán výbuchem, který převrátil naruby tuto část ostrova. Za téhož výbuchu se celá hora propadla do země, Monte Voldio. Na jejím místě se nyní vlní jezero »do Fogo«, Ohnivé jezero. Myslím, že je brzy uvidíme.“ Vskutku. A viděli jich hned několik. Samé bývalé krátery, proměněné v jezera, z nichž některé dosahovalo hloubky dvou set metrů, jiné sotva dvou nebo tří. Časem se to stávalo jednotvárné.

Krátce před setměním po srázných pěšinách, dorazila karavana do Ribeira Grande. Pro samou únavu neměli turisté ani chuť k jídlu.

Rychle něco málo pojedli ve špatném zájezdním hostinci, v němž byla umístěna zvířata připravená k zítřejšímu výletu -, a již se sháněli po svých ložích. Ale po celém městě nebyl hostinec, který by měl dostatek lůžek pro tak početnou skupinu. Bylo třeba se rozdělit a noclehovat po skupinách. Zde bylo opravdu štěstí, že ubytování bylo předem připraveno.

„Schůzka ráno přesně o sedmé,“ připomínal Thompson před rozchodem.

Ale kolik jich na té schůzce chybělo! Bylo třeba obnovit vyzvání.

Thompson a Robert se rozjeli každý na jednu stranu po městě za lenochy. Ale i to nepomáhalo. Všichni říkali, že nemohou hýbat končetinami a trpce si stěžovali na spousty dotíravých štěnic, jejichž neodbytné útoky jim znemožňovaly spánek. Thompson se svým pobočníkem sehnali sotva třetinu cestujících. Z impozantní karavany zbylo všeho všudy dvacet dva turistů. A i z těch vypadala většina velmi utrápeně.

Mezi těmito turisty samozřejmě nechyběla rodina Lindsayova. Pro otužilé Američany byl pochod čtyřiceti kilometrů hračkou. Nechyběl ani Roger, věrný rytíř veselé Dolly.

Dostavil se také Blockhead se svou rodinou. Ctihodný kupec zůstal věrný svému obyčeji vidět všechno a podivovat se všemu. Chtěj nechtěj, přivlekl i svou ženu i své dcery, které přicházely poněkud loudavým krokem, nejspíš proto, že samy vlekly Tigga.

Trojice Hamiltonů a Saunders, kteří večer přišli do Ribeira Grande přesně o půl druhé hodiny později, úzkostlivě dbali, aby nevynechali jediné číslo programu. Živí nebo mrtví chtěli svou vycházku dovést do konce. A věrni svým nezměnitelným zásadám, pomýšleli dát se na ranní pochod až v hodinu, určenou programem.

Poněvadž program stanovil odchod na osmou hodinu, sedali přesně v osm hodin do sedel, a včerejší komedie by začala znova, kdyby se ostatní účastníci nezpozdili.

Z bývalého pluku zbýval již jen malý odlil, když turisté rychle míjeli poslední domy Ribeira Grande. Jelikož přišli do města pozdě večer a odcházeli časně ráno, z města, které čítalo třináct tisíc lidí, neviděli vůbec nic. Měli čeho litovat? Sotva. Kromě zřídel, která zůstávala daleko za zřídly Val das Furuas, neměla tato špinavá a špatně stavěná veliká vesnice nic zajímavého.

Půl hodiny vedla cesta dost plochým krajem, posetým hojnými sopečnými krátery. Brzy však začala půda stoupat. Vcházeli znovu do hornaté krajiny, která si však zachovávala ráz bohaté a úrodné krajiny.

Vše svědčilo o lidské píli. Neexistoval hřeben, který by nebyl zalesněn, ani kousek orné půdy, která by nebyla obdělána.

Tato západní část ostrova byla obydlena hustěji. V tuhle ranní dobu potkávali venkovské manžele. Muž kráčel majestátně vpředu a asi deset kroků za ním pokorně cupala jeho žena. Plaché, zahalené do širokých plášťů s menší, ale přiléhavější kápí než byla fayalská, ty ženy chodily jako přízraky, jejichž tvář nebylo možné rozeznat. Čím bylo dál od obydlených středisek, tím těsnější byla kápí. Ano, když karavana asi v deset hodin procházela vsí, turisté si všimli, že ženy, než cizinci přešli, se skromně obracely tváří ke zdi.

„To jsou nejspíš ošklivé,“ poznamenala Dolly, majíc pro tuto přepjatou stydlivost čistě ženský výklad.

Za vesnicí se cesta zúžila v pouhou pěšinu stoupající srázně do kopce. Čtyři sta metrů nad sebou viděli turisté hřeben hory, jejíž bok jim uzavíral obzor. Stoupali namáhavě po klikaté pěšině, a když došli asi doprostřed svahu, žádali všichni chvíli oddech. Od rána už urazili dvacet kilometrů namáhavé cesty. Zvířata i jejich jezdci již byli vysíleni.

Právě se četa zvedala k novému pochodu, když se z vrchu hory ozval prapodivný hlomoz. A současně se nahoře utvořil prachový mrak, který rychle sbíhal a vypadalo to, jakoby sledoval klikatiny cesty.

Lomoz rostl od sekundy k sekundě. Vyzní valy z něho prapodivné zvuky. Bučení? Vytí? Štěkot? Sami vůdcové jevili nepokoj.

Zvířata rychle zahnali za pobořený domek, který tady náhodou byl nablízku, a brzy se všichni dostali do bezpečí. Jen nebohý Blockhead se opozdil. Jeho osel právě vyhazoval zadkem na rohu domku, když se prachový vír přihnal jako vichřice. To stačilo. V okamžiku byl nešťastný kupec smeten a odnesen. Zmizel!

Jeho společníci vykřikli zděšením.

Ale smršť již minula, řádila a pustošila níže. Kupec se s kýcháním zvedal, vyvázl bez vážnější újmy na zdraví.

Všichni k němu spěchali. Na jeho tváři se zračilo nikoliv leknutí, ale údiv. A zatímco se jeho udivený zrak díval za mrakem prachu, vyklouzlo z jeho rtů neočekávané zvolání.

„Prasata!“ pravil Blockhead s přízvukem živého údivu.

Co se mu stalo, bylo zajisté nepříjemné. Ale přece shledávala jeho společnost rozhorlený výraz příliš silný. Je nutné se ovládat, u čerta!

Dámy se odvrátily a kuckaly smíchem.

Ale další vysvětlení Blockheada ospravedlnilo. Byla to skutečně prasata, opravdová prasata, jejichž útoku podlehl. Co přinutilo tyto celkem nevýbojné živočichy k tak rozlícenému nájezdu, bylo nesnadné uhodnout. Nevěděli to ani vůdcové.

Bylo poledne, když turisté dostoupili k vrcholu hory. Jako na vrcholu sopky Fayalu, je velkolepost vyhlídky ohromila.

Jak by si to obrazotvornost nemohla lépe vymyslet, rozevírala se před nimi čtyři sta metrů hluboká nádrž, jejíž dokonalá elipsa měřila dvacet osm kilometrů. Na druhé straně úzkého hřebenu byl dost prudký sklon. Vnitřní svahy však byly ozdobené velkolepou flórou, sbíhaly mírně ke dnu zvláštní kotliny, v jejímž středu se mezi dvěma jezery jako obloha modrými, slunila rozkošná vesnice.

Za svrchním okrajem propasti se rozevíral pohled na celý ostrov.

K severu se sbíhala řada svahů, zarostlých pomerančovými háji, za nimiž bylo vidět pole a příbytky. K východu se vlnilo moře pahorků a zelená pole, prorývaná tmavými a divokými roklemi. Daleko za břehy San Miguelu jako skvrny v nesmírném mořském zrcadle vystupovaly neurčité obrysy Terceiry na severu a Panny Marie na jihu. Pokročilá hodina neumožňovala příliš dlouhé zdržení. Karavana se proto pustila k vesničce, jejíž půvab však mizel krok za krokem. Ten tam byl, když dorazila k prvním příbytkům. Vesnička z dálky slunečním jasem zalitá, nebyla méně špinavá a méně blátivá než všechny ostatní.

„Sedmiměstí,“ pravil Robert.

Skupina žalostných chatrčí měla skutečně toto chlubné jméno.

„Jen abychom v něm dostali snídani,“ zamručel Robert polohlasně.

Nevelké zásoby vesnice však ztenčenému počtu turistů stačily. Když se posílili dost špatným soustem, dali se za půldruhé hodiny na zpáteční pochod. Na prohlédnutí sopek, roklí, četných propastí, a malebných vodopádů již nezbýval čas.

„Čistě anglický způsob cestování,“ pravil vesele Roger ke svému krajanovi. „Vidět něco? Nač? Jen když jsme urazili tolik a tolik kilometrů.“ Ze Sedmiměstí do Ponta Delgady bylo jedenáct mil. Od tří hodin odpoledne mohla společnost tuto vzdálenost do západu slunce pohodlně urazit.

Do kotliny sestoupili ze severní strany. Teď vystupovali po jižních svazích, ohlíželi se občas po vesničce, která s rostoucí vzdáleností zase přibývala na půvabu.

Na této první části pochodu bylo zachováváno mlčení. Skloněni nad šíjemi svých oslů, jakoby srostlí se sedly všichni mlčeli a soustředili všechnu svou pozornost na namáhavý výstup po kamenité stezce. Však se jim také ulehčilo, když dorazili k hřebenu, z něhož viděli šest set metrů pod sebou zase moře, zvířené lehkým vánkem. Jazyky se rozvázaly. O čem jiném by hovořili, když ne o krásném divadle, kterého byli svědky.

„Mohl byste nám říci, pane profesore,“ otázal se Thompson Roberta, „jakého původu je propast, kterou jsme prošli, a odkud pochází její jméno Sedmiměstí?“

„Můj Bože, pane Thompsone,“ odvětil Robert, „původ je pořád stejný. Jsou to stále vyhaslé sopky, jejichž jícny naplnil déšť vodou.

Rozdíl spočívá jen v tom, že tato je větší než ostatní. Jméno Sedmiměstí připomíná nejspíš sedm měst, které podle legendy založilo na smyšleném ostrově Antilii sedm biskupů, kteří odešli do vyhnanství, za maurského vpádu z Portugalska. Podle lidové víry, se města, založená sedmi biskupy, propadla i s ostrovem do moře. Lid chtěl patrně tuto legendu zvěčnit a nazval podle ní tento kráter, jehož původ spadá rovněž do sopečného zemětřesení z roku 1445.“

„Tak blízko nám!“ zvolal Thompson hlasem, který připomínal Johnsonův strach. „Doufám, že tyto jevy již dávno minuly?“

„Ano i ne,“ odvětil Robert. „Jiné velmi prudké výbuchy se udály v letech 1522 a 1652. Ostrov San Miguel a zvláště jeho západní část, bývá častou obětí zemětřesení. Poslední se událo v roce 1811. To není tak dávno.“

„Právě devadesát čtyři let,“ pravil Thompson a tvářil se starostlivě.

„Ano,“ potvrdil mu Robert.

Ale Thompson chtěl mít jistotu.

„Myslíte, pane profesore, že by se podobné katastrofy mohly opakovat?“

„Namouvěru, pane Thompsone, to vám nemohu říci,“ odvětil Robert a usmíval se. „Je jisté, že na Azorských ostrovech, jako všude jinde, sopečné činnosti ubývá. Nicméně…“ Robert neměl kdy domluvit. Lidé i zvířata, jakoby jim někdo podrazil půdu pod nohama, byli v okamžiku na jedné hromadě. Naštěstí se nikdo nepohmoždil. Hned byli zase všichni na nohou.

„Zde máte odpověď,“ pravil Robert k Thompsonovi.

Rázem však jeden z vůdců vztáhnul ruce k horskému hřebenu, hrozně vzkřikl a celý ustrašený, pádil co mu nohy stačily, do údolí. Turistům hrozilo opravdu nesmírné nebezpečí. Sotva sto metrů nad nimi se půda prohýbala a svíjela jako v křečích. Vlnami písku, se za hlomozu, který připomínal řev šelem ze sta zvěřinců, zmítala půda jako rozbouřené moře. Už i slunce se skrylo za hustým mrakem prachu.

Ohromení turisté v tu dobu stáli mezi dvěma ohromnými skalami, jejichž kolmé stěny tvořily asi pět metrů širokou a pět metrů dlouhou chodbu. Když viděli svého vůdce na útěku, pospíšili k pravé skále, kde pod ohromným blokem hledali útulek.

Bylo načase.

Se strašným rachotem se řítila rozvrácená a utržená země ze svahu.

Celý kus hory se dal do volného pohybu, aby se ve chvíli rozkutálel do rychlosti, z níž přecházely oči a zaléhaly uši.

S ustrašeným srdcem, sevřenými rty a zaťatýma rukama, se turisté dívali na hrozné divadlo, které se před nimi odehrávalo.

Jejich ochranná skála neodolala nárazu a stržena vírem, tříštila se na projektily, jimiž hora bombardovala údolí. Teď již nebyli turisté ničím chráněni. Těsně kolem nich se jako bouře řítila spousta odpoutaných skal.

Ve dvaceti sekundách bylo po všem. Příroda byla již dávno klidná, když se ustrašení diváci probírali ze svého ohromení. Jedni leželi u paty zbylé skalní stěny, druzí stáli opřeni o skálu se zkříženýma rukama, všichni jako omráčení, jako bytosti, z nichž vyprchal život.

První se vzpamatovala Alice Lindsayová a užasle se rozhlížela kolem sebe. Ležela schoulená ve skalní úžlabině. Jak se tam dostala? Kdo ji tam dopravil? Její švagr? Či spíše Robert, který dosud, sám snad o tom ani nevěděl, ji chránil svým tělem?

„Jsem vám již podruhé zavázána vděčností,“ pravila k němu.

Robert nechápal.

„Nejste mi, milostivá paní, ničím zavázána. V obou případech jsem neučinil nic víc, než co by učinil každý, jehož by šťastná náhoda přivedla do vaší blízkosti.“ Alicin pohyb prolomil kouzlo, které ochromovalo její společníky.

Všichni se ještě třásli a kýchali drážděni prachem.

Jen zvolna jim srdce začínalo zase pravidelně bít.

Po pěšině do Ponta Delgady nebylo památky. Zarovnán zemí a utrženými skalami, které se zřítily, měl teď vrch daleko mírnější sklon, byl posetý spoustou balvanů, které uvázly ve svém letu. Horší bylo, že většina zvířat vzala za své. Co zbylo, bylo dvorně ponecháno ženám.

Než se dali do namáhavého slézání po rozmetaném svahu, pět nebo šest vůdců hromadně volalo svého zmizelého druha. Ale marně. Na svém nerozvážném útěku do údolí byl nešťastník nepochybně dohoněn strží a nyní odpočíval pod těžkým příkrovem dvacetimetrové vrstvy země.

Všechna pomoc byla marná a nad lidské síly. Kromě toho bylo radno neotálet, neboť si nikdo nebyl jistý, nebude-li se zemětřesení opakovat.

Pochod po rozryté půdě byl tak pomalý, že už nastal večer, když se turisté dostali na silnici, po níž měli ještě deset kilometrů do Ponta Delgady. Za dvě hodiny urazili i ty, takže deset minut před devátou byli zase všichni na palubě Seamewa. Unavení a utrmácení, ale zdraví a bez úrazu. Jejich společníci, kteří se vrátili z Ribeiro Grande, byli již ovšem dávno doma. Když se dozvěděli o příhodě, která mohla snadno odvážnou četu turistů stát život, upřímně si pochvalovali svou pohodlnost.

Kdo triumfoval, byl Johnson. Jeho zdráhání nebylo tak nesmyslné, jak se posměváčci domnívali. „Jak vidím, pane,“ pravil bezohledně k Robertovi, „nechybělo mnoho a mohli jste tam dnes zůstat všichni!“

„Zajisté, pane Johnsone.“

„Pochybuji, že by se mi vedlo lépe, kdybych vyvedl takovou hloupost a šel s vámi.“

„To sotva, pane Johnsone,“ odvětil Robert. „Ale, konečně, vrátili jsme se všichni zdraví.“

„Až na vůdce, jak jsem zaslechl,“ namítl klidně Johnson. „Na ostatní dojde podruhé. Račte být tak laskav, ze San Miguelu jedeme na Madeiru, že?“

„Ano, na Madeiru,“ přisvědčil Robert, ale nevěděl, kam Johnson míří.

„A bývá na Madeiře také zemětřesení?“

„Myslím, že ne,“ pravil tlumočník.

„Dobře,“ odvětil Johnson. „Není se tedy na tom roztomilém ostrově čeho obávat?“

„Můj Bože… To je těžké říci… Bývají tam povodně…“

„Povodně?“ přerušil ho Johnson. „Povodně jste říkal? Ty že tam bývají?“

„Někdy.“

„Velmi hezké,“ končil chladně Johnson. „Tak si to zapište, pane, do svých papírů, že nevkročím na tu vaši zlořečenou Madeiru.“ A nenapravitelný strašpytel se otočil na podpatku a odebral se do restaurace, odkud bylo brzy slyšet, jak si objednává nějaký projímavý a posilující doušek.

Zatímco Johnson triumfoval, čekalo Thompsona nemilé překvapení.

Sotvaže vstoupil na palubu, přirazila k Seamewu veliká bárka. V okamžiku se na palubě hemžilo asi dvacet strážníků s důstojníkem včele.

„Pane,“ prohlásil suše důstojník v obstojné angličtině, „parník Camoeus právě přistál v našem přístavu a informoval nás o vašem neoznačitelném jednání na angerské rejdě. Nenáleží mi zabývat se věcí, která bude předmětem jednání naší diplomacie. Ale mne se týká něco jiného. Vypátrání zloděje. Vaše chování nás opravňuje k domněnce, že mu poskytujete útulek. Oznamuji vám proto, že se z přístavu Ponta Delgado nesmíte vzdálit, a že ani vy, ani vaši cestující nesmějí opustit palubu a nesmějí vstoupit na pevninu, do té doby, dokud nebude na vaší lodi skončena prohlídka!“ Tato slova byla pronesena tak důrazně, že vylučovala veškerý odpor. Angličan uměl být hrubý. Ale teď k tomu nebyla vhodná chvíle.

Thompson byl jako máslo.

„Kdypak má k té prohlídce dojít?“ jen se otázal.

„Zítra,“ dostal odpověď.

„A jak dlouho tu bude loď zdržována?“

„To vám nemohu říci,“ odvětil policejní důstojník, „ale zajisté tak dlouho, kolik bude třeba, aby byl viník: vypátrán a zatčen. Sbohem, pánové!“ Důstojník se zlehka dotkl štítku své čepice a sestoupil do bárky, přičemž nechal Thompsona samotného se svým zoufalstvím.

XI. KAPITOLA

Svatba na San Miguelu

Ráno 25. května byla na palubě Seamewa velmi mrzutá nálada. Měli odplout už včera, vlastně už předevčírem, počítáme-li, že Seamew se o den zdržel na Fayalu.

Nikdo se nenadál těchto následků jejich nedávného dobrodružství.

Když Seamew opouštěl rejdu, nekotvil tam jediný parník. Kdo mohl předvídat, že tam Camoeus připluje právě včas, aby mohl ještě na San Miguelu dohonit uprchlíky?

Mezi cestujícími jen málokteří lhostejně přijímali tuto novou překážku. Většina se netajila se svým rozhorlením a ne bez důvodu dělala Thompsona odpovědným za tento mrzutý průtah, jehož první obětí byl chudák sám Thompson. Co měl co vzdorovat úřadům na Terceiře?

Kdyby si byl počínal rozvážněji, nemohlo by to dojít do těchto konců.

A jestliže šli věci na kloub, byla vina cestovní kanceláře ještě patrnější. Kdyby byl Seamew podle programu zakotvil u Fayalu 17. května a ne až osmnáctého, byl by opustil Terceiru už 20. května večer. A cestující na Seamewu mohli být ušetřeni hloupé zlodějské historie, která kdovíjak skončí.

Nejhorlivěji vytýkali tuto skutečnost Thompsonovi nesmiřitelní Hamiltonovi a Saunders. Nebylo také divu. Vhodnější příležitost se jim nemohla naskytnout, aby na nový odiv postavili svou hašteřivou dochvilnost. Hlasitě vykládali své rozumy před shlukem posluchačstva, v kterém hned v první řadě stál, se svou věčnou dýmkou v ústech, Van Piperboom – z Rotterdamu.

Jestlipak pociťoval mrzutost svého položení stejně jako jeho společníci? Na každý pád, když pozorně poslouchal výklad opozičních vůdců, kterým nerozuměl ani slovo, neskrblil souhlasem.

Také Hygino byl jeden z nejnakvašenějších. Pronášel se velmi bezohlednými slovy a hrozil, sám Portugalec, své vlasti odvetným opatřením kabinetu San Jacopa. Proč se tolik rozčiloval portugalský aristokrat nad nenadálým zdržením? Co měl najednou tak naspěch muž, který, jak sám doznal, nevěděl kam s časem?

Když šel Thompson mimo nepřátelskou skupinu, v níž Saunders hrál roli zamračeného Tyrtaea, hleděl co nejkvapněji zmizet. Ve svém nitru dával cestujícím za pravdu. Navnadit lidi na velkolepý měsíční výlet, vylákat jim za tím účelem slušný obnos z kapsy a pak se dát zavřít v přístavu Ponta Delgady, už k tomu bylo třeba hezké dávky trpělivosti. Viděl a cítil, že mnoho nechybí, aby ho opustili i ti, kteří mu dosud zůstávali věrni. O bezohledných výtkách Saunderse, Hamiltona a jeho přívrženců nemluvím, ale jestliže tak rozvážný muž, jako byl duchovní Cooley, se vyjádřil, že nebude-li vše rychle urovnáno, že přeruší započatou jízdu a vrátí se do Anglie poštovním parníkem, který měsíčně dojíždí na San Miguel, pak věc zajisté nabývala na vážnosti.

Kdo potom oproti této četné opozici zůstával ještě v Thompsonově táboře? Jedině Blockheadova rodina, šla ve svém optimismu za příkladem své hlavy. Počestný kupec si zachovával pořád spokojenou tvář a těm, kdo chtěli poslouchat, prohlašoval, že v tom nevidí pranic zlého, zúčastnit se vážných diplomatických zápletek.

Lindsayovy sestry a Roger zachovávali neutralitu. Nebyli ani straníky ani protivníky administrace. Starali se po čertech málo o věci, jimiž se jejich spolucestující rozčilovali. Obě sestry si docela stačily ke vzájemnému štěstí a když se smály vtipným nápadům francouzského důstojníka v Ponta Delgadě nebo někde jinde, bylo jim nesmírně lhostejně.

Podporován výhodou života omezeného na loď, snadno Roger obsadil místo, uvolněné po nudném a zamlklém Jamesovi. Téměř od odjezdu už byli obě sestry a mladý důstojník skoro pořád spolu a rozumí se, že klepavé jazyky na lodi si často brávaly na mušku jejich důvěrné styky. Ale co na tom záleželo Američankám zbaveným předsudků?

Také Roger málo dbal na podobné žvanění, nestaral se o nikoho, a pilně rozesmíval své společnice svým nevyčerpatelným vtipem a humorem. Zvláště Dolly bývala vděčnou posluchačkou jeho žertů. I poslední příhoda jim nebyla ničím jiným než vítaným podnětem k nekonečným vtipům, kterými si Robert dobíral výtečně organizovanou Thompsonovu výpravu.

Do důvěrného styku těchto tří cestujících byl znenáhla přibírán i Robert. Vůči pozornostem svého krajana a paní Lindsayové nezbývalo Robertovi, nechtěl-li být nezpůsobný, než vystoupit ze své opatrné zdrženlivosti. A čím se stával přístupnějším, tím více odůvodňoval lichotivou důvěru, kterou mu Lindsayovy sestry s Rogerem osvědčili, když ho přibrali do svého kroužku. Nezapomínaje na své podřízené postavení na lodi, odkládal v jejich společnosti aspoň zčásti svou livrej, kterou se přioděl, a stávaje se zase svým, účastnil se společné zábavy, které se oddával s větší a větší zálibou. Za zemětřesení v Sedmiměstí si zasloužil pouhou náhodou díky Alice Lindsayové. Ale náhoda ta docházela zvýšeného významu jeho nynějším chováním, které rozmnožovalo jeho styky s oběma sestrami.

Ale i když Thompson započítal tyto netečníky mezi své přívržence, musel si přiznat, že jeho voj je velmi ztenčen a přirozeně hledal nové cesty, kterými by učinil konec svému tak žalostnému postavení. V první řadě si vzpomněl na anglického konzula. Ale zákaz jakéhokoliv spojení s pevninou mu znemožňoval se s ním dorozumět. Zkusil tedy obměkčit důstojníka policejní stráže na Seamewu, ale marně. Dokud nebyla prohlídka vykonána, nemohl mu důstojník vyhovět. Měl prý určité instrukce.

Kapitán Pip zpovzdálí sledoval rozhovor, který končil právě zmíněným důstojníkovým prohlášením. Slova neslyšel, ale dohádávaje se jejich smyslu, hnětl si po svém zvyku zlostně nos a koulel očima tak divoce, že div nesešilhal. Všechna krev se v něm vzbouřila, když viděl, jak majitel anglické lodi se marně dožaduje shovívavosti portugalské policejní stráže. Nač takové ponižování? Být po jeho, byl by parník s rozvinutou vlajkou odjel za bílého dne a nezdržel by ho ani oheň pevnostních děl.

Thompson se však bohužel neptal, na mínění svého kapitána. Neměl jinou snahu, než všechno po dobrém urovnat a získat čas, aby vyhověl všem. Ale všem vyhovět, nebylo to nad lidské síly?

Nejnetrpělivější byla ubohá Thargela. Co jí bylo do této neblahé příhody, bez níž neměla daleko do toho, aby se stala Joaquínovou ženou?

Když spatřila svého Joaquína, jak jí nedočkavě mává ze člunu, rozhodla se jít k neústupnému důstojníkovi a vyložit mu, do jaké situace ji uvrhl guvernérův rozkaz. Byla to její spravedlivá řeč nebo ohlas, který vzbudila po ostrově její odhodlanost, nebo půvab jejích očí, který přinutil důstojníka k povolnosti?

Sám jí vyhovět nesměl, ale posla poslal na pevninu, který se brzy vrátil se vzkazem, že Thargela smí z lodi odejít, ale jen s tou podmínkou, že se na břehu podrobí zevrubné prohlídce svých šatů a své osoby.

Z podmínky se dalo soudit, jak přísná je blokáda parníku.

Mladá Azoranka ze své svobody nezapomněla těžit. Především poděkovala Thompsonovi a paní Lindsayové, která jí svým zakročením tolik pomohla. A aby skutkem osvědčila svoji vděčnost, pozvala je se všemi ostatními na svou svatbu.

Thompson poděkoval jen mdlým úsměvem. Alice však přijala pozvání s výhradou, že jí však za daných poměrů bude pozvání vyhovovat.

Když Thargela vykonala svou povinnost, radostně se vzdálila z lodi.

Asi ve čtyři hodiny připlula k lodi bárka se třemi osobami, z jejichž chování bylo snadné poznat úředníky. Záhadnější byla přítomnost dvou žen, které je provázely. Thompsonovi stačil jediný pohled, aby mezi příchozími poznal na slovo skoupého corregidora, s kterým se před dvěma dny setkal na úřadě. Corregidor zůstal věrný své zvyklosti.

Svůj účel návštěvy ohlásil jediným slovem.

„Prohlídka,“ řekl a vstoupil na palubu.

Thompson se mlčky uklonil a zvědavě hleděl na úředníky, kteří než přikročili k prohlídce, se zastavili na okraji lodi a rozhlédli se pátravě po celém parníku.

Po tomto úvodu do prohlídky vyzval corregidor Thompsona, aby shromáždil cestující na palubě. Protože však už byli všichni na palubě, mohl Thompson prostě ukázat na kruh znepokojených tváří, které ho obklopovaly.

„Pánové,“ začal corregidor, „na Terceiře byla spáchána krádež za šest milionů franků. Šedesát tisíc franků, to je, jedno procento ukradeného obnosu, a je slíbeno tomu, kdo zloděje vypátrá. Z toho poznáváte jaký význam přikládá vláda věci, která způsobila v našem zbožném obyvatelstvu tolik nevole. Nevysvětlitelné počínání majitele lodi a vašeho kapitána“ – tady kapitán Pip si vyměnil s Artimonem útrpný pohled a pohrdavě plivl z můstku do moře – „způsobilo odůvodněné podezření, abyste se k vyvarování všeho nedorozumění ochotně podrobili instrukcím, které jsem obdržel a které bych byl popřípadě nucen provést i násilím.“ Corregidor se odmlčel. Dlouhá řeč, zřejmě připravená, ho div nezbavila dechu. Pak se zase vrátil ke své obvyklé stručnosti.

„Cestující s důstojníky na palubu,“ řekl obrácen k Thompsonovi, „mužstvo do lodní přídě. Po dobu prohlídky budou střeženi mými lidmi.“ Aby vyhověli rozkazu, který Robert přeložil se sešli všichni až na kapitána, který si na svém můstku zlostně hryzal knír, do skupiny na palubě, kdežto mužstvo se shromáždilo na přídi lodě. Chyběl jen jediný cestující, který nepozorovaně zmizel v chodbě vedoucí ke kajutám. Byl to don Hygino.

Co hledal v lodním spodku? Proč jediný Portugalec neposlouchal rozkaz portugalské vlády? Snad šel jen pro své dva bratry, kteří se od svého vstupu na loď na palubě sotva ukázali.

„Jsou tu všichni vaši cestující?“ zeptal se corregidor, když nastal klid v řadách. „Račte ostatně přečíst jména.“ Thompson tomuto přání vyhověl. Ale když se dostal k posledním řádkům, dona Hygina, dona Jacopa a dona Cristóbala da Veigy vyvolával marně.

Corregidor stáhl brvy.

„Zavolejte ty pány,“ nařizoval.

Sluha vyslaný za nimi brzy přivedl všechny tři bratry. Nebyli nějak ve své kůži. Schvácení, zarudlí, jako by vyšli z prudké hádky.

„Pánové, jak vysvětlíte svoji nepřítomnost?“ ptal se corregidor velice přísně.

Jako obyčejně se ujal slova ve jménu svém a svých bratří don Hygino.

„Nevěděli jsme ani já ani moji bratři, že ráčíte být na palubě.“

„Hm!“ corregidor jen zabručel.

Robert nic neříkal. Ale chtěl přísahat, že dona Hygina viděl před chvilkou mezi cestujícími na palubě. Rozumí se, že o tom moudře pomlčel.

Ostatně corregidor ještě v otázkách pokračoval: „Tuším, že jste Portugalci, pánové?“

„Ano,“ odpověděl don Hygino.

„A přijíždíte už z Londýna?“

„Nikoliv, vstoupili jsme na loď teprve na Terceiře.“

„Hm,“ zabručel corregidor podruhé, a upřel na dona Hygina pátravý pohled. „Máte s cestujícími na lodi nějaké osobní, příbuzenské vztahy?“ V Hamiltonovi všechno vřelo, když slyšel tento neuvěřitelný výslech. Mluví-li se snad takto s gentlemanem? Nebyl s to se už déle ovládat.

„Promiňte, pane,“ řekl, „pánové rodu da Veiga tu nejsou bez vztahů a nebylo by jim zatěžko najít si ručitele.“

„S kýmpak mám čest?… zeptal se štiplavě corregidor.

Hamilton se narovnal, jako by měl bolest v kříži.

„S baronetem sirem Georgem Hamiltonem,“ odpověděl pyšně.

Ale corregidor se nezdál být touto hodností nijak omráčen.

„Těší mne, pane,“ řekl chladně.

Když znovu napomenul všechny cestující, aby se pod žádnou záminkou nevzdalovali z paluby, zmizel na schodišti vedoucím do spodních prostor, zatímco don Hygino vřele tiskl Hamiltonovi pravici.

Prohlídka začala. Po řadě prošla policie komorami, skladišti, podpalubím, příbytkem mužstva, až došlo na kajuty cestujících.

Neexistoval v nich jediný koutek, který by nebyl prohlédnutý a obrácený naruby.

Uplynuly dvě hodiny, než se corregidor vrátil. Po celou tu dobu museli cestující čekat na palubě. Zhluboka si oddechl, když se corregidor po šesté hodině zase ukázal. Mrzutý výraz jeho tváře prozrazoval, že nic nenalezl.

„Pospěšme si, pánové, pospěšme,“ řekl, a vešel na palubu. „Nyní prohlédneme palubu a plachtoví. Zatím se pánové i dámy podrobí osobní prohlídce.“ Mezi cestujícími se ozvaly výkřiky nevole. Ale stráž kolem nich utvořila řetěz.

„Prosím, pánové. Jak je vám libo. Ale každého, kdo se vzepře, dám vyvést a zavřít na tak dlouho, dokud o něm nerozhodne sám guvernér.

Strážníci, vykonejte rozkaz!“

Všechen odpor byl marný. Odcházel jeden po druhém, doprovázen strážníkem do své kajuty. Teprve teď vyšlo najevo, proč si corregidor přivezl i dvě ženy.

Corregidor sám pokračoval v prohlídce svrchní části. Lana byla všude nadzvednuta, muži byli posláni až ke košům na stožárech. Prohlídka byla konána s tak podivuhodnou soustavností, že nebylo zapomenuto na jediný kout.

Ale kde nic není, ani smrt nic nenajde. Také corregidorovi nezbylo, než odejít s nepořízenou. Když mířil v sedm hodin ke svému člunu, řekl k Thompsonovi:

„Nyní jste zase volní.“

„Můžeme už tedy na pevninu?“

„Zajisté.“

„A také odplout?“ ptal se Thompson.

„Z toho důvodu budete muset vyčkat,“ odvětil suše corregidor, „až nám dojde odpověď na podání, které neprodleně pošleme na Terceiru.“ A zatím co Thompson stál sdělením ochromený, jako přikovaný na svém místě, sestupoval corregidor se svou mužskou a ženskou družinou do člunu. Deset strážníků však zůstalo pod poručíkovým velením na palubě, aby bylo na stráži na zadržené lodi.

Je samozřejmé, že při obědě bylo živě rokováno o posledních událostech a všichni jednomyslně odsuzovali počínání vlády. Zadržet Seamew do prohlídky, budiž! Ale i po bezvýsledné prohlídce?!

Ale všechno pomíjí, i hněv. Brzy za nastalého poměrného ticha se už Alice mohla odvážit připomenout svým přátelům pozvání hezké Thargely. Bylo přijato vlídněji, než se Alice za dozvuků nedávného hněvu nadála. Turisté, věznění celý dlouhý den na lodi, s radostí přijali návrh k noční procházce a k mimořádné podívané. A tak byli skoro všichni, když o deváté hodině vcházeli do sálu, v kterém Thargela oslavovala plesem spojení se svým drahým Joaquínem a v kterém už asi sto mužů a sto žen tančilo při zvucích ďábelsky divoké hudby.

Angličané byli přivítáni pochvalným voláním. Jestli nebyli pravými strůjci štěstí obou mladých lidí? Bez nich by tedy nebyla svatba úplná.

Po srdečném přivítání začal tanec znova. Čtverylky se střídaly s polkami, valčíky s mazurkami. K jedenácté hodině však byl všeobecně a bouřlivě žádán:

„Laudun! Laudun!“

Na dané znamení se všichni rozestoupili do kruhu a Thargela s Joaquínem, vyhovujíc přání svých přátel, začala tančit národní tanec, v kterém mají Azorané všech tříd vášnivou zálibu.

Laudun je blížencem španělského bolera. Tytéž drobné krůčky, totéž svižné prohýbání, stejná svéhlavá a vyzývavá mimika. Thargela tančila tento těžký tanec tak svižně a půvabně, že když umlkly kastaněty, byl mladý pár odměněn nepřestávajícím potleskem.

K půlnoci bylo veselí v největším proudu. Nemalý podíl na něm mělo zajisté ohnivé fayalské víno, kterým bylo přisluhováno. Obyvatelé Seamewa pomýšleli na návrat.

Ale než odešli, Alice Lindsayová si zajistila souhlas svých společníků, a odhodlala se uskutečnit myšlenku, která jí napadla. Když už je spoutala náhoda s osudem těchto mladých lidí, chtěla jim šlechetná Alice zanechat trvalejší památku. Thargela, která se tak vkusně dovolávala její pomoci, dosáhla svého. Zbývala ještě otázka opatření. Po boku chlapíka majícího se tak k světu, jakým byl Joaquín, bude mít sotva nedostatek. Ale na každý pád malá sumička, kterou by turisté mezi sebou jistě hravě sebrali, by jim znamenitě ulehčila budoucnost.

Měla být Thargeliným věnem, z něhož by měl Joaquín, její šťastný manžel, přirozeně také zisk a užitek. Vdát Thargelu bylo pěkné, opatřit ji, ještě pěknější.

Alice vybírala sama pro svou chráněnku a budiž ke cti všech řečeno, že nebylo jediného, který by nepřispěl nějakou částkou.

Blockhead se praštil první přes kapsu a přispěl dvěma librami (padesáti franky), obnosem zajisté na počestného kupce uznáníhodným.

Saunders, Thompson a Tigg neměli chuť zůstat za Blockheadem a dali Alici po téže částce.

I Johnson by se jistě nebyl zdráhal se svým společníkům vyrovnat, kdyby, věrný své přísaze, nezůstal na parníku.

Roger galantně vtiskl do rukou půvabné sběratelky pět francouzských louisdorů.

Hamilton, který přes svou protivnou povahu měl dobré srdce, zmenšil svůj majetek o pěknou čtyřliberní bankovku (sto franků), kterou dal upřímně rád.

Alice vřele poděkovala šlechetnému baronetovi, pak pokračujíc ve sbírce, se zastavila před Robertem.

Robert se nijak nehanbil za svou skromnost svého dárku, a podal jí s hrdou dvorností beze slova portugalský milreis (šest franků). Ale Alice se zarděla až do kořínků svých vlasů.

Hněvajíc se na sebe pro tuto svou slabost, jejíž příčiny sama neznala, poděkovala pokynem hlavy, rychle se odvrátila, a žádala za příspěvek nejbližšího účastníka.

Tím nebyl nikdo jiný než urozený don Hygino. Zachoval-li se Hamilton knížecím způsobem, zachoval se don Hygino královsky. Paní Lindsayová mu děkovala za dar čtyřiceti liber (tisíc franků). Dával jej trochu okázale a rozbaloval bankovku tak zvolna, aby ji každý viděl.

Neprozrazovalo to mnoho dobrého vkusu, ale Alice se nad podobnými malichernostmi jižního člověka nepozastavovala.

Povzbuzeni tímto příkladem sahali i ostatní hluboko do svých měšců. Bylo už řečeno, že nikdo příspěvek neodepřel, větší nebo menší, podle své majetnosti.

Vesele ohlašovala Alice výsledek sbírky obnášející dvě stě liber (pět tisíc franků). Výsledek zajisté překvapující.

Aby dosáhla této zaokrouhlené sumy, doplnila ji ze svého štědrým příspěvkem. Ale nenapodobovala chlubné okázalosti dona Hygina.

Kolik dala, se nikdo nedozvěděl.

Z téže vrozené skromnosti a bezděčné šetrnosti nechtěla mladé novomanželce doručit nenadálé věno sama. Požádala o to novomanžele, kteří konali na palubě Seamewa zvláštní a svéráznou cestu. Byli tu dnes jen čirou náhodou.

Mladá Angličanka tedy dala své portugalské »sestře« věno, provázejíc dar upřímnou hubičkou. Nepokládala však za způsobné zamlčet ji jméno laskavé sběratelky, jíž byla Thargela vlastně vším povinna. A tak neušla Alice vroucím díkům Thargely i jejího muže. Pět tisíc franků bylo pro ně hotové jmění. Nikdy prý nezapomenou na dobrou vílu, která jim dopomohla k tomuto štěstí.

Také ostatní cestující nevyšli naprázdno. Thargela plačící štěstím, obešla všechny a děkovala každému zvlášť a také Joaquín každému vřele stiskl ruku.

Ale bylo potřeba už pomýšlet na návrat.

Když se v blahopřáních rozloučili se šťastným párem, vycházeli za nadšeného jásotu ze sálu.

Thargela a Joaquín je vyprovázeli až ke dveřím domu, splácejíce jim stonásobně jejich dobrodiní podívanou na své veliké štěstí. A když už se turisté vzdálili, stáli Thargela a Joaquín ještě dlouho ve dveřích, ruku v ruce, oči upřené do tmy, do onoho směru, kterým turisté, kteří se tu jen mihli zmizeli, a kteří budou zítra pokračovat ve své cestě, aby se sem už nikdy nevrátili. Ale dobrý skutek, který vykonali v tom odlehlém koutku světa, je bude moci vždycky blažit vědomím, že necestovali nadarmo.

XII. KAPITOLA

Zvláštní účinky mořské nemoci

Když se cestující vrátili od Thargely a jejího šťastného manžela na loď, procházelo se po palubě pět strážníků určených k dozoru, kdežto ostatních pět spalo dole s mužstvem. Také důstojník, kterému byla vyhrazena zvláštní kajuta, byl už ponořen do tuhého spánku.

A přece přes bedlivý dohled stráže, když 26. května vycházelo slunce, už plul Seamew volně v širém moři, více než třicet mil od San Miguelu.

Stalo se mu to už druhou přirozeností.

Aby mohl uniknout, neměl tentokrát zapotřebí se vydávat do nebezpečí portugalských projektilů. Ve dvě hodiny v noci spadla hustá mlha, která zahalila všechno do svého neprůhledného závoje. Důstojník a jeho pět spících lidí bylo zavřeno na dva zámky, ostatních pět bylo přemoženo a odzbrojeno. A Seamew si vyplul tak klidně, jakoby se mu o guvernérově zadržení ani nezdálo.

Důstojníkovi, který byl propuštěn ze své vazby o hodinu později, nezbylo nic, než se podrobit vítězi a kapitulovat. Jeho mužstvo bylo bezbranné a Seamew je odvážel i s ním, aby je vysadil na břeh Madeiry ve chvíli, kdy odpluje od této poslední portugalské državy.

Zdrcen tímto nenadálým obratem se nešťastný poručík procházel po palubě. S přibývajícím rozedníváním se rozevíral krásný pohled na širé moře. Ale důstojník, který byl plně zaujat starostí, jak tato příhoda ublíží jeho postupu, si toho příliš nevšímal.

Kapitán Pip probděl celou noc. Bylo ho na velitelském můstku třeba nejen pro nebezpečná úskalí „Mravenců“, kterými proplouvali, ale i pro hrozivé počasí. Moře se už tak dmulo, že se kymácející parník jen stěží dostával kupředu.

Pokud kapitán bděl, mohli ostatní spokojeně spát. Také Thompson byl ponořen do spánku spravedlivých, když na svém rameni ucítil něčí ruku.

„Co je? Kolik je hodin?“ vyskočil, a mnul si rozespalé oči.

„Šest,“ uctivě odpovídal master Sandwich.

„Tak co mne budíte?“ zlobil se Thompson.

„Dozorce kajut mě posílá, abych vám oznámil, pane Thompsone, že z kajuty, kterou obývá portugalský gentleman se svými dvěma bratry, se ozývá žalostné sténání. Obávám se, že vážně onemocněli a neví, co mají dělat.“

„Když mě kvůli tomu budí, jde jistě o vážnou věc,“ myslel si Thompson.

„Dobře, podívám se tam,“ odpověděl mrzutě.

Když vstoupil do kajuty portugalských cestujících, skutečně nelitoval svého předčasného vzbuzení. Don Hygino a jeho bratři se zdáli být skutečně velmi nemocní. Vyrážejíce bolestné steny, leželi bledí naznak, s očima zavřenýma, se smrtelným potem na tváři. Jejich muka byla patrně nesnesitelná.

„To je proklatý koncert!“ bručel Thompson.

Byl od první chvíle přesvědčen, že jde o mořskou nemoc, způsobenou zvýšeným vlnobitím. Ačkoliv se v tomto případě projevovala neobvykle silným způsobem, nebyla mořská nemoc lidskému životu nebezpečná.

Lidskost nicméně přikazovala přispět ubožákům na pomoc a budiž to Thompsonovi přičteno ke cti, že své povinnosti svědomitě dosáhl.

Hodinu jim věnoval nejšetrnější péči a nebylo jeho vinou,-jestliže zůstala bez účinku.

Naopak se zdálo, že se všem bratřím značně přitížilo. Znepokojen si Thompson všiml příznaků, kterými nebývá mořská nemoc provázena.

Smrtelně bledí nemocní chvílemi červenali do ruda. Bylo smutné se na ně podívat, jak po marném nadlidském úsilí si vrhnutím ulehčit, klesali vysíleni naznak, chroptíce, ledově studení a zase na smrt bledí.

V sedm hodin byl stav nemocných už tak kritický, že dal Thompson vzbudit Roberta, aby se s ním poradil.

Bohužel, Robert svému šéfovi taky neuměl dát očekávanou radu.

Oba stáli při nemocných, kteří byli víc mrtví než živí, se skličujícím vědomím své naprosté bezmocnosti.

„Něco přece musíme zkusit,“ řekl Robert v osm hodin. „Co abychom jim nějakým způsobem pomohli k vrhnutí, o které se pořád marně pokoušejí?“

„Ale jakým?“ ptal se Thompson. „Znáte nějaký?“

„Třeba teplou vodou,“ radil Robert.

„Zkusme to!“ zvolal Thompson, který už pozbýval naději.

Prostý lék naznačený Robertem měl skutečně bezprostřední účinek.

Už při druhé sklenici měli ošetřovatelé neklamné důkazy.

Ale co spatřili, proboha? Bylo to jen vidění nebo skutečnost?

Pochybnosti bylo snadno rozptýlit. Voda byla čistá, nádoby byly také pečlivě vyčištěné, odkud se tedy vzal tento oslňující lesk?

Na dně nádob se třpytily a leskly smaragdy, rubíny, diamanty!

Thompson a Robert se na sebe mlčky podívali. Teď jim bylo všechno jasné. To jsou tedy zloději draho cenného kříže z Terceiry nebo aspoň strůjci té krádeže! Tak se azorská policie přece nemýlila, když vinila Seamew, že pomáhá zlodějům k útěku! Jakou bezpečnější schránku nad svůj žaludek si mohli zloději zvolit, když jim při prohlídce u San Miguelu hrozilo nebezpečí prozrazení?

Robert získal rozvahu jako první.

„To tajemství je pnliš důležité, abychom byli jeho jedinými svědky.

Dovolte, abych zavolal někoho z cestujících, například důstojného pana Cooleye.“ Když k tomu dal Thompson kývnutím souhlas, poslal Robert sluhu, aby vyhledal duchovního.

Duchovní zastal v kajutě, v které bratři da Veigové těžce oddychovali, situaci nezměněnou. Bylo však možné, že zloději chovají na dně svého žaludku ještě některé ukradené drahokamy! Aby byla zjednána jistota, doporučovalo se na nich znovu zkusit prostředek, který se tak znamenitě osvědčil.

Vskutku! Za malou chvíli přes tři sta drahokamů, většinou diamantů, se dostalo tímto způsobem na denní světlo.

Všem třem nemocným, zbaveným těžkého tajemství, se znamenitě ulehčilo. Pokud ještě trpěli, pak už šlo opravdu jen o mořskou nemoc, jejíchž následků se nebylo třeba vážně obávat.

O této podivné příhodě byl sepsán protokol, který u sebe uchoval pastor Cooley, kdežto drahokamy, pečlivě přede všemi spočítané, vzal do opatrování Thompson, který je uzamkl, a neprodleně šel hledat poručíka, přinuceného před několika hodinami k tak hanebné kapitulaci.

Sotva však vykročil z přístřešku nad schody, vstal před ním, jako by ze země vyrostl, nezmar Saunders a jeho věrný stín sir Hamilton, oba vážní, chladní a přísní, jak se na nespokojené cestující sluší.

„Na slovíčko, pane,“ zastupoval Saunders Thompsonovi cestu.

„Rádi bychom věděli, jak dlouho ještě s námi hodláte tropit žerty.“

„Jaké žerty?“ zabručel Thompson netrpělivě. „Co je vám zase?“

„Jakýmpak tónem to přijímáte náš stesk!“ zvolal Hamilton zvysoka.

„Ano, pane, chceme konečně vědět, do kdy ještě hodláte soustavně nedodržovat sliby svého programu, kterému jsme tak neprozřetelně uvěřili!“ Jakže?! Pořád jim ještě v hlavě straší program? Thompson zaměstnán důležitějšími věcmi, pokrčil rameny, nervózně poodstrčil Hamiltona stranou, vyběhl na palubu, a zkoprnělého baroneta zanechal nad tímto opovážlivým počínáním.

Když Thompson nahoře nalezl poručíka, oznámil mu, že mu má učinit důležité sdělení a zatáhl ho do své kajuty.

„Pane poručíku,“ řekl, když oba usedli, „dosud bylo válečné štěstí proti vám.“

„Bohužel, pane,“ zdrženlivě odvětil poručík.

„Nyní vás vezeme na Madeiru.“

„Také se mi zdá, pane.“

„To je pro nás oba, pane poručíku, mrzutá věc, a proto myslím, kdyby se našel prostředek, který by byl s to k našemu obapolnému uspokojení věc srovnat, že…“

„To půjde asi ztěžka!“ řekl poručík.

„Snad se přece najde,“ odpověděl Thompson. „Je vám známo, pane poručíku, že váš guvernér slíbil jedno procento odměny tomu, kdo zloděje vypátrá?“

„Ano,“ přisvědčoval poručík, „ale nevidím…“

„Strpení, pane poručíku, okamžik strpení! Snad se dohodneme.

Protože toho zloděje, vlastně ty zloděje…“

„Ty zloděje?…“

„Mám ve své moci,“ dodal klidně Thompson.

„Opravdu?“ žasl poručík.

„Mám ve své moci,“ opakoval Thompson „a s nimi i ukradené diamanty, nebo aspoň jejich slušnou část!“ Poručík, bledý a neschopný jediného slova, uchopil Thompsona za ruku.

Ten však ve svém zprostředkování pokračoval.

„Zajisté přiznáte, pane poručíku, že vypsaná odměna náleží mně.

Nuže, urovnejme naši věc tak, vy prohlásíte, že jste s námi odjel dobrovolně, abyste se zmocnil zlodějů, jejichž přítomnost na lodi dodá vašemu tvrzení váhu, a já jsem ochotný vám pětinu, popřípadě čtvrtinu vypsané odměny přenechat.“

„Ach, co se toho týká…“ řekl poručík s lhostejností, která nesvědčila o valné důvěře ve spolehlivost slova portugalské vlády.

„Nuže, chcete nebo nechcete?“ naléhal Thompson.

„A kdybych nechtěl?“

„Pak mějte za to, že jsem nic neřekl. Vysadím vás klidně na břeh Madeiry a podržím si své zloděje, abych je vydal do rukou anglického konzula. A ten se už postará o to, aby se mi dostalo, co mi náleží.“ Poručík uvažoval rychle, na čem by se měl rozhodnout. Zamítne-li Thompsonův návrh, nezbude mu než se vrátit na San Miguel s hanbou, že se dal zaskočit jako chlapec. Přijme-li jej, vrátí se domů se ctí, protože úspěch všechno ospravedlní. I když počítá, že ze slfbené odměny nedostane ani centimo, může si přece prospět v očích svých představených. Protože v tom případě smí všechnu zásluhu ohledně vypátrání zlodějů připsat sobě.

„Přijímám,“ rozhodl se.

„Dobře,“ odpověděl Thompson. „Je-li vám libo, urovnáme věc bez odkladu.“ A Thompson o tom sepsal listinu v umluveném smyslu a spolu s poručíkem ji podepsal. Pak vydal důstojníkovi zabavené drahokamy a nechal si o tom rovněž podepsat stvrzenku. Teď mohl volně vydychnout a blahopřát si, že vyvázl tak šťastně z věci, která mohla mít pro něho a pro všechny cestující velmi mrzuté následky.

Zatímco Thompson vedl tak šťastně toto jednání, lomcoval Hamiltonovým srdcem nezkrotný hněv.

Když se probral ze zkoprnění, do něhož ho uvedla Thompsonova bezpříkladná opovážlivost, dal se s neskrývanou zlostí do stíhání drzého smělce. Když ztratil všechny stopy, marně hledaje, obrátil se na kapitána Pipa, který sestoupil z můstku, a spokojeně si na palubě kouřil svůj ranní doutník.

„Pane kapitáne,“ řekl ovládaje se mocí, „mohl byste mi říci, ke komu se mám na lodi obrátit se svými stížnostmi?“ Kapitán mu rukama naznačil, že neví.

„Snad k mému Artimonovi,“ dodal pak jako zamyšlen.

„Pane kapitáne!“ vzkřikl baronet a zrudl hněvem.

„Pane?“ odpověděl kapitán klidně.

„Pane kapitáne, nestrpím podobné žerty. Protože jste za plavbu odpovědný, ptám se vás, proč máme ještě pořád za sebou úskalí Mravenců, proč ještě teď, v deset hodin, jsme ještě neminuli uvedená místa a proč po osmihodinové plavbě vidíme pořád San Miguel?“

„San Miguel?“ řekl kapitán nedůvěřivě.

„Ano, pane, San Miguel,“ opakoval přísně baronet, ukazuje na tmavý bod, přetínající linie obzoru mezi Mravenci a Pannou Marií.

Kapitán se podíval dalekohledem.

„Je-li to San Miguel,“ řekl konečně uštěpačným hlasem, „pak San Miguel je parní ostrov. Kouří, pane.“ A kapitán se vrátil na můstek, kdežto baronet kul plány kruté pomsty za učiněnou pohanu.

Ale Hamiltonova poznámka, přes její hrdé odbytí, byla přece správná. Kapitán jen nestál o sdělení, které věděl už sám. Lodní rychloměr už od rána ukazoval, že výkonnost Seamewa klesla náhle z dvanácti uzlů na osm.

Také výpověď zavolaného mistra Bishopa byla málo upokojující.

Topí, že víc už prý topit nemůže a tlak páry přece nestoupá. Myslí, že tím bude vinna špatná jakost uhlí nakoupeného v Hortě. Až k San Miguelu bylo topeno uhlím opatřeným ještě v Anglii, ale od tohoto ostrova už bylo třeba sáhnout k novým zásobám, nedávno naloženým, jejichž chatrnější účinek byl okamžitě patrný.

Pan Bishop skončil a kapitán se ho víc neptal.

Rozumní lidé se nevzpírají nemožnostem. Když osm uzlů, tak osm uzlů. Komu je to pomalu, ať jede rychleji, jestli může. Přijedou na Madeiru o dvacet čtyři hodiny později. To je vše. Moře se uklidňovalo, tlakoměr stál také příznivě, nebyl tedy důvod k obavám. Kapitán je také neměl, jen v něm zbylo trochu mrzuté nálady z tohoto nepříjemného odhalení.

Nešťastnou náhodou mu přišel Hamilton do rány a dostal to z první ruky. Ale kapitánovi vybití nadbytečné elektřiny posloužilo. Když seděl naproti Thompsonovi, byl už zase v nejrůžovější náladě.

Zachmuřila se však brzy, jakmile se vrátil na můstek a všiml si, že bod, na nějž sir Hamilton ukázal, se drží stále ve sledu Seamewa. Tato nápadná okolnost mu působila starosti.

Že by to byl parník vyslaný za nimi guvernérem San Miguela?

Ovšem mohla to být také poštovní loď, zprostředkovávající spojení Azorských ostrovů s Madeirou. Budoucnost zajisté přinese rozluštění této záhady.

O těchto starostech můstku paluba nevěděla a přece byl život na ní jakoby podvázán. Řada jejich obvyklých návštěvníků byla ztenčena mořskou nemocí, způsobenou zvýšeným vlnobitím, a i na těch, kdo zbyli zdrávi, ještě ležela mrzutá nálada včerejšího dne. Chodili po palubě ojediněle. Odolávajíce pozvání skládacích židlí, rozestavených přátelsky do skupiny, stála většina raději opřena nanejvýš o pažení, aby snáze zachovala rovnováhu na rozkymácené lodi.

Také Hamilton dával větru napospas své hrdé čelo, zardělé potupou. Za nic na světě by nebyl oslovil živoucí bytost. Zahalen do své důstojnosti, si znovu a znovu připomínal svou ranní příhodu, zatímco jeho dcera pod dozorem lady Hamiltonové se bavila s Tiggem, jemuž mořská nemoc slečen Blockheadových načas vrátila pozbytou svobodu.

Hamilton si všiml zábavy své dcery a zhořkl ještě víc. Jen on byl sám!

Kdyby tu byl aspoň jeho přítel Hygino, spřízněný rodem a duší! Ale don Hygino ležel ve své kajutě, postižen mořskou nemocí a tak se Hamilton cítil opuštěn celým světem.

Ulehl baronetův smutek i na ostatní společnost? Mrzuté tváře všech tomu skoro nasvědčovaly.

Alice Lindsayová, která na chvíli osaměla – Dolly měla nějaké uklízení v kajutě – se posadila na své zamilované místečko v pozadí lodi, a opřena o pažení bloudila pohledem po širém, zvlněném moři.

I její duši tížil neurčitý smutek, jehož příčinu neznala.

A na deset kroků od ní stál James, ponořen do složitého a hlubokého přemýšlení.

A když se dost napřemýšlel, zamířil volným krokem ke své švagrové a posadil se vedle ní.

Alice ponořená do svého snění si nevšimla přítomnosti svého zamračeného a zamlklého švagra.

„Alice!“ zašeptal James.

Paní Lindsayová se zachvěla a upřela na švagra oči ještě zastřené tenounkou mlhou vzdálených myšlenek.

„Alice,“ oslovoval ji znovu James, „rád bych s tebou promluvil několik vážných slov. Máš pro mne trochu času?“

„Poslouchám tě, Jamesi,“ řekla Alice dobromyslně, udivena tímto slavnostním úvodem.

„Jak víš,“ pokračoval James po chvilce odmlky, „bude mi brzo třicet jedna let. Není to stáří, vím, ale přece nemám času nazbyt, chci-li změnit způsob svého života. Dosavadní se mi zprotivil. Chci žít jiný život, lepší, užitečnější, úrodnější. Krátce řečeno, Alice, pomýšlím se oženit.“

„To ti schvaluji, Jamesi,“ odpověděla Alice, kterou si James vybral k této důvěrné rozmluvě. „Musíš si najít ženu a nemyslím, že to pro tebe bude nesnadné.“

„Už jsem to udělal, Alice,“ přerušil James svou švagrovou. „Nebo aspoň, existuje žena, kterou chovám hluboko v srdci. Znám ji už dávno, vážím si jí, miluji ji. Ale jestli mne ona miluje, Alice, jestli smím doufat, že mě kdy bude milovat?“ Ženám slouží podivuhodný instinkt a upozorňuje je na nebezpečí.

Hned z první Jamesových slov Alice vytušila, co ji ohrožuje.

Odvrátila hlavu a stručně a chladně odpověděla:

„Musíš se jí na to zeptat, můj drahý.“ James si všiml změny, kterou potvrdil Alicin hlas, a hněvný blesk mu kmitl očima.

Ale přece se s nejkrajnějším úsilím ovládl.

„Právě to dělám, Alice,“ odpověděl, „a úzkostlivě čekám rozsudek… Alice,“ ujal se James slova, když čekal chvíli marně na odpověď, „chtěla bys podržet své jméno a vzít si nového manžela?“ Mačkajíc nervózně kapesník ve svých prstech, oči plné slz, se Alice obrátila ke svému švagrovi.

„Opravdu velmi náhlá a nepředvídaná náruživost,“ řekla tónem trpkého úsměšku.

„Náhlá náruživost!“ zvolal James. „Jak můžeš tak mluvit, Alice? Je to možné, že bys nikdy nezpozorovala, jak tě miluji?“

„Nepronášej to slovo!“ přerušila ho Alice rozhorleně. „Ne, nikdy jsem nepozorovala nic z toho, čím mě ujišťuješ. Ach, Bože, kdybych to byla pozorovala, skutečně se domníváš, že bych svolila, abys mě provázel na této cestě?“

„Jsi ke mně tvrdá, Alice,“ řekl James. „Čím jsem si zasloužil tvůj hněv? Jestli tě moje vyznání tolik překvapuje, poshov mi, podrob mně zkoušce, ale neber mi všechnu naději.“ Paní Lindsayová se dívala Jamesovi upřeně do očí.

„Bude lepší, když budeš vědět hned, na čem jsi a nebudeš-li chovat plané naděje, které se nikdy nesplní.“ James skryl do dlaní tvář v hlubokém žalu. Dojatá Alice řekla:

„Podívej, Jamesi, mezi námi je patrné nedorozumění. Snad se klameš proti své vůli, snad,“ dodala váhavě, „je zčásti příčinou tohoto nedorozumění náš vzájemný vztah.“

„Co tím chceš říci?“ zeptal se James a zvedl hlavu.

„Byla jsem tak krátký čas ženou tvého bratra,“ pokračovala Alice a opatrně volila slova, „že jsi byl snad nelibě dotčen, nebo lépe řečeno, myslíš, že ti bylo ublíženo, když jsem dostala všechno jmění po svém muži já… Snad se domníváš, že jsi byl poškozen… obrán…“ James Lindsay odporoval rukou.

„Jsem si vědoma svého nesnadného postavení,“ pokračovala Alice.

„Dělám co mohu, abych se vyhnula každému slovu, které by se tě mohlo bolestně dotknout. Promiň, když se mi to vždycky nedaří.

Z druhé strany, jsi snad v peněžní tísni, nebo docela… ruinován. Je přirozené, že sis vzpomněl na manželství, které by zlepšilo tvé majetkové poměry a zároveň odčinilo to, co bylo v tvých očích nespravedlivostí. Celý zaujatý tímto záměrem jsi měl za lásku to, co bylo pouhou rodinnou příchylností.“

„Jen pokračuj,“ řekl James suše.

„Jestli se věci mají tak, Jamesi, pak jim může být pomoženo. Víš, že jsem bohatá, velmi bohatá, proč bych ti sestersky nepodala pomocnou ruku? Máš-li nějaké dluhy, zaplatím je… A dám ti mimoto ještě tolik, aby sis mohl najít jinou ženu, která by uměla tvou lásku opětovat lépe než tvoje švagrová, chceš?“

„Házíš mi kost k obrání,“ zahučel James a sklopil oči.

„Co jsi řekl?“ zvolala Alice. „Byla jsem patrně velmi málo šťastná ve výběru svých slov, dostává-li se mi takové odpovědi. Nemůžeš si pomyslet, jaký zármutek…“

Paní Lindsayová neměla kdy dokončit. James prudce vstal, a odstrčil svou židli.

„Nic, než přetvářka,“ řekl tvrdým hlasem, a zlostně si Alici prohlédl.

„Své odmítnutí jsi nemusela halit do takových slovních ozdob. Odmítáš mne. Nemluvme už o tom. Bude teď na mně, abych uvážil, co mám dělat.“ Opustil svou švagrovou, která rozrušena tímto výstupem a jeho prudkým zakončením, se uchýlila do tišivé samoty svého pokoje. James odcházel a třásl se zlostí. Hněv pominul a James začal chladně uvažovat o svém postavení.

Měl se už nadobro zříci jmění, po kterém prahl? Nikdy, řekl si rozhodně. Nechtěla-li se Alice stát jeho ženou, nezbývalo, než hledat jiný způsob, kterým by se ho zmocnil.

Alice k obědu nepřišla. A také sestra marně klepala na její dveře.

Chtěla být sama.

Až druhého dne se zase objevila na palubě. Co se přihodilo mezi ní a jejím švagrem, ovšem nikdo nevěděl. Bez vzájemné úmluvy to udělal jeden i druhý nezrušitelným tajemstvím svého srdce.

Moře se uklidnilo a na palubě přibývalo uzdravených. Večer to byli už jen bratři da Veigové a Blackheadova rodina, která dosud nekrášlila palubu svou přítomností.

Zatím co život na palubě vbíhal do obvyklých kolejí, oddával se kapitán Seamewa velmi mrzutým myšlenkám. Dva dny už přecházel roztržitý a zamyšlený po svém můstku a hrozivě si hnětl nos. Znovu a znovu se jeho oči vracely k předmětu, který sir Hamilton pokládal několik hodin po odjezdu za jeden z vrcholů San Miguelu.

Také ráno 28. května, sotva vstoupil na můstek, sáhl už ze zvyku na dalekohled a namířil jej na předmět, který mu dva dny vrtal hlavou.

„Tisíc ďáblů!“ zahučel, odložil dalekohled a obrátil se ke svému Artimonovi. „To jsme v pěkné bryndě, příteli.“ Už dávno nepochyboval. Seamew totiž nejel přímo k Madeiře, ale, v souhlase s programem, chtěl nejprve obeplout ostrov Porto Santo.

Cesta z Ponta Delgady přes Porto Santo však způsobovala velkou zajížďku od přímého spojení hlavního města San Miguelu s Madeirou.

Pokud se tedy ubíral neznámý parník stejnou cestou, která ve skutečnosti nikam nevedla a zůstává-li neustále vzdálen asi čtyři míle za Seamewem, nebylo pochyby, že je jím Seamew stíhán.

Že se vzdálenost obou lodí nemenšila, kapitána poněkud upokojovalo. Aspoň nebude dohoněn. Patrně se také portugalská loď zásobila azorským uhlím. Ale koneckonců co to bylo platné? Jednou do Madeiry přijet museli, a Madeira je ještě portugalská.

Dvacet čtyři hodin se kapitán probíral touto otázkou ze všech stran, a nebyl s to, aby dospěl k určitému rozhodnutí. Být pánem lodi, než by se vzdával novému žalářníkovi, byl by raději plul a plul až do vyčerpání svého uhlí a až do spálení všeho, co se na lodi dalo spálit. Pak by se ukázalo, kdo z obou má větší uhliště. Ale bohužel byl kapitán pánem jen na polovic a to ještě s podmínkou, že doveze Seamew do zlořečené rejdy Funchalu, hlavního města Madeiry. Kdo v jeho kůži by se nezlobil?

A rozhodnutí se stávalo tím naléhavější, když onoho 28. května v deset hodin dopoledne se na obzoru ukázal vrchol ostrova Porto Santo. Ubohému kapitánovi nezbývalo nic jiného, než o všem informovat Thompsona. Nebylo třeba podotýkat, že v něm byla malá duše.

Ale jeho sdělení nebylo přijato tak zle, jak se obával.

„Myslíte, kapitáne,“ řekl Thompson, „že ta loď je portugalská?“

„Myslím, pane Thompsone.“

„A že nás pronásleduje?“

„Bohužel, ano.“

„Pak nám zbývá jen jediné, kapitáne.“

„A to je?“

„Prostě zastavit.“

„Zastavit?“

„Můj Bože, ano, kapitáne, zastavit.“ Kapitán užasle vyvaloval oči.

„Amen, pane Thompsone!“ řekl.

Splnil Thompsonův rozkaz opravdu s nadlidským sebezapřením.

Parní šroub se zastavil a Seamew čekal, až k němu neznámý parník dopluje. Byla to válečná portugalská loď, jak bylo patrné z dlouhé vlajky, připevněné na velkém stěžni. Ve dvaceti minutách je dělila už jen míle od Seamewa.

Tu dal Thompson spustit člun, do něhož se usadila zajatá policejní stráž. Tomu počínání Pip nerozuměl. Takhle se vydávat za rukojmí!

A co teprve, když viděl, jaká zavazadla policejní stráž v čele s poručíkem nakládala.

Zavazadly nebyli nikdo jiný než urozený don Hygino Rodriguez da Veiga a jeho dva méně urození bratři. Zle dosud trápeni mořskou nemocí, nekladli nejmenší odpor. Bez citu a bez vědomí byli přenášeni přes lodní zábradlí.

„Tak, to také ještě!“ zabručel nevrle kapitán, když viděl co se děje, a neměl pro to vysvětlení.

Ještě udivenější byl sir Hamilton. Rozhorlen z tak nešetrného nakládání s gentlemanem, měl přece tolik opatrnosti, že se zdržel svých věčných protestů. Prozatím se spokojil otázkou, jíž po vysvětlení se ptal jednoho z nejblíž stojících námořníků.

Nepochodil však valně. Starý, opálený a větrem ošlehaný muž, jehož duše pozbyla dlouhým životem na široširém moři smysl pro lidské malichernosti, nevěděl nic, a ke všemu krajně lhostejný, také nic nechtěl vědět.

Na baronetovu otázku pokrčil rameny a jen tak že vzal dýmku z úst:

„Jedli prý křemeny,“ řekl. „A to v Portugalsku, jak se zdá, není dovoleno.“ Víc se Hamilton nedozvěděl. Když v tomto výkladu starý námořník přestal, zahryzl se opět do své dýmky a dívaje se za rychle míjejícími vlnami brzy myslel na něco jiného.

Pravdu se Hamilton dozvěděl s ostatními cestujícími až později. Byla to krutá zkouška pro marnivého baroneta.

„Nezapomeňte na naši úmluvu,“ řekl Thompson, když se mu důstojník poroučel.

„Buďte bez starosti,“ odpověděl poručík.

Hned potom odrazil člun od parníku. A když vylodil svůj lidský náklad na válečný koráb, vrátil se k Seamewu, jehož šroub se dal zase hned do pohybu.

Kapitán Pip dosud ničemu za mák nerozuměl. Ale Thompson neměl nyní na vysvětlení čas. Měl starosti, aby válečná loď nepokračovala přes poručíkovo ujištění ve stíhání Seamewa, teď v dostřelu děl.

Poručík však poctivě slovo dodržel a i na lodi byly jeho závěry patrně uznány. Protože válečná loď brzy opsala pravým bokem polokruh a zmizela na severu pod obzorem právě v té chvíli, kdy se na jihu vynořily břehy Porto Santa.

Až do poledne plul Seamew podél tohoto hornatého ostrova. Pak se otočil k jihozápadu a zamířil přímo k Madeiře vzdálené ještě asi třicet mil, jejíž obrysy se už začínaly ukazovat nad vodami.

Za dvě hodiny už bylo vidět Sao Lourenco a „Desertas“, jejichž tři ostrovy spolu s úskalími „Salvages“ doplňovaly archipel. V té chvíli se severní břeh ostrova rozvinul ve vší své mohutnosti před očima cestujících.

Když vytvářel Madeiru – nechtěl Hospodin udělat jistě nic nového.

Pořád tytéž kolmé skalnaté stěny, divoká a zahrocená předhoří, tytéž hory sevřené hlubokými a rozbrázděné tmavými údolími. Hotový model Azorských ostrovů ve větších rozměrech.

Nad příkrými břehy se pod oblohou prostíralo jiné moře. Moře zeleně, jehož vlny se skládaly z nesčetného množství obrovitých stromů. Těmito háji jako kryty trávníkem se hory ostrova zvedají a mohutní a rostou, aby vyvrcholily v tisíc osm set padesát metrů vysoký vrch Ruivo.

Vetři hodiny obeplul Seamew mys Sao Lourenco, východní výběžek ostrova. Z lodi vzdálené jen dvě nule bylo zřetelně vidět signálovou tyč a maják postavený na jeho břehu.

Kapitán připlul ještě blíž k pevnině, jejíž jižní břeh se rozvinoval před očima nadšených cestujících.

Z kraje bylo vidět nízké skály, nakupené na Sao Lourenco a na průlivu spojujícím mys s ostrovem. Potom se břeh zvedal v řadu velikých předhoří, které podpíraly horstvo vypínající se uprostřed ostrova.

Mezi nimi ležely jako hnízdečka půvabné vesnice Machico, Santa Cruz, Canizal, s jejichž jmény Robert Morgand cestující seznamoval.

Ve čtyři hodiny se lodi objevil nový mys, „Cabo Garajao“. Lodní šroub se už jen několikrát otočil a Seamew zakotvil na rejdě Funchalu, uprostřed četných lodí, z jejichž stožárů vlály vlajky nejrůznějších národů.

XIII. KAPITOLA

Rozluštění anagramu

Vzdálena devět set kilometrů od nejbližšího evropského břehu, sedm set kilometrů od Maroka a čtyři sta od Kanárských ostrovů leží Madeira, dlouhá asi sedmdesát kilometrů, téměř na průsečíku třicátého třetího stupně zeměpisné šířky a devatenáctého stupně západní délky.

Není snad ani vůbec možné představit si krásnější oázu v sahaře oceánu.

Od horského hřebene, dosahujícího až devět set metrů, který tvořilo podél severního břehu obrovskou páteř ostrova, jako pobočky veletoku se rozvětvovala vedlejší horská pásma, která se táhla jak k severu tak k jihu a byla rozbrázděna krásně zarostlými údolími vybíhajícími jako ostré zuby až k samému moři.

Jako vykrájeny obrovským nožem se vlnily strmé břehy této královny severního Atlantického oceánu. Sopečná síla ji před dávnými časy vymrštila jediným vrhem z vod, které kolem dokola dosahují hloubky čtyř kilometrů.

Ale přes divoké skály, tufem nejrozmanitěji zbarvené, přes svá prudká zvlnění, působí ostrov nanejvýš něžným a lahodným dojmem. Podivuhodně krásný koberec zeleně, který ostré hrany mírní a špičaté vrcholky zaokrouhluje, sbíhá jako v kaskádách k moři a zakrývá svým půvabem divokost kraje.

A snad nikde na celém světě nedosahuje rostlinstvo tak veliké bujnosti a tak obrovského bohatství. Na Madeiře naše keře dosahují velikosti stromů a naše stromy se rozvíjejí v obrovité rozměry. Bylo tu bohatě zastoupeno rostlinstvo nejrůznějších podnebí než na kterémkoliv Azorském ostrově. Květiny a plody všech pěti dílů světa zde prospívaly. Cesty byly vroubeny růžemi a v trávě se dalo nasbírat jahod, kolik se jen zachtělo.

Mimoděk se člověk zamyslí, kdy byl vlastně ostrov objeven, kdy místo dnešních mladých stromů rozkládaly po jeho stráních své široké větve stoleté kmeny! Jak rozkošný to byl asi tenkrát pohled. Celý ostrov byl tehdy tak hustě zarostlý, že první guvernér byl nucen založit oheň v jeho neprostupných houštinách. Jak vypravuje kronika, trval prý požár šest let, a mimořádná úrodnost tohoto ostrova měla snad svůj původ v tomto někdejším barbarském zpustošení.

Vedle tohoto důvodu tu panovalo však jistě i nanejvýš příznivé podnebí, jemuž Madeira děkuje za svou bujnou vegetaci. Po té stránce je jen málo zemí, které by se s ní mohly měřit. Ve srovnání s Azory na ní bylo v létě méně teplo, ale v zimě také méně chladno, takže rozdíl teploty těchto obou ročních období dělal sotva deset stupňů Celsia. Je to opravdový ráj nemocných.

Však jich sem také počátkem zimy spousta přicházela, zvláště Angličanů, kteří hledali pod zdejším azurovým nebem uzdravení. Nedostávalo se všem, takže Madeira bývá nazývána – jistě poněkud upřílišněně – největším londýnským hřbitovem. Ale nejméně tři miliony franků ročně z toho Madeiřanům zůstávalo.

Při jižním břehu ostrova, u samého moře, se zvedalo jeho hlavní město Funchal. Tisíce lodí kotvilo do roka v jeho otevřené rejdě a křižovalo v ní nespočetné množství rybářských bárek, znatelných ve dne bílými plachtami, a v noci svým šálivým světlem.

Sotva spustil Seamew v rejdě kotvy, už byl obklopen množstvím bárek, na kterých polonahé děti nabízely příchozím v anglo-portugalském žargonu buď květiny a ovoce, nebo se vrhaly do moře, aby vylovily drobné mince, které jim k jejich žádosti házeli cestující do vody. Všichni z toho měli veselé rozptýlení.

Když karanténní úřad neshledal na lodi nic závadného, těsně k ní připluly jiné bárky a nabízely cestujícím převoz ke břehu.

Marně. Bylo už po páté hodině a na prohlídku města už bylo pozdě. Tak docela s prázdnou však bárky nevyšly. Byli na lodi dva, kteří byli ochotni vyvést svou lásku na procházku. Známe je, naše dva novomanžele, kteří s cestovní taškou v ruce dali nenápadné znamení jedné z bárek.

S rozpačitou tváří a spolu s radostným štěstím, které jim zářilo i ze sklopených očí, prošli rychle a skromně řadou svých společníků, kteří za nimi dlouho posílali své přející pohledy.

Ostatní zůstali na lodi. Pokud vyhrazoval program prohlídce Funchalu plných šest dní, neměli zajisté naspěch. Zvláště když v programu nebyla zmínka o výletu k některému vzdálenějšímu místu ostrova.

Program oznamoval prostě 26., 27., 28., 29., 30. a 31. května pobyt ve Funchalu. Byla na tom vinna jen Thompsonova zapomnětlivost?

Nebo se Thompson opravdu domníval, že na celé Madeiře neeixstuje místečko, které by bylo hodno námahy výletu?

Hamilton si neváhal zjednat po této stránce jasno.

Od svého posledního střetnutí s Hamiltonem zachovával Thompson vůči němu i vůči Saundersovi krajní upjatost. Thompson, mající vždycky naspěch a zahrnutý pracemi se ke každému ze svých cestujících rozplýval laskavostí, ale k Hamiltonovi a Saundersovi byl jen chladně zdvořilý. Když se baronet konečně odhodlal oslovit Thompsona, udělal to opravdu jen s uznám ‘hodným sebezapřením.

„Jak to, pane,“ řekl zvysoka, „že nechystáte jediný výlet za šest dní našeho pobytu na Madeiře?“

„Podívejte se do programu, pane,“ suše odpověděl Thompson.

„Dobře,“ řekl Hamilton. „A sdělil byste nám alespoň to, kde nás hodláte ubytovat?“

„Podívejte se do programu, pane,“ opakoval Thompson klidně.

„Po té stránce váš program nesděluje nic. Žádný pokyn, žádné jméno hotelu…Nic.“

„A naše loď není nic, pane?“ namítl Thompson.

„Jakže!“ zvolal Hamilton s nadsázkou. „Měl byste opravdu smělost nás věznit na palubě Seamewa? Ach, tomu vy říkáte »vidět Madeiru!«“

„Podívejte se do programu, pane,“ řekl Thompson už potřetí a obrátil se ke svému vznětlivému svěřenci zády.

Ale dostal se jen z Charybdy do Scylly. Před nebohým administrátorem stál nový nepřítel.

„Ano,“ křičel svým řezavým hlasem Saunders, „ten stojí za podívanou, ten váš program. Víte, co je váš program? Podvod a nic víc.

Dovolávám se všech těchto pánů.“ A Saunders, když rukou opsal kruh, bral za svědky všechny cestující, kteří se zatím shromáždili kolem válčících stran.

„Je možné,“ pokračoval Saunders, „že by na celém ostrově nebylo nic, co by stálo za podívanou? Když jste nás vláčel jako stádo liduprázdnými kraji bez cest a bez pohodlí, odvažujete se nás zadržovat na palubě vašeho… vašeho…“ Saunders hledal případné slovo.

„… vašeho dřeváku, ano vašeho mizerného dřeváku nyní, když jsme se konečně dostali do aspoň trochu civilizovaných krajin?“ Thompson, oči upřené do oblak, ruku v kapse, chrastil klidně svazkem klíčů a flegmaticky očekával konec bouřky. Toto lhostejné chování vyvedlo podrážděného Saunderse z míry.

„Ne, tak to dále nepůjde!“ křičel zlostně.

„Docela správně,“ přidával se k němu Hamilton.

„Máme naštěstí ještě v Londýně soudce!“

„Docela správně,“ opakoval Hamilton povzbudivě.

„Jednou tomu musí být učiněna přítrž. Já vystoupím na pevninu a ubytuji se tam v nejlepším hotelu. V hotelu první třídy. A to na vaše útraty, pane!“ Saunders nezůstal na pouhé pohrůžce a spěchal do své kajuty. Ve chvilce se vrátil s vakem a zavolal na bárku, do které sedl s majestátní a poněkud hřmotnou vážností.

I když se většina cestujících nepřidávala k Saundersovým prudkým protestům, přece jen ve svém nitru jeho počínání schvalovala. Nebylo mezi nimi ani jednoho, který by příkře neodsuzoval lehkovážnost Thompsonovy cestovní kanceláře a bylo málo těch, kteří by se již chtěli omezit na pouhou prohlídku hlavního města Madeiry.

Také Alice a Dolly se již rozhodly v Rogerově společnosti se poohlédnout po ostrově. Roger, který si za tímto účelem opatřoval Robertovy pokyny, chtěl využít této příležitosti, aby si zjednal jasno v pochybnostech, které měl již dlouho o tlumočníkovi ze Seamewa.

„Prosím vás o laskavé poučení, můj milý pane,“ pravil se zlomyslným úsměškem, když po obědě přistupoval k Robertovi.

„Jsem vám k službám,“ odvětil Robert.

„Lindsayova rodina chce se mnou podniknout vycházku do nitra Madeiry,“ vysvětloval Roger. „Byl byste tak laskav a poradil nám, kam bychom se měli vydat?“

„Já?“ zvolal Robert a začervenal se, „ne, to vám opravdu nemohu říct. O Madeiře nevím zhola nic.“ Robert cítil již podruhé, jak svou povinnost zanedbal. To ho zahanbovalo i rmoutilo. Jak mohl mít tak slabou vůli? Které myšlenky ho zaměstnávaly tak, že mohl zapomínat na to, co mělo být v zaměstnání nejdůležitější?

Robert se zdál být s tímto přiznáním velmi nespokojen.

„Jak?“ pravil, „copak nejste průvodcem a tlumočníkem Seamewa?“

„To jsem,“ odvětil Robert chladně.

„Jak tedy vysvětlíte svou naprostou neznalost Madeiry?“ Dávaje přednost mlčení před ponižující výmluvou, pokynul Robert jen vyhýbavě rukou.

Roger stáhl uštěpačně obličej.

„Neměl jste kdy se poradit se svými moudrými knihami? Už dlouho ve vašem okně večer nehořelo světlo.“

„Co tím chcete říct?“ tázal se znovu Robert a zarděl se ve tváři.

„To, co jsem řekl,“ odvětil Roger.

Robert neodpovídal. Asi by se hněval, ale v Rogerových výtkách bylo něco tak přátelského, že se cítil vůči němu bezbranný. Přemýšlel, jak se má zachovat, když ho náhle Roger vyvedl z rozpaků. Uchopil ho pod paží a důvěrně mu řekl:

„Jen se přiznejte, můj milý. Jste asi tak tlumočníkem jako já papežem.“

„Přiznávám se, že vám nerozumím…“ bránil se Robert.

„Zato já si rozumím,“ odvětil Roger. „To stačí. Já jsem nyní námořník, vy tlumočník, pravda. Jen jsme-li jimi doopravdy? Vyhlížím jako farář?… Tak vidíte, jste-li tlumočník, můj milý, pak vám musím přiznat, že ve svém povolání nejste zrovna chlapík!“

„Ale…“ odporoval Robert a usmíval se.

„Ne, dejte si říci,“ ujišťoval ho Roger, „svůj tlumočnický úkol plníte velmi špatně. Vy nevedete, nýbrž dáváte se vést. Co od vás slyšíme?

Několik naučených slov z knih. Nic víc. To jste mi průvodce?…“

„Ale…“ vzpíral se znovu Robert.

Roger ho však jako vždy nenechal domluvit. Zastavil se před ním a s úsměvem na rtech pravil:

„Jen se neschovávejte do tak průhledného inkognita. Jste profesor jako moje hůlka a průvodce jako můj doutník. Jste prozrazen, můj milý, přiznejte se.“

„Prozrazen?“ opakoval Robert.

„Ano. Oblékl jste se do kůže průvodce-tlumočníka, jako se oblékáme do vypůjčených šatů.“ Robert se zachvěl. Přijal-li úřad tlumočníka, měl jistě poctivý úmysl, nebýt ničím jiným než tlumočníkem. Ale měl nyní, kdy mu bylo prokazováno tolik přátelství, tvrdošíjně setrvávat ve své osamocenosti?

„Budiž! Uhodl jste,“ pravil.

„Věděl jsem to,“ odvětil klidně Roger, a stisknul srdečně Robertovi ruku, uchopil ho pod paží a vlekl ho na přátelskou procházku po palubě.

„Je tomu již dávno, co jsem si tím byl jist. Vzdělaný muž pozná svého druha i pod černí topičova mouru. Ale nyní, když jste již jednou začal, doufám, že budete pokračovat ve svém upřímném vyznání. Co vás přinutilo, prosím vás, abyste přijal toto místo?“ Robert vzdychl.

„Co to bylo?“ naléhal jeho společník.

„Co to bylo?“

„Láska!“

„Ne,“ odvětil Robert. „Chudoba.“ Roger se zastavil a stiskl ruku svého krajana. Tento projev přátelské sdílnosti dojal Roberta tak, že byl odhodlán říci svému novému příteli všechno, čím se dosud tajil. Ale Roger ho předešel:

„Chudoba!… Svěřte se mi, můj milý. Říká se, že je ulehčením podělit se s někým o svůj žal. A mohu vás ujistit, že byste sotva našel někoho, kdo by vás poslouchal s větší účastí. Vaši rodiče?“

„Jsou mrtví.“

„Oba?“

„Ano, oba. Matka zemřela, když mi bylo patnáct let, otec před půl rokem. Do té doby jsem žil způsobem, kterým žijí všichni mladí bohatí lidé, dokonce velmi bohatí lidé, ale od smrti svého otce…“

„Rozumím,“ pravil Roger s upřímnou účastí. „Váš otec byl jedním z oněch světáků, kteří…“

„Neviním svého otce z ničeho,“ přerušil ho živě Robert. „Po celý svůj život mě zahrnoval láskou a štědrostí. Proč by si ostatně neupravil život po své chuti? Ať tomu bylo jakkoliv, jisté je, že jsem byl v několika dnech po jeho smrti doslova bez měďáku. Vše, co po něm zbylo, pohltili věřitelé, mně nezůstalo ani co by se za nehet vešlo. Uvažoval jsem, jak bych si vydělal na chléb sám. Přiznávám se, že jsem neuchopil věci za pravý konec. Místo abych zůstal v Paříži a těžil ze svých styků a známostí, odhodlal jsem se, odpuzen nemoudrým studem, zmizet svým přátelům z očí a změnit své jméno. Odejel jsem do Londýna, kde jsem brzy vyčerpal zbytek svých skrovných prostředků. Naštěstí se mi podařilo získat místo učitele řečí. Zotavoval jsem se z kruté rány, která mě stihla a kul jsem nové plány. Měl jsem v úmyslu, zkusit své štěstí v některé francouzské kolonii, když jsem se nepřízní osud
u ocitl znovu na ulici. Nezbývalo mi než vzít zavděk sebeskrovnějším místem, které by mi pojistilo živobytí. Tu mi přivedla náhoda do cesty Thompsona.

Teď VÍte v několika slovech všechno.“

„Příliš veselé to není,“ pravil Roger. „Ale řekl jste mi, že jste změnil své jméno.“

„Ano.“

„Jak se tedy jmenujete pravým jménem? Doufám, že si nyní již tuto otázku nevyložíte ve zlém.“ Robert se trpce usmál.

„Řekl jsem vám toho již tolik!… Ale prosím, abyste se na palubě o mém tajemství nikomu nezmiňoval. Přiznávám se vám ostatně, že dnes své překřtění pokládám sám za pošetilost. Nechtěl jsem své jméno dát napospas úsměškům. Příliš mnoho sebelásky, jak vidíte. Přemýšlel jsem, jaké nové jméno bych si dal, a připadl jsem na dětinskou myšlenku, přestavit prostě litery svého jména.“

„Vzniklo tedy Morgand?…“

„Mé rodné jméno zní – Gramond. Postavte před toto jméno šlechtickou předložku »de«, která mi je zde velmi málo platná a před předložku titul markýze, který mi tu prokazuje stejně znamenité služby a znáte mne celého.“ Roger překvapeně vykřikl.

„Věděl jsem, že vás znám! Markýz de Gramond! Nevzpomínáte si, že jsme se jako děti znali? Chodíval jsem do vašeho domu a nemýlím-li se, jsme dokonce nějací vzdálení bratranci.“

„Ano,“ odvětil Robert. „Vzpomněl jsem si na to, když jsem tu na lodi poprvé slyšel vyslovit vaše jméno.“

„A přece jste setrval ve svém inkognitu!“ zvolal Roger.

„Proč bych je rušil?“ odvětil Robert. „Neodložil bych je ani dnes, kdyby mě vaše přátelská sdílnost k tomu nepřinutila.“ Oba krajané se chvíli mlčky procházeli.

„A váš úřad tlumočníka?“ tázal se náhle Roger.

„Chcete se ho zříci? Jsem vám úplně k službám.“

„Jak bych mohl někdy svůj dluh splatit? Ne, ne, můj drahý pane.

Nemohu vám dost výmluvně říci, jak jsem dojat vaší nabídkou, ale přijmout ji nemohu. Když jsem byl vehnán do této bídy, opustil-li jsem přátele i vlast, stalo se to proto, že jsem nechtěl být nikomu za nic zavázán. A na tom také trvám.“

„Máte ostatně pravdu,“ pravil Roger zamyšleně.

Ještě dlouho se oba krajané, zavěšeni do sebe, procházeli po palubě a znenadání se rozpovídal i Roger, který splácel důvěru důvěrou.

Oba mladí lidé si neotevřeli svá srdce marně. Když se rozcházeli, tytam byly přehrady, které je dělily, a Seamew vezl o dva dobré přátele víc.

Z této nenadálé změny byl šťastný zvláště Robert. Jeho mravní osamocenost, kterou půl roku trpěl, nyní vzala za své. I když pro všechny ostatní zůstával nadále pouhým tlumočníkem, bylo mu přece nesmírným ulehčením vědomí, že v očích jednoho člověka na lodi je zase tím, čím býval.

Ponořen do těchto šťastných myšlenek se vrátil do své kajuty, rozžehnul svíci a dal se do studia Madeiry, zvláště pak města Funchalu.

Nevinné Rogerovy výčitky mu zase připomněly jeho povinnost. Snažil se dohonit to, v čem se opozdil, a četl dlouho do noci. Poučil se o všem a mohl klidně čekat na chvíli, kdy cestující vystoupí na břeh k prohlídce ostrova.

K přistání nemělo být použito člunů parníku. Moře na rejdě Funchalu bylo vždycky neklidné a doporučovalo se tudíž užít raději bárek a služeb zkušených domácích veslařů.

„Na Madeiře, kde se anglicky mluví hodně,“ pravil Thompson, když usedal s Robertem do bárky, „budete mít, pane profesore, víc volného času. Přijďte jen v jedenáct hodin do hotelu ď Angleterre a večer v osm na palubu, chcete-li se zúčastnit společného oběda.“ S Thompsonem v čele dorazily bárky brzy ke břehu, jen asi půl míle vzdálenému. Naneštěstí byl však břeh zatarasen. Jak se dozvěděli od jednoho z veslařů, byl ve městě trh a u břehu se tísnilo nesmírně mnoho člunů, z nichž se ozýval ohlušující koncert. Zvířata byla směstnaná ve člunech, chrochtala, bučela a řvala. Každé dávalo svým způsobem najevo svou nudu.

Vyloďování zvířat se dělo jednoduchým způsobem. Za křiku a smíchu bylo prostě jedno po druhém házeno do vody. Cestujícím Seamewa nezbývalo nic jiného, než si razit tímto stádem cestu ke břehu, z něhož se dívaly zástupy nejrůznějších vrstev lidu. Ti, kdo tam čekali na to, aby odvedli zvířata přivedená na prodej, si cestujících mnoho nevšímali, zato tím pozorněji si je prohlížela lepší třída, většinou Angličané, kteří se procházeli v pozadí po nábřeží a hledali mezi příchozími známé tváře.

Bylo skutečně málo pravděpodobné, že by nazdařbůh mezi návštěvníky ostrova objevili přítele, ale v ruchu při pobřeží, bylo tolik zajímavé podívané, že i tak sem rádi přicházeli a krátili si chvíli pohledem na vyloďování, které nebylo bez nebezpečí.

Veslaři, dorazili asi na dvacet metrů od břehu, zastavovali a vyčkávali vlnu, která jim za silného pěnění vrhala čluny na břeh. Madeirští lodníci v tom měli zvláštní zručnost a využili vhodný okamžik tak obratně, že se stal úraz jen zřídkakdy.

Ale dnes to mělo být jinak.

Jedna z bárek, která zastavila trochu daleko, nebyla vržena vlnou až na břeh, ale uvázla na písčině. Ti, kdo seděli v ní, si pospíšili, jakmile se voda odlila zpět, aby se dostali z člunu. Byli však zastiženi novou vlnou, člun se převrátil a cestující upadli a chvíli se kutáleli, promočeni až na kost. Lázeň byla tak důkladná, že neměli co závidět telatům a ovcím, které bečely a mečely kolem nich.

Mezi skoupanými byl pan Edward Tigg, Absyrthus Blockhead a baronet sir George Hamilton. Ve shonu odjezdu je svedla náhoda, aby se společně tímto zvláštním způsobem seznámili s Madeirou.

Bezděční novokřtěnci nenesli tuto mrzutou příhodu stejně.

Tigg se nedal vyrušit ze svého flegmatického klidu. Jakmile ho vlna nechala zase na suchu, klidně se oklepal a kráčel pomalým krokem, aby se dostal z dosahu úskočného živlu. Jestlipak slyšel výkřik, který se vydral z hrdla slečny Mary a slečny Elisabeth Blockheadových? Jestli slyšel, skromně soudil, že je namístě křičet dcerám, když se jejich vlastní otec kutálí vodou jako pobřežní oblázek.

Ale byla to zbytečná úzkost. Otec nebyl nijak ustrašen. Smál se kdekdo, ale nejvíc se smál on sám. Byl v sedmém nebi, že byl blízko utonutí v moři. Neobratní lodníci ho museli odvléci, aby se ve svém nadšení nedočkal nové lázně na stejném místě, kde dostal první. Šťastná povaha, náš po čestný kupec!

Byl-li Tigg klidný a Blockhead veselý, o to důkladněji se zlobil sir Hamilton. Sotva se zvedl, zamířil za bouřlivého smíchu, které toto koupání na břehu vyvolalo, ke generálnímu administrátorovi Thompsonovi a ukázal beze slova na své smáčené šaty. Podle jeho mínění byl za tuto nehodu odpovědný Thompson.

„Ještě jednou mě chcete posadit do těchto zlořečených kocábek?“ Hamiltonova zlost stoupla, když si všiml uštěpačného Saundersova pohledu.

„Proč jste mě včera nechal na holičkách? Já jsem suchý,“ domníval se číst v jeho očích.

„Pak vám, pane, nemohu pomoci,“ odvětil Thompson. „Ledaže by některý z vašich společníků…“

„Zajisté! Zajisté!“ přerušil ho Blockhead. „Přinesu siru Georgeovi Hamiltonovi vše, co si přeje. Jsem milerád ochoten…“ K čemu by nebyl šťastný kupec ochoten? Třeba i k druhé lázni.

Ale už se mu nepoštěstila. Jeho druhá cesta uplynula bez úrazu a baronetovo šatstvo se dostalo na pevninu suché.

Zatím se většina cestujících již rozptýlila. Roberta se zmocnil Roger.

„Jste volný?“ zeptal se ho.

„Úplně,“ odvětil Robert. „Pan Thompson mi dal právě dovolenou.“

„Chtěl byste mě tedy chvilku provázet?“

„Milerád,“ pravil důstojníkův nový přítel.

Ale sotva učinili několik kroků, Roger se zastavil a ironicky pravil:

„Ale nezabloudíme spolu?“

„Buďte bez starosti,“ odvětil stejným žertovným tónem Robert, který si ještě jednou v duchu pročítal plán Funchalu.

A vskutku, k nemalé Rogerově radosti Robert v první půlhodině’ nezabloudil více než pětkrát.

Od věže na pobřeží, na níž byla vztyčena signálová žerď, se oba přátelé hned dostali do úzkých a křivolakých městských uliček. Ale sotva urazili několik set metrů, zvolnili oba krok, až se s bolestným výrazem ve tváři zastavili docela. Na celém světě snad neexistovalo nelidštější dláždění. Samé čedičové úlomky s tak ostrými hranami, že prořezávaly i nejpevnější obuv. A po chodníku nikde ani památky.

Chodník byl na Madeiře neznámým přepychem.

V jedenáct hodin se cestující Seamewa sešli u stolu v hotelu ď Angleterre až na oba, vždycky neviditelné novomanžele a na Johnsona, který zůstával věrný svému důvěrně známému odhodlání.

Jak se tato snídaně lišila od všech předešlých! S uznáním si turisté libovali tuto změnu a prohlašovali v soukromí, že tady Thompsonova cestovní kancelář dostála poprvé svým slibům. V Anglii by nemohli lépe snídat. Jen bramborová zavařenina, vyráběná jeptiškami z kláštera Santa Clara, která byla na konci snídaně podávána místo mlsků, měla menší odbyt.

Po snídani se Roger přidružil k Robertovi znovu a požádal ho, aby byl jemu a rodině Lindsayových průvodcem i odpoledne.

„Ovšem po tak neurvalém dláždění, kterého jsme se dopoledne sami tak brzo nabažili,“ pravil Roger, když vzal svého přítele stranou, „nemůžeme dámy dlouho provádět. Copak není v celém kraji jediný povoz?“

„Povoz s koly ne.“

„Hrome!“ pravil Roger rozpačitě.

„Ale je tu něco lepšího.“

„Copak?“

„Visutá rohož.“

„Visutá rohož! Ach, to by bylo něco. Ale kde ji sehnat, moudrý cicerone?“

„Na náměstí Chafariz,“ odvětil Robert a usmíval se, „chcete-li, dovedu vás tam.“

„Již zná dokonce i jména ulic,“ zvolal Roger škádlivě.

Poprosil Alici a Dolly za strpení, a Roger se vydal za svým krajanem.

Ale na ulici byl Robert se svou moudrostí brzy v koncích. Nezbylo mu než se ptát kolemjdoucích.

„To bych svedl také,“ posmíval se Roger nemilosrdně. „Copak ve vašem tištěném průvodci není plán města?“ Na prostorném náměstí Chafariz, uprostřed ozdobeném kašnou, se hemžilo množství venkovanů, kteří přišli na trh. Oba Francouzi našli snadno stanoviště visutých rohoží a zamluvili si dva z těchto pohodlných dopravních prostředků.

Když do nich umístili Alici a Dolly, dali se všichni na společný pochod.

Nejprve přišli k paláci Sao Lourenco a k jeho nepravidelnému opevnění se žlutě natřenými kulatými věžemi, v němž bydlel guvernér Madeiry, odbočili k východu a prošli veřejným krásným sadem, který přiléhal k Funchalskému divadlu.

Z visutých rohoží sestoupily dámy jen u katedrály. Ale i tu námahu si mohly ušetřit, protože původní ráz chrámu pocházejícího z patnáctého století již dávno zmizel pod žlutou hlinkou, kterou místní správa už po desetiletí natírala.

Když je Robert o ostatních kostelích ujistil, že nemají nic pamětihodného ani po stránce stavitelské ani po stránce výzdoby, upustila společnost od jejich prohlídky a zamířila jen k františkánskému klášteru, vyhledávanému pro jeho kuriozitu.

Aby se dostali ke klášteru, bylo nutné projít celým městem. Jeho bílé domy, ozdobené zelenými žaluziemi a železnými balkony, byly seskupeny do křivolakých ulic, které byly bez chodníků, dlážděny ostnatým křemenem a způsobovaly nezvyklým turistům hotová muka. Krámy, umístěné v přízemí domů, vyhlížely dost slibně. Ale jediný pohled do chudých výkladních skříní stačil k poznání, že i nejskromnější kupec by z nich sotva vyšel spokojen. Některé z těchto krámů měly na prodej domácí výrobky, vyšívání, krajky z aloe a agáve, rohože a vykládané truhlářské práce. Ve výkladech klenotníků na sebe upozorňovaly zvláště náramky, do nichž byla vryta znamení zvěrokruhu.

V úzkých ulicích bylo třeba často se vyhýbat řadou, aby mohly projít rohože, nesené opačným směrem. Pěší bylo vidět zřídkakdy. Převládala visutá lože, nebo také jezdci na koních, od nichž neúnavní arrieros odháněli moskyty. Arriero byl poznávacím znamením Madeiry. Byl vždy na svém místě. Běžel-li kůň klusem, běžel klusem i arriero, běžel-li kůň cvalem, i arriero pospíchal cvalem. A nikdy si nestýskal a nikdy neprosil za volnější tempo, i když by byl běh seberychlejší a sebedelší.

Někdy se pyšně projíždí místní veličina pod nepromokavým baldachýnem „carra“, povozu na způsob saní, klouzajícího po dláždění.

Carro zvolna táhli voli ověšení rolničkami, které vedl muž a předcházel chlapec, zastávajícího službu postilióna.

„Dva zapřažení voli kroku zdlouhavého,“ upravoval Roger známé verše básníka Boileaua.

„Vezou Angličana ke všemu lhostejného,“ přizpůsoboval se Robert rýmem.

Ráz města se znenáhla měnil. Krámy byly řidší, ulice užší, dláždění nesnesitelnější. Spolu přibývalo i stoupání. Turisté vcházeli do čtvrti chudých, do čtvrti malých domků, přilepených ke skalám, jejichž otevřenými okny bylo vidět jejich chudičké zařízení. Tyto tmavé a vlhké příbytky vysvětlovaly líp než celá kniha, proč bylo obyvatelstvo Madeiry decimováno nemocemi, které by v tomto šťastném podnebí měly být vlastně neznámé: krticemi, malomocenstvím a úbytěmi, které sem zavlekli Angličané, kteří hledali na Madeiře uzdravení.

Nosiči visutých rohoží dbali málo přibývajícího stoupání. Pevným a stejným krokem pokračovali ve svém pochodu a klidně si vyměňovali pozdravy s těmi, které potkávali.

Zmizela „carro“, nezpůsobilá k příkré stráni a byla nahrazena „carrhiny“, saněmi, které prudce sjížděly ze svahu. Řídili je provazy silní muži, kteří měli připevněné vpředu carrhina.

U františkánského kláštera ležícího před samým návrším, vystoupily dámy z rohoží. Ohlášená kuriozita se skládala asi ze tří tisíc lidských lebek, umístěných v prostorné kapli. Jak se sem dostaly, nevěděl ani cicero ani jejich vůdcové.

Když si společnost kuriozitu prohlédla, vracela se zase do města.

Z kopce byly obě dámy snášeny příliš rychle, aby jim jejich pěší společníci mohli stačit po tak špatném dláždění.

„Je to hrozná chůze!“ pravil Roger a zastavil se. „Nechtěl byste si chvilku oddechnout anebo aspoň zvolnit krok?“

„Právě jsem vám to chtěl navrhnout,“ odvětil Robert.

„Výborně! Použiji zatím našeho osamocení, abych vás o něco poprosil.“ Roger sdělil svému společníkovi, že zítra zamýšlí s paní a slečnou Lindsayovou podniknout výlet do nitra ostrova. K výletu bude třeba tlumočníka a Roger počítal se svým novým přítelem.

„To půjde asi ztěžka,“ namítal Robert.

„Proč?“ tázal se Roger.

„Poněvadž jsem povinen být k službám všem turistům a ne jenom některým z nich.“

„Nevylučujeme nikoho. Kdo má chuť, nechť se připojí. Ostatní, kteří budou s prohlídkou Funchalu i s kaplí lebek ve dvou hodinách hotovi, nepotřebují tlumočníka ve městě, kde každý rozumí anglicky.

Promluvím o tom ostatně dnes večer s Thompsonem.“ Dole pod svahem dohonili oba Francouzi své společnice, které se zdržely velikým zástupem lidí, stojícím v ulici. Zástup se tísnil kolem domu, z něhož se ozýval smích a veselý křik.

Za chvíli se zástup seřadil a dal se za veselé hudby a slavnostních zpěvů na pochod.

Rogerovi se vydral z úst výkřik údivu.

„Nechť mi Pán Bůh hříchy odpustí, vždyť je to pohřeb!“ Vskutku, hned za prvními řadami nesli čtyři muži nosítka, na nichž spalo drobounké tělo děvčátka spánek smrti.

Ze svého místa je mohli turisté dobře pozorovat. Viděli hlavičku ověnčenou bílými květy, viděli zavřené oči a sepjaté ruce mrtvoly, která byla za obecného veselí nesena ke hrobu.

Že by měl obřad jiný význam nešlo pochybovat, že by nebylo děvčátko mrtvé, bylo nemožné. Zsinalé čelo, zašpičatělý nos, ztuhlé nohy vyčnívající zpod záhybu šatů, nepřipouštěly pochybnosti.

„Co je to za záhadu?“ šeptal Roger, když se průvod ubíral kolem.

„V tom není nic tajemného,“ odvětil Robert. „Obyvatelé tohoto katolického zbožného kraje věří, že děti bez poskvrny a bez hříchu se v nebi dostávají přímo do řad andělíčků. Proč by tedy plakali? Zda spíše nemají příčinu k radosti ze smrti těch, které tu na světě měli tolik rádi? Odtud ty radostné zpěvy, které jste slyšeli. Po pohřbu se přátelé rodiny vrátí hromadně k rodičům, aby jim blahopřáli k smrti dítěte a rozptýlili tak bolest, která přirozeně v lidských srdcích z rozloučení s milovanými bytostmi vzniká.“

„Jaký je to podivný obyčej!“ pravila Dolly.

„Ano,“ zašeptala Alice, „podivný. Ale krásný, něžný a útěšný.“ Sotva vkročili do hotelu, v němž se shromáždili turisté, aby se společně vrátili na palubu Seamewa, Roger přistoupil k Thompsonovi a informoval ho o chystaném výletě. Thompson, který byl rád, že ušetří několik obědů, nejen nic nenamítal, ale sám se horlivě účastnil propagandy ve prospěch zamýšlené vycházky.

Mnoho úspěchu propaganda neměla. Kdopak by chtěl zdražovat již tak dost nákladnou cestu ještě mimořádnými výdaji!

Ale někdo se přece našel, který se přidružil k výletníkům tak nezištně a ochotně, že Rogerovi k jeho výborné myšlence dokonce i blahopřál!

„Věčná škoda, vzácný pane,“ pravil úmyslně hodně nahlas, „že nepořádáte celou naši cestu sám.“ Není zajisté těžké uhodnout, že tímto bezohledným mluvčím byl nenapravitelný Saunders.

Ale když se přihlásil Saunders, mohl baronet zůstat za jeho příkladem? Příklad byl tak nakažlivý, že svedl i počestného Blockheada. A že kupec dělal všechno nadšeně, přidal se nadšeně i k výletu.

Tím však byl také počet přihlášek vyčerpán.

„Bude nás tedy osm,“ poznamenal James tím nejlhostejnějším hlasem.

Alice stáhla brvy a podívala se překvapeně na svého švagra. Potom, co se mezi nimi přihodilo, neměl se raději držet stranou? Ale James se odvrátil, aby neviděli, co si nepřál vidět.

Paní Lindsayová se nechtěla prozradit a potlačovala v sobě svou nelibost. Ale její obvyklý dobrý rozmar se přece jen zakalil. Když se ostatní turisté vrátili na palubu a v hotelu zbyli jen ti, kteří se chtěli zúčastnit zítřejšího výletu, zahrnula po straně Rogera výčitkami, proč jejich chystaný výlet všem prozrazoval. Roger se bránil jak uměl. Učinil to proto, aby se směl Robert zúčastnit vycházky.

„Svou znalostí ostrova,“ pravil bez úsměšku, „nám bude moci pan Morgand prokázat platné služby.“

„Snad máte pravdu,“ ustupovala nevzdávající se Alice, „ale upřímně řečeno, hněvám se na vás, že jste ho pozval do naší společnosti.“

„Ale proč, proboha?“ tázal se Roger upřímně udiven.

„Poněvadž výlet pořádaný za těchto okolností,“ odvětila Alice, „dá nezbytně našim vztahům ráz důvěrnosti. A to je nám ženám vzhledem k postavení pana Morganda dost choulostivé. Dosvědčuji vám ráda, že se chová velmi způsobně. Ale koneckonců jde přece jen o osobu podřízeného postavení, o níž nikdo neví, co je zač a za niž se nikdo z nás nemůže zaručit…“ Roger byl tímto výkladem příslušnice svobodné Ameriky dost překvapen. Dosud nikdy nebyla paní Lindsayová tak úzkostlivá a plachá… Rozpaky ženy, svým jměním stojícím tak vysoko nad ubohým úředníčkem, mu byly nápadné. Tušil v nich něco, co ho plnilo tajnou radostí. Mluvila přece o „vztazích“ k němu, ať již důvěrných nebo nedůvěrných! Znepokojovala se jeho původem, litovala, že není nikdo, kdo by se mohl za něho zaručit!…

„Promiňte,“ přerušil ji Roger, „snad by se ručitel přece našel.“

„Kdopak?“

„Já. Ručím vám za něho se vší opravdovostí,“ pravil Roger vážně, uklonil se a pospíchal od paní Lindsayové.

Zvědavost je matkou ženských vášní. A poslední Rogerova slova vzbudila zvědavost paní Lindsayové. Uchýlila se do svého pokoje a nemohla usnout. Jednak ji dráždila záhada napovězená Rogerem, jednak ji hněvalo Jamesovo chování. Aby se již nevrátila na palubu? Aby přerušila cestu, kterou neměla nikdy podnikat? Toto rozhodnutí, jedině důsledné, by jí rázem pomohlo z nesnází. Alice to věděla i uznávala.

A přece se v ní všechno proti tomuto odhodlání vzpíralo.

Otevřela okno a chladila si skráně v nočním vlahém vánku.

Byl nový měsíc. Nebe i moře splývaly v jedinou hmotu, v níž se třpytily hvězdy a lodní světla.

Zmítána neurčitými předtuchami se dlouho Alice dívala zamyšleně do tajemného stínu noci, odkud jí k uším doléhalo jednotvárné šplouchání mořských vln…

XIV. KAPITOLA

Le Curral das Freias

Ráno stálo připraveno osm visutých rohoží před hotelem ď Angleterre a přesně v šest hodin se dala hodně prořídlá karavana v milém ranním chládku na cestu.

Rychlým krokem dorazilo šestnáct nosičů, které jiných šestnáct časem vystřídávalo k cestě a pokračovali podél moře, půldruhé hodiny po ní. V osm hodin byl učiněn krátký oddech, aby se karavana s novými silami mohla pustit do vrchu, jehož nesmírně příkrá cesta dostala jméno „Mata Bes“, Zkáza potahů.

Ale lidé ji dovedli překonat. Byla opravdu radost se podívat na vytrvalé nosiče, kteří se každých patnáct minut střídali, jak stejným krokem a bez jediného hlesu dvě hodiny překonávali sráznou stráň.

Oddechli si chvilku teprve o desáté hodině na místě, kde cesta protínala vyschlou bystřinu.

Další hodinový pochod vedl nejprve hájem starých kaštanů, pak pustou stepí, na níž z dřívějšího lesa nezbylo nic než několik borovic, a konečně vonným vřesovištěm, kde se nosiči zastavili před venkovskou ohradou, za níž se červenaly zdi quinty de Campanario.

Quinta, která bývala kdysi vkusným příbytkem, teď nebyla ničím jiným než ubohou rozvalinou, tak málo lákavou, že turisté volili raději posnídat pod širým nebem na místě, kde nosiči očistili kamení od trní a různých trusek, madeirskou špínou tam nakupených. Když bylo na zemi rozloženo bílé prostěradlo a na něj z vaků vyndáno jídlo, byla tabule hotova.

Zatímco byla takhle, pod vrchním Robertovým dozorem, připravována snídaně, využili ostatní turisté volnou chvíli, aby si prohlédli skvostné panorama, které se před nimi prostíralo a aby zašli ke dvěma kaštanům stojícím nedaleko quinty, z nichž větší, opravdová zvláštnost ostrova, měřil v objemu přes jedenáct metrů.

Ale hlad je nenechal venku dlouho prodlévat a vrátil je brzy k improvizované tabuli, kterou zatím obstoupila kupa koz a rozedraných dětí, jejichž vzhled byl s to, aby i nejotužilejšímu žaludku zahnal chuť k jídlu. Jen stěží si od nich pomohli jednak hrozbami, jednak dárky a pak se rychle pustili do snídaně.

Ještě ji neskončili, když jejich pozornost upoutal podivný člověk, který se objevil ve dveřích polozbořené quinty. Špinavý, oděný do několika cárů, rudé tváře zarostlé srstnatými vousy, s rozcuchanými a snad bílými vlasy, když byly čisté, se opřen o veřeje díval na hodující skupinu. Po chvíli se ale rozhodl a nedbalým krokem se ubíral k turistům.

„Vítám vás u mne,“ pravil nadzvedávaje svůj širák, z něhož málem zbývala už jen střecha.

„U vás?“ odvětil Robert, povstal a zdvořilého majitele pozdravil.

„Ano, u mne, v quintě de Campanario.“

„Pak prosím, seňore, abyste prominul cizím turistům, že tak bez ostychu vpadli do vašeho území.“

„Nemám, co bych promíjel,“ odporoval Madeiřan v dost slušné angličtině. „Jsem šťastný, že vám mohu poskytnout pohostinství.“ Turisté se překvapeně dívali na ubožáka a z ubožáka na rozvalinu, která mu sloužila za příbytek. Ale jak se zdálo, měl majitel nemalou radost z údivu svých hostů.

„Dovolte,“ pravil, „abych se dámám představil sám, protože tu nemám nikoho, kdo by mi tuto laskavost mohl prokázat. Doufám, že dámy odpustí tuto nesprávnost donovi Manuelovi de Goyazovi, jejich nejponíženějšímu sluhovi.“ Otrhaný žebrák ve svém chování opravdu prozrazoval panskou uhlazenost a ve své bezvadně pronesené řeči tolik hrdé pýchy, co důvěrnosti. Ale všechna hrdost nebyla s to ovládnout oči. Ty bloudily jako u vytržení po velice vábných pokrmech, těkaly z paštik na šunkový nářez a z nářezu na svůdné láhve a div nekřičely bolestí hladového žaludku.

Alice, které bylo ubohého hostitele líto, pozvala seňora dona Manuela de Goyaze k snídani.

„Děkuji vám, seňoro, vděčně přijímám,“ nezdráhal se don Manuel.

„A nedomnívejte se, prosím, že snídáte ve špatné společnosti. Pod poněkud sešlým zevnějškem se vám představuje »morgado« (urozený pán), jak se nám říká, a jeden z nejbohatších statkářů Madeiry.“ Když viděl don Manuel nedůvěřivé pohledy cizinců, dal se do smíchu.

„Ach, nejspíš si myslíte, jak potom vyhlížejí ti méně bohatí? Jejich oděv má o několik děr víc a jejich příbytek o několik kamenů méně než moje quinta. To je vše. Není nic prostšího.“ Morgadovy oči zářily. Mluvil patrně o tomto tématu rád.

„Ano, nic prostšího,“ pokračoval, „zásluhou našich předpotopních a tupých zákonů. Naše pole, které sami nesmíme obdělávat, pronajati naši otcové podle místního zvyku na dlouhou řadu let. Nájemní smlouva je vlastnictvím pachtýře. Postupuje ji, odkazuje svým dětem, a nájemné platí polovičku čistého užitku. Na půdě, kterou najal, smí stavět zdi, domy, stodoly, kůlny, slovem vše, co se mu zlíbí, a chce-li majitel po skončení nájmu dostat opět vše do svého vlastnictví, je povinen odkoupit vše, co nájemce zbudoval, za plnou cenu. A to nemůže jediný z nás. A tak jsme podle jména majiteli, ve skutečnosti však žebráky, zvláště od té doby, co se tu objevila révová mšice. Pachtýři totiž tvrdí, že jim půda nic nenese a jelikož nájemné činí polovičku čistého užitku, nedávají nám nic. Již dvacet let trvá tento stav, jehož důsledků jste svědky. Mám po otcích půdy, že bych na ní mohl zbudovat město
: ale opravit si nemohu ani vlastní domek.“ Morgado se zachmuřil a mimovolně nastavil sklenici, kterou mu hosté ochotně naplnili. Tento způsob útěchy se mu patrně zamlouval nejlépe, neboť se k němu uchyloval znovu a znovu. Již ani mluvit neměl kdy. Jakoby se chtěl najíst na čtrnáct dní a napít na měsíc. Ve víně znenáhla zapomínal na svůj smutek, tvář se mu rozjasňovala a oči mu jihly, až se zavřely docela. Morgado sklouzl měkce na zem a usnul tvrdým, šťastným spánkem.

Nezbývalo než odejít bez díků a bez rozloučení. Urozený a společenských mravů úzkostlivě dbalý morgado jim to jistě v tomto mimořádném případě odpustil.

„Co si nalámeme hlavy sociální otázkou,“ pravil Roger na odchodu, „zde ji máte rozřešenou. Za takových zákonů se sedláci brzy stanou pány.“

„A páni sedláky,“ odvětil melancholicky Robert. „Zde se budou bouřit nejprve páni.“ Robert měl až příliš pravdu, než aby mu mohl Roger odpírat. Celá družina se dala mlčky na cestu.

Odpočatí a posílení nosiči nyní kráčeli ještě pružněji, protože stezka vedla z kopce. V necelé půlhodině dovedla výletníky úzká a křivolaká cesta na malou plošinu, která tvořila vrchol pahorku Cabo Giraa.

Odtud se jim otevřela vyhlídka k jižnímu břehu ostrova. Přímo před nimi se rýsoval Porto Santo bez jediného stromu, bez jediné křoviny.

Na západě leželo malé město Calheta s pozadím vysokých zamlžených hor, na východě Camara de Lobos, Funchal a mys Sao Lourenco.

Ale počet kilometrů, které bylo nutné urazit, nepřipouštěl dlouhé rozhlížení. Dali se proto spěšně na pochod a po silnici, na kterou brzy narazili, mohli nosiči důkladně vykročit.

Způsob tohoto cestování byl sice pohodlný, ale vylučoval téměř všechnu možnost zábavy a hovoru. Turisté k sobě měli příliš daleko, než aby si mohli sdělovat své dojmy. Leželi ve svých rohožích, pohodlně se kolébali a němě si prohlíželi krásný kraj, který se před nimi rychle střídal.

Cesta klesala a stoupala, celkem však s každým údolím průměrné výšky přibývalo. Bylo to patrné i na rostlinstvu. Tropické druhy zvolna ustupovaly rostlinstvu mírnějšího podnebí. Palmy, kaktusy a kapradí byly vystřídány duby, cedry a javory.

Na svazích i ve stoupání zachovávali neúnavní nosiči stejně svižný a dlouhý krok. Sestoupili do údolí a nejbližší návrší slézali znovu bez únavy. Třinácti údolími bylo nutno projít, než se jim v záři zapadajícího slunce objevilo město Magdalena.

Za čtvrt hodiny byli před hotelem dost slušného zevnějšku, zase obklopeni hejnem polonahých, dotěrných dětí.

Robert a Roger je marně odháněli shovívavými pohlavky. Saunders přišel na účinnější prostředek. Vyndal z kapsy hrst drobných peněz, pečlivě je přepočítal a hodil je mezi děti. Hejno se na ně okamžitě vrhlo a zatím, co se ostatní cestující smáli zábavné podívané, Saunders si zaznamenal do zápisníku své vydání. Pak zastrčil zápisník do kapsy a obrátil se k Robertovi, který ho zvědavě pozoroval:

„Dosvědčíte mi to před panem Thompsonem,“ pravil výbojným hlasem, „že jsem své účty řádně vedl.“ Ráno hned na úsvitu byl zahájen pochod. Cesta z Magdaleny do Sao Vicenta, kde chtěli přenocovat, byla totiž dlouhá a namáhavá.

Vraceli se asi dva kilometry včerejší cestou. Pak nosiči odbočili nalevo a pustili se křivolakou stezkou nad nízkým a tmavým údolím.

Na této příkré a kamenité stezce se přes všechno úsilí dostávali kupředu jen zvolna. Nosiči se střídali nezvykle rychle a každou čtvrthodinu se zastavovali ke krátkému oddechu.

V deset hodin, kdy nebyl vrchol hory pořád ještě vidět, stanuli nosiči znovu a dali se do vzrušeného hovoru.

„Co je?“ ptal se mrzutě baronet.

„Překážka,“ odvětil Morgand, „která náš pochod nejspíš chvíli zdrží.“

Za jeho příkladem vystoupili z rohoží i ostatní.

„Co je to, prosím vás?“ tázala se Alice.

„Nic vážného, paní Lindsayová. Upokojte se,“ pospíchal s odpovědí Robert. „Dostali jsme se do »leste«.“

„Leste?“

„Ano, do písečného vichru,“ odpověděl Robert, a ukázal rukou k moři.

S ovzduším se udála zvláštní změna. Obzor zaplál roztaveným zlatem žlutavé mlhy a vzduch se chvěl jako nad výhní.

„Mrak,“ vykládal Robert, „věští vichr ze Sabary a nosiči se radí, jak by nás uchránili.“

„Jakže?“ zvolal Hamilton, „kvůli mizernému mráčku bychom se měli zastavovat?“ Ale sotva domluvil, byl již nečas v samém středu cestujících. Ovanul je nenadálý žár a vzduchem letěl jemný prach žhavého písku.

I ve městě je nemožné se ubránit tomuto hroznému hostu pouště.

Písek, který se přenáší přes moře, vniká do příbytků i zavřenými okny.

Na stezce zbavené vší ochrany, byla situace ještě vážnější. Ve chvilce se stávala nesnesitelnou.

Zdálo se, že vzduch pozbyl veškerou vlhkost. Listí, zežloutlé v několika minutách, se šelestem slétalo, a vyschlé větve visely mdle ze stromů. Suché parno bylo k zalknutí. Turisté lapali po dechu a zakrývali si tvář po příkladu nosičů. Písek, který vnikal do průdušek, je dráždil ke kašli a trápila je palčivá žízeň.

Nemohlo to tak trvat dlouho. Naštěstí přišel Robert na ochranný prostředek.

Podél stezky, po níž turisté kráčeli, byla vedena jedna z „levadas“, které jsou chloubou Madeiry. S obrovskou prací si Madeiřané na svém ostrově zřídili hotovou síť drobných vodovodů, jimiž sváděli vodu z horských vrcholů do obydlených míst. Roberta napadlo tohoto prostředku užít proti žhavému větru vanoucímu z africké pouště.

Na jeho vyzvání nakupili nosiči v levadě kamennou hráz. Zadržená voda se pak přelévala stranou a jako záclona kryla výklenek, vyhloubený v boku stráně.

Skrýš byla však tak malá, že nestačila všem turistům. Vedle Alice a Dolly se do ní mohl postavit nanejvýš ještě někdo třetí. Muži se proto shodli, že se budou po pěti minutách střídat. Kdykoliv kdo vcházel nebo vycházel, musel proběhnout tenkou stěnou valící se vody, ale v horkém a suchém vzduchu nebyla tato lázeň nikomu nepříjemná.

Nosiči, kteří pro nedostatek místa tuto úlevu neměli, si pomohli jiným způsobem. Přikrčili se ke stěně, zachoulili hlavy do svých kápí a trpělivě vyčkávali, až nečas mine.

Nemohli si skutečně naříkat, že by neměli kdy, si vyzkoušet trpělivost. Po čtvrthodině vál dosud stejně horký vítr.

Ale najednou zacvrlikal ptáček a po něm se ozvali jim. Stočené listí na stromech se začínalo rozvinovat, nosiči se vzpřímili a odhrnuli si z tváří kápě.

Asi za dvacet minut leste náhle přestal a beze všeho přechodu rázem zavál chladný vánek.

„Impbate,“ pravil jeden z vůdců a turisté pozdravili toto slovo nadšeným hurá.

Než se dali na nový pochod, otevřeli své vaky a s chutí se pustili do opožděné snídaně a zapíjeli ji chladnou vodou, kterou před odchodem svedli zase do jejího koryta.

Ale pětihodinové zdržení šlo jen těžko dohánět. Sao Vicento byl ještě příliš daleko, aby si turisté mohli ušetřit starostlivé otázky, zda dojdou do tmy domů.

Zdálo se, že stejná starost tísnila i vůdce, když vystoupili v sedm hodin na prostornou plošinu Paul de Serra, zvedající se patnáct set metrů nad mořem. Mlčky a s patrnou úzkostí pospíchali, co jim nohy stačily.

Jejich úzkost byla tak zřejmá a celkem k její pravděpodobné příčině tak nepoměrná, že znepokojená paní Lindsayová hledala vysvětlení u Roberta, když se za krátkého odpočinku, kterého si vůdcové dopřávali řidčeji a řidčeji, jejich rohože k sobě náhodou přiblížily. Robert ji upokojil. Nosiči se báli v šeru procházet místem, které jim i za dne nahánělo strach. Paul de Serra bylo podle místní pověry oblíbeným sídlem démonů.

Této pověry se turisté nebáli. V duchu se usmívali, protože když nosiči došli na vrchol, již nešli, ale letěli mlčky krajem bez kultury a beze stromů, jehož smutek zvyšovalo přibývající šero.

Když měli konečně před osmou hodinou nosiči plošinu konečně za sebou, bylo po strachu. Z uvolněných hrdel se ozvaly zpěvy a visuté rohože byly ze stráně snášeny s novou chutí.

Strach ze zlých duchů byl větší než ze srázné a téměř kolmé stezky, která se za houstnoucí tmy stávala opravdu krkolomná. Únava zakrátko umlčela zpěv nosičů, kteří se nyní střídali po dvou minutách.

Bylo již půl desáté, když cestující v Sao Vicentu stanuli konečně před prostým hotelem, jehož vlídný majitel zahrnoval nenadálé hosty vším, čím jim v pozdní hodině mohl posloužit.

Ze Sao Vicenta již nebylo třeba visutých loží. Po pěkné silnici, která spojovala město s Funchalem, již mohli turisté použít koní, poslaných jim naproti.

Sao Vicento leželo jako hnízdo v zeleném údolí, obklopeném ze všech stran strmými a pustými skalami. Když nasedli turisté druhý den na koně, nejprve projeli městem a pak se znovu pustili klikatou silnicí do srázného úbočí.

Počasí se od včerejška úplně změnilo. Za horkým větrem se ze Sahary přihnaly mraky, na Madeiře tak vzácné, a visely nízko nad zemí.

Turisté nevystoupili ještě ani do dvou set metrů a již se ocitli v tak husté mlze, že sotva rozeznávali cestu. Zvířata i lidé trpěli elektrickým napětím, které hrozilo bouří. Lidé jeli mlčky vedle sebe, ale netěžili z výhody nového dopravního prostředku, který jim umožňoval větší sblížení.

Zvířata těžko oddychovala a se svěšenou hlavou stoupala upocená namáhavě do stráně.

Po dvou hodinách však turisté minuli průsmyk Euceuemada a vyrazili z mlhy. Roztrhané mraky, poháněné mírným větrem se věšely na úbočí hor, a pod modrým nebem na sever a na jih se otevřela krásná vyhlídka až ke vzdáleným mořským vlnám.

Chladný vánek, který zadul v těchto výšinách, zase všechny osvěžil.

Zato se zhoršila cesta, která se zúžila na stezku a nutila jezdce k opatrnosti.

Od Euceuemadova průsmyku začínal sestup k jižní straně ostrova.

Jezdci nejprve projeli podél dlouhých do polokruhu stočených skal „Rocha Alta“ a pak sjížděli po úzké pěšině nad sráznou úžlabinou, kterou protékal potok.

Půldruhé hodiny již trvala jízda po cestě, jejíž jedna strana byla vroubena skalní stěnou, druhá krajem propasti. Na konci úzkého východu však stěna rázem přestala, a stezka odbočující napravo se měnila zase na silnici.

Ač byli všichni půldruhé hodiny trvajícím pochodem podél skalní stěny již omrzeni, přece nikdo z nich na pohodlnou silnici nepospíchal.

Všichni se jako přikováni zastavili před krásným obrazem, který se jim tu rozevřel.

Stáli na pokraji bývalého hlavmno kráteru Madeiry, nejméně osm set metrů Wubokého a užaslí se dívali na jedno z nejkrásnějších děl, které tu lidem vytvořil Bůh.

Hledíce do propasti zalétali v duchu do dávných dob, kdy byl kráter naplněn ohněm a kdy celý ostrov hořel jako nesmírný maják nekonečného oceánu. Věky tady jako z výhně šlehaly blesky, věky se tu ze sta sopek rozlévala láva, plnící moře, zatlačující vody a tvořící břehy. Síla podzemí umlkla, sopky vyhasly a ostrov se stal půvabným domovem živých bytostí. Jen jedna ze sopek hřměla ještě dlouho po tom, co ostatní již dávno utichly a když se vlny již dávno tříštily o vychladlé břehy. Uplynuly nové časy a ustala i činnost poslední sopky. Roztavené skály ztuhly a nechaly mezi sebou tuto podivuhodnou propast s jejími divokými stěnami, pak se vytvořila půda, vyklíčilo rostlinstvo a tam, kde kdysi v hrůzném jícnu rděl a sálal žár, se uhnízdila u bystřiny proudící dnem, vesnička Curral das Preias (Sad jeptišek).

Dosud působí místo, kde země kdysi rozpoutala všechny své hrůzy, mohutným dojmem. Zbyly po nich ještě stopy. Nikdo není dost výmluvný, aby dovedl vylíčit jeho závratné Woubky, hrůzné nakupení ohromných skal a pitvornou fantastičnost jejich detailů.

Propast obklopovala řada pyšných vrchů. Po levé straně viděli turisté „Torrinhas“, zvedající se do výše osmnácti set metrů, po pravé nejvyšší vrch Madeiry Arriero a vedle něho Pic Rivo, který se vypíná až do výše osmnácti set čtyřiceti šesti metrů, maje své hrdé čelo, zastřené mlhami.

Dno propasti hýřilo podivuhodnou vegetací, v níž se jako korálky na šňůře bělala řada domků a zvonice Libramenta.

V programu byl sestup do vesničky a snídaně v ní. Ale když spatřila malá družina sráznou stezku s tisíci zatáčkami dolů do curralu, opouštěla ji odvaha pustit se po ní s koňmi. Aby zůstali koně nahoře? Ale stoupat zpět osm set metrů pěšky, také nebylo lákavé.

Nosiči je však upokojili. Stěny propasti se od těchto míst rychle snižovaly. Odvedou-li koně po silnici asi o dvě míle dál, nebude třeba aby turisté stoupali víc než asi sto metrů, aby dosáhli cesty, na níž je arrieros budou očekávat s koňmi.

Na toto ujištění se turisté rozhodli k sestupu.

Stezka nebyla tak nebezpečná jak se zdála. Dámám byla ale neschůdná dost, než aby se obešly bez Rogerovy a Robertovy podpory.

Odhodlal-li se Robert k pomoci, neučinil to bez váhání. Dosud by se toho nikdy neodvážil. Ale dnes ho neurčitý pocit povzbuzoval, aby vystoupil ze své zdrženlivosti. Paní Lindsayová se od samého začátku této vycházky k němu chovala s dosud nezvyklou pozorností. Často ho oslovovala, sdělovala mu své dojmy a vyhledávala jeho společnost.

Robert, celý šťastný, si nedovedl nijak jinak tuto nenadálou změnu vysvětlit, než že ho Roger prozradil.

Na počátku sestupu zůstával Robert úmyslně stranou. Přihlížel sice s upřímnou účastí k nesnázím, které musela Alice podstupovat, ale ve společnosti byli jiní, baronet, Saunders a zvláště James Lindsay, jimž spíš než jemu příslušelo poskytnout Alici pomoc.

Ale Hamilton a Saunders byli příliš zaměstnáni svými vzácnými osobami, James se držel vzadu a nikoho si nevšímal. Podíval-li se někdy po švagrové, udělal to takovým způsobem, který vzbuzoval málo důvěry, kdyby nezůstal povšimnut. V pohledech, jimiž stíhal Alici, kráčející podél propasti, nebylo opravdu nic vlídného. Neshazoval-li ji tam, měl zřejmě málo chuti jí pomoci, kdyby se v nestřežené chvíli řítila do propasti.

Za těchto okolností nezbylo Robertovi nic jiného, než se ujmout opuštěné. Na jednom z nejneschůdnějších míst jí nabídl rámě, a když se Alice do něho bez váhání zavěsila, vedl si ji až do curralu, do něhož rychle sestupovali.

V hluboké kotlině hřálo dusivé vedro. Když však turisté končili svou snídani, náhle zavál chladný vítr. Patrně se schylovalo k bouři. Na Arrieru a Pic Rivu, zahalených do hustého mraku, již pršelo.

Také nad kotlinou se nebe zatahovalo, ale vyprahlá půda dosud marně čekala osvěživou vláhu. Dá se do deště i v údolí? Vesničan, jehož se potom otázali, si byl, jak se zdálo, příštích věcí velmi jist. Když totiž slyšel, že chtějí jít turisté dvě míle údolím, starostlivě se podíval na zatažený Pic Rivo a pokrčil málo povzbuzujícím způsobem rameny.

Robert se marně namáhal, aby dostal od primitivního venkovana určitou odpověď. Neříkaje proč, omezil se vesničan jen na stručnou radu, aby se turisté k potoku příliš nepřibližovali.

Tlumočník sdělil tuto výstrahu svým společníkům.

„Chlapík se nejspíš obává povodně, která tu často bývá. Rozprší-li se v horách, seběhnou se vody ze srázných strání tak rychle, že potok, v této roční době téměř vyschlý, se mžikem mění v dravou bystřinu.

Příval trvá zpravidla jen několik málo hodin, ale ty stačí, aby natropily mnoho starostí. Myslím tedy, že nechybíme, zachováme-li se podle venkovanovy rady.“ Po půlhodinovém pochodu se však ukázalo, že byly obavy zbytečné.

Obloha se rozjasňovala a i když se mraky dosud válely po hřebenech hor, nebyly již tak hrozivé a všechno nasvědčovalo tomu, že se v ochlazeném vzduchu docela rozprchnou.

K čemu se tedy týrat po kamenité stezce, když je patnáct metrů stranou, u potoka, seschlého v malou vodní nitku, vábil písčitý břeh, který mohl posloužit unaveným nohám jako měkký koberec? Turisté sešli k potoku a vesele si vykračovali po pružném písku. Jen Roger a Robert zůstávali za ostatními, trhali růže, hloh, fialky, jichž hojně rostlo mezi skalami, ale pak se rozbíhali za družinou a když ji dohonili, nabízeli květy svým milým společnicím.

Brzy z údolí, zužujícího se už od samého Libramenta, nezbylo nic než řečiště polovyschlé bystřiny. Ta náhle zatáčela do úžlabiny, jejíž levá strana se skládala z kolmých stěn, pravá z rozházených a dost těžko přístupných balvanů, jejichž základna zvolna stoupala k silnici, asi ještě pět set metrů vzdálené, kde očekávali družinu nosiči a koně. Než vešli turisté do soutěsky, opatrně se ohlédli za sebe, ale nepozorovali nic zvláštního. V dáli viděli zvonici Libramenta a nad ní rozjasněné nebe.

Ale koho Jupiter chce zničit, jak praví básník, toho raní slepotou.

Dostalo se jim výstrah jak Robertem, který je vyčetl ze svých knih, tak i vesničanem z Libramenta, který varoval turisty před cestou podél potoka. Ale družina, která zlehkovážněla vyjasněním oblohy, na ně nedbala a dala se úzkou chodbou, v níž zatáčela bystřina.

Asi o tři sta metrů dál se Robert nabídl, že učiní malou obhlídku, vystoupil na balvany pravého břehu a zatímco družina zvolnila krok, postupovala řečištěm.

Podle Robertova odhadu již nemohla být silnice tak daleko.

Ale neminuly ani dvě minuty, když družina stanula jako přimrazena.

Mezi stěnami curralu se ozvalo strašné zahřmění, které se opakovalo a rostlo od sekundy k sekundě.

Teď bylo pozdě hledat jakoukoliv radu. Lehkovážní turisté pochopili, co zahřmění znamená, jako na povel vyskočili na pravý břeh a drali se do jeho srázné stráně.

Ve chvilce byla Dolly, které pomáhal Roger, Hamilton, Blockhead a Saunders v bezpečí. James, který kráčel vpředu, se vyšplhal na výstupek skály, zvedajícím se nad samým břehem.

Bylo načase.

Rachot hromu se změnil v pronikavé zafičení, hlomoz a řev, a už se hnala nesmírná, dravá vlna, která unášela ve špinavé pěně spousty trosek.

V nastalém zmatku doběhla Alice nevědomky za Jamesem. Zdržela se ale sklouznutím, a proto se dostala k úpatí skály ve chvíli, kdy byl už James na jejím výstupku. Učinila pokus se za ním vyšplhat, poznala však, že je již pozdě. Vlna byla asi sto metrů vzdálena.

Jen o dva, tři metry se dostat výš a bylo by vyhráno. Ale nebylo už dost času to provést bez cizí pomoci.

„Jamesi!“ vykřikla zděšeně.

James, upozorněn výkřikem, se k ní naklonil, aby jí podal ruku…

Ale co to bylo, proboha, za ďábelský úsměv, který mu zaškubal koutky rtů? Co to bylo za významný pohled, který se bleskurychle svezl z Alice k hrozivé vlně? Ve chvíli, kdy Alice sahala po švagrově vztažené ruce, James utrhl a vzpřímil se… Zdola se ozval zoufalý výkřik, okamžitě umlčený ječivou vlnou, která se přelila přes Alici a strhla ji do svého víru…

Bledý a jako po namáhavé práci udýchaný James, se skokem vzdálil z místa dramatu a přidružil se ke svým společníkům… Nikdo nic neviděl… Oči všech byly obráceny k poloomdlelé Dolly, které pomáhal na kolena Roger.

V téže chvíli v šíleném běhu přichvátal ke společnosti i Robert.

Z výše svahu postřehnul řítící se vlnu, spěchal na pomoc svým ohroženým přátelům. Bohužel již přišel pozdě! Ale přece natolik včas, aby mohl zahlédnout Jamesův zločin. Nemaje o tom ani tušení, měl tedy James svědka svého podlého činu. Svědka, který ho dovedl ztrestat!

Veliký Bože! Robert teď skutečně na trest nemyslel! Prostovlasý, bledý, protlačil se jako šílený užaslými společníky a skokem zmizel v bystřině, která se zatím proměnila v nesmírnou a dravou řeku. Nikdo nevěděl, co se děje. Jen Dolly tušíc neštěstí, které ji stihlo, se rozhlédla po svých společnících a když neuviděla tu, kterou hledala, klesla se srdcervoucím výkřikem do náruče polekaného Rogera.

XV. KAPITOLA

Tváří v tvář

Bledla snad Thompsonova hvězda? Na každý pád se na palubě Seamewa horšila situace. Hydra vzpoury tam odvážně zvedala hlavu.

30. květen se podobal předcházejícímu jako vejce vejci. Cestující se zase dali ráno vylodit a jako včera se sešli v hotelu ďAngleterre k snídani a odpoledne se toulali Funchalem a jeho nejbližším okolím.

Když se však večer vrátili na palubu, myšlenka, že takhle prožijí ještě čtyři dny, je plnila tak velikým odporem, že 31. května polovina odmítla vystoupit na břeh.

Thompson, hluchý a slepý, kdykoliv toho bylo zapotřebí, se tvářil, jakoby obecnou nevoli nepozoroval. Zářil spokojeností a plul ke břehu v čele svého ztenčeného šiku, aby předsedal společné snídani v hotelu.

Chce-li někdo zůstat na palubě, ať si zůstane.

Ale hra na schovávanou dlouho možná nebyla.

Za nudného dne, prožitého na palubě, cestující zosnovali spiknutí.

Když se generální administrátor vrátil na palubu, neušlo mu, že to mezi turisty svěřenými do jeho péče vře a že ve vzduchu visí bouřka.

Propukla druhý den, když se k odbojníkům, zdráhajícím se opustit palubu, přidala i druhá polovička. Probloudili včera deset hodin nudným Funchalem, a neměli chuť opakovat tuto pochybnou zábavu po čtvrté.

Thompson nechtěl 1. června věřit svým očím, když se po své družině rozhlížel. Chvíle k odplutí na břeh nadešla a za Thompsonem stál jediný věrný – Van Piperboom z Rotterdamu.

Na toho zůstala revoluční propaganda bez účinku.

Tři dny byl Thompsonovi všude v patách a zůstal-li mu i čtvrtý den věrný, nečinil to skutečně bez rozvahy. Měl se svěřit lidem, jimž nerozuměl, které neznal a opustit svého úředního průvodce?

Thompson byl na chvíli na vážkách. Měl se spokojit s jediným zbylým společníkem a vydat se s ním na novou potulku městem? Zdálo se mu, že slyší Hamiltonův a Saundersův hlas:

„Program, pane, program,“ a tento sluchový klam ho přinutil k rozhodnutí. Již se chystal sestoupit po schůdkách ke člunu, když se z paluby ozval hlučný repot.

Thompson byl ve svém odhodlání znovu zviklán. Zastavil se a než by pět napočítal, obstoupilo ho dvacet rozezlených lidí.

Jeden z cestujících se stal mluvčím svých společníků.

„Vy tedy, pane Thompsone,“ pravil, když se nutil do klidu, „chcete dnes zase do Funchalu?“

„Zajisté,“ odvětil Thompson s nejnevinnější tváří.

„A zítra? Pozítří?“

„Zase.“

„Nuže, vězte, pane Thompsone,“ pokračoval mluvčí a mimoděk zesiloval hlas, „že to shledáváme svrchovaně jednotvárné.“

„Je to možné?!“ divil se prostomyslně Thompson.

„Ano, pane, jednotvárné. A nudné. Jak můžete vodit rozumné lidi šest dní za sebou do města, jakým je Funchal. Domnívali jsme se, že nám uspořádáte vycházky, výlety…“

„Domnívali jsme se. O tom přece není v programu jediná zmínka,“ odporoval Thompson.

Cestující zhluboka vydechl, a potlačoval zlost.

„Pravda, v programu o tom zmínku hledáme marně. Ale řekněte nám, proč na Madeiře upouštíte najednou od toho, co jste dělal na Azorech?“ Thompson mu říci pravdu přece nemohl. Nemohl mu vyznat, že se obává výloh na ostrově, kde se ceny zcivilizovaly s lidmi, kde byli obyvatelé zkaženi požadavky Angličanů.

„Není nic prostšího,“ bral Thompson na pomoc svůj roztomilý úsměv. „Cestovní kancelář se domnívala, že si cestující rádi odpočinou od svého obvyklého pochodu v četách a že si dopřejí soukromé vycházky, to tím spíše, že je tady všude známá angličtina a…“

„Ne, to se cestovní kancelář velmi zmýlila,“ přerušil zcela chladně Thompsona mluvčí paluby, „a proto…“

„Zmýlila!“ vpadl zase Thompson do řeči svému mučiteli.

„Jenom tedy zmýlila! No, jsem opravdu šťastný, že je předmětem vašich stesků pouhá mýlka.“ Thompson vyskočil na palubu a běhal od jednoho k druhému.

„Víte dobře, pánové, že cestovní kancelář nešetří nic, aby zajistila a zvýšila pohodlí svých svěřenců. Cestovní kancelář je ochotna k nejmožnějším obětem…“ Thompson se rozehřál.

„Cestovní kancelář, pánové, je přítelkyní svých cestujících! Přítelkyní oddanou a neúnavnou. Co říkám, přítelkyní! Je jim opravdu matkou, pánové!“ Nechybělo mnoho a Thompson by se rozplakal.

„Naštěstí mi nečiníte výtky, že bych úmyslně opomenul váš prospěch a vaše blaho… Podobná výtka by mě popudila. Popudila, osměluji se říci. Říkáte jen, že jsem se mýlil… Mýlil, to je jiná. Je možné, že jsem se mýlil. Připouštím, že jsem se mýlil. Nikdo není neomylný.

Z toho se omlouvám, rád omlouvám. Zmýlená přece neplatí, pánové?“

„Máme-li snahu ji napravit,“ odvětil mrazivě cestující, který prohlédl lest Thompsonovy sladké výmluvnosti.

„Jakým způsobem, pane?“ tázal se Thompson líbezně.

„Tím, že hned zítra uspořádáte společnou vycházku, abyste nás pořád nemořil tím Funchalem.“

„Nemožné!“ zvolal Thompson. „Cestovní kancelář nemá nic připravené, nic zamluvené. Ne, to není možné. Nezbývá nám čas. Výlet musí být zrale uvážen, předem prostudován a uchystán. Vyžaduje veliké přípravy…“ Další Thompsonova slova zanikla ve výbuchu obecného smíchu.

Všichni měli ještě v živé paměti důkladnou a znamenitou přípravu k již vykonaným výletům! Ale Thompson se výsměchem nedal zmást.

„Ne, to není možné,“ opakoval s novou energií.

Něco v jeho hlase prozrazovalo, že po této stránce jsou všechna vyjednávání marná. Zdá se, že si i řečník toho všiml, upustil od dalšího naléhání.

„Pak odjedeme!“ ozval se z hloučku cestujících uštěpačný hlas.

Thompson, jemuž ten návrh přicházel velmi vhod, se mu nikterak nevzpíral.

„Chcete odjet, pánové? Prosím, jsem vám po vůli. Cestovní kancelář, opakuji znovu, je svým cestujícím k službám. Hlasujme, kdo je pro časnější odjezd.“

„Ano, ano, odjeďme,“ volali jednomyslně cestující.

„Stane se po vašem přání,“ odvětil Thompson. „Teď, jako kdykoliv jindy.“ Upustil od úmyslu vyjet na ostrova dal kapitánovi Pipovi příslušné rozkazy. Když Van Piperboom zjistil, že z dnešní cesty po Funchalu už asi nic nebude, pohodlně se natáhl do křesla a zapálil si svou nepostradatelnou lulku. Jeho vznešenou lhostejností nedovedlo nic otřást.

Okamžitě se ovšem odjet nedalo. Bylo třeba především vyčkat osmi cestujících, kteří byli od předvčerejška nezvěstní. Výlet měl však už skončit: nezdržela-li je nehoda, měli se vrátit do pěti hodin odpoledne na palubu.

Toho dne mohl Thompson ještě několikrát osvědčit své diplomatické schopnosti. I když bylo mezi rozhádanými stranami smluveno příměří, mír byl jejich srdcím vzdálen víc než kdy jindy. Touha po dřívějším odjezdu sjednotila v jednotný šik Thompsonovy protivníky i jeho někdejší přátele. Teď měl Thompson na palubě jen protivníky.

Po této stránce však Thompson předstíral podivuhodnou nedovtipnost. Nikdo s ním nemluvil, lidé se odvraceli zády, když šel kolem. Ale Thompson neviděl, neslyšel. S obvyklou nenuceností se procházel mezi nepřátelskými skupinami a líbezný úsměv mu z tváře nemizel.

Když se však blížila pátá hodina, Thompson se již nedovedl ubránit hlásící se stísněnosti. Měli se vrátit Saunders a Hamilton. Co tito věční rýpalové řeknou novému porušení programu? Thompsonovi přeběhl mráz po zádech.

Ale odbilo pět, odbilo šest, sedm, a výletníci se nevraceli. Při obědě se nemluvilo o ničem jiném než o možných příčinách toho nápadného zdržení, a není třeba se zvlášť zmiňovat, že rodiny Hamiltona a Blockheada jím byly nemálo znepokojeny.

Nepokoj rostl, když se setmělo a po výletnících nebylo ani památky.

Co se jim mohlo přihodit?

„Všechno, pane, a ještě víc než všechno,“ blábolil těžkým jazykem napitý Johnson k duchovnímu Cooleyovi, který se chránil přijít do bližšího styku s Johnsonovým dechem.

Avšak o půl desáté, právě když se Thompson chystal odplout do Funchalu, aby se tam sháněl po výletnících, přirazil k parníku člun a za chvilku již vystupovali zpoždění turisté na palubu. Bohužel ne všichni.

Veselý odjezd, smutný návrat. Jak dlouhá, jak nekonečná se jim zdála cesta do Funchalu, který před třemi dny opouštěli v nejradostnější náladě!

Zpočátku se bylo třeba věnovat výhradně Dolly, kterou nenadálé neštěstí zbavovalo rozumu. Všichni se činili, co mohli, ale teprve Rogerova vlídná domluva měla úspěch, a podařilo se mu její zoufalý zármutek poněkud utišit.“

„Morgand je obratný a srdnatý muž,“ těšil ji Roger, když únava zmírnila vzlyky nešťastné dívky. „Obětoval-li se pro ni, pak ji jistě zachránil.“

Hodinu nepřestával Roger opakovat toto ujištění, až mu zarmoucená Dolly i on sám uvěřili.

Pak ji vedl a podpíral ji až k silnici, kde čekali koně, zvednul ji do sedla a zůstával při ní, aby znovu a znovu povzbuzoval její poklesávající naději.

Příbuzenský vztah zajisté ukládal Jamesovi, aby se ujal úkolu těšitele sám. Ale James, pohroužen do svých myšlenek se k Dolly ani nepřiblížil. Tato podivná lhostejnost by jistě neunikla účastníkům výletu, kdyby je neštěstí nezbavilo způsobilosti všímat si toho, co se kolem nich děje. Mlčky kráčeli, ještě příliš zaměstnáni politováníhodným neštěstím, které se odehrálo před jejich očima, a ani jeden nevěřil naději, kterou se Roger snažil v dobrém úmyslu vemluvit Dolly.

Zvolna sjížděli po cestě, která se táhla podél východního svahu Curralu das Freias a upírali oči do vystouplé bystřiny, která znenáhla ubývala na své zuřivosti. Za soumraku dorazili k nové cestě, odbočili na ni a rychle se vzdalovali od potoka, v němž zmizeli dva jejich přátelé.

Za hodinu dorazili k Funchalu a dali se člunem dopravit k parníku, kde je již netrpělivě a ne bez úzkosti očekával Thompson.

Ale přes všechnu úzkost zrálo v Thompsonovi odhodlání, všechno rázem skoncovat.

Zmužile proto vykročil opozdilcům vstříc. První vystoupil na palubu baronet a hned za ním již skřípaly schůdky pod obávaným Saundersem. Thompson se ocitl tváří v tvář jednomu ze svých protivníků.

Druhý nebyl daleko.

„Co tak pozdě, pánové?“ nutil se do vlídného úsměvu, zapomínaje, že potmě se i nejsladší úsměv míjí účinkem.

„Měli jsme již o vás nekřesťanskou starost.“ Napjatý vztah, v němž byl generální administrátor s baronetem a Saundersem, byl zajisté s to, aby vzbudil pochyby o upřímnosti Thompsonova starostlivého ujištění. Ale Hamilton a Saunders byli příliš zaujati jinou věcí, než aby věnovali pozornost Thompsonově přivítání. Následováni svými společníky mlčky a vážně vystoupili na palubu. „Očekávali jsme vás tím netrpělivěji,“ pokračoval výmluvný Thompson, „že jsem byl za vaší nepřítomnosti našimi dámami a pány požádán o malou změnu programu.“ Tato slova pronášel Thompson s patrným rozechvěním. Když nedostal odpověď, stal se smělejším.

„Jen o docela nepatrnou. Pánové a dámy shledávají pobyt ve Funchalu poněkud dlouhý a přejí si, abychom jej zkrátili. Chceme odplout ještě dnes večer. Doufám, že nebudete nic namítat proti této změně, kterou své třídenní opoždění zkrátíme o dva dny.“ Pořád žádná odpověď. Thompson překvapen snadností svého úspěchu, se pozorněji podíval na své zamlklé posluchače. Podivnost jejich chování Thompsona zarazila. Dolly byla opřena o Rogerovo rámě a plakala. Jejich čtyři společníci zasmušile čekali, kdy je Thompsonova hovornost pustí ke slovu, které podle všech známek jejich vážné tváře, nevěstilo nic dobrého.

„Přihodilo se vám snad něco?“ zeptal se Thompson rozechvělým hlasem.

V předtuše zlého sdělení se cestující mlčky semkli kolem Thompsona.

„Kde je paní Lindsayová?“ naléhal úzkostlivě Thompson.

„A pan Morgand?“ Saunders jen smutně ukázal na vzlykající Dolly. Teď teprve James Lindsay postoupil dopředu a chtěl se ujmout slova, když náhle zbledl a s rukou vztaženou zavrávoral zpět.

Zájem o neblahou událost tolik zaujal mysl všech, že si nikdo nevšimnul, co se dělo na druhém boku lodi. Ale teď se všichni obrátili směrem, k němuž ukazovala Jamesova vztažená pravice.

V záři svítilen se objevili dva lidé. Pan Morgand se zakrváceným čelem, ve smáčených a zablácených šatech a vedle něho Alice Lindsayová, která přes svou mdlobu s úsilím přímila svou zsinalou tvář.

Dala na Thompsonovu otázku odpověď sama.

„Zde jsme,“ prostě odvětila a zabodávala se svým horečným zrakem do Jamese, který jako křída bledý ustupoval před svým zlým svědomím.

„Zde jsme,“ opakoval po ní Robert hlasem, z něhož hřměla obžaloba, hrozba – i vyznání…

XVI. KAPITOLA

Nebe se po líbánkách zachmuřuje

Docházelo na Saundersova slova. Thompsonova hvězda bledla a nastávaly zlé časy, jejichž příznaky viděl bystrozraký věštec již na obloze Horty.

Měly být potyčky, v nichž se Thompson utkával s většinou cestujících, ještě rozmnoženy? Budoucnost to ukáže, jisté však bylo, že pouta mezi Thompsonem a jeho svěřenci byla přetrhána.

Říká se, že spánek nahradí hladovému žaludku jídlo. Ale dobrou náladu turistům vrátit nedovedl. Jak šli spát rozmrzelí, tak rozmrzelí zase přicházeli 2. června ráno na palubu.

Pro Thompsona bylo velké štěstí to, že jejich tajná zlost byla zatlačena do pozadí událostmi včerejška. Nebýt těch, bylo by první setkání s Thompsonem asi skončilo prudkým výbojem.

Všichni věnovali pozornost paní Lindsayové, litovali nehody, která ji stihla, a vzdávali netajenou chválu Robertově hrdinství. Svým bezvadným, zdrženlivým chováním a – nesmíme zapomenout na zásluhu generálního administrátora – i Thompsonovou chlubností byl Robert Morgand na palubě již dávno váženou a oblíbenou osobou. Nyní se však stal hrdinou dne a turisté mu chystali velmi lichotivé přijetí, jakmile by se objevil na palubě.

Buď byl Thompsonův tlumočník unaven dojmy a včerejší fyzickou námahou, nebo že byl snad vážněji raněn ve svém zápase s rozkaceným živlem, Robert odpoledne ze své kajuty nevyšel a nepopřál svým obdivovatelům možnost, aby mu projevili svůj nadšený obdiv a spravedlivé uznání.

Z nouze se uchýlili aspoň k svědkům nehody, kterou mohla paní Lindsayová i Robert Morgand tak snadno zaplatit životem. Saunders, Hamilton a Blockhead nestačili vyprávět, jak se vše událo.

Ale všechno má svůj konec, i tato historie konečně pozbyla zájmu.

Když se turisté dozvěděli všechny podrobnosti, když je Roger ujistil, že jeho krajan trpí jen lehkým polámáním a že pravděpodobně odpoledne vstane, přestali se Alicí a Robertem zaměstnávat a vrátili se zase ke svým osobním zájmům.

Thompsonovi se přitom nevedlo dobře. Kdyby nepříjemná slova podléhala zákonům tíhy, jistě by Thompsona rozmačkala. Stojíce ve skupinách si účastníci výletu cestovní kanceláře ulevovali kousavými poznámkami. Celá litanie stížností vyrukovala zase nanovo. Zásluhou Saunderse a Hamiltona, kteří si o všem vedli svědomitě deník, nebylo na nic zapomenuto.

Leč přes všechno úsilí těchto obou pobuřovatelů nevycházela podrážděnost z mezí soukromého hovoru. Podělit se o své bolesti s Thompsonem, neměl nikdo chuť. Proč? Když byli tak pošetilí a uvěřili slibům cestovní kanceláře, co jim zbývalo jiného, než nést následky své důvěřivosti až do konce cesty, jejíž poslední třetina měla být sotva lepší než první dvě?

Poslední třetina byla zahájena rozhodně špatně. Sotva odpluli od Madeiry, trpělivost cestujících byla podrobena nové zkoušce. Seamew nemohl z místa. Nebylo třeba být námořníkem, aby si cestující všimli, jak rychle ubývá parníku na rychlosti. Kdepak bylo jeho slíbených dvanáct uzlů za hodinu, dodržených sotva několik prvních dnů! Teď jich urazil sotva pět. Rybářská loď jej mohla vzít do vleku.

Příčinu tak náhlého ubývání rychlosti šlo snadno uhodnout z hlomozu stroje, který sténal, supěl, žalostně skřípěl a syčel ucházející párou.

Že s touto rychlostí do dvou dnů ke Kanárským ostrovům nedorazí, bylo každému jasno. Ale co se dalo dělat? Patrně nic, jak to kapitán Pip nepokrytě prohlásil Thompsonovi, jehož zájmy byly ostatně hrozícím zpožděním nemálo ohroženy.

Cestující se mlčky smiřovali s novým stavem věcí. Poznávali, že by bylo marné se zlobit. Zato se hlásila únava a nikomu se nechtělo mluvit.

Jak byla veliká, vyplývalo nejlépe z toho, že se z ní neprobrali ani po snídani. A ví Bůh, že snídaně opravňovaly k spravedlivým výtkám a steskům!

Thompson chtěl patrně zachránit ohroženou rovnováhu svého rozpočtu šetrností. Ze snídaní aspoň skrblictví přímo čišelo. Ještě rádi vzpomínali nyní na stůl, nad kterým se Saunders poprvé tolik rozčiloval. Jaký to byl rozdíl tehdy a nyní!

Ale nahlas si nikdo nenaříkal. Hleděli do svých talířů a mlčky se sytili méně než svojí střední stravou. Thompson, kterému zpočátku nebylo příliš dobře, měřil po očku své spolustolovníky a pomalu docházel k uspokojivému poznání, že jsou dokonale zkroceni. Jediný Saunders neskládal zbraně a svědomitě napsal novou stížnost do svého zápisníku, ve kterém si zaznamenával své denní výdaje. Chtěl mít všechno hezky černé na bílém, až dojde na vyrovnání útrat i stížností.

Ve dvě hodiny odpoledne vnesl na palubu trochu života do zasmušilé nálady Robertův příchod. Všichni cestující mu šli naproti a mnohý z nich, který s ním dosud nepromluvil ani slovo, mu nyní vřele tiskl ruku. Tlumočník přijímal poklony, kterými byl zahrnován, se zdvořilou skromností a jakmile to bylo možné, uchýlil se s Rogerem a Dolly do ústraní.

Když se nepohodlný shluk rozptýlil, Dolly, s očima plnýma radostných slz, se chopila obou Robertových rukou. Robert, sám hluboce dojatý, nebyl tak malicherný, aby se chtěl vyhnout projevům tak přirozené vděčnosti. Ale přesto byl v rozpacích a proto byl svému krajanovi vděčný, když mu z nich šetrným způsobem pomohl.

„Nyní, když jsme o samotě,“ řekl Roger po chvilce, „budete snad tak laskav a povíte nám, jakým způsobem jste paní Lindsayovou zachránil.“

„Ano, ano, pane Morgande,“ prosila Dolly.

„Co vám mohu říci?“ odpověděl Robert. „Bylo to všechno tak snadné a prosté.“ Ale vytáčky Robertovi nepomohly. Nezbylo mu, než se podvolit a sdělit svým přátelům podrobnosti, které Dolly napjatě poslouchala.

Za několik sekund se vrhl za Alicí do rozvodněného potoka, šťastně ji dostihl a zachytil. Ale ve vírových proudech rozbouřené bystřiny by nikdy ani paní Lindsayovou ani sebe nezachránil, kdyby kolem nich neplul veliký strom s rozložitými větvemi a listím, vyvrácený ze svahu, který jim poskytl pomoc. Chytili se ho a pluli na něm jako na voru. Od té chvíle byl Robert se svým záchranným dílem takřka hotov. Používal silné větve jako bidlo a snažil se dostat strom k levému břehu. Když se mu to podařilo a vršek stromu se zachytil na břehu, bylo již snadné dostat se z nebezpečí. Pak vysíleni tou námahou se dostali k selské chatě, odkud byli ve visuté rohoži dopraveni do Funchalu. Jak se přesvědčili, přišli na palubu zrovna včas, aby uklidnili své polekané společníky.

To bylo Robertovo vyprávění. Bylo příliš krátké, aby to Dolly stačilo. Vyptávala se ještě na všechny, i ty nejmenší podrobnosti, když do jejího štěstí zazněl zvonek, svolávající k obědu. Den jí uplynul jako krátký sen.

Ostatní cestující to, bohužel, říci nemohli. Na lodi řádila nuda, měnila minuty na hodiny a hodiny ve věčnost. Jestliže to nezpozorovali naši tři přátelé, zaujati svým rozhovorem, při obědě si toho nemohli nevšimnout. Vládlo při něm totéž zlověstné ticho jako v poledne při snídani. Jen Johnson a Piperboom nebyli rozmrzelí. První, nenasytná houba, druhý, bezedná propast, nebyli nikdy přístupni rozmrzelosti.

Piperboom poctivě plnil své výhradní poslání na zemi a o překot hltal předkládané jídlo a nedbal na jeho jakost. Jestli mu něco chybělo do úplného štěstí, byla to jeho lulka, kterou musel na chvilku odložit. Ale jen na chvilku. Jakmile to důležitější zaměstnání dovolí, byl okamžitě připraven rozptýlit v jejím dýmu hamižné starosti, kterými si obyčejní smrtelníci ztrpčují život.

Důstojný protějšek tohoto podivuhodného zažívacího stroje seděl na druhém konci stolu a vyprazdňoval různé láhve s tak znamenitým úspěchem, že budil úžas i nejlhostejnějšího diváka. Když konečně uhasil svou žízeň, natáhl se ztuhle do svého křesla a zakaleným zrakem hleděl před sebe. Bledé čelo se mu odráželo od zarudlé tváře a ruka se chvílemi nejistě nadzvedávala, patrně bezděčný následek pohybu, kterým tak často zavlažoval své věčně vyschlé hrdlo.

Neschopni mluvit a chápat, neviděli nespokojenost, která je obklopovala. A i kdyby si jí snad všimli, jistě by ji nesdíleli. Nemohli si snad dopřát pití až do nabobtnání a jídla až do prasknutí? Nebyla to snad přímo ideální cesta?

Kromě těchto dvou šťastlivců však bylo kolem stolu možné vidět jen zakaboněné tváře. Neměl-li Thompson mezi stolovníky ještě zjevné nepřátele, neměl mezi nimi zřejmě jediného přítele.

Jednoho snad přece… Nový příchozí by ho snadno poznal. Stále mluvil, vlastně křičel a bylo mu nesmírně lhostejné, že ho nikdo neposlouchá, že jeho slova jako zabalená vatou zapadají bez ohlasu do nepřátelského chladu jeho spolucestujících.

Již nejméně podesáté vyprávělo nešťastné příhodě, která by paní Lindsayovou málem stála život, nedbal na netečnost svých sousedů a zaplavoval Roberta Morganda přívalem obdivných slov:

„Ano, pane,“ křičel, „tomu říkám hrdinství! Vlna byla vysoká jako dům, viděli jsme ji všichni, jak se valí. Bylo to strašné! Skočit do ní, k tomu potřeboval pan profesor neobyčejnou odvahu. Já bych to za nic na světě neudělal, jak tu s vámi mluvím. Za nic, přiznávám se upřímně.

A upřímnost je má vlastnost…“ Byl to vskutku opravdový přítel, kterého měl Thompson v ctihodném kramáři. A přece i tohoto věrného přítele by Thompson málem ztratil, tak veliká byla moc zlata.

Cestující vstali od stolu, vrátili se na palubu a setrvávali ve svém tvrdošíjném mlčení. A tak jediný Blockhead nepřestával kdekomu hlásat svůj vytrvalý obdiv, zvláště své roztomilé rodině, rozmnožené o nešťastného Tigga, kterého obě strážkyně nespouštěly z očí.

„Abele!“ řekl slavnostně Blockhead, „hleď, abys už nikdy nezapomněl, co jsi na této skvostné cestě viděl. Doufám…“ V co to asi Blockhead doufal? Ctihodný kupec neměl kdy se o tom určitěji vyjádřit. Přicházel k němu Thompson s papírem v ruce.

„Prominete mi, pane Blockheade,“ řekl Thompson, „předložím-li vám malý účet? Jako bývalý obchodník v tom zajisté nenajdete nic neobvyklého, dávám-li své účty do pořádku.“ Blockhead na Thompsona udiveně pohlédl. Jeho dobrácká tvář nevypadala příliš radostně.

„Účet?“ opakoval a odstrkoval rukou papír, který mu Thompson podával. „Jaképak my máme spolu účty, pane Thompsone? Zaplatili jsme přece svá místa, pane.“

„Ne docela,“ opravoval ho Thompson a usmíval se.

„Cože? Ne docela?“ koktal Blockhead.

„Vaše paměť vám neslouží, milý pane,“ pokračoval Thompson.

„Budete-li trochu vzpomínat, zajisté si vzpomenete, že jste celkem zaplatil čtyři místa a polovičku.“

„To ano,“ odpověděl Blockhead a rozevíral oči.

„Tak vidíte!“ zářil Thompson. „Polovička byla zaplacena za vašeho syna Abela, zde přítomného, který v době odjezdu ještě neměl deset roků. Mám snad sám připomínat jeho otci, že dnes Abel dosáhl pěkného věku deseti let?“ Blockhead byl s každým Thompsonovým slovem bledší a bledší.

Takhle mu sahat na kapsu!…

„A co má být?…“ bránil se zdrceně Blockhead.

„Nic víc,“ odpověděl Thompson, „než že není důvod, proč bych odedneška poskytoval panu Abelovi tuto výhodu. Ale cestovní kancelář, zvyklá urovnávat všechno po dobrém a vědoma si toho, že část cesty již uplynula, se dobrovolně zřekla poloviny toho, co jí právem náleží. Můžete se přesvědčit, že účet byl zvýšen pouze o deset liber, ani o penny víc.“ Když cestovní kancelář neměla, co by ještě řekla, vtiskla šetrně do Blockheadových rukou papír a sladce čekala na odpověď. Blockheadův obličej však ztrácel svoji obvyklou rozzářenost. Jaký hněv by ho teprve asi uchvátil, kdyby jeho klidná duše byla přístupná podobným vzrušenímI Ale Blockhead hněv neznal. Dovolil si jen trochu uštěpačnosti. S tou hleděl na Thompsona, zbledlými rty, a zachmuřeným čelem.

Naneštěstí dělal Thompson účet bez hostinského. Bezbranný Blockhead měl zastánce, se kterými Thompson zapomněl počítat. Před očima generálního administrátora se mihla trojí dvojice ostrých drápků a za nimi tři vyceněné zoubky, z nichž se pobouřeně dral trojnásobný výkřik. Paní Georgia a půvabné slečny Mary a Elisabeth přicházely svému živiteli na pomoc.

Thompson se obrátil k útočníkům, ale když spatřil jejich tváře znetvořené hněvem, polekal se tak, že se dal ne na ústup, ale na zbabělý útěk, ponechal tak panu Absyrthu Blockheadovi dost času, aby v náručí Georgie, Mary a Elisabeth nabral opět dech a odvahu k odporu…

XVII. KAPITOLA

Druhé tajemství Roberta Morganda

Na parníku všechno ještě spalo, když se druhý den James Lindsay objevil na kajutovém schodišti. Několikrát se prošel po palubě, posadil se na lavici u levého lodního boku, opřel se rukou o zábradlí a zamyšleně se zadíval na moře.

Lehká mlha na jihovýchodním obzoru oznamovala vlahé povětří nového dne. Ale James nic podobného nevnímal. Věnoval pozornost jen sobě a toužil mít jasno především ve vlastních myšlenkách. Od včerejška již nemyslel na nic jiného, než na svůj stav a probíral ho ze všech stran. Znovu a znovu myslel na svůj bídný čin u bystřiny. Znovu a znovu slyšel zoufalý výkřik úzkosti, který se marně vydral ze rtů Alice. A zde nejméně po sté se mu vtírala neodbytná, znepokojující myšlenka, prohlédla Alice jeho jednání?

Prohlédla-li, jestli si všimla úmyslného ucuknutí podávané ruky, pak s tím sotva přestane, pak bude hledat ochranu a dost možná, že ho udá!… Co mu pak zbude?

Ale po sté ho zevrubnější rozbor věcí klidnil a upokojoval. Ne, Alice nebude mluvit. Nikdy by nedovolila, aby jméno, které je i jejím jménem, bylo potřísněno tak velkou potupou. Jestli něco ví, bude jistě mlčet.

Jestli něco ví. Ale i to ještě nebylo jisté. Ohrožena rozzuřeným živlem a uchvácena strachem, sotva mohla jasně vidět a pozorovat. Takovým myšlenkovým pochodem James pomalu zase nabýval klid a přicházel k odhodlání chovat se ke svým společníkům i k důvěřivé Alici tak jako doposud.

„Ale Alice žije!“ zamumlal pro sebe. Ať si vše vysvětlil pro sebe co nejpříznivěji, nemohl si nepřiznat, že jeho hanebný záměr stejně hanebně skončil. Alice je na palubě Seamewa živá a zdravá a stále vlastní majetek, o který se s ním nechtěla dělit. James ostatně poznával, že jeho zločinný plán byl nepromyšlený. I kdyby byla Alice mrtvá, jeho naděje by byly stále vzdálené. Že by měl s její sestrou Dolly těžkou práci, než by si ji získal, se přesvědčil včera. Když zoufalé děvče na chvíli zapomnělo na zdrženlivost, ukládanou společenskými mravy, a ve svém neštěstí a zármutku prostě povolovalo svým citům, i slepec by si všimnul, komu patří její srdce. To pochopil i James, že by se o srdce již zadané Rogerovi de Sorgnesovi marně pokoušel a ucházel.

Proč také?…

Nebo aby… Ne, James nedomyslel. Pohrdavě pokrčil rameny a zaháněl tuto nesmyslnou myšlenku. Po svém dosavadním trapném chování, aby se proměnil ve vraha obou žen?… To by bylo čisté šílenství.

Je přece zřejmé, že na něho, jediného dědice obětí, by okamžitě padlo podezření. Ostatně bylo málo pravděpodobné, že by se mu podařilo oklamat žárlivou ostražitost Rogera de Sorgnese.

Ne, tak to nejde. ProzatÍm nezbývalo, než vyčkávat. Především vyčkávat, minul-li se jeho nezdařený úkladný pokus beze svědků. Teď již o tom James skoro nepochyboval. Byl s Alicí sám, když k němu prosebně vztáhla své ruce. Nikdo jiný nebyl přítomný, když ji dravá vlna strhla do svého víru. Jiný? Kdo jiný?…

Ale právě ve chvíli, kdy si James kladl tuto ironickou otázku, ucítil na svém rameni těžkou ruku. Zachvěl se a vyskočil. Před ním stál Robert Morgand.

„Pane…“ zakoktal James hlasem, v němž se marně snažil potlačit neklid.

Robert mu sevřel rameno ještě pevněji a druhou rukou mu naznačil, aby mlčel.

„Všechno jsem viděl,“ řekl s hrozivým chladem.

„Pane,“ zkoušel zapírat James, „nerozumím vám…“

„Všechno jsem viděl,“ opakoval Robert tak důrazně, že James cítil z těchto slov přímé obvinění.

Vyprostil se z Robertovy ruky a začal zhurta:

„Co to máte za způsoby? Thompsonova cestovní kancelář má podivně vychované lidi. Kdo vám dal právo se mne dotýkat?“

„Vy sám,“ odpověděl Robert a pohrdavě přehlížel urážlivý úmysl skrytý v Američanových slovech. „Každý má právo vložit ruku na rameno vraha.“

„Vraha! Vraha!“ opakoval James Lindsay bez vzrušení. „To se snadno řekne… Máte tedy v úmyslu dát mne zatknout?“ dodal uštěpačně a neměl snahu se hájit.

„Ještě ne,“ odpověděl mrazivě Robert. „Prozatím vás jenom varuji.

Postavila-li mne mezi vás a paní Lindsayovou jen náhoda, věřte, že od této chvíle budu mezi vámi stát úmyslně.“ James pokrčil rameny.

„Dobrá, můj milý, dobrá,“ podvoloval se Robertovi s lehkovážností mravně kleslého člověka. „Ale říkal jste: ještě ne. To znamená, že později…“

„Budu o tom informovat paní Lindsayovou,“ nedával se Robert vyrušit z klidu. ,,O tom rozhodne ona sama.“

Z Jamesovy tváře zmizel uštěpačný výraz.

„Informovat o tom Alici!“ vykřikl a oči mu zaplály hněvem.

„Ano.“

„To neuděláte!“

„Udělám!“

„Mějte se na pozoru!“ zahrozil James a o krok přistoupil k Robertovi.

Nyní zase pokrčil lhostejně rameny Robert. James měl co dělat, aby se ovládl a zachoval chladnokrevnost.

„Mějte se na pozoru,“ opakoval sípavým hlasem. „Alice i vy!“ Nečekal na odpověď a rychle se vzdálil.

Robert osaměl a ještě jednou promýšlel celý výstup. Když přistupoval k Jamesovi, byl odhodlán udeřit na něho zpříma a svůj úmysl také provedl. Tato lekce mu asi postačí. Zlosyni jsou zpravidla zbabělci. Ať to byly jakékoliv důvody – uhodnout je nebylo těžké – které přinutily Jamese Lindsaye k tomuto zločinnému pokusu, nyní, kdy ví, že je odhalen, bude mít sotva odvahu k novým úkladům. Robert byl ostatně odhodlán dávat stále dobrý pozor, aby se paní Lindsayová neměla od svého nebezpečného příbuzného čeho obávat.

Když Robert splnil svůj úkol, zahnal z myšlenek obraz svého odporného společníka a zahleděl se k jihovýchodu, kde se zdánlivý mrak již změnil ve strmý, pustý ostrov. Ještě jižněji pomalu vystupovaly i jiné pevniny.

„Smím se zeptat, co je to za ostrov, pane profesore?“ ozval se za Robertem dobíravý hlas.

Robert se obrátil za hlasem a spatřil před sebou Rogera de Sorgnese.

Tlumočník se usmíval, ale neodpověděl, protože jméno ostrova sám nevěděl.

„Čím dál, tím líp,“ zlobil Roger přátelsky svého krajana. „Copak, zase jsme zapomněli nahlédnout do svého tištěného průvodce? Naštěstí jsem byl tentokrát pilnější já.“

„Ach!“ zvolal Robert překvapeně.

„Opravdu. Ostrov, který se zvedá před námi, je Allegranza, »Radostný ostrov«, pane profesore. Proč se jmenuje »radostný«? Nejspíš proto, že nemá žádné obyvatele. Pustý a nehostinný ostrov je vyhledávaný jen v době sklizně barvířského lišejníku, který tvoří jedno z bohatství tohoto souostroví. Neurčitý obrys, který vidíte jižněji, je největší ostrov tohoto souostroví – Lancelote. Mezi Lancelotem a Allegranzou rozeznáváte Graciosu, pak jiný neobydlený ostrov zvaný Rio, který je od Lancelotu oddělený jen úzkým průplavem, a konečně Monte Clara, prosté skalisko, které je pro námořníky velmi nebezpečné.“

„Tisíceré díky, pane tlumočníku,“ řekl vážně Robert, když využil chvilky, kdy Rogerovi došel dech.

Oba krajané se dali do srdečného smíchu.

„Máte pravdu,“ ujímal se Robert znovu slova. „V poslední době jsem svůj úřad velmi zanedbával. Chtěl jste ostatně sám, abych svou volnou chvíli promarnil výletem po Madeiře.“

„Myslíte, že jste svůj čas opravdu tolik promarnil?“ namítl Roger a ukazoval na Alici a Dolly, které se ruku v ruce blížily k oběma přátelům.

Pevná chůze paní Lindsayové nasvědčovala, že se již úplně zotavila.

Trocha bledosti a několik podlitin na čele a obličeji byly posledními zbytky nešťastné příhody, ve které se Alice ocitla tváří v tvář smrti.

Robert a Roger radostně spěchali naproti oběma Američankám, které když spatřily své přátele, se od sebe odtrhly.

Alice si uvolnila ruce, aby jimi dlouze stiskla Robertovu pravici a pohled, který na něho upřela, byl výmluvnější než slova nejvřelejšího ruku.

„Vy zde, milostivá paní?“ zvolal Robert. „Obávám se, že se dopouštíte neopatrnosti, vycházíte-li tak brzy ze svého pokoje.“

„Vůbec ne,“ odpověděla Alice s vděčným úsměvem. „Ale jen vaší zásluhou. Chránil jste mne za naší nedobrovolné plavby s tak příkladnou obětavostí a s tak malou láskou k sobě, že…“

„Že by tak každý jednal na mém místě. Nic není přirozenějšího.

Muži jsou otužilejší než ženy. Muži, smím-li si toto tvrzení dovolit…“ Ve svém rozčilení by Morgand málem řekl nejapnost. Ale včas se zarazil.

„Nemluvme o tom, milostivá paní. Jsem šťasten tím, co se stalo a upřímně se vyznávám, i když to zní sobecky, že si blahořečím, jestliže se stalo tak a ne jinak. Odměnil jsem se tímto šťastným vědomím již sám tolik, že jste, milostivá paní, vůči mně zproštěna jakéhokoliv závazku.“ A aby zamezil novému projevu něžných díků, zavedl Robert své společníky k pažení lodi a ukázal jim na ostrovy, které se na obzoru již jasně rýsovaly.

„Blížíme se již, milostivé dámy, ke konci své cesty. Ostrov, který vidíme před sebou nejblíž, je Allegranza. Je pustý, neúrodný a neobydlený, výjimkou je doba, kdy se na něm sklízí barvířský lišejník. Tato barvivá rostlina tvoří jedno z bohatství Kanárských ostrovů. O něco jižněji vidíte ostrov Rio, oddělený úzkým průlivem, pak Monte Clara, vedle rovněž neobydlený ostrov Lancelote a ještě dál Graciosu, prosté skalisko…“ Robert svůj zamotaný popis nedokončil. Zastavil ho Rogerův výbuch smíchu.

„Prašť jak uhoď!“ vykřikl důstojník, když slyšel spletené opakování svého nedávného výkladu.

„Rozhodně mám zapotřebí,“ smál se také Robert, „ještě trochu studovat Kanárské ostrovy.“ K desáté hodině se Seamew přiblížil asi na pět mil k Allegranze a odtud zamířil přímo k jihu. Když o hodinu později zvonek svolával cestující ke stolu, plul parník právě kolem skály Monte Clara.

Oběd byl chudší a chudší. Většina cestujících, na toto uskrovnění již zvyklá, mu nevěnovala pozornost. Ale Alice, která se včera nezúčastnila dobrodiní nenáhlé výchovy, byla poněkud překvapena a alespoň tváří projevovala svou nespokojenost.

„V tom je náhradní systém,“ volal na ni Saunders přes celý stůl. „Za zdlouhavou cestu špatný oběd.“

Alice se usmála, ale neodpověděla. Thompson se tvářil, jako by svého umíněného pronásledovatele neslyšel. Ohrazoval se jen tím, že si labužnicky pomlaskával. On byl se svou kuchyní úplně spokojen!

Když se cestující vrátili na palubu, loď již minula Graciosu a plula se stále menší rychlostí podél břehu Lancelotu.

Nebylo snad Robertovou povinností být nyní na svém místě a dávat cestujícím poučení, nebo alespoň malovat jim straku na vrbě o obrazu, který se rozprostíral před jejich očima? Ale tlumočník Seamewa nebyl do večera vidět.

Jaképak ostatně vysvětlování? Západní břeh Lancelotu byl celkem dost jednotvárný. – Divokost, kterou rozvíjel, byla již od Azorských ostrovů stále stejná.

Začínal vysokými útesy Risco de Famara, pak se snižoval v písčitý vulkanický útvar, ze kterého se vynořovala řada černých homolí, a konečně se proměnil v nízké pobřeží Playa Quemada, „spálené pobřeží“, jehož jméno prozrazovalo neúrodnost. Kam oči dohlédly, bylo vidět jen poušť a smutné skály, na nichž modravé rostliny těžce zápasily o svoji existenci. V tomto chudém kraji bylo těžké zakládat města. Jen několik chudých vesnic se mihlo na břehu, tak malých, že i zkušený průvodce měl právo neznat jejich jména.

Z obou obchodních středisek leželo jedno, Tehnise, ve vnitrozemí, druhé, Arrecize, na východním pobřeží při výborném zálivu. Jen v jejich okolí a na několika málo jiných místech, vystavených severovýchodnímu pasátnímu větru, který jim dodával potřebnou vlhkost, se mohlo rozvinout trochu života. Zbytek ostrova, a zvlášť ta část, podél které plul Seamew, se suchem proměnila v opravdovou step.

Jen tolik by mohl Robert povědět svým svěřencům, kdyby to byl sám věděl a kdyby byl na svém místě. Protože se však Robert ani první ani druhé podmínce nesnažil vyhovět, nezbývalo cestujícím než se obejít bez cicerona. Vůbec jim to však nevadilo a Robertovy nepřítomnosti si ani nevšimli. S unaveným zrakem a lhostejnou tváří, neprozrazující sebemenší zvědavost, projížděli podél ostrova. Jen Saunders a Hamilton si zachovávali svoji dobrou náladu. Blockhead byl od včerejška zřejmě stísněný a rozmrzelý.

Obě Američanky, ke kterým se Roger vytrvale družil, projevily několikrát za odpoledne svůj podiv nad Robertovou nepřítomností.

Nejspíš studuje tištěného průvodce, vysvětloval jim jeho krajan. A Bůh ví, že to měl opravdu zapotřebí!

Hovor uvázl na tomto tématu tak dlouho, že Robertovi opravdu mohlo znít v uších. Dolly se netajila tím, že se jí Robert velmi zamlouvá a Roger ji v jejích sympatiích jen utvrzoval.

„Co udělal pro paní Lindsayovou,“ končil Roger svůj hovor, „bylo jistě velmi hrdinské. Ale Robert patří k lidem, kteří jsou vždy na svém místě. Je to muž v pravém slova smyslu.“ Alice zamyšleně poslouchala tyto chvály a její pohled se ztrácel s jejími myšlenkami ve vzdáleném obzoru…

„Dobrý den, Alice! Těší mne, že vás vidím zase úplně zdravou,“ ozvalo se náhle za nimi. Tři přátelé, zabraní do hovoru, si nevšimli nového příchozího.

Paní Lindsayová rychle potlačila své rozechvění.

„Děkuji vám, Jamesi,“ odpověděla klidným hlasem. „Daří se mi opravdu výborně.“

„To rád slyším,“ řekl bezděčně James a oddychl si.

První setkání, kterého se tolik obával, proběhlo tedy hladce. Švagrová zřejmě dosud nic neví.

Tato jistota měla tak konejšivý účinek, že James, obyčejně zasmušilý a málomluvný, mimořádně rozvazoval. Účastnil se živě hovoru a vesele vtipkoval. Dolly a Roger, udiveni jeho poněkud nezvyklým chováním, mu shovívavě odpovídali. Ale Alice si ho nevšímala. Zdálo se, že její duch někde bloudí a že neví, co se děje kolem ní.

Ke čtvrté hodině Seamew minul ostrov Lancelote a plul podél stále stejných břehů Fortaventure. Nebýt asi deset kilometrů širokého průplavu Bocainy, cestující by si snad ani nevšimli, že plují podél nového ostrova.

Po Robertovi dosud nebylo ani památky. Roger, který schválně sestoupil k tlumočníkově kajutě, se po něm marně sháněl. Profesor Morgand ve svém příbytku nebyl.

Ukázal se až u oběda, při kterém bylo zachováváno totéž trapné mlčení, jako při snídani. Ale hned po obědě Robert zase zmizel a Alice, která vyšla z jídelny na palubu, jen viděla, jak v kajutě jejího zachránce bylo rozžehnuto světlo.

Nadešla hodina, kdy Američanky odcházely spát, ale světlo u Roberta dosud svítilo.

„Ten se do toho zas nějak pustili“ poznamenal žertovně Roger, když vyprovázel obě sestry.

Ve své kajutě se Alice neukládala na lůžko se svým obvyklým klidem. Přistihla se několikrát za sebou, jak přerušila úpravu svého nočního úboru a jak sedíc, ruce v klíně, se zamyšleně dívala před sebe. Stala se s ní změna, které si nebyla vědoma. Zvláštní, nepopsatelná úzkost jí svírala srdce.

Šelest obracených listů, který se ozýval z vedlejší kajuty, jí prozrazoval, že Morgand opravdu ještě pracuje.

Alice se zachvěla.

Šelest listů přestal. Robert Morgand zavřel knihu, poodsunul židli, otevřel dveře a vyšel na palubu.

„Snad ne proto, že my tam nyní nejsme?“ zeptala se bezděčně Alice sama sebe.

Zaplašila však tuto myšlenku, pohodila hlavou a pokračovala ve své toaletě. A za pět minut již ležela na lůžku a snažila se usnout. Ale nedařilo se jí to.

Robert, který pocítil po dni přísné samovazby potřebu nadýchat se čerstvého vzduchu, vyšel skutečně na palubu, přešel ji a posadil se vzadu do křesla nedaleko kuřáka, kterého si nevšimnul.

Na první pohled Robert poznal, že Seamew pluje jihozápadním směrem. Zahleděl se na moře zastřené tmou, opřel si dlaň o čelo a ponořil se do svých myšlenek.

„Co je to dnes s vámi, pane profesore? Proč jste tak zasmušilý?“ ozval se znenadání kuřákův hlas.

Robert se zachvěl a vyskočil překvapením. Kuřák také povstal a ve svitu svítilen Robert poznal svého krajana Rogera de Sorgnese, který mu s úsměvem na rtech podával ruku.

„Máte pravdu,“ odpověděl tiše Robert. „Nejsem dnes docela ve své kůži.“

„Snad nemocný?“ zeptal se Roger sdílně.

„Ne, spíše unaven.“

„Včerejší lázní, nejspíš.“ Robert odvětil vyhýbavým pokynem.

„Co vás to napadlo, zavřít se na celý den!“ pokračoval Roger.

Robert si místo odpovědi pomohl stejným mávnutím ruky.

„Patrně jste pracoval?“ naléhal Roger.

„Dosvědčíte mi, že jsem to již potřeboval!“ odpověděl Robert a usmíval se.

„Ale kam jste to, muži, zalezl se svým tištěným průvodcem? Klepal jsem na vaše dveře, ale nedostal jsem bohužel žádnou odpověď.“

„Přišel jste patrně ve chvíli, když jsem se vyšel nadýchat trochu čerstvého vzduchu.“

„Bez nás,“ řekl mu Roger vyčítavě.

Robert mlčel.

„Nejsem sám,“ pokračoval Roger, „kdo vás pohřešoval. Obě naše dámy se nad tím několikrát pozastavily a stalo se to tak trochu na popud paní Lindsayové, že jsem vnikl až k bráně vaší tvrze.“

„Opravdu?“ ožil Robert.

„Mezi námi řečeno,“ naléhal přátelsky Roger, „zavřel jste se opravdu jen z pracovitosti?“

„To ne.“

„Pak jste nejednal správně,“ dodal Roger. „Svou nepřítomností jste nám pokazil celý den. Byli jsme všichni mrzutí, zvlášť paní Lindsayová.“

„Jaká je to bláhová myšlenka!“ zvolal Robert.

Roger svou poznámkou o mrzuté náladě paní Lindsayové nemínil nic zvláštního. Proto byl dost překvapen jejím mimořádným účinkem.

Robert, který svá slova vyklouzlá ze rtů již nemohl vzít zpět, rozpačitě odvrátil hlavu. Z jeho tváře hleděly rozpaky i radost.

„Ostatně spěchám-li snad,“ pomáhal Roger svému krajanovi z nesnází, „pak hledám příčinu mrzuté nálady paní Lindsayové ve vaší nepřítomnosti. Považte, že celé odpoledne byl s námi James Lindsay, který obyčejně neplýtvá svými nepříjemnými pozornostmi. Dnes však byl neobyčejně veselý. Bohužel, jeho veselost je trapnější než jeho chladná odměřenost, a nedivím se, že pouhá jeho přítomnost stačila, aby paní Lindsayovou rozladila.“ Roger se zkoumavě díval na Roberta, který ani nedutal.

„Zvlášť,“ pokračoval, „když si vzpomněla, jak byla odkázaná sama na sebe ve chvíli svého neštěstí. Nechali jsme ji na holičkách všichni, Dolly, já i její líbezný švagr.“ Teď se zase podíval tázavě Robert na Rogera.

Ten se však nedal ve svých důvěrných výlevech rušit.

„Jak se vám líbí slečna Dolly?“ zeptal se svého přítele a posunul svou židli k němu.

„Je pomilováníhodná,“ odpověděl Robert upřímně.

„Že?“ přisvědčil Roger. „Nuže, můj milý, chci, abyste byl první zasvěcen do mého tajemství. Miluji dívku, kterou jste nazval pomilováníhodnou a jakmile se vrátím z cesty, vezmu si ji za ženu.“ Robert nebyl touto zprávou vůbec překvapen.

„Čekal jsem od vás toto sdělení,“ řekl a usmál se. „Ostatně vaše tajemství není, tuším, na celé lodi nikomu neznámé. Dovolte mi však otázku. Seznámil jste se s oběma dámami teprve nedávno. Uvážil jste již, že sňatek s jednou z nich může narazit na překážky ve vaší rodině?“

„V mojí?“ odpověděl Roger a stiskl ruku svému blahovolnému rádci. „Nemám rodinu. Nanejvýš několik vzdálených bratranců, kterým po mých záležitostech nic není. A co se týká času – rychle se zamilovat není ještě zamilovat se slepě. Ujišťuji vás, že v tomto případě jsem jednal s opatrností starého notáře. Od našeho příjezdu na Azory – tam ve mně uzrál úmysl oženit se s Dolly – jsem si o rodině Lindsayových telegraficky zjistil informace, které mi došly na Madeiru.

Kromě Jamese, o kterém mi telegram ostatně nepověděl nic, co bych již sám neuhodl, byly všechny zprávy takové, že každý čestný muž by si mohl blahopřát k ženě, jakou je Dolly… nebo její sestra,“ dodal Roger, když se před tím na chvíli odmlčel.

Robert odpověděl lehkým povzdechem.

„Jste nějak zamlklý, můj milý!“ pokračoval Roger po chvíli. „Máte snad ještě nějaké námitky?…“

„Naopak, jen povzbuzení!“ zvolal Robert. „Slečna Dolly je roztomilá a vy… šťastný člověk. Ale přiznávám se, když jsem vás poslouchal, byl jsem na vás chvíli žárlivý, nebo lépe řečeno, chvilku jsem myslel jen na sebe. Odpusťte mi, prosím vás, tento pokárání hodný pocit.“

„Žárlivý? Proč? Která žena by měla tak málo vkusu, aby odmítla ruku markýze de Gramonda…“

… tlumočníka a průvodce cestujících na parníku Seamewa majitele sto padesáti pochybných franků. Znáte Thompsona jistě již tak dobře, abyste si domyslel, proč přidávám slovo »pochybných«.“ Roger odbyl tuto námitku nedbalým pohybem ruky.

„Jaké to máte starosti,“ dodal. „Copak měříme lásku penězi? Copak se již mnohokrát nestalo, že bohaté ženy, zvlášť Američanky, se provdaly za…“

„Prosím vás, už o tom ani slovo,“ dodal rychle Robert, a uchopil ruku svého přítele. „Důvěru za důvěru. Poslyšte, co vám povím a pochopíte, proč mi v té věci není do žertů.“

„Poslouchám,“ odpověděl Roger.

„Před chvilkou jste se mne ptal, proč jsem se vás všech, nebo lépe řečeno, proč jsem se dnes Lindsayových stranil. Nuže, mám k tomu svůj důvod.“

„Tak se to přece dozvím,“ myslel si Roger.

„Vy si můžete jít volně za svým citem, který vás poutá ke slečně Dolly. Vy se nemusíte tajit štěstím své lásky. Já se však mám proč své lásky bát a ten strach mne ochromuje.“

„Strach z lásky? Ne, ten pocit jsem nikdy nepoznal!“

„Ano, strach. Nešťastná i šťastná náhoda, která mi umožnila prokázat paní Lindsayové cennou službu, mne zajisté pozvedla v jejích očích…“

„Buďte si jistý, že jste neměl tuto příhodu zapotřebí, abyste se pomocí ní pozvedl v očích paní Lindsayové,“ přerušil ho šetrně Roger.

„Ta událost dodala našim vzájemným vztahům více důvěrnosti a učinila je opravdu přátelskými,“ pokračoval Robert.

„Ale zároveň způsobila, že jsem jasně prohlédl, že jsem poznal zvlášť sebe. Mohl jsem udělat to, co jsem udělal, kdybych ji již nebyl miloval?“ Robert se na chvíli odmlčel a pak pokračoval:

„Jakmile jsem si uvědomil, co mi dříve nebylo dost jasné, nechtěl jsem a nechci ani do budoucna těžit ze svého náhodného sblížení s paní Lindsayovou.“

„Vy jste divný milenec!“ řekl Roger s nádechem ironie.

„Pro mne je to věcí cti,“ odpověděl Robert. „Nevím, jaké má paní Lindsayová jmění, ale soudím-li je ze skutků, kterých jsem byl svědkem, mohu se právem domnívat, že není malé.“

„Jakých skutků?“ ptal se Roger.

„Bylo by pro mne špatné,“ pokračoval Robert a na Rogerovu otázku neodpovídal, „kdybych měl vzbudit dojem, že se ucházím o jmění paní Lindsayové. Mohl byste se divit, kdybych byl ve svém žalostném postavení podezříván z podobných nekalých úmyslů?“

„Váš útlocit vás zajistí ctí,“ namítl mu Roger. „Přehlížíte však, že vaše přísná morálka je žalobcem mých citů k Dolly. Myslím-li na ni, nejsem tak úzkostlivý jako vy.“

„Naše situace není stejná. Jste bohatý…“

„Bohatý,“ odporoval Roger, „srovnávám-li se s vámi, ale chudý, srovnávám-li se s Dolly. Vedle jejího jmění nestojí moje za zmínku.“

„Stačí však přece, aby vám zajistilo vaši nezávislost,“ odpověděl Robert. „A pak, slečna Dolly vás miluje, o tom se nedá pochybovat.“

„Budiž!“ řekl Roger. „Ale stejným právem vám mohu říci: co když vás paní Lindsayová miluje?“

„Mne že by paní Lindsayová milovala?!“ odvětil Robert polohlasně.

Ale potřásl hned hlavou, jako by chtěl zapudit tuto bláhovou myšlenku, opřel se o pažení a zahleděl se do moře. Také Roger se zamyslel a dlouho mezi oběma přáteli vládlo hluboké ticho.

Míjela hodina za hodinou. Podkormidelník již dávno ohlásil půlnoc, když oba ještě hleděli do rozvlněné vodní pláně za svými truchlivými i radostnými sny…

XVIII. KAPITOLA

Seamew se zastavuje

Kdyby cestující vystoupili 4. června při úsvitu na palubu, mohli by vidět strmé břehy ještě dost vzdáleného hlavního kanárského ostrova. Podle programu neměl Seamew zakotvit jinde, než tady a pak v Tenerife, posledním přístavu cesty, chýlící se ke svému konci.

Kanárské souostroví se skládá z jedenácti ostrovů nebo ostrůvků, jejichž polokruh se rozevírá k severu. Začneme-li od severovýchodu směrem severozápadním, řadí se k sobě Allegranza, Monte Clara, Graciosa, Lancelote, Lobas, Fuertaventura, La Gran Canaria, Tenerife, Gomera, ostrov Ferro a Palma. Ty ostrovy, z nichž jsou nejvýchodnější vzdáleny od Afriky jen asi stokilometrovým mořským ramenem, měří dvě stě sedmdesát pět čtverečních mil s dvaceti osmi tisíci obyvateli.

Kanárské ostrovy jsou španělskou provincií, která je vedena velitelem a dvěma vrchními úředníky zvanými alcades mayores v Santa Cruz sídlící na Tenerife. Provincie tolik vzdálená od Španělska byla poněkud zanedbávána. Jen touto nedbalostí mateřské země se dal vysvětlit zcela nepatrný obchodní ruch na ostrovech, které by svou zeměpisnou polohou mohly být jednou z nejpřednějších stanic na veliké cestě oceánem.

Divokým vzhledem jsou si všechny Kanárské ostrovy podobné, ačkoliv je jejich velikost různá. Všechny jsou obehnány strmými čedičovými stěnami, kolem nichž se táhne prsten úzkého nízkého pobřeží.

Díváte-li se na tyto příkré zdi, zdá se vám nepochopitelné, jak mohly ostrovy tak drsného zevnějšku být kdysi nazývány „šťastnými ostrovy“. Ale přestanete se divit tomuto jménu, jakmile vstoupíte dovnitř ostrova.

Všechny jsou sopečného původu, všechny jsou utvořeny podle téhož vzoru.

Skoro vždy kruh nižších sopek obstupuje nejvyšší sopku stojící uprostřed ostrova. V jícnech těchto vyhaslých vulkánů, chráněných kruhovou hradbou před horkými větry vanoucími z Afriky, v údolích ležících mezi horskými hřebeny a v dutých plošinách, v něž některé vrcholky zakončují, najdete odůvodnění lichotivého jména „šťastných ostrovů“.

Vládne tu věčné jaro a příroda tu dává člověku téměř bez práce trojnásobnou roční sklizeň.

Gran Canaria, není největším z ostrovů archipelu. Nadneseného přívlastku „veliký“ se mu dostalo nikoliv za jeho rozměry, ale za chrabrost, s jakou statečností se bránili jeho obyvatelé proti dobyvateli Jeanovi de Béthencourtovi. Nebyla snad to ostatně velikost, která se ve své hodnotě smí měřit s kteroukoliv velikostí?

Thompsonova cestovní kancelář osvědčila opravdový rozhled, když zvolila tento ostrov za místo pobytu. „Veliký Kanár“ je takřka „krátkým shrnutím“ ostatních ostrovů. I když nemá tak majestátné temeno jako Tenerife, blíží se jí po té stránce nejvíc a předstihuje v tom všechny ostatní ostrovy archipelu. Břehy však byly strmé, že se na nich nezachytil ani rybí potěr. Zato však vnitřek ostrova se svými chráněnými údolími a hlubokými potoky se mohl pochlubit největším počtem přírodních krás a zvláštností.

Jednu oprávněnou výtku si však Thompsonova cestovní kancelář zasloužila. Aby cestující mohli spatřit aspoň nejzajímavější věci „Velikého Kanára“, nebo aby si o nich mohli udělat aspoň představu, měla s nimi být podniknuta vycházka dovnitř ostrova, do kousku venkova.

Ale nic takového v programu Thompsonovy cestovní kanceláře vůbec nebylo.

2. června ve čtyři hodiny ráno přijeli do Las Palmas. V osm hodin se konala prohlídka města. Odjezd na Tenerife téhož dne o půlnoci, – to bylo vše, o čem se v programu psalo.

Do Las Palmas přijeli až 4. června. Ale v tom Thompsonova kancelář neviděla důvod, proč by v programu podnikala nákladné změny na svou škodu. Naopak, nebylo snad třeba tím víc pospíchat? Ať druhého nebo čtvrtého, Thompson byl odhodlán o půlnoci odjet na Tenerife.

Neuvidí-li cestující z „Velikého Kanáru“ téměř nic, Thompson to pro svou osobu dovedl oželet.

Zdálo se, že to dost snadno oželeli i cestující. Zmalátnělá odevzdanost do osudu lámala tolik jejich síly, že nebyli schopni, aby se pozvedli k projevu nespokojenosti. A jaká nespokojenost byla ostatně tam, kde cestovní kancelář celkem vzato plnila své povinnosti, a chovala se přesně podle znění programu? Skutečně, kdyby byl Thompson navrhl delší pobyt na ostrově, většina rozmrzelých cestujících by se byla asi opřela prodlužování cesty, která se jim už stávala břemenem.

Kolem jedenácté hodiny byl Seamew zrovna naproti městu Las Palmas. Cestující měli možnost si je dosyta prohlédnout, protože supající a skřípající parník se téměř nehýbal z místa.

Tady poprvé od svého odjezdu z Londýna měli cestující dojem exotického divadla. Město postavené při spádu řeky Guiniguandy na terénu postupně se zvedajícím v náhlých výstupcích, mělo čistě orientální vzhled. Jeho úzké ulice, jeho bílé domy plochých střech odůvodňovaly přívlastek „kasbah“, kterým je Roger de Sorgnes obdařil.

V poledne Seamew zastavoval konečně v přístavu La Luz, vzdáleného asi tři kilometry od města.

Tyto tři kilometry bylo třeba urazit pěšky. Proto Thompson, když loď sotva zakotvila, se postavil na nábřeží a rovnal cestující, jak vystupovali jeden po druhém, do pravidelných řad, aby po vzoru vycházek na Azorských ostrovech vyrazili do města v semknutém šiku.

Ale kde byla dřívější vzorná kázeň? Branci ještě nedávno tak povol) ní vzdorovali a odpírali poslušnost. V zástupu, který se zřejmou nechutí plnil Thompsonovy povely, se ozývalo reptání a řady sotva utvořené se znovu uvolňovaly a rozcházely. Po marném čtvrthodinovém úsilí nezbylo Thompsonovi, než přestat seřazovat asi deset věrných, mezi nimiž byl nejen mírumilovný Van Piperboom z Rotterdamu, ale i pan Absyrthus Blockhead, ctihodný kupec od těch dob, co Thompson přestal dělat důsledky na prospěch své kapsy z dovršeného desátého Abelova roku, přikláněl zase své dobré srdce k pochybnému podniku cestovní kanceláře.

Většina turistů zůstala však pozadu a vzpírala se s nepřekonatelnou svéhlavostí všem Thompsonovým pokynům.

„Tak dělejte, pánové, dělejte!“ domlouval ostýchavě Thompson svým neposlušným svěřencům.

„Už se stalo,“ odmlouval vzpurný Saunders za své společníky. „Čekáme jen na povozy a nosiče, kteří nám byli vaším programem zaručeni.“ A Saunders mával při těchto slovech programem, v kterém byly Thompsonovy sliby černé na bílém.

„Ale dovolte, pánové, kde bych je tu vzal?“ ptal se žalostně Thompson.

„Dobrá!“ odpověděl Saunders svým řezavým hlasem. „Seženu si tedy povoz sám.“ A hned tahal z kapsy svůj věrný zápisník.

„Ale najmu si jej na vaše útraty. Svůj účet, pane, si srovnáme v Londýně,“ dodal ještě a vzdaloval se za stálých hrozeb.

„Počkejte, půjdu s vámi, milý pane Saundersi, půjdu s vámi,“ pospíchal za ním sir George Hamilton, následován svou chotí a dcerou Margaret.

Tento zlý příklad působil tak nakažlivě, že ve chvilce se dvě třetiny turistů odtrhly od Thompsonovy družiny.

Blízko přístavu La Luz leželo městečko, které obstarávalo potřeby lodím zakotveným v přístavu. V něm brzo Saunders našel, co hledal.

Hned před prvními domy stály vskutku tři nebo čtyři povozy. Saunders pokynul a cestující do nich naskákali.

Čtyři povozy ovšem turistům nestačily. Jen několik nejspěšnějších se v nich usadilo, a ostatním nezbylo, než se zase vrátit k Thompsonově družině.

Právě v té chvíli vystupovala z parníku na břeh paní Lindsayová se svou sestrou a s Rogerem de Sorgnesem. Thompson je zpozoroval a zatleskal rukama, aby je povzbudil k většímu spěchu.

„Čas utíká,“ volal. „Račte vstoupit do řady!“ Paní Lindsayová byla ještě vzdálena toho, aby panu Thompsonovi působila nesnáze a aby podporovala Saundersovu opozici. Ale dnes neměla opravdu chuť vyhovět Thompsonovu vyzvání, které jí bylo nepřímo nabídnuto. Snad se už nabažila pochodu ve směšných řadách nebo jednala pod vlivem svých společníků?

„Cože,“ odporovala a měřila si dlouhou, zaprášenou cestu bez domů a stínu, „to máme jít pěšky?“

„Přejete-li si, milostivá paní, rád vám ve městě obstarám povoz,“ nabízel se Robert.

K nespokojenosti svých společníků i k důsledkům, které z ní vyvozovali, zůstával Robert lhostejný. Jakmile se však protest ozval z úst paní Lindsayové, přikládal mu hned jinou váhu. Byl hned také za svůj dobrý nápad odměněn. Paní Lindsayová ochotně přijala učiněnou nabídku.

„Chtěl byste být tak laskav?“ odvděčovala se úsměvem svému pozornému zprostředkovateli.

Robert už odcházel, když ho zastavilo nové prosebné zavolání.

„Jestli jdete do města, pane profesore,“ přihlašovala se lady Heilbuthová, „neobstaral byste laskavě povoz také mně?“ Přes zdvořilou formu, s jakou lady Heilbuthová svou žádost pronášela, nemohl se Robert zbavit myšlenky, že si mohla stará panna mnohem vhodněji poslat pro povoz svého čahouna lokaje, který za ní držel v náručí havanského psa, tou dobou těšícího se největší lásce. Potlačil však svou nevlídnou myšlenku, poklonil se letité dámě, a nabídl jí ochotně své služby.

Sotva však pronesl svou zdvořilou odpověď, už jí litoval. Všichni ho pak žádali o tutéž službu, kterou nabídl paní Lindsayové a kterou neodepřel ani lady Heilbuthové.

Morgand stáhl brvy. Posloužit paní Lindsayové mu bylo potěšením, vyhovět lady Heilbuthové – no budiž! Ale dělat poslíčka kdekomu, mu už bylo proti mysli. Nevím, jak by se rozhodl, kdyby mu Roger de Sorgnes nepřišel na pomoc.

„Půjdu s vámi, milý příteli!“ prohlásil Roger ochotně. „Seženeme všechny povozy z celého města.“ Ze zástupu se ozval projev souhlasného uznání. Rogera však nejvíce těšil stisk ruky, kterým se Robert odvděčil svému příteli za nový důkaz jeho příchylnosti.

Oba přátelé, kteří se vzdalovali rychlým krokem, sehnali povozy mnohem rychleji, než se nadáli, a právě se vraceli v jednom z nich, když asi uprostřed cesty potkali Thompsona kráčejícího v čele své nevelké čety. Skládala se už asi jen ze čtrnácti »vojáků«, patrně nejchudších nebo nejlakotnějších zbytků kdysi tak impozantního pluku. Robert zanechal svému příteli dovršení svěřeného úkolu, a přidal se k Thompsonově družině, jak mu kázala povinnost.

Že by ho tato záměna těšila, říci nemohl. Ale když neměl jinou volbu, podvolil se nutnosti a řadil se k Thompsonovi, který kráčel v čele svého malého oddílu.

Když došel k prvním domům města, nebyl Thompson ušetřen nemilého překvapení.

Ohlédl se totiž dozadu, ale, proboha, kam se poděla jeho četa?

Rozplynula se, rozprášila a zmizela. Kdejaký záhyb cesty, kdejaký keř, kdejaký hájek byl použit k útěku, takže koneckonců nezbyl za Thompsonem a Robertem nikdo než provždy věrný, hřmotný Van Piperboom z Rotterdamu, který se zastavil po vzoru svého velitele, a klidně čekal na další povely.

Robert a Thompson se na sebe podívali, nikoliv bez ironického údivu.

„Za těch okolností vám dávám volno, pane profesore,“ usmíval se Thompson, když se vzpamatoval z překvapení. „Co se mne týká, nejsem na Las Palmas zvědavý. Vrátím se na palubu.“ A Thompson se obrátil, následován neodbytným Holanďanem, kterému bylo Las Palmas rovněž po čertech lhostejné.

Kdo se nezlobil na tak žalostný konec vycházky, byl Robert. Zabýval se ještě v mysli touto směšnou příhodou, když za sebou zaslechl veselý hlas.

„Co tu, u čerta, děláte? Kde je váš regiment?“ ptal se Roger z vozu, v kterém seděl naproti oběma Američankám.

„Můj regiment?“ odpověděl Robert týmž tónem, „vím o něm tak málo jako vy. Plukovník se vrátil na palubu a doufá, že se tam se svým rozprchlým vojem shledá.“

„Prozatím se tam neshledá s nikým jiným než se znamenitým Johnsonem,“ smál se Roger, „který, jak víte, dosud nevytáhl paty z lodě.

A co je s vámi, co hodláte dělat?“

„Naprosto nic, jak vidíte.“

„Pak jeďte s námi,“ pobízel ho Roger sedaje stranou, aby mu udělal místo. „Povedete nás, pane profesore.“ Řeka Guiniguanda dělí Las Palmas na dvě nestejné části: hořejší město, obývané jen šlechtou a úřednictvem, a na západním výběžku obchodní čtvrť, město dolejší, na jehož konci se tyčila pevnůstka Castillo del Rey.

Tři hodiny bloudili naši čtyři turisté ulicemi hlavního města, chvíli ve voze, chvíli pěšky. Pak se notně unavení vrátili na palubu Seamewa, kde měli dost času na shrnutí nečetných dojmů, které si odnášeli z obhlídky.

Las Palmas bylo dobře stavěné město úzkých a stinných ulic postavených na zvlněném terénu, takže procházka městem nebyla nic, než neustálý vzestup a sestup. Kromě katedrály, vystavené ve španělské renesanci, nebyly ve městě znamenitější budovy. Také dojem maurského města, kterým Las Palmas z dáli působí, okamžitě mizel, jakmile se do města vstoupilo. Nic maurského nemají ani jeho ulice, ani jeho domy, ani jeho obyvatelé, kteří rádi stavějí své evropské, zvláště francouzské způsoby na odiv.

Dojmy, které si cestující z vycházky odnesli, byly tedy čistě povrchní. Nemohlo tomu být také jinak. Nepřišli do užšího styku s lidem, aby mohli docenit jeho zdvořilost, ochotu i jeho vznětlivost, která často sahá i k noži. Nenahlédli do domů, které mají bezvadná průčelí, směšně malé pokojíčky, ale za to ohromný přijímací sál, v jehož rozměrech hledí místní obyvatelé předčít jeden druhého. Nepoznali duši lidu, v níž se směšovala hrdost dřevního hidalga s pyšnou naivností jiného předka, Guanče, k němuž se však neradi hlásili.

To byla nevýhoda rychlého cestování. Člověk je příliš složitý tvor, než aby se dal vystihnout jediným pohledem jako příroda.

V programu však přírodě nebyl vyhrazen ani tento jediný pohled!

Jestli měli naši turisté z města Las Palmas málo, Robert z něho neměl vůbec nic. Neviděl kolem sebe za celé odpoledne prožité v přátelském styku s paní Lindsayovou takřka vůbec nic. Zbyl mu z toho všeho jediný obraz, obraz paní Lindsayové chodící do kopce a z kopce, s otázkami a odpověďmi na svých milých, usměvavých rtech.

Zapomínaje na svá předsevzetí, oddával se Robert hluboce šťastným chvílím. Sotva se vrátil na palubu Seamewa, shrnuly se znovu na něho všechny starosti na chvilku zaplašené. Proč chodit stranou svému svědomí? Proč se dávat na cestu, kterou nechtěl dojít do konce? Šťastné odpoledne v něm zanechalo trpké výčitky, že nedovedl své city vůči paní Lindsayové dost ukrývat. A prozradil-li se některým pohledem nebo slovem, jaké city, jakou žádostivost mohl v bohaté Američance vzbudit on, politováníhodný chudák!

Červenal se studem při pouhém pomyšlení na tuto možnost a sliboval si, že se příště bude mít lépe na pozoru, třeba i za cenu přátelských sympatií, které si u paní Lindsayové získal. Osud však chtěl, aby jeho šlechetné odhodlání zůstalo nesplněno. Robert se marně bránil tomu, co mu bylo souzeno nebem. Řada událostí určovala sama běh jeho života a nezvratně jej řídila a uskutečňovala.

Ve chvíli, kdy se čtyři turisté vrátili na palubu, vedl kapitán Pip s Thompsonem velmi živý hovor. Všechny známky nasvědčovaly tomu, že jde o něco velmi vážného. Thompson zrudlý ve tváři rozhazoval rozčileně rukama, zatímco kapitán, vždy chladný a flegmatický, mu odpovídal úsečnými slovy nebo jen prostým zamítavým pohybem, z něhož se dalo soudit na krajní kapitánův odpor. Paní Lindsayová a její společníci se zastavili na několik kroků od Thompsona, a chtěli vědět, co se děje. Nebyli jediní, kteří se zajímali o tento spor. Ostatní cestující, kteří se už většinou vrátili na palubu, zvědavě rovněž přihlíželi na průběh vzrušeného rokování.

Obecnou zvědavost ještě zvyšovala jiná okolnost. Cestujícím neušlo, že ohniště je vyhaslé a že komín parníku nedýmá. A to chtěl Seamew o půlnoci odplout? Domnívali se už, o co běží, a se zvýšenou netrpělivostí tedy čekali na konec Thompsonova rozhovoru, aby si vyžádali vysvětlení.

Lodní zvonek už svolával k obědu, ale rozhovor Thompsona s kapitánem nebral konce. Cestující zaujímali rychle svá místa u stolu, aby uspíšili objasnění záhady, na které netrpělivě čekali.

Oběd však míjel a Thompson nejevil chuť, aby utěšil zvědavost svých spolustolovníků. Zájem o záhadu byl zatlačen jinou naléhavější starostí.

Strava na parníku se den ode dne horšila. Thompson povzbuzen shovívavým mlčením se patrně domníval, že si smí dovolit už všechno.

Ale tentokrát zašel ve své troufalosti příliš daleko.

Oběd, za jehož úpravu by se mohla stydět i obecná kuchyně, byl tak skromný, že se cestující nemohli špatného pokrmu ani dosyta najíst.

Byli hladoví ještě, když byly na stůl přinášeny zákusky.

Všichni se překvapeně podívali na sebe a pak na Thompsona, který se jako obvykle tvářil, že nic nevidí a neslyší. Když se k reptání nikdo neodvážil, Saunders tu trpělivost už neměl.

„Stewarde!“ vykřikl svým řezavým hlasem.

„Sir?“ odpověděl pan Roastbeef, a rychle se k němu přitočil.

„Stewarde, podejte mi ještě vaše hanebné kuře. Je přece lepší zajít jedem než hladem.“ Pan Roastbeef nerozuměl pepři této štiplavé poznámky.

„Už není, pane,“ odpověděl prostě.

„Tím líp!“ zvolal Saunders. „Pak mi dejte něco jiného. Horší to už být nemůže.“

„Něco jiného, pane!“ bránil se Roastbeef udiveně. „Na celé palubě není nic, co by se vešlo do úst. Pánové nenechali jediné sousto ani služebnímu personálu!“ Měli jste slyšet, s jakou trpkostí pronášel Roastbeef tato slova.

„Chcete si snad, pane Roastbeefe, ze mne dělat legraci?“ vykřikl Saunders hrozivým hlasem.

„Já, pane!“ koktal Roastbeef.

„Co tedy znamená vaše poznámka? Jsme tu snad na Medusině voru?“ Tak učené narážce ovšem Roastbeef nerozuměl. Ale pokynul rukou dost výmluvně, aby Saunders pochopil, na koho se měl se svým steskem obrátit. Thompson se však šťáral s tak strojenou nevšímavostí v zubech, že Saundersovi překypěla žluč. Zapomínaje na povinné ohledy k ostatním, udeřil do stolu, až sklenice vyskočily.

„Teď mluvím s vámi, pane!“ vykřikl podrážděně.

„Se mnou, pane Saundersi?“ hrál si Thompson na nevinného.

„Ano, s vámi! Umínil jste si snad, že nás umoříte hlady? Tak byste ovšem nejlépe umlčel naše stesky.“ Thompson otvíral udiveně oči.

„Žebrákův pes by pohrdl tím, co se nám už tři dny opovažujete předkládat,“ pokračoval Saunders rozvztekleně. „Dosud jsme trpělivě mlčeli. Ale dnes to už přesahuje všechny meze. Mám pravdu, pánové, nebo ne?“ Saundersův protest dospěl ohlasu, který by sněmovní zpravodajové jistě označili za „živý souhlas“, nebo za „frenetický potlesk“. Najednou se hlasitě ozýval a přizvukoval Saundersovi kdekdo. „Máte pravdu“, „výborně“, „úplně správně“ hřmělo ze všech stran. Nejméně pět minut trvalo, než se nespokojenost utišila.

Roger se díval na věc veseleji. Smál se zplna hrdla a strhl do smíchu i Alici, Dolly a Roberta. Situace se jim zdála tak neodolatelně komická, že nikdo z nich neměl chuť vstát od špatného a přece tak zábavného oběda.

Thompson si zachoval svůj obvyklý klid a snažil se především si zjednat trochu ticha. Měl patrně v záloze dobrý trumf.

„Uznávám,“ řekl, když bouře poněkud ztichla, „že dnešní oběd byl trochu slabší než obědy předešlé…“

Obecný hluk se na chvíli znovu rozbouřil.

„… než obědy předešlé,“ pokračoval Thompson klidně, „ale cestovní kancelář na tom vinu nemá. Jsem si jist, že by pan Saunders litoval své kritiky, kdyby znal pravé okolnosti věci.“

„Slova, pouhá slova!“ odpíral bezohledně Saunders. „Tou mincí se zaplatit nedám.“ Vytáhl z kapsy svůj zápisník, a pokračoval: „Až se vrátíme do Londýna, budu vymáhat jiné odškodnění na základě tohoto zápisníku, do něhož si přede všemi poznamenávám nejnovější křivdu, které se nám dostalo.“

„Račte, pánové, vzít na vědomí,“ nedal se Thompson mýlit novým Saundersovým výpadem, „že katastrofa, kterou jsme byli na Madeiře postiženi, řádila i tady, a to vzhledem k zeměpisnému položení těchto ostrovů a blízkosti Afriky, způsobem mnohem citelnějším. A aby byla prohroma úplná, přinesla s sebou hejna kobylek, které přiletěly z pevniny. Tento vpád, ve zdejších krajinách dost vzácný, se udál bezprostředně před naším příchodem. Obě dvě metly tu spálily, splenily a zpustošily kdeco. Osvědčila-li tedy cestovní kancelář poněkud větší šetrnost v potravinách, je to jen tím, že je na »Velikém Kanáru« není možné opatřit.“

„Jen to řekněte zpříma,“ dotíral neúprosný Saunders. „Poněkud se zdražily.“

„Copak to není totéž?“ ptal se Thompson, a dával nahlédnout do nitra své duše.

„Zajisté!“odpověděl Saunders. „To si však vyřídíme až v Londýně.

Je-li pravda, co říkáte, pak nevím, proč bychom tu otáleli. Odjeďme okamžitě. Nemůžeme-li obědvat na »Velikém Kanáru«, povečeříme na Tenerife.“

„Výborně,“ ozvalo se ze všech stran.

Thompson žádal pokynem ruky znovu o ticho.

„Po té stránce vám odpoví náš úctyhodný kapitán.“

„Ten vám odpoví k svému největšímu politování,“ přihlásil se ke slovu kapitán Pip, „že nemůže odplout. Stroj potřebuje důkladné vyčištění a bezodkladné opravy, které budou vyžadovat asi tři dny. Do 7. června poledne nebudeme moci La Luz opustit.“ Kapitánovo sdělení působilo jako studená sprcha. Všichni si vyměňovali zděšené pohledy. Pobývat tady ještě tři dny, bez procházky, bez výletu! „A s touto stravou!“ dodával pohněvaný Saunders.

Stísněnost brzy ustoupila hněvu. Není-li to trestuhodné, zahrávat si tak svévolně s trpělivostí cestujících? Když stolovníci povstávali od oběda a vycházeli nespokojeni na palubu, ozývalo se odevšad hrozivé reptání.

V té chvíli vjížděl do přístavu veliký parník. Byla to jedna z poštovních lodí, které obstarávaly spojení Anglie s Kapskem. Vracela se do Londýna. Ta zvěst se rychle rozšířila na palubě Seamewa.

Pět nebo šest cestujících použilo této nenadálé příležitosti a dalo se převézt se svými zavazadly na poštovní loď. Byla mezi nimi i lady Heilbuthová, provázená smečkou psů.

Thompson se tvářil, jakoby odpadlíky neviděl. Nebylo jich ostatně mnoho. Ať už ze šetrnosti nebo z jiných důvodů zůstala většina cestujících Thompsonovi věrna. Zůstal při něm i Saunders, z úsporných ohledů však sotva. Opustit Thompsona? To tak! Držel se ho pevně a chtěl se ho držet i nadále. Byla to snad nenávist, která přinutila nepokojného Saunderse k tomuto odhodlání?

Ale na lodi byli i cestující, kteří ani nesdíleli Saundersovy nenávisti, ani nepotřebovali šetřit a zůstávat z úsporných důvodů. Paní Lindsayová kupříkladu hned v první řadě. Proč ta by setrvávala v cestě tak bohaté nepříjemnostmi a zklamáním? Jaká pohnutka by ji mohla přinutit k tomu, aby zůstala pod málo záviděníhodným vedením Thompsonovy cestovní kanceláře? Ne bez znepokojení si kladl Robert tyto otázky, a potmě se díval na Alici, která stála jenom několik kroků od něho.

Nezdálo se však, že by paní Lindsayová věnovala mimo plující poštovní lodi mnoho pozornosti, a že by měla v úmyslu s ní odplout. Ne, paní Lindsayová neodjede. Robert se o tom záhy přesvědčil, když zaslechl slova, která pronášela k Rogerovi:

„Nezůstaneme přece celé dva dny na palubě?“

„To ne,“ odpověděl Roger a usmál se.

„Zdržení nám poslouží aspoň po té stránce, že trochu poznáme zdejší kraj. Doufám, že se přidružíte k našemu výletu?“

„S radostí,“ odpověděl Roger. „Můžeme s panem Morgandem ještě dnes večer obstarat dopravní prostředky. Bude nás pět, že ano?“ Na tento okamžik Robert čekal. Neměl chuť dát se vést přátelskou pozorností svého krajana. Byl odhodlán, i když mu to i srdce svíralo, nepřidružovat se k malé karavaně a setrvat na svém místě.

„Dovolte…“ začal.

„Ne, jen čtyři,“ přerušila ho Alice klidně. „James s námi nepůjde!“ Robertovi zabušilo srdce. Paní Lindsayová tedy sama rozhodovala o jeho účasti, sama mu přidělovala úkol, sama chtěla, aby byl po jejím boku…

Radost přemohla jeho úzkostlivý vrtoch a tisíc myšlenek mu zavířilo hlavou.

Nedokončil své námitky, zadíval se k nebi, kde mu zaplály nové hvězdy a s ulehčením dýchal svěží večerní vzduch.

XIX. KAPITOLA

Druhý úklad

Druhý den očekávalo naše čtyři turisty, když v šest hodin ráno vystoupili na břeh, opravdové překvapení.

Ne, že by tam nebyli jezdečtí koně zamluvení už včera Rogerovou a Robertovou laskavostí, ale že jich bylo patnáct, nepočítaje koně, na kterém seděl vůdce.

Paní Lindsayová a její společníci se brzy dovtípili vysvětlení, když spatřili jak se blíží Saunders a rodina Hamiltonova, doprovázená několika cestujícími. Byl mezi nimi také Tigg, jehož černé úmysly byly v posledních dnech poněkud zapomínány.

Naštěstí ne všemi. Slečny Blockheadovy nepolevovaly ve svém bedlivém dozoru a nespouštěly se Tigga ani na krok. Byly za ním všude, jako jeho stín.

Také tentokrát se objevily asi deset kroků za předmětem své starostlivé péče, provázeny svým otcem, který pro svatý pokoj vyhověl výletním choutkám obou dcer a když se přiblížil k řadě čekajících koní, prohlížel si je zkoumavě, aby si vybral některého z nejspolehlivějších.

Tajemství vycházky bylo někým prozrazeno a soukromý výlet na velikou mrzutost obou Američanek a obou Francouzů se měnil v četnou kavalkádu.

Nezůstalo však při jediném nepříjemném překvapení. K turistům se přidružil poslední, patnáctý účastník, sám James Lindsay. Když ho Roger a Dolly spatřili, jen se ušklíbli, ale tvář paní Lindsayové i Robertova zrudla hněvem.

James si nevšímal mrazivého chladu, s jakým byl přivítán, a vyhoupl se do sedla. Ostatní následovali jeho příklad a za chvilku byla karavana připravena k odjezdu.

Docela však přece ne. Jeden z jezdců se ještě snažil nasednout na svého oře. Supěl, funěl a jednou rukou se chytal hřívy, druhou sedla, ale všechny jeho pokusy byly marné se zákonem tíže. Jen hlučný smích provázel každé nové spadnutí.

„Tak dělej, papa!“ povzbuzovala ho vyčítavým hlasem slečna Mary Blockheadová.

„Tobě se to mluví,“ odpověděl pan Absyrthus Blockhead. „Copak si myslíš, že jsem tak lehký jako ty? Nebo že jsem sloužil u tělesné jízdní gardy? Dejte mi pokoj s vašimi herkami, mám už toho po krk!“ A Blockhead upustil od dalších pokusů, postavil se na obě nohy a stíral si z čela potůčky potu.

Jestli se mělo dílo podařit, bylo zapotřebí spojených sil. Na Robertův pokyn přistoupil k Blockheadovi vůdce, podebral ho, a pomohl mu do sedla s tak velikým nadbytkem síly, že ctihodný kupec div nesletěl druhou stranou dolů. Naštěstí se zachytil ještě včas a umožnil svým čekajícím společníkům, aby se konečně dali na pochod.

V čele jel vůdce, za ním v první řadě Robert s Alicí, ve druhé Roger s Dolly, ve třetí pan a paní Hamiltonovi, v páté Tigg po boku miss Margaret.

Když nemohly slečny Blockheadovy zamezit tomuto pohoršenému seřazení, obklíčily alespoň bohaprázdný pár kruhem, aby znemožnily jeho jakékoliv sblíženÍ. Ve čtvrté řadě se svěřila slečna Elisabeth Saundersově společnosti, kdežto v šesté povzbuzovala slečna Mary svého nešťastného otce, který se křečovitě držel hřívy svého koně, a hořce litoval dne, kdy se narodil. Tigg byl tedy pod dvojnásobným dohledem.

Kolem dokola nastražený sluch schytával pozorně každé slůvko a bdělý zrak byl odhodlán těžit z každé nepřítelovy slabosti, aby místo na chvilku ztracené bylo znovu rychle dobyto.

Poslední z turistů, James Lindsay, jel mlčky a sám. Občas upřel svůj pohled do první řady, v níž jela Alice s Morgandem, a v té chvíli mu blýskal zrak podivným leskem.

Robert cítil tyto pohledy na svých zádech. Jamesova přítomnost mu působila starosti a přinutila Roberta, aby zaujal místo vedle paní Lindsayové. Nebýt Jamese, byl by se ztratil někde v poslední řadě neveliké čety.

To byl jeho původní úmysl. Změnil jej však ještě z jiného důvodu.

Také najatý vůdce v něm budil instinktivně nedůvěru. Ne, že by svým chováním k tomu zavdal podnět. Ale jeho vzhled byl tak krajně podezřelý, že Robert se odhodlal nespouštět z něho oči, aby byl okamžitě po ruce, jakmile by neznámý průvodce chtěl skutkem odůvodnit správnost Robertova podezření.

Celkem však nenadužíval Morgand položení, do něhož ho uvedly okolnosti. Nechoval se chladně, ale nemluvil také víc, než bylo potřeba. Zmínil se o pěkném počasí, jel mlčky vedle Alice, která se rovněž s patrným zalíbením oddávala svým tichým myšlenkám. Byl-li však Robertův jazyk skoupý na slova, byl tím výmluvnější jeho pohledy, které občas upíral na krásný profil své společnice.

Proto však jejich duše nepřestávaly pracovat na svém tajemném sbližování. Když jeli vedle sebe v ranním vlahém vzduchu, vyměňovali si krátké a bezděčné pohledy, a tehdy prochvíval oba mladé lidi zvláštní pocit. Jakoby neviditelný magnet k sobě přitahoval jejich příbuzné duše. Učili se rozumět podivuhodné mluvě mlčení a každým krokem víc a víc vnikali do smyslu slov, která nepronášeli.

Když procházela družina severozápadní částí Las Palmas, město ještě téměř spalo. Ale za malou hodinku už koně klusali po jedné z pěkných silnic, které se sbíhaly do hlavního města. Mezi dvěma řadami vil, zasazených do zeleně, vyhlížela silnice jako něžná alej uprostřed zahrad, v kterých štíhlé palmy mávaly v ranním vánku svými chocholy jako na pozdrav.

Cestou potkávala družina hodně venkovanů. Sedíce na velbloudech, jejichž chovu se na Kanárských ostrovech znamenitě daří, sváželi do města plodiny ze svých pozemků. Byli dost hubení a nevelikého vzrůstu, ale veliké černé oči a pravidelné rysy v tvářích jim dodávaly přirozenou ušlechtilosti.

Za městem už kavalkáda na pořádek nedbala. Mezi jednotlivými řadami vznikaly tak veliké mezery, že James, pořád poslední, byl vzdálen dobrých dvě stě metrů od Alice a Roberta.

Ale přesto je nespouštěl z očí a jeho hněv se větší vzdáleností nemenšil. Nenávist má bystré oči a James měl nenávisti mnoho. Jediná Robertova pozornost k paní Lindsayové neušla jeho slídivému zraku. Věděl o jejich každém pohledu, cítil ve své zlostné duši jeho vřelost a chápaje i obsah neslyšených slov, dohádával se znenáhla pravdy.

Chudý tlumočník se tedy plánovitě zaměřil jen ze sobectví na paní Lindsayovou, a nezkušená Alice se na toto sprosté vnadidlo chytila!

James si dobře uvědomoval svou zhoršenou situaci. Chovala-li se k němu Alice tak cize, dokud byla volná, jak by k němu mohla přilnout teď, kdy zadávala své srdce!

Hrdlo se mu vztekem stahovalo, když si pomyslel, že to všechno zavinil vlastně sám. Kdyby byl své ohrožené švagrové podal ruku, nebyl by tím odkázal nezvaného zachránce do mezí nic neznamenajícího tlumočníka?

Jen jeho neprozřetelností mu vyvstal tento soupeř. A jaký soupeř!

Pod dojmem toho, co se přihodilo v Curralu das Freias, opovážil se Robert Morgand mu i hrozit!

Že by svou hrozbu splnil, bylo ovšem velmi pochybné. Chování paní Lindsayové nenasvědčovalo tomu, že by věděla víc než tenkrát, kdy se ona neblahá událost stala. Ale co dosud nevěděla, se mohla dozvědět, a kdo mohl říci, nebylo-li jí zrovna teď ono hrozné tajemství prozrazováno?

James cítil, že dokud neodstraní hrozného a jediného svědka svého činu, bude mu Damoklův meč viset stále nad hlavou.

Ale naneštěstí nebyl Robert Morgand z mužů, na něž se snadno útočí. Z otevřeného boje by James sotva vítězně vyšel. Ne z odvahy, ale z úskoku mu kynul prospěch. Ale úskočné přepadení mezi patnácti turisty, bylo to vůbec proveditelné?

Jamesova zášť se dávala jiným směrem. Upouštěla na chvíli od Alice, aby se celá vrhla na Roberta. Trpný vrah své švagrové dospěl k tomu, že se zabýval myšlenkami, jak by Roberta odstranil. Kdyby měl tolik moci, kolik nenávisti, kde by už oba mladí lidé byli!

Ti zatím jeli v čele čety, a rozplývali se štěstím. V témže poměru, v jakém rostla nenávist v Jamesovi, klíčila láska v jejich srdcích.

Uvolnily-li se za Las Palmas řady výletníků, tři z nich zůstávaly pořád v klubku. Slečny Blockheadovy se ani na krok nespouštěly Tigga, který se marně zkoušel dostat z tohoto stavu obležení. Slečna Mary šla ve své dozorčí horlivosti tak daleko, že vjela několikrát do koně miss Margaret. Vznikala z toho krátká přestřelka, která však nic nezměnila na nepřátelském položení obou táborů.

„Tak dejte přece pozor, slečno!“

„Ó, ano, dávám pozor, slečno!“ odsekla slečna Blockheadová kousavě.

Kraj, kterým projížděli, byl úrodný a dobře kultivovaný. Kdejaká evropská i tropická plodina tu byla pěstována, zvláště však nopál.

Kdyby obyvatelé Kanárských ostrovů nebyli v budoucnu velikými přáteli pokroku, nesměli bychom se jim divit. Zabývali se nejprve téměř výhradně pěstováním třtiny, ale když třtinu vytlačil řepový cukr, byli na holičkách. Hledali proto nový zdroj příjmů a nasázeli révu, ale do révy se jim dala fylloxera, proti níž všechny učené fakulty dosud nenalezly účinný prostředek. Do tří čtvrtin ožebračeni zaměnili rostlinu bachu drahou nopálem červcovým a na nějakou dobu se stali téměř výhradními dodavateli tohoto draho cenného barvivého hmyzu.

Ale věda, která jim znehodnotila jejich cukrovou třtinu, která jim neuměla poradit proti drobnohlednému nepříteli révy, na ně zase útočila svými novými objevy. Vynalezla chemické anilinové barvy, které hrozily zkázou ubohým pěstitelům červce.

Mnohé proměny, kterými za krátkou dobu prošlo kanárské zemědělství, svědčily o pronikavé přirozené inteligenci obyvatelstva. Všechny překážky by jejich trpělivá práce zdolala, kdyby nemuseli tak zápasit se suchem. V těchto krajinách, vystavených slunečnímu žáru, v kterých uplynou kolikrát ne neděle a měsíce, ale léta bez jediné kapky deště, bylo sucho opravdovou pohromou. Lidský důmysl se mu ovšem bránil, jak mohl. Ostrov byl protkán celou sítí vodovodů, kterými se voda přiváděla z hor do údolí, a cisterny byly vyhloubeny při nopálech a aloích, které vdechovaly širokými listy noční vlhko ve formě jinovatky, jihnoucí hned v prvních slunečních paprscích.

K osmé hodině se dostala kavalkáda do velikého pryšcového háje.

Znenáhla stoupající silnice se táhla mezi dvěma živými ploty těchto ostnatých rostlin, zkroucených a nehezkých, jejichž šťáva obsahovala prudký jed. výš do kopce však pryšec kanárský (euphorbia canariensis) ustupovala méně odpornému pryšci balsamovému (euphorbia balsamifera), jehož lesklá a hladká pokožka vyměšovala neškodné mléko, stříkající při nepatrném stisknutí až na vzdálenost tří metrů.

Netrvalo ani půl hodiny a naše družina dostoupila k vrcholu Caldeiry de Baudana, kulatého kráteru dvě stě třicet metrů hlubokého, na jehož dně se rozkládal statek a několik polí.

Na dalším pochodu se podívali turisté také na Cimu de Giramar, jiný kráter už zasypaný, z něhož nezbylo nic než bezedný komín. Byla tu pověstná ozvěna, způsobená kamením házeným do komína.

Bylo už jedenáct, když turisté konečně dorazili do San Laurence, města s dvěma tisíci obyvateli, kde podle vůdcova ujištění bylo možné dostat snídani.

Skutečně ji dostali, ale nesměli být příliš vybíraví. Kromě výborného ovoce neměl San Laurenco cizinci co poskytnout. Naštěstí byli turisté dlouhým pochodem na čerstvém vzduchu tak vyhladovělí, že vzali zavděk i „gofiem“, z něhož se snídaně převážně skládala. Gofio byla mlékem rozředěná kaše z pražené ječmenné nebo žitné mouky, národní pokrm velmi pochybné jakosti. Ale hladoví turisté se do něho přesto s chutí pustili kromě nenapravitelného Saunderse, který si neopomenul jediné slůvko „gofio“ zaznamenat do svého zápisníKu. Jemu předložit „gofio“! Sto liber odškodnění bude málo!

Turisté se v San Laurence dlouho nezdrželi. Jen posnídali, a už zase sedali do sedel, aby se vydali na další pochod. Ten doznal zatím některých změn. Jedna z řad čítala nyní tři jezdce: Tigga a obě jeho bdělé opatrovnice.

Chytrým zaskočením se konečně podařilo oběma sestrám vytlačit svou sokyni z jejího místa. Miss Margaret nezbylo nic, než následovat příklad pana Absyrtha Blockheada, který jel nyní sám.

Rozumí se, že chrabrá Margaret se nedala zahnat do své osamocenosti bez boje. Když nasedala na koně, spatřila své místo už obsazené, a její pohněvaná duše se vzepřela k odporu.

„Ale, slečno,“ řekla obracejíc se k oběma sestrám, „to je přece moje místo.“

„Kterépak z nás prokazujete čest…“ ozvala se štiplavě slečna Elisabeth.

„… svého oslovení, slečno?“ dodala slečna Mary stejně kousavě.

„Vaše místo přece není…“

„… číslováno, jak doufám.“ Tigg tuto tichou potyčku neslyšel. Nevěda, že boj je sváděn o něho, podrobil se nové změně s roztomilou lhostejností, které navykl dlouhým hýčkáním.

Ale změna, kterou způsobily slečny Blockheadovy v původním seřazení, nebyla jediná. James Lindsay postoupil ze zadního voje do nejpřednějšího. Předjel svou švagrovou provázenou Morgandem a přidružil se k vůdci, s nímž zahájil živý rozhovor.

Ovšem tato změna nezůstala Robertem nepovšimnuta. Jakže, jejich vůdce uměl anglicky? Nápadná délka hovoru měnila Robertovu zvědavost v nepokoj, v nepokoj tím oprávněnější, že James Lindsay, aby se pojistil před nepovolanými posluchači, vyrazil se svým vůdcem asi o sto kroků kupředu.

O čem se to domlouvali tito dva lidé, z nichž jeden i druhý tak málo opravňovali k důvěře? Robert hledal marně k této otázce odpověď.

Už se chtěl svěřit se svým podezřením paní Lindsayové. Jak James správně hádal, jeho sok svou hrozbu dosud nesplnil. Paní Lindsayová o ničem nevěděla. Robertovi bylo trapné naznačit mladé ženě, že je zasvěcen do tak choulostivého tajemství. Zdvojnásoboval svou ostražitost, ale mlčel. Ale teď, nebylo snad moudřejší odložit všechny ohledy a zasvětit paní Lindsayovou do všeho, co ho znepokojovalo? Ne, chtěl ještě počkat a být na stráži.

Za tři hodiny dorazila družina do Gualdaru, sídelního města bývalých berberských králů na severozápadním břehu ostrova, odtud se dala k osadě Agaěte a kolem páté hodiny stanula v Artenaře.

Artenara byla nejvyšší vsí ostrova. Ležela při vnitřním svahu kotliny Tejedy, asi dvanáct set metrů nad mořskou hladinou. Z ní se rozevírala rozkošná vyhlídka. Před užaslým zrakem se rozvíjel asi třicet pět kilometrů dlouhý, bezvadný vejčitý obvod, k jehož středu se sbíhaly bystřiny a pásma zalesněných pahorků s osadami na úpatí.

Sama ves Artenara byla velmi pozoruhodná. Byla obývána uhlíři, kteří by byli zbavili ostrov posledního stromu, kdyby nebyl stát zakročil zákonem. Jen příbytek boží se svou zvonicí se tyčil k nebesům, příbytky lidí byly vyhrabány do stěn kotliny a umístěny nad sebou jako v poschodích. Podlaha příbytků, do nichž vnikalo světlo děrami, byla pokryta rohoží, která sloužila obyvatelům při jídle i jako stůl. K sedadlům a ložím jim také pomáhala příroda. Vynalézaví Kanařané si je vydlabávali v zrnitém tufu.

Je samozřejmé, že naše družina neměla chuť se spokojit s noclehem, který jim pohostinství těchto troglodytů (jeskynní lidé) mohlo poskytnout. Dala se ještě na hodinový pochod a dorazila v šest hodin do vesnice Tejedy, která dala kotlině jméno.

Bylo už načase, protože někteří turisté už opravdu nemohli z místa. Zvláště pro rodinu Blockheadů by byl další pochod čirou nemožností.

Slečny Mary a Elisabeth i tak už měnily barvy ze žluta do zelena a plnily dokonce svůj opatrovnický úkol jen s nadlidským sebezapřením svých heroických duší. Kolik stenů potlačily jen při bolestech, které jim každým krokem působily zadky jejich málo způsobných koní. Oddechly si opravdu z hloubi srdce, když se konečně zastavily před hostincem, jehož majitel si zděšeně prohlížel své nenadálé příchozí.

Byla to vskutku jen obyčejná hospoda, k níž kanárský vůdce přiváděl četu svých turistů. Pokud stačila jemu, proč by nestačila jeho družině? Byl si svou dobrou službou tak jist, že ho vůbec nemátly kyselé tváře výletníků, když jim dal znamení k zastávce. Protože však v pochodu nebylo možné pokračovat, nezbývalo turistům nic, než se podrobit nutnosti.

Bohužel, skutečnost byla horší. Patnáct turistů se muselo spokojit zase s protivným gofiem. Skutečně, další důvod aby si Saunders udělal do svého zápisníku nový záznam. Ještě hůř však bylo, když se družina začala domlouvat o noclehu.

Dámám s velikou nouzí byla lože jakžtakž opatřena. Ale pánům nezbylo než se zabalit do plášťů, pokrývek i pytlů a položit se na podlahu nebo do trávy pod širým nebem.

Přes to, že podnebí je na Kanárských ostrovech velmi mírné, k ránu se přece dostavují citelná chladna, velmi způsobilá přivodit revmatické nachlazení. Sir Hamilton pocítil skutečně na sobě tuto zeměpisnou zvláštnost. Když se ráno probudil, cítil bolesti ve všech končetinách.

Pomáhal si od nich důkladným třením, při čemž nezapomněl dát patřičný dík Thompsonovi. Kdo jimi byl vinen, ne-li Thompsonova nedbalost?

Hamilton jistě netušil, jakou závist svými bolestmi způsobuje. Co by byl Saunders za ně dal! Jak by jich byl proti Thompsonovi využil!

Zkoušel své klouby, protahoval a kroutil své končetiny na všechny strany, ale marně. V jeho těle, zdravém jako sukovatý dub, nezanechalo bohužel chladné ráno žádné bolestivé účinky. Přiznával se k tomu opravdu nerad.

Přesto si nezapomněl do svého zápisníku poznamenat Hamiltonův revmatismus. Když jej dostal jeho společník, dovede pak zajisté zručný advokát v Londýně z tohoto hromadného nebezpečenství vytlouci patřičný kapitál.

Slečny Blockheadovy se vyspaly v teple, ale ráno vstávaly přece nemocné. Vlekly se, jako by jim byl někdo zpřelámal končetiny a opíraly se o všechno, co jim přišlo pod ruku, o nábytek, o zdi i osoby. Tigg, který se první po ránu ptal na jejich zdraví, poznal i první smutnou skutečnost. Slečny Blockheadovy náhle onemocněly.

Nemoc však nepřipouštěla odklad. Chtě nechtě byly obě bolestně vzdychající oběti blíženské lásky vysazeny do sedel a kavalkáda se dala na nový pochod.

Na něm učinil Morgand zvláštní odhalení. Všichni ostatní koně byli pečlivě vykartáčováni a přes noc náležitě odpočatí, kdežto kůň Jamese Lindsaye a vůdcův kůň se únavou sotva vlekli. Prach a pot slepený na jejich srsti prozrazoval, že obě zvířata vykonala v noci důkladný poklus.

Aby si zjednal jasno přímou otázkou, do toho se Robertovi nechtělo, prozatím tedy o vzniklém podezření mlčel.

Ostatně když James Lindsay smluvil s vůdcem nějaký úklad, bylo nyní už pozdě jejich dohovor zamezovat. Oba si už neměli co říci. Proto zůstal první v čele čety, kdežto druhý se zase vrátil do zadního voje.

Posledním však nebyl. Pan Absyrthus Blockhead se svými dcerami jel až za ním.

Postavení obou slečen bylo opravdu málo záviděníhodné. Zatímco láska k bližnímu je pudila kupředu, bolest v kříži je nutila do volnějšího kroku. A tak přes všechno úsilí obou sester unikal Tigg jejich chabnoucímu dozoru, až se zase ocitl v osidlech nenáviděné sokyně. Slečny Blockheadovy, které se křečovitě držely nemilosrdných sedel, nemohly ze vzdálenosti jednoho sta metrů, o které se za poslední řadou opozdily, nic než konstatovat svou dočasnou porážku.

Družina, která brzy ráno vyjela, se dostala časně na dno Tirjany.

Cesta do tohoto starého kráteru vnikala úzkými štěrbinami v západní stěně a opouštěla jej ve stěně východní, jíž v klikatinách dosahovala.

Karavana už velmi dlouho stoupala po namáhavé stráni, když se cesta v ostrém úhlu vidlicovitě rozdělila na dvě.

Alice a Robert Morgand, kteří jeli v čele, nevěděli, kterou cestou se mají dát, proto zastavili koně, a ohlédli se po vůdci.

Ale vůdce byl ten tam.

V malé chvíli dorazili i ostatní turisté k rozcestí a hlučně rokovali o tomto záhadném zmizení.

Zatím však co společníci mařili čas planými slovy, Robert tiše uvažoval. Zdalipak tento vůdcův útěk nebyl počátkem smluveného úkladu?

Prohlížel si z dálky Jamese Lindsaye, ale ten se zdál velmi upřímně sdílet překvapení svých společníků. Nic v jeho chování neopravňovalo k obavám, které pořád určitěji vystupovaly v duši tlumočníka Seamewa.

Na každý pád se nesměl Robert ukvapovat. Vůdcovo zmizení mohlo mít nejprostší příčinu a kdo ví, jestli se za chvíli nevrátí.

Ale uplynulo čtvrt, uplynulo půl hodiny a vůdce se nevracel. Turisté už pozbývali trpělivost. Nezůstanou tu přece do soudného dne! Nevědí-li kterou cestou, ať se jednou dají nazdařbůh. Však se někam dostanou.

„Nebylo by líp,“ namítl James Lindsay úmyslně, „kdyby někdo vyjel kilometr po jedné z obou cest a rozhlédl se po jejím směru? Ostatní zůstaňme, kde jsme a vyčkávejme vůdce, který se ještě může vrátit.“

„Máte pravdu, „odpověděl Robert, kterému zajisté příslušelo v první řadě vykonat tuto obhlídku. „Kterou z obou cest byste mi radil,“ podíval se Robert pronikavě na Jamese.

James Lindsay odpověděl vyhýbavým pohybem ruky.

„Snad tu?“ ukázal Morgand na cestu zabíhající doprava.

„Jak myslíte,“ odpověděl James Lindsay lhostejně.

„Dám se tedy tou,“ rozhodl se Robert. Snad by byl své rozhodnutí ještě změnil, kdyby si byl všiml radostného zákmitu v Jamesových očích. Ale James už byl od něho odvrácen.

Nežli však Robert odejel, vzal stranou svého krajana Rogera de Sorgnese a doporučoval mu nejkrajnější ostražitost.

„Z některých okolností soudím,“ řekl mu tiše, „zvláště z nápadného vůdcova zmizení, že je nám přichystána léčka. Buďte tedy opatrný!“

„A vy?“ namítl Roger.

„Oh,“ odpověděl Robert, „bude-li na nás podniknut útok, ten nebude namířen na mne. Ostatně budu opatrný.“ Když upozornil nenápadným způsobem svého přítele, pustil se Robert cestou, kterou si sám zvolil, a zmizel turistům z očí.

Prvních deset minut uplynulo rychle. Kilometr tam, kilometr sem, k tomu bylo i v dobrém klusu potřeba deset minut. Když se však Robert ani po dalších deseti minutách nevracel, cestující zneklidněli. Ještě deset minut a Roger se už nezdržel.

„Déle váhat nesmíme,“ prohlásil rozhodně. „Vůdcovo zmizení nevěští nic dobrého a sázím se, že se panu Morgandovi něco stalo. Vyjedu mu okamžitě naproti.“

„A já se svou sestrou pojedu s vámi,“ řekla Alice odhodlaně.

„Půjdeme všichni,“ ozvala se četa jako z jedněch úst.

Ať o tom uvnitř soudil jak soudil, navenek nekladl James Lindsay podanému návrhu odpor a po vzoru ostatních pobídl koně k většímu spěchu.

Cesta, po níž kavalkáda pospíchala, vedla mezi dvěma kolmými, křídovými stěnami.

„Hotová lotrovská peleš!“ zamumlal Roger.

Zatím se však neobjevovalo nic podezřelého. V pěti minutách, během kterých družina urazila kilometr, nepotkala živou duši.

Při ohybu cesty se však turisté náhle zastavili a zbystřili sluch. Neurčitý hlomoz doléhal k jejich sluchu, doznívalo k nim něco jako hrozivý hluk davu.

„Pospěšme si!“ pobídl Roger koně do cvalu.

V několika sekundách vjela četa jezdců do vesnice, z které se hluk ozýval.

Vesnice opravdu zvláštní, protože neměla domy. Bylo to druhé vydání Artenary. Obyvatelé bydleli v křídových stěnách, které se táhly podél cesty z obou stran.

V tu chvíli byly příbytky troglodytů prázdné. Všechno jejich obyvatelstvo, které se skládalo z nejčernějších černochů, bylo na ulici, kde podrážděně hlučelo a vyráželo neuvěřitelné skřeky.

Vesnice byla ve zřejmém vzbouření. Z jakého však důvodu? Turisté neměli kdy si dát tuto otázku. Jejich pozornost byla soustředěna k nenadálému divadlu, které se naskytlo jejich očím.

Na padesát metrů před sebou spatřili Roberta Morganda, proti němuž se obracel všechen hněv obyvatelstva. Robert byl bez ochrany. Byl opřen o jednu ze stěn proměněnou v lidský úl, bránil se ze všech sil a kryl se koněm, který mu prokazoval výbornou službu. Poděšené zvíře se zle vzpínalo a vyhazovalo na všechny strany tak důkladně, že se kolem jeho pána utvořil volný prostor.

Naštěstí neměli černoši střelné zbraně. Ale přesto, když turisté dorazili na místo děje, zápas se už chýlil ke svému konci. Robert Morgand už zřejmě omdléval. Vypálil rány svého revolveru, kterými dva černochy ležící u jeho nohou srazil k zemi, a neměl nyní na svou obranu jinou zbraň než svůj jezdecký bičík, jehož těžkou rukojetí bil do nejdotěrnějších. Ale napadán ze tří stran a kamenován rozvášněným davem mužů, žen a dětí, nemohl zřejmě přesile dlouho odolávat. Už kolikátý kámen se neminul cíle. Z Robertova čela stékala krev.

Příchod turistů mu přinášel pomoc, ne však záchranu. Mezi Robertem a jimi stálo několik set černochů hulákajících tak vztekle, že nezpozorovalo přítomnost nových příchozí.

Právě chtěl Roger dát povel k odvážnému útoku, když ho jeden z jeho společníků předešel.

Jako bouře se vyřítil z posledních řad výletníků jezdec a jako blesk najel na nebezpečné útočníky.

Užaslí turisté v něm poznali pana Blockheada, který zsinalý vyrážel zoufalé křiky úzkosti, a držel se křečovitě za krk koně splašeného pokřikem černochů.

Na tento křik odpověděli černoši zděšeným řvaním. Splašený kůň tryskem ujížděl, skákal a k zemi srážel všechno, co mu přišlo do cesty.

V okamžiku byla cesta uvolněná. Kdo mohl utíkat, vbíhal zděšeně do příbytku před rozlíceným vojevůdcem.

Jeden z nich však přece zůstal.

Byl to hotový obr herkulovských plecí, který stál uprostřed cesty a pohrdavě hleděl na zmatek svých spoluobčanů. Rozkročen proti Robertovi, mával starou španělskou puškou s troubovitým ústím, kterou plnil čtvrt hodiny prachem.

Tuto zbraň, která by se mu byla jistě roztrhla v rukou, přiložil obr k líci a namířil na Roberta.

Roger se svými druhy vjel tryskem do uličky, uvolněné splašeným nápadem Blockheadova koně. Jen dojede-li včas, aby zamezil osudnému výstřelu?

Naštěstí hrdinný Blockhead letěl na svém koni rychleji. Chtěl patrně sklidit všechnu slávu sám.

Kůň vzdálený už jen na dva kroky od černocha se lekl nenadálé překážky, srazil všechny čtyři nohy pod sebe, a mžikem se zastavil.

Pan Absyrthus Blockhead se však nedal touto překážkou zmást.

Stržen rozzuřeným hněvem a trochu také – budiž dán pravdě průchod – i setrvačností, pustil se šíje svého ušlechtilého zvířete, opsal ve vzduchu bezvadný a dobře promyšlený oblouk, a vletěl jako granát obrovi přímo do prsou.

Náboj i terč se svalily k zemi.

V té rozhodné chvíli dorazil Roger se svou družinou na bojiště. Obratem ruky byl Blockhead zdvižen a hozen jednomu z jezdců do sedla, zatímco druhý z turistů se zmocnil koně uvolněného Blockheadem. Také Robert se vyhoupl do sedla a malá četa Evropanů už tryskem ujížděla z černošské vesnice.

Všechno se odehrálo v jediné minutě. Ale tato krátká doba stačila, aby bylo do kroniky jízdy slavně zapsáno na věčné časy jméno Absyrtha Blockheada, který objevil dosud neznámou metací zbraň a hned s její pomocí zachránil jednoho ze svých přátel!

Pro tu chvíli však nebylo slavnému válečníkovi velmi dobře. Otřesením mozku upadl do bezvědomí, z kterého se dlouho nechtěl probrat.

Jakmile však byli jezdci vzdáleni od vesnice natolik, že se už nemuseli obávat dalšího útoku, sestoupili z koní a studenými obklady pomohli nebohému Blockheadovi k vědomí. Zotavil se tak rychle, že se za chvíli prohlásil způsobilým k odjezdu.

Než však k odjezdu došlo, poděkoval Robert Blockheadovi. Ale ctihodný kupec se v záchvatu skromnosti tvářil, jakoby Robertovým díkům nerozuměl.

Za hodinu objela kavalkáda krokem Pozzo de la Nieve, Sněžnou studnu, což byl vrch uprostřed ostrova, nazvaný tak od lednic, které Kanařané založili v jeho úbočích -, potom minula širou pláň zprohýbanou hojnými hrbolky a projela konečně mezi Saucillem del Hublo, monolitem (jediný kus kamene) vysokým sto dvanáct metrů a mezi monolity Reutmgo a de la Cuimbre.

Cestou po této pláni cestující mnoho nemluvili, buď únavou nebo zmalátnělí vzrušením. Většina turistů jela mlčky, a to v takovém sledu, v jakém nastoupila. Některé změny se však v řadách přece udály:

Saunders jel po boku chrabrého Blockheada, Robert po boku svého krajana, kdežto Alice s Dolly tvořily druhou řadu.

Oba Francouzi mluvili o záhadné příhodě, která by byla jednoho z nich málem stála život.

„Hádal jste dobře,“ řekl Roger, „obával-li jste se léčky. Jenže jste ji očekával zezadu, ne zepředu.“

„Ano,“ přisvědčoval Robert. „Kde by mne bylo napadlo, že nástraha je namířena na mou nepatrnou osobu! Jsem ostatně přesvědčen, že jsem do toho přišel pouhou náhodou, a že by se vám dostalo téhož přijetí, kdybyste se do černošské vesnice odvážil místo mne.“

„Ale, prosím vás, jak přichází tato černá osada sem, do kraje obývaného bílou rasou?“

„Je to stará obec černochů-uprchlíků,“ odpověděl Robert. „Dnes však, kdy v celé zemi, spravované civilizovanou vládou, bylo otroctví zrušeno, nemá vlastně už jejich osada existenční důvod. Ale černoši jsou zatvrzelí a potomci úporně setrvávají ve zvycích svých předků. Po vzoru svých otců žijí i nadále ve svých zemních doupatech a v tak naprosté odloučenosti, že se v sousedních městech neukážou někdy celý rok.“

„Příliš pohostinní nejsou,“ smál se Roger. „A co jste jim, k čertu, udělal, že se na vás tak zuřivě vrhli?“

„Vůbec nic,“ odpověděl Robert. „Srocení se stalo už před mým příchodem.“

„Tak? Z jakých důvodů?“

„Sami mi to neřekli, ale uhádl jsem to z nadávek, kterými mne zasypávali. Na vysvětlenou je třeba vás předem upozornit, že mnoho domorodců se dívá na cizince nepřátelsky, přicházejí sem každý rok ve velikém počtu. Říkají, že všichni nemocní tady nechávají své choroby a že ohrožují zdraví ostrovanů. Naši černoši si však vzpomněli, že prý jdeme do jejich vsi zakládat špitál pro malomocné a souchotináře. Odtud pocházela jejich zuřivost.“

„Špitál!“ zvolal Roger. „Jak se mohla zrodit tato myšlenka v jejich kudrnatých hlavách?“

„Někdo jim ji nakukal,“ odpověděl Robert. „Její účinek v dětinských hlavách, už tak dost rozpálených místními předsudky, jste viděl.“

„Někdo jim ji nakukal,“ opakoval Roger. „Ale kdo? Máte někoho v podezření?“

„Vůdce.“

„Proč by to udělal?“

„Ze ziskuchtivosti. Patrně počítal, že se aspoň zčásti zmocní našich věcí.“ Toto vysvětlení bylo velmi pravděpodobné a nebylo pochyb, že se všechno seběhlo tak a ne jinak. Minulou noc si vůdce svou léčku přichystal, a lehko roznítil smýšlenými zprávami vznětlivé mozky černochů.

Že to byl James, který ovšem šel za jinými plány než za lupem, a měl na těchto piklech účast, Robert zamlčel. K tomuto mlčení se odhodlal po zralé úvaze. Aby směl pronést tak vážnou obžalobu, potřeboval by přímé důkazy. Ty však Robert neměl, zvláště teď, kdy vůdce zmizel. Měl jen podstatné podezření, nic víc. Za takových okolností bylo lépe mlčet.

Ostatně i kdyby měl Robert důkazy v rukou, nebyl by asi jednal jinak. Bylo těžké se mstít na zločinném původci přepadení, jestliže msta nemohla ušetřit jméno paní Lindsayové.

Zatímco oba Francouzi zevrubně přetřásali tento záhadný případ, Saunders se držel Blockheada.

„Má poklona, pane,“ přidružil se k němu, sotva ujela družina několik kroků.

Blockhead mlčel.

„Tak důkladný přemet jsem ještě nikdy neviděl,“ pokračoval Saunders napůl škádlivě, napůl vážně.

Blockhead zase neodpovídal.

To zavdalo Saundersovi podnět k starostem.

„Jak se vám daří, drahý pane?“

„Špatně,“ povzdychl Blockhead.

„Mohu se domyslet. Vaše hlava…“

„Hlavě nic není.“

„Tak tedy?“

„Na druhé straně!“ úpěl Blockhead leže na svém koni.

„Na druhé straně?“ opakoval Saunders. „Ach ano, ano,“ chápal špatně, „ale to je koneckonců totéž.“

„Ne, to není totéž,“ bručel Blockhead.

„Na každý pád je tím však vinna Thompsonova cestovní kancelář.

Kdyby nás bylo sto namísto patnácti, byli by se odvážili útoku na nás a byl byste měl bolení své hlavy? Kdybychom místo koní měli nosiče, jak nám je sliboval jeho nestydatý program, byl byste měl bolení hlavy? Chápu, že jste rozzloben, rozezlen…“ Blockhead se cítil dost silný, aby Saundersovi odporoval.

„Nejsem rozzloben a rozezlen. Naopak, nadšen, okouzlen, pane,“ tvrdil žalostným hlasem.

„Okouzlen?“ žasl Saunders.

„Ano, pane, okouzlen,“ ujišťoval Blockhead s rostoucí živostí.

„Přeješ-li si koně, máš je a ostrov s černochy… není to něco nanejvýš mimořádného, pane?“ Unesen obdivem zapomněl Blockhead na svou bolavou „druhou stranu“, vzpřímil se neopatrně v sedle, a vztáhl teatrálně ruku.

„Blockhead je ryzí jak zlato, jak zlato…“ Ale nedomluvil. Člověku není snadné stát dlouho na špičkách. Bolestí sveden do prózy skutečnosti ze svého nadšení, se zase položil na břicho, zatímco se Saunders vzdaloval od nenapravitelného optimisty.

K jedenácté hodině dorazila družina do jedné z hojných vesnic ležící v předhoří Cuimbry. Turisté ji procházeli v hovoru, a nevěnovali jí mnoho pozornosti. Náhle však museli zastavit. Místo, na které se dostali, nemělo jiný východ, než ten, kterým přijeli. Cesta tu končila. To byla mrzutá věc. Dali se patrně při rozcestí, kde se jim ztratil vůdce, špatnou cestou a nyní nezbylo než se vrátit.

Než se k tomu odhodlali, Robert se pokusil dorozumět s vesničany.

Nebylo to snadné. Robertova španělština byla tázaným venkovanům nesrozumitelná, kdežto španělština venkovanů byla Robertovi opravdovou španělskou vesnicí.

Robert tím nebyl překvapen. Vědělo neuvěřitelné odlišnosti jednotlivých nářečí uvnitř ostrova.

Po nemalém namáhání, v kterém přibral na pomoc tvář i ruce a v kterém neustále opakoval slovo „Tedde“, jméno města, kde chtěli posnídat, se Robert konečně dopracoval žádoucího výsledku. Domorodec na znamení, že porozuměl, se udeřil do čela, zavolal chlapce, kterému v nesrozumitelném, dlouhém hovoru dával příslušná poučení a pak pokynul kavalkádě, aby následovala nového vůdce.

Chlapec si hvízdal písničku a vedl družinu přes hory a doly, po stezkách a křížem přes cesty a zase po pěšinách. Podle Robertova počtu měli být už dávno na místě. Znepokojený Robert se chtěl právě děj se co děj s chlapcem nějak dorozumět, když chlapec přišel k nové cestě, zamával radostně čepicí, naznačil družině cestu k jihu, rozběhl se na postranní pěšinu, a brzy zmizel výletníkům z očí.

Ti na sebe udiveně pohlíželi. Byli teď šťastně zase sami, na venkově, jehož řeč neznali. Ale teď nebyl na nářky čas. Nezbývalo než jít dál. Karavana to také udělala, ale nezamířila k jihu, nýbrž k severu. Město Tedde nemohlo být jižně.

Hodiny však míjely a věž města se unaveným a vyhladovělým cestovatelům neukazovala. Den se už nachyloval k večeru a družina byla ještě pořád na pochodu. Slečny Blockheadovy už budily opravdové politování. Objímaly rukama šíje svých koní, a neměly už ani tolik sil, aby mohly sténat.

V šest hodin chtěli už i nejvytrvalejší turisté zastavit a přenocovat raději pod širým nebem, když se v dáli objevilo několik domků. S posledním napětím sil se dali turisté na nový pochod a nechtěli věřit ani svým očím, když poznali, že před nimi leží Las Palmas! Rychle projeli městem a za hodinu už byli na parníku Seamew, sami nevědouce, jak se na něj dostali.

S chutí přisedli ke stolu, na který byl právě podáván oběd, a hladoví se pustili do polévky. Bohužel, pokrm byl dosud připravován podle těch zásad jako před dvěma dny a oběd zase vyhladovělým žaludkům nestačil. Cestující dnes nebrali Thompsonovu skoupost na tak velikou váhu. Zaměstnávala je jiná, důležitější otázka. Co je s opravou stroje? Jistě nebyla ještě skončena, jak nasvědčovaly rány kladiv.

Jejich pekelný hluk vnikal všude, do jídelny, kde nebylo rozumět slova, do kajut, kde nebylo možné spát. Celou noc trval tento hlomoz.

Unavenému Robertovi se přesto podařilo konečně usnout. Co ho vzbudilo nebyl hluk, ale náhlé ticho. K páté hodině ranní utichlo na lodi rázem všechno.

„Vyspalý“ Robert se oblékl a vyšel na opuštěnou palubu. Zdola se ozýval hovor kapitána Pipa s mistrem Bishopem. Robert chtěl vědět, jak to vypadá s lodí, proto sestoupil a přiblížil se k hovořícím mužům.

„Jste tedy hotovi?“ řekl kapitán.

„Ano, pane kapitáne,“ odpověděl mistr Bishop.

„A jste s opravou spokojen?“

„Taktak!“ řekl mistr Bishop úsečně.

Chvíli bylo ticho. Pak se ozval znovu pan Bishop:

„Artimon by vám řekl, pane kapitáne, že ze starého dřeváku je těžké udělat nový.“

„To ovšem!“ souhlasil kapitán. „Ale vyplout můžeme, ne?“

„Vyplout ano, pane kapitáne,“ odpověděl mistr Bishop, „ale jestli doplujeme, je jiná otázka.“ A znovu zavládlo ticho, delší než předešlé. Robert se nachýlil a viděl, jak kapitán silně šilhá. Znal ho už příliš dobře, aby věděl, že je zle. Když kapitán šilhal, něco ho trápilo. Pip seštípl několikrát nos mezi prsty, chopil se konečně ruky prvního strojníka, a prohodil:

„To může být pěkné nadělení!“ Robert však neuznal za vhodné sdělit cestujícím chmurné předzvěsti, o kterých se dozvěděl jen náhodou. Také novinu, že loď odpluje, nebylo třeba šířit. Kouř, který z komína unikal, ji rozšířil rychleji, než by to dovedl Robert.

Skutečně – zpráva o brzkém odjezdu přišla včas. Jen ta zachránila generálního administrátora od bouře, která se nad ním pro nesnesitelné snídání znovu stahovala. Už se zvedal odpor, když se ke konci snídaně ozvaly z paluby první povely k odjezdu. Pohněvané tváře se rozjasnily odpuštěním a snad také pomyšlením, že se konečně zahajuje doba lepších obědů.

XX. KAPITOLA

Na vrcholu Teydu

Las Palmas od Santa Cruz dělí jen padesát mil. Seamew, který opravou zase nabyl způsobilosti urazit dvanáct uzlů za hodinu, zakotvil už po třech a půl hodině v přístavu hlavního města Tenerife.

Mezi tím městem, soupeřícím důležitostí s Las Palmas a Evropou bylo časté a snadné spojení. Četné parníky je spojovaly s Liverpoolem, Hamburkem, Le Havrem, Marseillí a Janovem. Vedle toho byla v městě společnost, která zprostředkovávala vždy dvakrát do měsíce spojení s různými ostrovy archipelu.

Rovněž amfiteatrálně rozloženo na horském úbočí působilo Santa Cruz nanejvýš půvabným dojmem a vyrovnávalo se po té stránce úplně městu Las Palmas.

Tato krása nebyla nicméně s to, aby přemohla lhostejnost cestujících. Byla to zajisté pěkná podívaná, ale cestou se už tolikrát opakovala, že účastníci věnovali velkolepým a divokým břehům s holými skalami, k nimž Seamew mířil jen zběžný pohled. Také Santa Cruz se tolik podobalo městům, které už shlédli, že zvědavost cestujících byla ukojena několika pohledy. Jediné, co je poutalo, byl proslulý vrch Teyde, známější pod jménem Pic Tenerife, jehož překonání, projektované programem, tvořilo jedno z nejlepších čísel cesty.

Štěstí však turistům Seamewa nepřálo. Po celou dobu, co Seamew plul z »Kanáru« na Tenerife, halil se Teyde do mraků neproniknutelných i nejlepšímu dalekohledu. A když se nebe konečně rozjasnilo, bylo už pozdě. Temeno Teydu se schovalo za strmý břeh.

Cestujícím nezbylo než se podrobit této nepřízni osudu. Čím stydlivěji se však Teyde schovával zrakům turistů, tím patrněji dráždil jejich zvědavost. Byli jím tak zaujati, že se Thompsonovi snadno podařilo většinu svých svěřenců přemluvit, aby upustila od procházky po dláždění Santa Cruz.

Naši novomanželé v té většině nebyli. Sotva spustil parník kotvy, vzdálili se se svou obvyklou skromností z lodi, aby se vrátili až k hodině odjezdu.

Ale koneckonců by byl snad jejich příklad působil nakažlivě, kdyby Thompson s důrazem neopakoval, že v Santa Cruz není opravdu nic, co by stálo za prohlídku, a kdyby nenavrhl plavbu až k městu Orotavě, ležící na severním břehu, z níž je výstup na horu mnohem pohodlnější, než programem projektovanou cestu po souši. Že tím ušetří nákladný dovoz, ovšem Thompson opatrně zatajil.

K nemalému Thompsonovu překvapení nenarazil návrh na odpor, ačkoliv byl jen novou změnou programu. A že odjezd byl ustanoven na hodinu ranní, zůstala večer většina cestujících už na lodi a darovala si prohlídku města.

Naprostého souhlasu však Thompson nedosáhl. Zbylo jich několik, kteří se do Orotavy chtěli dostat po ostrově. Saunders se svým hrozivým zápisníkem a sir Hamilton se svou rodinou to činili z umíněné opozice proti kterékoliv změně programu. Alice Lindsayová, Dolly a jejich nerozlučný společník Roger de Sorgnes měli proto ušlechtilejší důvody: chtěli spatřit ostrov. Robert se tentokrát rozhodl zůstat na palubě. Ale Roger de Sorgnes to nepřipustil, a vymohl na Thompsonovi, že jim svého tlumočníka uvolnil. Budou prý ho uvnitř ostrova nezbytně potřebovat. Robert se tedy přidružil k rozkolnické četě, bohužel zbavené svých nejkrásnějších ozdob.

Mohlo se to však zařídit jinak? Mohl se snad pan Absyrthus Blockhead pochlubit se svými obdivovatelskými schopnostmi, když už spal dvacet čtyři hodin tak tvrdě, že nebyl k probuzení? A jestli mohly jeho půvabné dcery zastoupit svého proslaveného otce, když se nesměly hnout na svém lůžku, aby nezavadily o matraci svými bolavými zády?

Víc než záda však slečny Blockheadovy bolelo, že Tigg se neostýchal těžit z jejich žalostného postavení. Odhodlal se opustit Seamew a přidružil se k výletu. Za těch podmínek byla ovšem malá naděje, že by se trhl od miss Margaret.

Na ostrově vládlo tak dusné vedro, že Robert Morgand doporučoval k noclehu raději La Lagunu, bývalé hlavní město ostrova. Jednak že tam bylo chladněji, jednak že tam měla být společnost ušetřena moskytů, hotové metly Tenerife.

Turisté se tedy omezili na zběžnou prohlídku města. Prošli širokými ulicemi podél domů zdobených většinou vzhlednými balkony a malbami po italském způsobu, a dostali se na Konstituční náměstí, v jehož středu byl strmý bílý, mramorový obelisk, střežený čtyřmi sochami dřevních guančských králů. Odtud je v pět hodin odváželi koně zapřažení do dvou pohodlných vozů.

Za půl druhé hodiny byli v La Laguně, vzdálené deset kilometrů od hlavního města. Výška pěti set dvaceti metrů jí zajišťovala chladnější vzduch a chránila ji, jak tvrdil Robert, od nepříjemných moskytů. Pro tyto přednosti se stala La Laguna letním sídlem obyvatelů Santa Cruz, kteří tam pod eukalyptem a jinými stinnými stromy hledali útočiště před úmornými vedry hlavního města.

Ale přes tyto výhody byla La Laguna městem pokračujícím v úpadku. Byly tam krásné kostely, ale byla tam také řada domů v rozvalinách. Dláždění i střechy se zelenaly trávou.

Toto zamlklé město, jehož smutek působil přímo nakažlivě, lákal skutečně málo k delšímu pobytu. Naši turisté použili také první příležitosti se z něho vzdálit, a odjeli hned ráno dostavníkem, který projížděl oběma směry mezi La Lagunou a Orotavou dvakrát denně. Při líném klusu pěti herek, které se sotva vlekly, potřeboval „coche“ dobré čtyři hodiny, než urazil třicet kilometrů, dělících La Lagunu od Orotavy.

Cestující projeli Tacorontem, v kterém bylo muzeum se zajímavou sbírkou guančských mumií, zbraní a nástrojů tohoto zaniklého národa, Sanzalem, bohatým na lávové lomy, Mantazou, „la Tuerií“, jejíž jméno vyvolávalo vzpomínku na krvavý boj, Viktorií, jevištěm jiné dávné bitvy, a konečně Santa Ursulou. Nesestoupili však nikde.

Teprve ze Santa Ursuly odbočovala silnice do údolí Orotavy, které prohlásil slavný cestovatel Alexander von Humboldt nejkrásnějším údolím světa.

Skutečně bylo velmi těžké si představit souladnější obraz. Na pravé straně širá hladina moře, na levé seskupení divokých, černých pahorků, posledních výběžků vulkánu, – v lidovém rčení jeho synů, zatímco otec, Teyde sám, se majestátně vypínal za svými dětmi. Mezi obojí velkolepou hranicí se táhlo údolí Orotavy, hýřící nejbujnější zelení.

Čím blíž cestující přicházeli, tím více se Teyde na obzoru snižoval, a ve chvíli, kdy začali mezi stromy rozeznávat domy obou Orotav, jim zmizel z očí docela. Vedle Orotavy města byl totiž Orotava přístav. Město leželo pět kilometrů od moře, přístav o tři sta osmdesát metrů níž. Když „coche“ dojížděl k městu, blížil se k přístavu parník zahalený kouřem. Byl to Seamew se svým nákladem cestujících.

Dostavník zastavil před hotelem úhledného zevnějšku, „hotelem Hesperidek“, jak hlásala zlatá písmena na jeho průčelí. Robert, který seskočil z vozu první, byl příjemně překvapen, když zaslechl přivítání ve své mateřské řeči. Hotel Hesperidek byl vskutku majetkem Francouze, který byl rovněž nemálo potěšen, když mezi příchozími objevil dva své krajany. S jakou ochotou se ke všem měl! S jakou pečlivostí jim dal přichystat snídani. Turisté přivyklí Thompsonovu skoupému stolu, se nemohli hotelu dost nachválit. Francouzská kuchyně tu slavila nový triumf.

Hned po snídani odešel Robert do přístavu, aby se domluvil s Thompsonem o zítřejší vycházce. Opatřil si potřebné instrukce, a vracel se zase do hotelu Hesperidek, provázen dvěma vozy s pokrývkami a zavazadly.

Ačkoliv byly teprve čtyři hodiny odpoledne, neměl mnoho času nazbyt, aby připravil tak důležitou vycházku. Naštěstí mu byl jeho úkol znamenitě ulehčen ochotou hoteliéra Hesperidek, který byl s domácími poměry obeznámen, a dal Robertovi cenné a užitečné pokyny.

Robert se podle nich zařídil. Přesto mu den však nestačil. Ještě večer byl Robert tak zaměstnán, že se nedostavil ke společnému obědu.

Také oběd byl výtečný. Cestující Seamewa si připadali jako v pohádce a pokradmu se dívali na Thompsona. Jestli to zařídil opravdu on? Nepozbyl-li náhle rozum? Zapomínajíce na všechny bídy by mu byli málem tleskali!

Byl však mezi nimi jeden, který tak lehce zbraně neskládal.

„Opravdu se zdá, že Tenerife zůstala ušetřena kobylek,“ řekl svým řezavým hlasem.

„Ty nedolétají nikdy dál než na »Velký Kanár«,“ vysvětloval hoteliér, který sám turisty obsluhoval a v pronesených Saundersových slovech nevycítil zlomyslnost.

Saunders ho změřil zuřivým pohledem. Kdopak stálo jeho zeměpisné výklady! Ale hoteliérova odpověď, která brala Thompsona nevědomky do ochrany, se neminula účinkem. Leckterý z turistů se odvděčil generálnímu administrátorovi pohledem, v kterém se tajil zárodek smíření.

No příznivou náladu jen zvýšila. Dobře najezení turisté se vyspali tak znamenitě, že jitřenka zastihla 8. června všechny společníky připravené na cestu v nejlepším rozmaru.

Celá armáda pěchoty i jízdy je očekávala v šest hodin.

Přeběhnutím několika odpadlíků na poštovní loď v přístavu La Luz se počet Thompsonových cestujících seschl na padesát devět, včetně vůdce-tlumočníka a generálního administrátora. Ale v Orotavě jich bylo ještě o osm méně.

Tři z těchto nových nevěrníků uhodneme snadno. Mladý párek novomanželů zmizel z paluby, jakmile loď vplula do přístavu Santa Cruz. Třetí byl Johnson. Byla to snad dosud obava ze zemětřesení a z povodní, která ho připoutávala k Seamewu? Určitou odpověď na tu otázku nemohl dát nikdo, protože se Johnson zdržoval všeho vysvětlení, byl-li vůbec schopen je dát. Zůstal prostě na palubě. Kdo ví ostatně, věděl-li, že Seamew v Santa Cruz zakotvil. Na širém moři, na kotvách, na souši, jestli nebyl jeho život neustálým kymácením?

Ostatních pět se však nezúčastnilo výletu proti své vůli. Ústřel neznal slitování. Paní Georgň Blockheadové a Abelovi, držícímu se maminčiných sukní, nezbylo nic než obstarávat samaritánské služby zbylým členům zle postižené rodiny. Otec i dcery leželi dosud jak tři kusy dřeva.

Robert jich měl na starosti jen jedenapadesát. Počet zajisté pořád slušný, aby lidé i koně, určení k obsluze turistů a čekající pod okny hotelu, mohli tropit pekelný hlomoz.

Stála tam padesát a jedna mula, pro každého turistu po jedné. Na příkrých a špatně upravených cestách, které na Teyde vedou, nebylo možné jistý krok těchto zvířat dost docenit. Vedle mul čekalo pod okny dvacet koní, kteří měli nést pokrývky a potraviny. Těchto jedenasedmdesát čtyřnožců tvořilo kavalerii.

Ne méně impozantní pěchota obsahovala čtyřicet arrieros, z nichž dvacet bylo určeno k pohonu zvířat a dvacet k případné podpoře žen, deset vůdců zůstalo pod velením jistého Geronima Dorty, který průvod uspořádal, a postavil se do čela karavany.

Hned za ním se postavil Thompson s Robertem, jemuž veliký počet účastníků zaručoval dost bezpečnosti, aby se směl od paní Lindsayové vzdálit. Následovali ostatní turisté, provázeni jedenácti vůdci a dvaceti arriery, kdežto koně s druhými dvaceti poháněči utvořili zadní voj.

Obyvatelé Orotavy byli často svědky výprav na blízký Teyde. Ale dnešní hromadný výlet budil přece jen jejich mimořádnou zvědavost.

Když na povel vůdců se dávala kavalkáda na pochod, byla celá Orotava na nohou.

Robert vykonal svůj úkol znamenitě. Ale jak už to na světě bývá, čest z toho připadla tomu, který hradil náklad výpravy. V ten den přibylo Thompsonovi mnoho přátel. Bezvadné uspořádání výletu smiřovalo Thompsonovy svěřence. Vzpomínka na dosavadní svízele a trampoty sice úplně nezmizela, ale znamenitě pobledla. Všechno se přičiňovalo jako o závod, aby si naklonilo srdce turistů. Počasí bylo nádherné, cesta schůdná, vánek svěží a chladivý. I Saunders začínal podléhat smířlivé náladě všech.

Vzpamatoval se však včas a opřel se ze všech sil tomuto návalu slabosti. Jakže? On že by měl odzbrojit a uznat se poraženým? Jedna podařená vyjížďka že by měla vyvážit deset zkažených? Podařená! Je vskutku už podařená? Je potřeba přece vyčkat až na konec! Než se do Orotavy vrátí, že by se nepřihodilo nic, co by se dalo vytknout? Kdo se dožije, uvidí!

Saunders ukončil svou samomluvu, zalupal prsty a stáhl svou tvář do nejnepříjemnějšího výrazu, kterého byl člověk schopen.

Monte Verde děkuje za své jméno jedlím, kterými býval porostlý.

Dnes už jich mnoho nemá.

Ve stínu kaštanů a později ve stínu zbylých jedlí, stoupala kavalkáda po rozkošné cestě, vroubené rozkvetlým čapím nůskem a ostrolistou agáve. Kolem se prostíraly vinice, obilná a nopálová pole, mezi nimiž se tu a tam bělaly chaty jako na doklad, že tu všechen život nevyhynul.

Ve výši jednoho tisíce metrů vjela karavana do vřesoviště, rostoucího na způsob keřů. O čtyři sta metrů výš dal Geronimo Dorta znamení k odpočinku, turisté sestoupili z mul a posadili se v průsvitném stínu čilimníků k snídani. Bylo deset hodin dopoledne.

I Saunders nemohl snídani odepřít své uznání. Dobré sousto bývá nejlepším prostředníkem v humoru. Ve veselé náladě turisté zapomínali na hlásící se únavu, domnívali se, že jsou již blízko vrcholu a pochvalovali si radostně snadnost výstupu. Saunderse tyto chvály tak roztrpčovaly, že v duchu prosil shovívavý osud, aby začal už jednou ukazovat i svou nevlídnou tvář.

Jestli opravdu byla zlomyslná přání vyslyšena tím, který řídil osudy cestovní kanceláře? Na každý pád se jejich splnění dostavilo dřív, než se Saunders nadál.

Sotva turisté dosnídali, dali se za žertů a veselí, způsobených dobrým trávením, na další pochod, ale cesta náhle měnila svůj ráz. Od soutěsky Portillo turisté shledávali výstup již mnohem méně snadný. Stezka zpočátku výborná se horšila každým krokem. Kroutila se do nekonečných zatáček, snižovala se do úzkých úvozů, protínala hluboké rokle, plnila se škvárou a pemzami, o které muly často zakopávaly.

Po několika minutách se stával výstup již opravdu vysilujícím a po čtvrt hodině již nebyly v jediné tváři památky po nedávném úsměvu.

Stesky, zpočátku nesmělé a plaché, se ozývaly stále hlasitěji a hlasitěji.

Copak tato pekelná cesta neměla konec?

Ale zatáčka míjela zatáčku, rokle rokli a cíl cesty se neobjevoval.

Přihodilo se i několik pádů, nikoliv vážných, přece však způsobilých, aby ochladily horlivost i těch nejosvědčenějších turistů. Někteří již pomýšleli na návrat, ale netroufali si vyrukovat se svým odhodláním.

Nikdo nechtěl být první.

Konečně byl však začátek přece učiněn. Duchovní Cooley obrátil mulu, ani se neohlédl a dal se nazpět k Orotavě.

Velmi nebezpečný příklad! Staré dámy a staří páni pozbývali poslední špetky odvahy. Počet bázlivců rostl od minuty k minutě. Dobrá třetina turistů již byla tatam, když po dvou hodinách úmorného slézání Pic Tenerife, dosud zastřený pahorky, se náhle objevil zrakům překvapených turistů. Konečně tedy prošli Portillem a dostávali se na malou planinu Estancia de la Cera.

Černými vrstvami lávy na svém hávu pruhovaný bílým kamením, se vrchol Teydu ztrácel v mlhách. Jen vrchol však. Jeho pravidelný kužel viděli turisté z planiny, jejíž vzdálenost bylo těžké odhadnout. Ostatní nižší kopce, jako by svému pánovi vzdávaly hold, byly k němu všechny obráceny ve věnci, který byl prolomen jen na západní straně. Tím průlomem se půda snižovala v chaotickém zvlnění, za nímž se ve slunci lesklo vzdálené moře.

Tato nádherná podívaná rozhodla o úspěchu výpravy. Z unavených hrdel se ozvalo radostné hurá.

Thompson se skromně uklonil. Hlavou se mu kmitly krásné fayalské dny, kdy secvičená četa ještě dbala každého jeho pokynu. Zda si jí nedobýval a nezískával znovu?

Thompson promluvil.

„Pánové,“ pravil – a jeho ruka vypadala, že turistům dávala kužel hory jako malý dárek – „přesvědčujete se znovu, že se cestovní kancelář neleká ničeho, říkám ničeho, aby se zavděčila svým svěřencům.

Jestli je vám libo, můžeme spojit užitečné s příjemným a pan profesor Morgand vám v několika slovech podá vysvětlení panoramatu, který se před našimi šťastnými zraky prostírá.“ Robert byl překvapen návrhem, kterému znenáhla odvykal a nasadil úřední tvář přiměřenou okolnostem, tvář cicerona, jak ji sám nazýval.

„Pánové a dámy,“ pravil, zatímco se kolem něho utvářel pravidelný okruh posluchačů, „planina, na kterou se díváte, se nazývá Las Canadas, je to také bývalý kráter, zasypaný látkami, které vychrlila sopka.

Když se nenadále naplnil kráter až po okraj, začal se ze stejných látek utvářet Pic Teyde a dosáhl značné výše sedmnácti set metrů. Jeho kdysi velmi značná vulkanická činnost je dnes již hodně zmenšena, ale nikoliv úplně zastavena. Na úpatí kuželu spatříte kouřící rozsedliny, sloužící podzemním silám jako ventily, domorodci jim dali případné jméno »narizes«, nozdry, jimiž sopka dýchá.

Celková výška Teydu měří tři tisíce osm set metrů. Je to nejvyšší sopka světa.

Její mimořádné rozměry přirozeně rozpalovaly lidskou fantazii. První evropští cestovatelé označili sopku za nejvyšší horu světa, a připisovali jí patnáct mil výšky. Gunčové, domorodci těchto ostrovů, ji proměnili v božstvo. Klaněli se jí, přísahali při ní, obětovali Guayatě, zlému duchovi sídlícímu v sopce, každého, kdo porušil dané slovo.“

„Pan Thompson jedná nerozvážně, jestli nás chce vést až nahoru,“ ozval se drsný hlas, ve kterém turisté poznali Saunderse.

Poznámka byla přijata chladně. Robert se odmlčel a Thompson již neuznal za dobré ho požádat, aby v přerušené přednášce pokračoval.

Na pokyn generálního administrátora se Geronimo Dorta zase postavil do čela výpravy a turisté se dali za ním přes planinu Las Canadas.

Šli s lehkým srdcem. Vzdálenost, která je dělila od paty kuželu, podle jejich odhadu měřila sotva půl hodiny cesty.

Ale půl hodiny minulo a turisté se znatelně nepřiblížili k cíli svých tužeb. Když se dávali na pochod, zdálo se jim, že by ho mohli dosáhnout rukou. Zdálo se jim to i teď, ale bohužel to bylo pouhé zdání. Ještě k tomu se tu půda stávala ještě neschůdnější než v Portillu. Samé hrboly a pusté a holé doly. Jen tu a tam rostly chudé křoviny retamy.

„Promiňte, pane profesore,“ otázal se Roberta jeden z turistů, „jak dlouho ještě půjdeme touto hroznou planinou?“

„Asi tři hodiny, pane,“ odvětil Robert.

Tato odpověď se zdála být turistovi i jeho nejbližším sousedům na pováženou.

„A až ji projdeme, jak daleko budeme ještě mít k vrcholu hory?“ pokračoval v otázkách znepokojený turista.

„Patnáct set skoro kolmých metrů,“ odpověděl Robert lakonicky.

Tazatel se ponořil do hlubokého přemýšlení a pronesl na účet neschůdné cesty několik málo lichotivých slov.

Sluší se přiznat, že výstup na horu nebyl opravdu nijak příjemný.

Chladno v těchto značných výšinách se již stávalo dost citelné, kdežto sluneční paprsky, nemírněné zřídlým vzduchem, div nepálily. Vpředu upražení a vzadu zmrzlí turisté neshledávali v této zvláštní vyrovnávací soustavě mnoho půvabu.

K polednímu se však dostavily ještě vážnější svízele. Na pemze nad sníh bělejší, se odráželo prudké slunce jako v zrcadle a působilo bolest i v nejotužilejších očích. Roger, který se na Robertovu radu opatřil půltuctem modrých brýlí, mohl si a svým přátelům z této nesnáze pomoci. Ale tak prozíravých jako Roger bylo mezi turisty jen velmi málo. U některých se již dostavovaly počátky očního zánětu, který je zdržoval na pochodu. To dávalo přirozeně těm, kteří byli dosud zdrávi, podnět k obavám, a protože se prožluklý kužel Teydu zdál být pořád stejně vzdálen, obracela se většina jezdců buď z únavy nebo z obavy před očním zánětem a nepozorovaně mizela směrem k Orotavě.

Robert jel v čele karavany vedle Geronima Dorty. Pohroužen do svých myšlenek, nepromluvil za celé tři hodiny, co trval přechod přes planinu, ani slovo. Teprve když družina zastavila na úpatí Bílé hory, posledního předhoří Teydu, vysokého dva tisíce čtyři sta metrů, ohlédl se za sebe. Tu teprve překvapeně viděl, jak se mu zatím jeho průvod ztenčil.

Zůstalo mu nanejvýš patnáct věrných. Arrieros, kteří je provázeli, také nebyli všichni. Rozprchli se a zmizeli po přÍkladu svých pánů.

„Anglická karavana,“ šeptal Roger svému příteli, „se rozpouští již při velmi nízké teplotě. Musím si zapamatovat tento poznatek z transcendentní chemie.“

„Zdá se,“ odpověděl Robert a rozesmál se. „Doufám však, že je již roztok nasycen.“ Události mu však nedaly za pravdu.

Stezka, která vedla na samotný kužel, dostávala tak příkrý sráz, že se zdálo nemožné, aby se na ní koně a muly udrželi. I nejohroženější turisté pozbývali na mysli a předstírali krajní únavu, žádali neústupně na Thompsonovi, aby se vrátil nejkratší cestou do Orotavy. Marně na nich plýtval Thompson výmluvností. Všude se mu dostalo rázného odbytí, pronášeného ne právě zdvořile.

Kdo to jakživ slyšel, takovou vycházku! Jak člověk zdravého rozumu jim mohl něco tak zbrklého navrhnout! Proč ne hned raději Mont Blanc? Na takový kopec aby byl člověk horolezec z povolání!

Ze všech stran bylo slyšet podobné poznámky, k nimž se družily neméně štiplavé úvahy. Jak prý jen mohli ještě před třemi hodinami věřit na úspěšný konec cesty! Jak prý mohli jen na okamžik připustit, že by mělo jednou smysl to, co podniká Thompson!

Nezbývalo než se, tak vytrvalému odporu, podrobit. Thompson propustil nespokojence, přidělil jim část vůdců a patnáct z dvaceti koní, nesoucích potraviny. A aby nezůstalo poslednímu zbytku věrných mnoho času na rozmyšlenou, dal Thompson okamžitě povel k výstupu.

V první řadě jel Van Piperboom z Rotterdamu. Již čtrnáct dní se od svého cestovního podnikatele nehnul ani na krok a byl mu všude v patách jako stín. Snad si Piperbooma zvolily za svůj nástroj uražené lítice. Thompsona dráždila neodbytnost tohoto nohsleda, ale pomoci si od něho nedovedl. Když šel, Piperboom se mu věšel na paty, když mluvil, Holanďan lokal jeho slova, kterým nerozuměl. Jen několik hodin v noci měl od něho pokoj.

Také tentokrát byl Piperboom na svém místě. Jeho mula se mohla zakousnout do ohonu Thompsonovy muly.

Když netvoří jezdec s mulou dvě zvířata, jak praví staré přísloví, tvoří s ním jistě dvě hlavy, to znamená dvě různé a často protilehlé vůle.

Piperboom se o tom měl brzo přesvědčit. Jestliže chtěl zůstat v patách svému průvodci a když chtěl slézt vrchol kuželu, jeho mula byla jiného názoru. Po deseti krocích rozhodně odmítla učinit jedenáctý. Ubohé zvíře své břímě shledávalo jako nelidsky těžké!

Po dobrém, po zlém, všechno marné. Marně je pohaněči pobízeli, marně se mu zavěsili na uzdu a vlekli je silou. Zvíře se neodvolatelně rozhodlo nejít a nepovolilo. A když už mělo po krk hartusení pohaněčů, ukázalo svou nelibost zřetelněji a shodilo své břímě na zem.

Tak byl Piperboom ať tak nebo tak nucen pustit se svého administrátora a vrátit se domů. Provázeli ho vůdce, dva arrieros a kůň.

Těch, kteří pokračovali ve slézání hory, bylo celkem ještě devatenáct: tři vůdci, osm arrierů vedoucích čtyři koně a osm turistů: Thompson, jehož úřad pobízel k vytrvalosti, Robert, Roger de Sorgnes, Alice a její sestra, James Lindsay, Saunders a Hamilton. Lady Hamiltonová a miss Margaret Hamiltonová se již dávno vrátily do Orotavy, provázeny Tiggem, který jim dvorně nabídl své služby. Aby tu tak byla slečna Mary a slečna Elisabeth! Jistě že by raději viděly, aby nevděčný kandidát sebevraždy vystoupil na vrchol sopky a vrhl se střemhlav do jejího jícnu, než aby se proměnil ve dvořníka a ctitele jejich sokyně!

Teď, když se družina zmenšila o tolik členů, bylo třeba zase zvýšit ostražitost. To tím spíš, že cestou do kopce se James Lindsay a jeho švagrová dostávali blíž a blíž k sobě. Robert se dlouho nerozpakoval a vjel mezi ně tak prudce, že do paní Lindsayové přímo strčil. Alice, příčinu tohoto poněkud nervózního spěchu Roberta pochopila, proto se vůbec nehoršila, vybočila z řady a přidružila se ke svému věrnému ochránci.

James Lindsay se zachoval po příkladu své švagrové. Ač nebyl ani na okamžik v pochybnostech, proč mezi ně Robert vjel, tvářil se nicméně, jako by to neviděl. Jen lehké zaškubání ve rtech prozradilo vztek, který jím lomcoval. Toho si zase nemohl všimnout Robert, protože James pokračoval ve stoupání a ani se neohlédl po svém nenáviděném protivníkovi, kterého cítil za sebou. výstup byl opravdu vysilující. Ve drobivé a bořící se půdě dal každý krok skutečnou práci. Když po dvouhodinovém namáhání zazněl o šesté hodině večerní povel k odpočinku, byli již lidé i zvířata na pokraji svých sil.

Turisté vystoupili až k Alta Vis ta, kuželovité vyvýšenině, na níž byl zřízen útulek pro dělníky, kteří zde dobývali síru. V něm chtěli přenocovat.

Než se však dali do úpravy lůžek, vystrojili si slavné hody, kterým úbytkem spolustolovníků, nescházelo na hojnosti. Zatím přibývalo chladna tak citelně, že teploměr ukazoval sotva na tři stupně nad nulou. Přístřeší bylo nevyhnutelně nutné.

Bylo však dost pochybné, že by Alice a Dolly, přes své rychlé přizpůsobování na cestách, chtěly vzít zavděk útulkem, v němž již spali dělníci. Snad by se přece odhodlaly dát raději přednost chladné noci před málo lákavým přístřeším, kdyby je Robert Morgand svým důmyslem neušetřil tohoto nesnadného rozhodnutí.

Jeho přičiněním byli koně zbaveni svých břemen a za chvíli byl zřízen útulný stan, v němž byla umístěna i přenosná kamínka. A že bylo postaráno i o palivo, brzy pod stanem zapraskal veselý oheň.

Den se rychle chýlil ke svému konci. V osm hodin se moře zahalilo do stínu, který s rychlostí rychlíku stoupal k pobřeží, ke svahům a okolním horám. Ve dvou minutách se po planině Las Canadas rozprostřela noc. Jediný Pic zářil, ještě jako by vyčníval z neviditelné propasti.

Sluneční koule dostihla oceán a zatímco jí linie obzoru uhlodávala, ohromný kužel způsobený stínem Teydu, procházející všemi stupnicemi barev, se prodlužoval až k ,Velikému Kanáru’. Nakonec proletěl, už jen jediný paprsek, jako vystřelený ohnivý šíp, ztemnělým vzduchem a ztratil se v něm.

Alice a Dolly se neprodleně uchýlily do svého stanu. Také muži se snažili v kůlnách dělníků usnout. Ale nepodařilo se jim to pro množství hmyzu, který se zdál být dělníkům nanejvýš lhostejný. Nemohli usnout, tak si aspoň udržovali oheň, aby se u něho ohřáli.

Asi ve dvě hodiny ráno, kdy jim nakrátko dovolil nasycený hmyz usnout, zazněl signál k odchodu. Bylo třeba si pospíšit, jestli chtěli dojít na vrchol Teydu před východem slunce.

Z úcty k pravdě budiž poznamenáno, že dva z turistů byli k rannímu budíčku úplně neteční.

Jeden z nich, baronet sir George Hamilton, mohl aspoň na svou omluvu uvést, že nemůže jednat jinak. A opravdu jen nemožnost mohla přimět puntičkářského baroneta, aby upustil od přesného dodržení programu. Jak by se mohl sám vyšplhat na vrchol hory, když mu sebemenší pohyb způsoboval nepopsatelná muka? Noční chlad zle postihl jeho urozené končetiny. Pouhá předzvěst revmatismu na »velikém Kanáru« se na Tenerife proměnila v drama.

Druhý vzpurník se nemohl tak závažným důvodem ospravedlnit.

Byl zdravý a nad to i svým postavením povinný, dát ostatním dobrý příklad sebekázně. Ale tak rozumným důvodům rozespalý Thompson přístupný nebyl. Jen nevrle zabručel, když ho Geronimo Dorta budil a dopustil, aby jeho poslední věrní vyšli bez něho. Byl přesvědčený, že pro jejich blaho již udělal dost.

Již tedy jen šest turistů mělo odvahu překonat pět set třicet pět metrů, které dělily vrchol Teydu od útulku na Alta Vista. Těchto pět set třicet pět metrů, které bylo nutné urazit pěšky, náleželo opravdu k nejneschůdnějším. Borové smolnice nesené vůdci jen slabě osvětlovaly propadající se půdu, od metru k metru stoupající do příkřejšího svahu. Kromě toho přibývalo chladna tak, že teploměr klesal pod nulu.

Odvážní turisté velmi trpěli ledovým větrem, který jim šlehal do tváří.

Po dvouhodinovém úmorném stoupání byla dostižena Rambleta, úzká plošina, obepínající patu vrcholu. Zbývalo překonat ještě sto padesát metrů.

Sto padesát metrů již nebylo tak mnoho. Ale Saunders už je nezmohl. Sotva vylezl na Rambletu, položil se jak byl dlouhý na zemi, a všechny domluvy vůdců nebyly s to, aby jím hnuly. Jeho silné a vytáhlé tělo bylo vyčerpáno. Bledý lapal po vzduchu, kterého se nedostávalo plicím. Geronimo Dorta upokojil znepokojené společníky.

„Není to nic jiného než horská nemoc,“ pravil. „Jakmile sestoupí níž, bude pan Saunders zase zdravý.“ Na toto ujištění se dalo pět zbylých turistů na nový pochod a u nemocného zůstal jeden vůdce. Cesta byla ještě namáhavější. Na pětačtyřicetistupňovém svahu bylo třeba uvážit každý krok. Turisté měřili vzestup už jen po centimetrech, které vyžadovaly stejně tolik času jako úsilí. Ve zřídlém vzduchu bylo tím nesnadnější zdolávat námahu.

Asi po dvou třetinách cesty se James prohlásil jako nezpůsobilý k dalšímu pochodu. Vysílený a stižený bolestmi žaludku upadl na cestu. Jeho společníci již byli o kus napřed, jeho ochuravění však nezpozorovali a pokračovali v pochodu. Jen poslední vůdce si ho všiml a zůstal u něho.

O padesát metrů výš došlo na Dolly. Roger ji doporučil s trochu uštěpačným úsměvem, aby si odpočala, a zahleděl se za Alicí a Robertem, kteří pod Dortovým vedením konečně dostupovali k vrcholu.

Byla ještě noc. Přece však něco málo světla, rozptýleného ve tmě, neurčitě znamenalo stezku, po níž se turisté ubírali.

Mrazivá teplota se rázem změnila v nanejvýš příjemnou, když Geronimo Dorta zavedl Alici a Roberta za skalní záhyb, stojící v cestě.

Oba za přibývajícího světla poznali, že jsou na samém kráteru sopky, hlubokého čtyřicet metrů. Ze všech stran kouřily „nozdry“. Horká, houbovitá půda byla plná drobných dutin, z nichž unikala sirná pára.

Obvod jícnu tvořil ostře rýsovanou linii. Až k němu se prostírala říše smrti, bez jediné živé bytosti, bez jediné byliny. Blahodárným účinkem jeho tepla se však na samém vrcholu znovu rodil život.

Alice a Robert, od nichž se vůdce Dorta vzdálil, stáli samotní na tři kroky od sebe a dívali se do obzoru, který plál jitřenkou. Ve zbožném pohnutí se celou duší vpíjeli do velkolepého divadla, které se začínalo odehrávat před jejich zraky.

Kolem nich bzučely mouchy a včely a v rychlém letu vzduchem křižovaly pěnkavy Teydu. U svých nohou zpozoroval Robert fialku, tulící se zimomřivě do svých širokých sametových listů. Jakým podivným rozmarem přírody tento květ zabloudil do výšin, kterým se kterýkoliv druh rostlinné říše vyhýbal? Robert se sklonil, utrhl fialku a podal ji své společnici, která si ji připjala na živůtek…

Dne rychle přibývalo. Jako kovová koule rozžhavená do běla, ještě bez paprsků, vystupovalo slunce na obzor. Nejprve vrchol zaplál v jasu a pak stín s takovou rychlostí, s jakou bral včera útokem horu, z ní utíkal do nížin. Ze tmy se vynořily Alta Vista, Las Canadas. A rázem, jako by někdo roztrhl oponu, se zlatem zalesklo širé moře pod nekonečným blankytem.

Pravidelný kužel, obrovský stín Teydu, ležel zase na něm, ale teď se prodlužoval k západu, až k ostrovu Gomeře. Ještě dál a k jihu přes svou vzdálenost sto padesáti kilometrů, se ostře rýsovaly Hierro a Palma, kdežto na východě se zvedal »Veliký Kanár« a skvěl se v nádheře probuzeného dne. Schovávalo-li se jeho hlavní město Las Palmas za stěnu strmého protějšího břehu, bylo zato vidět Isletu a přístav La Luz, v němž Seamew kotvil před třemi dny.

Ostrov Tenerife, z něhož Teyde vyrůstá, bylo vidět jako na dlani.

Šikmo dopadající slunce v silném kontrastu k světlu černě stínovalo jeho rokle, západní boky jeho bezčetných vrchů, jeho divoké bystřiny a půvabná údolí, v nichž se teď obyvatelé teprve probouzeli.

„Jak je to krásné!“ probírala se Alice ze svého zadumání.

„Jak je to krásné!“ dodal jako ozvěnou Robert.

Těchto pár slov, pronesených v hlubokém tichu přírody, jako by proutkem zrušilo kouzlo, kterým byli oba na chvíli učarováni. Současným pohybem se obrátili k sobě. Alice si teprve teď všimla nepřítomnosti Dolly.

„Kde je má sestra?“ tázala se jako ze sna se probírající.

„Miss Dolly bylo trochu nevolno,“ vysvětloval Robert, „a zůstala proto s panem de Sorgnesem o něco níž. Jestli si přejete, sejdu se k nim podívat.“ A Robert udělal krok nazad. Alice ho však zastavila odmítavým pohybem ruky.

„Ne,“ pravila, „zůstaňte.“ Na chvíli se odmlčela a pak pokračovala:

„Jsem ráda, že jsme sami.“ Alice tato slova pronášela s podivnou rozpačitostí, nezvyklou jejímu odhodlanému charakteru. „Chci si s vámi promluvit, … vlastně vám poděkovat…“

„Mně, milostivá paní?“ divil se Robert.

„Ano, vám,“ opakovala Alice. „Vaše skromná a nenápadná ochrana, kterou jste mi od našeho odjezdu z Madeiry poskytoval, mé pozornosti neušla. Uhádla jsem i její příčiny a věřte mi, že si vaší ochrany velmi cením. Vím všechno, co se stalo na Madeiře.“ Robert chtěl promluvit, ale Alice ho předešla.

„Ne, neodpovídejte. Řekla jsem vám, co vám bylo třeba říci, a bude líp, když se již nikdy oné trapné události nedotkneme. Jen my dva známe ono hanebné tajemství a jsem si jistá, že bude oběma dobře opatrováno.“ Alice se zase na chvíli odmlčela.

„Jak bych neměla uznat vaše věčně starostlivé přátelství,“ pravila pak svým lahodným hlasem. „Jestlipak není můj život trochu i vaším vlastnictvím?“ Robert jen mávl rukou na odpor.

„Chcete mi tedy odepřít i své přátelství?“ tázala se Alice s úsměvem.

„Velmi krátké přátelství,“ odvětil Robert melancholicky. „V několika dnech se náš parník vrátí do Londýna a pak půjdeme každý svou cestou, určenou nám osudem.“

„To je pravda,“ pravila Alice pohnutě. „Naše cesty se snad odloučí, ale zůstane nám vzpomínka.“

„A ta se rozplyne jako ranní mlha.“ Alice zamyšleně upírala zrak do dálky a chvíli na Robertovu střízlivou větu neodpovídala.

„Váš život se jistě utvářel velmi krutě, jestli jsou vaše slova upřímným výrazem vašich myšlenek,“ pronesla konečně. „Osaměl jste mezi lidmi natolik, že k nim máte tak malou důvěru? Máte ještě rodiče?“

Robert pohnul záporně hlavou.

„Ani přátele?“

„Míval jsem je kdysi,“ odpověděl Robert trpce.

„A teď již ne?“ ptala se Alice. „Byl jste opravdu tak slepý, že jste nevytušil přátelství pana de Sorgnese, když už mám pomlčet o svém a o přátelství mé sestry?“

„O vašem, milostivá paní?“ odvětil přitlumeně Robert.

„Na každý pád je jisté,“ pokračovala Alice, „že nepůsobíte na přátelství, které se vám nabízí, zrovna povzbudivě. Připadá mi, jako bych se něčím vůči vám provinila.“

„Jak byste si mohla něco takového myslet?“ tázal se Robert překvapeně.

„Sama nevím,“ odpověděla Alice. „Je jisté, že jste se od nás od oné neblahé události, o níž jsem se zmínila, nápadně vzdaloval. Pronesly jsme se svou sestrou nad tím několikrát své podivení a také pan de Sorgnes se nezdržel, aby se káravě nevyslovil o vašem chování, pro které se mu nedostávalo vysvětlení.“

„Oh, milostivá paní,“ odpíral Robert rozpačitě.

„Pak vašemu chování nerozumím.“

„Poněvadž tu není čemu rozumět,“ namítl oživeně Robert. „Zůstával jsem prostě tím, čím jsem. Všechen rozdíl mezi minulostí a přítomností spočívá jen ve větším zájmu, k němuž mi dopomohla náhoda a který nemůže mýlit tlumočníka Seamewa, aby se vynášel sám nad sebe.“

„Pro mně nejste tlumočník Seamewa,“ odvětila Alice uzarděle.

„Váš výklad je nevhodný a vaše vytáčky nejsou důstojné ani vás ani mne. Přiznáváte se, že jste se mi, mé sestře a panu de Sorgnesovi vyhýbal?“

„Ano,“ odpověděl upřímně Robert.

„Pak vám opakuji: proč?“ Robert cítil, jak se mu v hlavě honí myšlenky.

Ovládl se však a vyhnul se přímé odpovědi tím, že, prostě řekl:

„Poněvadž mi naše vzájemné vztahy chování určují a ukládají zdrženlivost. Směl jsem přehlédnout společenské rozdíly, které obyvatele Seamewa a zvláště nás od sebe liší?“

„To není důvod,“ odpověděla Alice netrpělivě. „Nám všem třem ani nenapadlo vidět rozdíly, o nichž mluvíte.“

„Mou povinností však je,“ odpověděl Robert sebevědomě, „je nepřehlížet a nezneužívat šlechetných pocitů vděčnosti k tomu, abych si dovolil něco, co by mohlo být posuzováno různě.“ Alice se zarděla a zabušilo jí srdce. Cítila, že se odvažuje na horkou půdu, ale něco silnějšího než ona sama, ji neodolatelně nutilo, aby dovedla rozmluvu do konce, který se jí stával nebezpečný.

„Upřímně řečeno, nerozumím, co chcete říct,“ odpovídala poněkud hrdě, „a nechápu, kterých posudků se obáváte.“

„A kdyby to byl jen váš posudek?“ vyhrkl Robert ukvapeně.

„Můj!“

„Ano, váš, milostivá paní. I mimo Seamew jsou naše cesty příliš rozdílné, aby jejich sblížení nebudilo podezření. Co by si jiní o mně pomysleli, co byste si pomyslela o mně vy, milostivá paní, kdybych vám dal podnět k domněnce, že jsem se odvážil, že se odvažuji…“ Robert se náhle odmlčel, zatajil v sobě s největším úsilím slovo, které by si nikdy neumínil pronést. Ale jestli se neodmlčel příliš pozdě, jestli toho neřekl již dost, aby mu paní Lindsayová mohla rozumět?

Jestli tomu tak bylo, a Alice uhodla slovo, které už málem pronesl, nezdálo se, že by se jím polekala. Dostala se vlastní neopatrností do bezvýchodné situace a byla odhodlána se jí nevyhýbat dětinskými vytáčkami. Obrátila se tváří k Robertovi a dodala:

„Nuže?! Domluvte!“ Robertovi se zakymácela půda pod nohama. Tatam byla všechna jeho dřívější odhodlání. Vzdával se na celé čáře… Jen ještě okamžik a Robert by prozradil tajemství svého přeplněného srdce…

Na deset kroků od něho zachrastilo drobné kamení a ozvalo se zakašlání. Blížil se Roger, který podpíral Dolly a Geronimo Dorta, který sestoupil, aby pomohl oběma k nedalekému cíli cesty.

Rogerovi stačil jediný pohled, aby poznal rozpaky svých přátel a aby vytušil, co se v krátké chvíli jeho nepřítomnosti stalo. Dělal, že nic neviděl. Jen mu proletěl tváří nepatrný úsměv, když začal Dolly ukazovat rukou na nádherné panorama, které se před nimi prostíralo…

XXI. KAPITOLA

Nehoda v pravý čas

Jedenáctého května v deset hodin ráno Seamew opustil přístav Orotavu. Program ustanovoval odjezd na 7. května v šest hodin ráno. Když už se zmeškaly čtyři dny, nebude zle ani pro čtyři hodiny, myslel si Thompson, a to tím spíš, že odtud začínal návrat do vlasti a že pozdější výjezd umožňoval cestujícím delší odpočinek.

Věděli jsme, že Thompson začal být zase líbezný. Teď, když se každým otočením šroubu blížil Seamew k nábřeží Temže, se zajisté doporučovalo způsobit smířlivější smýšlení v cestujících, z nichž byli někteří přímými Thompsonovými odpůrci. V sedmi dnech zpáteční plavby mohl obratný muž zajisté leccos spravit a leckterého „Šavla obrátit na Pavla“. Proč by se tedy měl ještě chovat chladně a upjatě? Seamew již nyní popluje přímo domů, bez zastávky, a na jeho palubě se nebylo třeba obávat, že by vznikly nové mrzutosti.

Šetrná pozornost generálního administrátora byla cestujícími vděčně přijata. Všichni si hověli ve svých kajutách a do chvíle odjezdu se jediný z nich neukázal na palubě.

Na této pozornosti však nezůstalo. Na Thompsonovo přání zahájil kapitán zpáteční cestu rozkošnou okružní plavbou kolem Anglického mysu a odtud mezi Tenerife a Fomerou k ostrovu Ferro a k Las Palmas zpět. V přístavu Las Palmas se měl Seamew přece jen přes noc zdržet. Nebylo však zbytí, ani nejosobitější a nejneskromnější z cestujících přece nemohl žádat na Thompsonovi, aby zvolnil běh Země kolem Slunce. Ale až se pak cestující po této poslední obhlídce archipelu ráno probudí, budou zajisté velmi mile překvapeni poznáním, že jsou již na širém moři.

V souhlase s tímto pozměněným programem plul Seamew s rychlostí dvanáct uzlů podél západního břehu Tenerife, když zazvonilo k snídani.

Ke stolu se však dostavilo jen málo cestujících. Většina buď z únavy nebo z jiných důvodů zůstala ve svých kajutách.

Sestup z Teydu byl mnohem rychlejší a snazší než výstup na něj. Jen ti, kdo vylezli až na samotný vrchol, byli nuceni překonávat vážnější překážky. Až do Alta Visty sjížděli po příkrém svahu jako po klouzačce. V Alta Vistě zase sedli na své muly a sestupovali po křivolakých, příkrých cestách, na kterých zažili víc úzkosti, než při výstupu námahy.

Jakmile se však dostali na Las Canadas, byla cesta odtud již pohodlná, že se všech osm odvážných turistů vrátilo v sedm hodin večer, v nejlepší náladě na palubu Seamewa.

Že potřebovali odpočinek, to bylo samozřejmé. Ostatním stačily dvě noci důkladného vyspání.

Včera se trousili na palubu, jako když se vleče plátno. První se vrátili již dopoledne, brzy je následovali další a další, naposled, o půl sedmé večer, Piperboom. Jiné bolesti neměl, než nehorázný hlad.

Dělal v té příčině dost vzácnou výjimku. Únava vždycky neodpovídá vykonané práci, spíše námaze, kterou stála práce. Kdekdo byl něčím postižen. Jeden bolestí v kříži, druhý zánětem očí, způsobeným bílou plání Las Canadas, třetí rýmou, uhnanou z ledového horského větru.

Všechna tato ochuravění však nebyla vážná. Za hodinu potom, co Seamew vyplul, byli již zase na palubě. Parník právě obeplouval mys Teno, do kterého vybíhá na západě ostrov Tenerife.

Hned za mysem, se v nevelké vzdálenosti objevila Gomera. Seamew se k ní rychle přiblížil a pak plul, asi tři míle, podél jejího břehu.

Ke druhé hodině míjel parník hlavní město ostrova San Sebastian.

Město nepatrného významu, ale veliké vzpomínkami, které vyvolávalo. Odtud 7. září roku 1492 vyplul do neznáma nesmrtelný Kryštof Kolumbus, aby po třiceti čtyřech dnech objevil Ameriku.

Netrvalo dlouho a Seamew se dostal do úžiny dlouhé devět mil, které dělily Gomeru od ostrova Ferro. Proplul jí za dvě hodiny.

Bylo asi půl čtvrté, když Seamew zahájil plavbu podél břehů nejjižnějšího ostrova archipelu. Položen asi na 28° 30’ severní šířky a na 20° západní délky neměl obchodní význam a děkoval za svou širší známost jen té geografické zvláštnosti, že byl odedávna jeho poledník přijat za základ ostatních a že stupně zeměpisné délky různých končin světa byly počítány východně a západně od ostrova Ferra.

Naštěstí se mohl ostrov Ferro pochlubit cestujícím Seamewa ještě jinou zvláštností. Byl to jeho hrůzný a divoký vzhled, který přinutil Thompsona k této oklice. Ačkoliv byl nižší než Tenerife, Palma a »Veliký Kanár«, byla tato nejdál do moře posunutá hlídka archipelu ještě nevlídnější než jmenované ostrovy. Ze všech stran ji obklopovaly přes tisíc metrů vysoké, kolmé pobřežní stěny a činily ji téměř nepřístupnou.

V této nehostinné zdi nebylo jediné přerušení, jediná zátoka.

Proto také nezbylo obyvatelům než se usadit uvnitř ostrova. Žili tu od světa téměř úplně odloučeni, protože se jen málo lodí odvážilo do dravých proudů a silných větrů, které dělaly přístup k tomuto ostrovu zvlášť nebezpečný.

Parník se však těchto vichrů a proudů neměl co obávat. Seamew plul bezpečně podél břehů ostrova, jejichž majestátní hrůznosti po celé tři hodiny neporušil jediný domek nebo strom.

Severovýchodním směrem nad ostrovem Gomerou se zahalen do mraků zvedal Pic Tenerife, na který se podařilo vylézt jen několika málo cestujícím. K šesté hodině jim však mizel z očí, schovával se za mys Resting, kolem něhož Seamew plul. Zraky všech se loučily s horským obrem, který viděli naposledy. Neboť kapitán Pip odtud zamířil k severu, aby přímo pokračoval v návratu do vlasti.

Navečer se cestující sešli ke stolu v plném počtu. Thompson včele, kapitán Pip naproti němu, ostatní stolovníci každý na svém místě.

Moře bylo klidné, jídlo dobré, jedním slovem, všechno spolu závodilo, aby oběd zahájil novou éru smíření. A přece se uprostřed hrozivého ticha nechtělo smíření dařit.

Patrné tísni podléhali zvláště Alice a Robert. Na vrcholu Teydu si řekli příliš mnoho i příliš málo, aby chtěli pokračovat v rozmluvě.

Robert, jemuž skončený tlumočnický úkol již neposkytoval záminku k ústraní, zachovával celé odpoledne tvrdošíjné mlčení, zatímco Alice se pohroužila do tichého snění. Roger, který je z ústraní pozoroval, byl málo potěšen tímto výsledkem svého diplomatického sbližování obou milých lidí.

„Ejhle, dva zamilovaní!“ říkával si ironicky.

Ale dnes, co se to mezi nimi stalo? Když s Dolly nenadále vystoupil na vrchol Teydu a viděl rozpaky obou přátel, nebylo jejich příčině v pochybnostech. Tím méně si však uměl vysvětlit jejich nynější zdrženlivost. Soudil, že je asi předčasně vyrušil z jejich důvěrného hovoru a zlobil se proto sám na sebe.

Ostatní cestující se jim přizpůsobovali, i když z jiných důvodů.

Zvláštní stísněnost doléhala na všechny.

Že se James Lindsay chmuřil, na tom nebylo vůbec nic divného. Ti, co ho znali, byli již na to zvyklí. Sám, odloučen od ostatních, znova a znova zlobně probíral události včerejška. Co se to stalo, že přes svou zášť byl nucen uznat, že prohrál a zastavit se na půli cesty? Rád by to viděl a věděl jistě, i když si to myslel.

Zmocňoval se ho vztek. Ach, kéž by mohl tuto zlořečenou loď jedinou ranou rozpůlit. S jakou ďábelskou radostí by vmetl své společníky i sebe do záhubných hlubin, kdyby se mohl těšit vědomím, že s ním zahyne i švagrová a její nenáviděný zachránce!

Jamesovu rozmrzelost bylo snadné si vysvětlit, odkud však vznikala stísněnost ostatních? Proč se nestavěli do kroužků a skupin jako na začátku cesty? Proč si nesdělovali své dojmy, když míjeli pochmurný ostrov Perro? Proč všichni stáli mlčky a osamoceně?

Bylo to tím, že pozbyli jednoho z nejdražších lidských statků: naděje, která, je-li to třeba, umí nahrazovat ostatní. Dříve je učila, se spokojovat s přítomností, budoucnost. Dříve bylo možné doufat, že podařený výlet, pohodlný hotel, příjemná procházka nahradí nezdařený výlet, hanebný hotel a trmácivou procházku. Ale teď byl již popsán poslední list knihy. Ukončená cesta je nemohla již ničím překvapit. Jestli se ve volné chvíli oddávali nadějím, prožívali teď v duchu všechna zklamání, kterých se dožili. Mlčeli, protože se styděli jeden druhému přiznat, jak všichni sedli tolika slibům na vějičku.

Kdo se z té zamlklosti těšil, byl Saunders. Cítil její zatajené elektrické napětí. Zřejmě se stahovala bouře a Saunders byl připraven, ji uspíšit.

Čekal jen na vhodnou příležitost. Náhoda mu k ní pomohla.

Již pronesl několik kousavých poznámek, když si jeho pátravé zraky všimly dvou prázdných sousedních míst.

„Dva chytří cestující, kteří v Las Palmas vzali nohy na ramena a ani nám nedali sbohem,“ myslel si zpočátku.

Pozornější nahlédnutí ho však brzy vyvedlo z omylu. Prázdná místa náležela novomanželům, kteří po svém zvyku hned po přistání v Santa Cruz vystoupili na pevninu.

Saunders se svým objevem netajil a hlasitě se po nepřítomných cestujících ptal. Nikdo o nich nevěděl.

„Snad jsou nemocní,“ pravil Thompson.

„Proč by byli nemocní?“ odpověděl hašteřivý Saunders. „Včera s námi již také nebyli.“

„A kde myslíte, že tedy jsou?“ namítl klidně Thompson.

„Copak já vím!“ trval Saunders na svém. „Zapomněl jste je nejspíš na Tenerife.“ Saunders to pronesl zlomyslně, jako něco běžného. Thompson jen pokrčil rameny.

„Nápad! Zapomněl jste je na Tenerife! Copak neměli v rukou programy?“ Tu se do hovoru vmísil baronet.

„Program? Z toho by tak zmoudřeli!“ pravil svým ostrým hlasem.

„Podle programu měl Seamew odplout nikoliv sedmý, nýbrž čtvrtý večer a to ze Santa Cruz, ne z Orotavy. Jestli spoléhali na program, pak chápu, proč s námi nejsou.“

„Změna programu byla přece ohlášena! Ostatně nic není prostšího.

Zaklepejme na dveře jejich kajuty.“ Za dvě minuty ohlašoval pan Roastbeef, že je kajuta prázdná. Mladí novomanželé byli vskutku pryč.

Přes své sebevědomé vystupování Thompson přece zbledl, věc byla tentokrát vážná. Odebrat lidem peníze za cestu a pak je někde zapomenout, tak lehkovážné počínání by nechaly anglické soudy sotva bez trestu!

„Pak nám zbývá jen jediný prostředek,“ pravil Thompson po krátké úvaze. „Jestli pánové nic nenamítají, vrátíme se do Santa Cruz. Vzhledem k oklice, kterou jsme udělali, se tím příliš nezdržíme a již zítra…“ Všeobecný hlomoz znemožnil Thompsonovi domluvit. Mluvili všichni najednou. Prodloužit cestu o jedinou noc, o jedinou hodinu ve společnosti generálního administrátora, nikdy! Zasršely jiskry, rozpoutávala se bouře. Aby uhodilo, o to se již Saunders chtěl postarat.

Překřikoval všechny ostatní a v prudkých gestech vrzal svými kostmi jako zarezavělými táhly.

„Nás zdržovat!“ křičel. „To tak ještě! Můžeme my za to, že ztrácíte své cestující jako kapesník? Srovnejte si to s nimi. To bychom se proběhli, kdybychom chtěli všechno shledávat, co jste cestou zapomněl, kupříkladu své závazky, které jste poztrácel na Kanárských ostrovech, na Azorech i na Madeiře. V Londýně se shledáme!“ dodal výhružným hlasem a udeřil důrazně na svůj zápisník.

Thompson se zvedl a odcházel od stolu.

„Pane, mluvíte se mnou tónem, na který nejsem zvyklý,“ řekl, a snažil se dát svému vzezření důstojnou vážnost. „Dovolte tedy, abych přerušil náš hovor a vzdálil se.“ Bylo však velmi pochybné, že by se tato hanlivá slova citelněji Thompsona dotkla. Jeho hroší kůže něco snesla. Odvažoval jen možné zlé následky tohoto napadení, učiněného ve chvíli, kdy si vytkl usmíření cestujících za přední úkol. Na každý pád se nyní doporučovalo vyčkat uklidnění myslí. Pak se chtěl Thompson pustit s novou chutí do svého smiřovacího díla, oddávaje se blahé naději, že se mu podaří několika dobrými obědy si znovu získat srdce svých svěřenců.

Ale to znal svého zákazníka špatně. Saunders se své oběti nepustil a v patách ji následoval na palubu, kam se uchýlila. Tam se kolem rozkohoutěného nespokojence shromáždili všichni cestující, jedni z podráždění, druzí ze zvědavosti nebo z touhy po legraci. K těm náležel i Roger s oběma Američankami. Ačkoliv všichni neschvalovali Saundersovy břitké formy, ve věci mu dávali všichni za pravdu.

„Ano, pane,“ ujímal se Saunders zase slova, prohlížel si úkosem nebohého generálního administrátora a strkal mu pod nos svůj zápisník, „v Londýně si na vaše sliby posvítíme a poskytneme soudu příležitost, aby po zásluze ocenil hodnotu vašich výborných žertů. Sestavím si účet a dokážu, že jsem byl vaším skrblictvím donucen přeplatit ze své kapsy své místo o úhrnný obnos dvaceti sedmi liber devíti šilinků a pěti pencí (686 fr. 80 cent.) Reknu soudům, jak se málem utopila paní Lindsayová, řeknu jim o strži na San Miguelu, o snídani v Hortě, o revmatismu sira Hamiltona, o rozlámaném kříži pana Blockheada…“

„Dovolte! Ale dovolte!“ hlásil se nesměle ke slovu Blockhead.

„… o smradlavých hotelích, o našich výletech a procházkách tak výtečně připravených, o nesmyslném výstupu na Pic Tenerife, z něhož se většina cestujících rozstonala a z něhož si i nejvytrvalejší neodnesli nic jiného než blechy.“

„Výborně! Výborně!“ volali posluchači hlasem, který tlumil škodolibý smích.

„Buďte si jistý, že to všechno udělám,“ pokračoval souhlasem povzbuzený Saunders. „A proč si dávat ústa na zámek, řeknu vám to rovnou: byli jsme vámi okradeni, pane!“ Spor se přiostřoval a nabýval zlé tvářnosti. Thompson cítil, že k tak urážlivým slovům svého rozvášněného protivníka nesmí déle mlčet.

„Co děláte, pane, je už opravdu nesnesitelné. Chcete-li mne, jak hrozíte, žalovat, pak vyčkejte na soudní nález a ušetřete mne těchto politováníhodných výstupů. Od prvního dne mám s vámi jen a jen problémy. Kdyby vás tu nebylo, všichni by byli spokojeni. Co jsem vám udělal, co proti mně máte? Vůbec vás neznám, pane Saundersi!“

„Naopak, znáte mne dobře,“ odpověděl Saunders.

„Já?“

„Vy.“ Nesmiřitelný cestující se před generálním administrátorem vzpřímil.

„Nejmenuji se Saunders,“ řekl prostě.

„Tak!“ zadíval se Thompson udiveně na svého odpůrce.

„Jmenuji se Baker, pane,“ vykřikl dosavadní Saunders, a zvedl nad hlavu své dlouhé ruce.

„Baker!“

„Ano, pane, Baker, ředitel cestovní kanceláře, která, jak s chloubou dodávám, neměla s vaší nikdy nic společného.“ Tohoto obratu se nikdo nenadál. Výkřik překvapení, který se ozval ze rtů posluchačů, zanikal ve zvědavosti, co bude dál. Všichni upírali oči na Bakera, který vyčkával ve výbojném postoji účinek svého odhalení.

Když se domníval, že svým objevem Thompsona omráčí, velmi se zmýlil. Naopak, teď byl na koni Thompson.

„Baker!“ opakoval uštěpačně. „Teď je mi ovšem všechno jasné.

Bože, když si vzpomenu, kolik pozornosti jsem věnoval vašim neustálým výtkám! A zatím to nebylo z vaší strany nic jiného, než nízká konkurence. „A Thompson pohodil pohrdavě rukou. Dlouho jí však neházel.

Baker – kterého bude od nynějška nazývat pravým jménem – se podíval na lehkovážného generálního administrátora tak zuřivě, že Thompsonovi přešla chuť na úsměv.

„Tady,“ řekl Baker ledově, „jsem cestující jako každý jiný a jako každý jiný mám právo říci, že jsem byl okraden.“

„Tak proč tu jste?“ namítl mu Thompson. „Kdopak vás nutil, abyste sem chodil?“

„Oho!“ odpověděl Baker, „myslíte, že se dáme vámi klidně ožebračit? Proč jsem tady? Abych viděl. A viděl jsem toho dost, chvála Bohu.

Teď vím, co znamená „nejnižší cena“, za jakou dryáčníci vašeho druhu nabízejí své služby. Ale vedle toho jsem si chtěl dopřát ještě jiné potěšení. Snad znáte historku o Angličanovi, který jezdil všude za krotitelem zvířat, aby byl svědkem toho, až ho jednou rozsápají šelmy…Vidíte, proto jsem jel s vámi i já.“

Thompson se zamračil.

„Mezi vaším Angličanem a mnou je však ten rozdíl, že mám sám chuť vycenit zuby! Kdybych se neovládal, víte, že bych vás nejraději vyzval na zápas pěstmi, pane?“ Okolo obou soupeřů zahřmělo nové „výborně“! Povzbuzen tímto voláním, se Baker postavil do bohatýrské pózy pěstního zápasníka a postoupil o krok kupředu.

Thompson by se byl rád dal na ústup. Ale jak, když za ním stál hustý zástup lidí odevšad přihlížející.

„Pánové! Pánové!“ prosil je marně.

A Baker, který postupoval k Thompsonovi blíž a blíž, nebyl už daleko od toho přejít od slov ke skutkům…

V tom však prudký záchvěv otřásl lodí a ze stroje se ozval ohlušující sykot.

Všech, nevyjímaje zápasících soupeřů, se zmocnilo zděšení. Do sykotu se mísily úzkostlivé výkřiky a příklopem a větracími rourami se vyvalila hustá pára. Lodní šroub se okamžitě zastavil.

Co se stalo?

První pospíchal k ohroženému místu kapitán Pip. Už chtěl sestoupit do strojovny po železném žebříku, když vyběhl na palubu topič a zděšeně prchal. A za ním se vyřítil druhý, který vyvázl rovněž šťastně z nebezpečí.

Scházel však ještě třetí. Objevil se za chvíli, ale podpírán nebo spíše nesen mistrem Bishopem. Opařen na celém těle, chudák žalostně sténal.

Položili ho na palubu mimo dosah páry, která dosud unikala z kotle s velikým hlomozem. Když se pan Bishop zvedl od raněného, bylo vidět, že je sám také opařen ve tváři a na prsou. Nezdálo se však, že by na to dbal. Obrácen ke kapitánovi, čekal na jeho otázky.

„Co se stalo, pane?“ ptal se kapitán klidně.

„Nehoda, pane kapitáne. Řekl jsem vám, že ze starého je těžké udělat nové. Praskl kotel, naštěstí ve spodu, takže oheň sám uhasil.“

„Dá se kotel spravit?“

„Ne, pane kapitáne.“

„Dobře, pane,“ odpověděl kapitán Pip a odcházel na velitelský můstek, zatímco cestující s panem Flyshipem v čele pospíchali k oběma raněným, aby je ošetřili.

„Spusťte velikou plachtu! Spusťte třírohou plachtu na košovém stožáru! Všechno rozviňte!“ Když pohlédl na pana Bishopa a topiče, které právě odnášeli v bezvědomí do kajut, obrátil se kapitán ke svému Artimonovi, kterého sebevětší nehoda nedovedla zapudit z obvyklého místa.

Kapitán se podíval na Artimona a Artimon na kapitána. Když si se svým psem vyměnil tento pohled, který svědčil o vzájemném porozumění, kapitán zašilhal způsobem, schovaným jen pro nejvážnější události, plivl povážlivě do moře, a řekl:

„U vousu mé matky, jsme to v pěkné bryndě, příteli!“

XXII. KAPITOLA

Seamew je hnán proudem

Dvanáctého června, v osm hodin ráno, sestoupil kapitán Pip ze svého strážního pokojíku, v kterém probděl noc a navštívil pana Bishopa a jeho topiče. Oběma opařeným se vedlo už o mnoho lépe.

Upokojil se tím, potom vešel do své kajuty a pevnou rukou napsal do lodní knihy:

11. června. V deset hodin ráno byly vytaženy kotvy. Odjezd z Orotavy na Tenerife (Kanárské ostrovy) do Londýna (Anglie). Na přání výpravce byl přímý směr lodi změněn na západní. V poledne obeplout mys Teno. V dohledu ostrov Gomera. Seamew zamířil k jihu. O půl druhé k jihozápadu. Gomera zůstala po pravé straně k zádi. V pět hodin plavba podél ostrova Ferro. Směr jižní, čtvrtinou západní. O půl sedmé obeplul mys Restinga ostrova Ferro (Kanárské ostrovy). Oběd mužstva. V sedm hodin oběd důstojnictva. V osm hodin, naproti přístavu Naos, pět mil od břehu, dostal kotel třípalcovou trhlinu na svém spodku. Tím byl uhašen oheň. Pan Bishop, první strojník, se opařil na prsou a tváři, když vynášel v bezvědomí a těžce raněného topiče. Možnost opravy vyloučena. Spuštěny všechny plachty. Běh co nejblíže při plachetním krku pravé zádi, po severovýchodním pasátním větru. Když se setmělo, vypouštěny bez výsledk u rakety. O deváté hodině se loď vrátila. O půlnoci zase.

12. června. Ve dvě hodiny se loď otočila. O půl deváté loď obrácena.

Ve čtyři se loď otočila. Na úsvitě spatřen severním směrem ostrov Ferro na vzdálenost asi dvaceti mil. Podvázána vlajka na znamení nesnáze. Měřena hloubka, dna však nedosaženo. Uchylujeme se pořád víc Z dráhy, hnáni severovýchodním pasátním větrem. V devět hodin jsme unášeni asi třicet mil od ostrova Ferro. Směr jihojihozápadní, k Ostrovům Zeleného mysu.

Kapitán udělal tečku za poslední větou, položil se na svou postel a klidně usnul.

Naneštěstí neměli všichni cestující tu duševní sílu, která umožňovala neohroženému kapitánovi Pipovi pronášet se v tak stručných a prostých větách o těchto mimořádných událostech. Když večer praskl kotel, nechybělo mnoho a na palubě by vznikla panika. Cestující chtěli už už hnát útokem na záchranné čluny, obávajíce se, že lodi hrozí ztroskotání. Kapitánova chladnokrevnost, k němuž měli všichni neomezenou důvěru, je však uklidnila.

Přesto, zůstala většina cestujících na palubě dlouho do noci, a uvažovali o možných důsledcích této nehody. Je samozřejmé, že při tom silně zvonilo Thompsonovi v levém uchu. Neměl dost na tom, že důkladně prázdnil cestujícím kapsy, teď ohrožoval i jejich život. Výpovědi raněného pana Bishopa zněly příliš určitě, aby se cestující nebyli dohádali, s jakou krajní nesvědomitostí je Thompson z lakoty dostal na lodní křáp, který nyní uprostřed cesty vypověděl službu. Teď chápali, proč mohla Thompsonova cestovní kancelář tolik slevovat z původního jízdného a zlobili se na sebe, že se jí dali tak lehkovážně napálit.

Tento případ si Saunders mohl právem poznamenat do svého zápisníku. Podaří-li se mu dostat se do Anglie, pak mu z této trestuhodné nedbalosti kynulo jistě důkladné odškodnění.

Prozatím však byly anglické soudy ještě příliš vzdáleny a oceán, který obklopoval loď zbavenou páry ze všech stran, se zdál být málo vnímavým i k nejpádnějším právním vývodům. Co bude dál? Do kterých končin bude proudem zahnán bezbranný parník?

Tyto otázky byly zajisté s to, aby sklíčily mysl cestujících. Vzpružovalo je však klidné a obezřetné kapitánovo velení. Loď unášená větrem a proudem se přibližovala k jižnímu břehu ostrova Ferro, zahalenému tmou. Ráno už budou zajisté v některé zátoce strmého pobřeží, odkud jim bude možné přestoupit na poštovní loď, která obstarává spojení s ostrovem.

Paluba se znenáhla prázdnila. Když podkormidelník ohlašoval půlnoc, spalo už všechno ve svých kajutách umístěných na zadní části Seamewa.

Spánek za těchto okolností ovšem nebyl příliš klidný. Cestující se starostlivě probouzeli a když se rozbřesklo, sešli se zase všichni na palubě. Jaké však bylo jejich zklamání, když ostrov Ferro, k němuž doufali ráno připlout, se objevil na severu vzdálen nejméně dvacet mil!

Byla to zase chladnokrevnost kapitána Pipa, která dodávala pokleslé mysli jejich povzbuzení. Kapitán pokračoval ve své obvyklé procházce po můstku, jakoby se nic nestalo. Ale když viděli, že se od pevniny vzdalují, jejich úzkost se zase zvětšovala.

Tušili, co to znamená, ale netroufali si pronést své obavy určitěji.

Bylo pro ně proto opravdovým ulehčením, když je dal kapitán svolat do salonu, aby jim podal objasnění o pravém stavu věcí.

Ve chvilce byl salon naplněn a bylo-li dost o čem povídat, hovor zmlkl okamžitě, jakmile se objevil kapitán.

Málomluvný Pip omezil svůj výklad jen na několik vět.

Seamew, zbaven parního stroje, může od nynějška spoléhat jen na své plachty. Ale parník nemá stožáry pro tento způsob plavby a může tedy nabídnout větru jen nedostatečnou plochu plachet. Také stavba jeho kýlu se málo hodí k tomuto účelu. Kdežto plachetní loď, která se přizpůsobuje větru, se snadno dostává kupředu, parník menší hloubkou své lodní kostry se otáčí k větru spíše stranou a je ze svého směru snadno sháněn.

Ačkoliv se z toho důvodu neoddával klamným nadějím, zkusil se kapitán přece přiblížit ke Kanárským ostrovům. Celou noc křižoval všemi možnými směry, aby zdolal severovýchodní pasátní vítr. Ale jak předvídal, byl Seamew ze svého směru sehnán tím spíš, že se ocitl v pobočce Golfského proudu, který s rychlostí dvou uzlů za hodinu plyne od severu k jihu podél západního břehu Afriky.

Za těchto okolností byla každá námaha marná a spíš se doporučovalo použít proudu a větru, aby se loď co nejrychleji dostala do některého záchranného přístavu.

Z toho důvodu mohl kapitán volit jen mezi francouzskou kolonií Senegal a Ostrovy Zeleného mysu. Rozhodl se tedy pro ostrovy. Protože – vykládal kapitán svému posluchačstvu – jejich vzdálenost není větší a poskytují mu výhodu, že může zůstat stranou africkému břehu, ke kterému s tak porouchanou lodí bylo nebezpečné se přibližovat.

Jinak nebylo proč se znepokojovat. Vítr byl příznivý a v této končině pasátních větrů bylo možné doufat, že se tak brzy nezmění. Šlo tedy pouze o prodloužení cesty. Její bezpečnost se o mnoho nezmenšila.

Když kapitán domluvil, pozdravil a dal své lodi směr k Ostrovům Zeleného mysu, odešel do své kajuty, kde než se položil, zapsal ještě do deníku povinné hlášení o událostech dne.

Upokojit cestující se mu podařilo úplně. V salonu, ve kterém před chvilkou bylo ještě tolik hovoru a hluku, vládlo nyní úplné ticho.

Mezi kapitánovým posluchačstvem byl také Thompson. Vše, co se událo, bylo jeho vinou. O tom nikdo nepochyboval. Ale generální administrátor vyhlížel tak zdrceně a nešťastně, že nikdo neměl srdce mu cokoliv vyčítat. Jestli teď nebyl trosečníkem jako všichni ostatní?

Do hlubokého ticha vpadl najednou veselý smích. Všichni pozvedali hlavy a ohlíželi se po Rogerovi de Sorgnesovi, který se bavil tímto náhlým obratem tak srdečně, že si nevšiml překvapení, které svým veselím ve spolucestujících vyvolal.

„Můj Bože,“ křičel, a klepal Thompsonovi přátelsky na rameno, „jakých veselých pří‘hod se člověk nedožije s takovou anglickou cestovní kanceláří! Plout parníkem na Kanárské ostrovy a dostat se plachetní lodí k Zelenému mysu… ať někdo hledá po světě podobnou legraci!“ Roger strhl do svého neodolatelného smíchu i obě Američanky, s kterými vycházel na palubu, a také v salonu se zase začaly rozvazovat jazyky. Důstojníkův smích na ně působil lépe než nejmoudřejší rady a povzbuzoval jejich mysl víc než nejneohroženější domluvy a řeči. Dívali se nyní mnohem klidněji na nežádaný dodatek svého společného výletu, třebaže všichni nesdíleli optimismus veselého francouzského důstojníka.

A sluší se přiznat, že situace vskutku neopravňovala k růžovým rozmarům. To nebyla jen malá projížďka, kterou Seamew podnikal. Mezi ostrovem Ferro a prvním ostrovem Zeleného mysu leželo sedm set dvacet mořských mil. Zmohl-li se Seamew společnou zásluhou proudu a plachet na rychlost pěti uzlů za hodinu, nemohl přece dřív než za osm dní být u cíle své plavby. A za osm dní, co všechno se mohlo stát ve vrtošivé Neptunově říši!

Jestli nebylo moudřejší se klidně odevzdat svému osudu, když zoufalost nebyla s to, aby zlepšila jejich trudné postavení? A tak na lodi všechno zase nabývalo své obvyklé tvářnosti a život plynul bývalým způsobem, jemuž dodávaly jen snídaně a obědy trochu rozmanitosti. Otázka stravování nyní nabývala zvýšeného významu. Jako v jídelně železničního vlaku člověk víc a častěji jí, ne tak z chuti jako z nedostatku jiného zaměstnání, tak také na Seamewu přikládala nuda jídlu větší důležitost, než mu náleží. Thompson nejen že neodporoval této jediné zábavě svých svěřenců, ale přál jí docela, ovšem bez kapitánova vědomí. Ve své zbabělosti, jejíž nerozumnost měl brzy poznat, doufal si tímto způsobem zajistit generální pardon.

Kdo se „do jediné zbylé zábavy“ vrhl s celou svou bytostí, byl Piperboom z Rotterdamu. Byl všude generálnímu administrátorovi v patách, slyšel sykot ucházející páry, slyšel i promluvu kapitána Pipa.

Věděl však o nastalé změně cesty, které se bylo třeba podřídit? Něco asi tušil, jinak by byl sotva tak často měřil pohledy slunce a kompas.

Měl-li však z toho důvodu nějaké starosti, pak jistě nepůsobily zhoubně na jeho žaludek. Osvědčoval se pořád velikým ctitelem všeho kuchařského umění. A nechť to byl dinner nebo breakfast nebo lunch nebo tea (oběd, snídaně, svačina, čaj), Piperboom vzdával všem nezkrácenou čest. Jeho žaludek byl opravdu beze dna.

Souměrně s tímto nenasytou ukazoval Johnson zase svou nezkrotnou žízeň. Usilovnou vytrvalostí se dostal konečně do stadia, kde úplná opilost se už stává potřebou. A Johnson uměl této potřebě hovět.

Vzdal se už i svých krátkých procházek po palubě a ukazoval se mezi cestujícími nanejvýš zřídka. Většinou spal, a když se probudil, nezapomněl vzít honem dostatečnou míru, aby mohl znovu usnout. O nehodě, která udělala z parníku plachetní loď a která dala jejich cestě nový směr, neměl potuchy. A kdyby měl, byla by ho sotva nějak vzrušila. Jestli mohl být na pevnině opilejším, než na lodi opatřené vším alkoholem, na lodi, která mu umožňovala bydlet takřka v hospodě?

Ale nejšťastnějším tvorem na palubě byl přece jen pan Absyrthus Blockhead, ctihodný kupec, kterému dala příroda do vínku tak šťastnou a záviděníhodnou povahu. Když se nehoda udála, byl právě v sedmém nebi. Směl přijít do styku se svými dcerami poprvé po několika dnech se židlí, aby nekřičel bolestí. Blahopřáli si všichni tři k této příjemné změně, když sykot páry je přinutil se předčasně zříci pozice, které málem odvykli.

Pan Blockhead měl dobré srdce, a jistě že litoval obou nešťastníků, když se opaření objevili na palubě. I trochu starostí si připouštěl stran toho, jak bude dál. Ale k starostem se družilo chlubné uspokojení, že mu bylo dopřáno se dostat do tak vážného nebezpečí. Co teprve, když kapitán Pip oznámil cestujícím změnu své plavby! Myšlenka, že uvidí Zelený mys, v něm vyvolala celé moře představ.

Proto se také snažil ze všech sil, aby rychlost lodi rozmnožil. Nejprve radil kapitánovi, aby rozmnožil plachty všemi prostěradly a ubrousky Seamewa. Když však kapitán nejevil pro tuto geniální myšlenku dost porozumění, pan Blockhead začal sám svou teorii uvádět do praxe.

Od rána do večera seděl se svou ženou, svým synem a svými dcerami v horní zádi, a všech pět dávalo trpělivě své kapesní šátky větru napospas. Když je toto poněkud jednotvárné zaměstnání už omrzelo, zvedli se všichni a postavili se do bezvadné řady, a foukali z plných plic do lodní plachty.

Kdyby pan Blockhead měl Archimedovy znalosti, byl by věděl, že kdo chce s úspěchem působit na některé těleso, musí na ně účinkovat z pevného vnějšího bodu, jinými slovy, kdo chce tlačit vůz, že v něm nesmí sedět. Ale pan Blockhead nebyl Archimedes a proto nepochyboval, že znamenitě urychluje cestu svou záslužnou činností, která dávala spolucestujícím podnět k tolikerému veselí.

Nevím, jestli to bylo z nadouvání tváří nebo z jiného důvodu, ale je jisté, že třetí den přinutila Blockheada hrozná bolest zubů, aby ustal od své soutěže s bohem severního větru. Ve dvou hodinách mu otekla tvář tak důkladně, že nabyl vzezření, jaké by ve světě pohledal. Přestal-li tedy pan Blockhead bavit palubu svými námořnickými zkušenostmi, dával podnět k novému veselí aspoň svým mimořádným znetvořením obličeje.

Ale jak se, proboha, stalo, že slečna Mary a slečna Elisabeth mohly svému ctihodnému otci poskytovat tak účinnou pomoc? Copak zapomněly na své povinnosti? Copak se už zřekly toho, aby uchránily Tigga před jistou smrtí?

Sluší se přiznat, že se toho už vskutku zřekly.

Když však upustily od svého poslání strážných andělů, které jim ukládala láska k bližnímu, nestalo se to opravdu bez bolesti a vnitřního zápasu. Ale jakmile se přesvědčily, že nad duší podezřelou z útěku začala bdít jiná strážkyně, co jim zbývalo jiného? Co se přihodilo od onoho výstupu na Teyde, kterého se nemohly pro bolest v kříži zúčastnit? Slečna Mary a slečna Elisabeth to nevěděly, znaly jen výsledek oné vycházky. Od toho dne seděla miss Margaret Hamiltonová tak pevně v sedle, že oběma pomilování hodným sestrám po několika marných pokusech nezbylo, než se uznat poraženými.

Přesto se však nepřestávaly zajímat o zoufalce, na němž marně vyplýtvaly tolik své oddanosti a netajily se přesvědčením, že Tigg zbavený jejich ochrany, se jistě stane předmětem krutých příhod.

„Uvidíš, Elisabeth,“ řekla slečna Mary zasmušilým hlasem, „že se mu stane neštěstí.“

„Usmrtí se,“ potvrzovala slečna Elisabeth, pociťujíc mráz na zádech.

Nezdálo se však, že by se mělo toto pochmurné proroctví splnit v nejbližší době. Tigg přijatý na milost Hamiltonovou rodinou se měl čiperně k světu. Byl to sice nestydatý nevděk vůči jeho bývalým strážným duchům, ale nezdálo se, že by miss Margaret byla tím černým nevděkem zvlášť rozladěna.

Její urozený otec však nebyl v tak dobré míře. Něco mu chybělo do rovnováhy života. Od té doby, co Seamew úplně vypadl z cestovního programu, nebylo už možné namítat jeho porušování, a to těžce doléhalo na duši šlechetného baroneta.

Hledal úlevy u Bakera, ale také marně. Jakmile tento odpovědný Thompsonův nepřítel za sebou spálil všechny mosty, nezbývalo mu nyní než počkat na vzdálený příjezd do Londýna, aby tam před soudy vyrovnal svůj spor s Thompsonem. Tam teprve měla nadejít chvíle pomsty. Prozatím ho jen blažila naděje, že nebude sám a že se k jeho žalobě přidá spousta cestujících. Nebylo jich málo, kteří byli Thompsonovou vydíravostí rozzlobeni.

Zatím čas míjel a rezignace ustupovala pochmurné stísněnosti. Čím déle plavba trvala, tím znatelněji rostlo nové znepokojení.

Na palubě však nechyběly ani šťastné povahy, jejichž dobrý rozmar nedovedlo nic zdolat, ani pevné charaktery, kterými nedovedlo nebezpečí otřást. K prvním patřil Roger a Dolly, ke druhým Alice a Robert.

Ale všeobecná stísněnost byla málo úrodnou půdou, aby se v ní mohly výjimky zdárně vyvíjet.

Zvlášť mezi Alicí a Robertem rostlo den ode dne nedorozumění, které se dalo odstranit tím méně, že oběma nebylo do řeči. Robertovi bránila přepjatá hrdost, aby se dal do podrobnějšího hovoru o tom, co na temeni Teydu promluvil, a Alici se zdálo, že už řekla dost a neměla chuť říkat víc. Oba byli toho mínění, že si špatně rozuměli a hrdost jim nedovolovala, aby hledali východ z této trapné situace.

Tyto pocity se také odrážely v jejich vzájemném chování. Robert, který bral doslova výtky mu činěné Alicí, se jí stranil a chránil se zůstat s ní o samotě. Kdykoliv se Robert vzdaloval, šel Roger za ním, a Alice nedělala nic, aby ho zadržela.

Roger tento chlad viděl a těžce jej nesl. Jeho veselá mysl se chmuřila, přes to, že se jeho láska k Dolly vyvíjela tak utěšeně a slibně.

A tak tyto čtyři osoby, které by mohly, každý svým způsobem, poskytnout znamenitou mravní podporu svým společníkům, byly ze všech nejméně spokojeny.

Vlastně ne úplně. Prvenství v té příčině náleželo Thompsonovi.

Člověk se může dlouho tvářit hluchým a nevidomým, ale jsou konečně meze, kdy není možné už zůstávat lhostejným. A Thompson se za ty meze dostal. Jak dlouho budou na Ostrovech Zeleného mysu zdrženi? Kolik času bude vyžadovat oprava zlořečeného kotle? A za celou tu dobu bude muset Thompson stravovat plných sto lidí a platit jejich ubytování. Ale to byla jeho finanční zkáza, konec jeho nadějí. Pak si odnášel z cesty místo zisku škodu.

A to ještě nepočítal s procesy, až se vrátí do Londýna. Protože nebylo pochyby, že Baker nežertuje a že své hrozby splní. Nehoda, která ohrožovala život cestujících, veliké zdržení, které ohrožovalo jejich zájmy, dají jejich žalobám velmi slibný podklad. Thompson už k sobě viděl přistupovat strašidlo úpadku.

Nedalo-li se už nic dělat s dovršenými věcmi, snad si mohl aspoň budoucnost příznivěji upravit? Kdyby se mu podařilo si znovu získat přízeň cestujících, mohl se mu počet obávaných žalob aspoň zmenšit.

Ale tato naděje se tříštila o sklíčenost vládnoucí na palubě. Z těchto nespokojenců budou jistě revolucionáři, jakmile budou mít pevnou půdu pod nohama. Marně Thompson zkoušel všechno, aby tu stísněnost zaplašil. Přinutil Roberta k zajímavé přednášce, ale nikdo se k ní nedostavil. Připravoval opravdový ples s koláči a šampaňským. Ale piano bylo rozladěné a mezi těmi, kdo chtěli spát s těmi, kdo chtěli tančit, došlo k prudké hádce.

Thompson upustil tedy i od plesu a pomýšlel na jiný způsob zábavy, když ho nová rána srazila k zemi.

Loď, která opouštěla Tenerife, maje v úmyslu plout plnou parou do Londýna a nikoliv větrem k Zelenému mysu, opatřila si zásoby pouze na sedm dní. Zapomněl-li Thompson na tuto vážnou okolnost, byl tím víc ohromen, když mu pan Roastbeef 17. června v deset hodin ráno hlásil, že ještě téhož večera nebude na Seamewu jediné sousto, jestli stravování cestujících nebude omezeno na nejskrovnější míru.

XXIII. KAPITOLA

Jako dohasínající svítilna

Jako blesk zčistajasna působila zpráva o tomto vážném zhoršení věcí na cestující a námořníky, které bylo možné nazývat už trosečníky.

Co z nich bude, když se plavba prodlouží k Zelenému mysu? Měl se snad, až bude nejhůř, živit jeden druhým?

Několik chtivých pohledů vyslaných za tlustým Piperboomem prozradilo, že se tato kanibalská myšlenka zrodila opravdu už v několika mozcích.

Nešťastný Holanďan! Být sněden je zajisté nepříjemná věc. Ale ještě horší je být sněden a nevědět proč.

Nebo měl Piperboom přece jen nejasné tušení o tom, co se děje? Je to pravděpodobné. Protože když vstával od stolu, který se stal tak náhle skoupým, kmitl se jakýsi nepokoj v jeho drobných sotva znatelných očích v úplňku jeho tváře.

Ostatně se jeho lépe poučení společníci také nepodřídili bez reptání novému úspornému kurzu.

Když kapitán Pip sdělil cestujícím tuto mrzutou novinu, ozval se v první chvíli hotový koncert reptání. Ale rozhodným a klidným kapitánovým slovům se brzy podařilo upokojit ustrašený zástup.

„Věc je jasná. Potravin zbývá na jediný pořádný oběd. Nuže, rozdělíme jej na čtyři menší a tak vydržíme do 18. června. 18. června však už jistě budeme poblíž země, pokud už nebudeme na ní.“ Slova byla příliš rozumná, aby se vůči nim dalo něco namítat. Cestující se tedy odhodlali cvičit se v trpělivosti, ale s jakou smutnou tváří!

Ti turisté, kteří se tak bezstarostně a vesele vydali na cestu, jak byli nyní pokleslí a zmoření!

Jen Baker byl úplně spokojen. Vidět, jak Thompson ode dne ke dni vázne hlouběji v kaši, kterou si navařil, ne, větší rozkoše Baker nikdy nezažil. Zahubit lidi hladem, to byla výtečná myšlenka. Jen jeden nebo dva z cestujících kdyby chtěli umřít, ušlechtilý Baker by se tím spokojil.

Hromská práce, to by byl trumf! Ale i kdyby nedošlo k nejhoršímu, Thompson byl i tak už zničen. Na důkaz toho vzal Baker tužku do ruky a provázeje svůj úkon nesrozumitelnou samomluvou, vyškrtl Thompsonovo jméno z anglického seznamu cestovních kanceláří.

Byla Bakerova mstivost větší než jeho sebeláska? Nezdálo se aspoň, že by jevilo svůj vlastní osud vážnější starosti. Nebo měl tento mstivý, žluče plný Angličan proti hladu vystaráno?

17. červen míjel už pod novým úsporným režimem. Nebylo to celkem tak zlé. Ale poloprázdný žaludek činí i mozek méně spolehlivým.

Mezi cestujícími začala znovu řádit pokleslá mysl.

Nemluvili spolu, jeden se vyhýbal druhému, všechen život byl soustředěn jen v očích upřených k jihu, kde se měla objevit toužená země.

Osmnáctého ráno bylo snědeno poslední sousto. Neobjeví-li se země do večera, stávalo se položení Seamewa opravdu kritickým.

Jak se vlekla hodina za hodinou! A byla by se vlekla ještě pomaleji, kdyby se byl pan Absyrthus Blockhead nepostaral o trochu – třebaže kruté zábavy.

Ctihodný kupec měl opravdu smůlu. Poslední zásoby docházely a chudák Blockhead nesměl do toho zbytku ani kousnout.

Byl to také nápad, chtít si hrát na Aquilona (severní vítr)! Otok, který mu tato pošetilá myšlenka vynesla, se horšil den ke dni a nabýval už opravdu neobyčejných rozměrů.

Blockhead to už déle nemohl snést. Vyhledal Thompsona a hlasem, který omlouvala bolest, po něm žádal pomoc. Nebylo snad prý jeho povinností mít na palubě lékaře?

Thompson se podíval smutně na nového nepřítele svého klidu. I ten už také! Bože, která křivda mu zůstane ušetřena!

Ale Blockheadovo utrpení bylo tak patrné, že Thompson se je pokusil zmírnit. K vytržení zubu není přece třeba hned doktora. Kdo umí vládnout kleštěmi, stačí k tomu také. Kdyby na lodi bylo všeho tolik jako lidí, kteří uměli zacházet s kleštěmi! V dobrotě svého srdce vedl Thompson trpícího Blockheada do příbytku nezaměstnaných strojníků.

Jeden z nich se ochotně nabídl a hned se dal do příprav k žádané operaci. Byl to osmahlý chlapík, ryšavých vousů, postavy opravdu herkulovské. Nebylo pochyby, že měl dost silnou ruku, aby zbavil mžikem Blockheada bolestí.

Ale něco jiného je matice a něco jiného je zub. Ozbrojen ohromnými kovářskými kleštěmi, musel strojník neméně než třikrát nasadit, pokaždé za hrozného řevu počestného kupce, kterého drželi na palubě dva lodníci.

Škubání a házení Blockheadova těla by se sotva za jiných okolností obešlo bez hlasitého smíchu dobrosrdečných společníků. Člověk jiný není. Je vždycky blíž výsměchu než soustrasti a než si natáhne boty, je smích už uprostřed města. Ale za stísněnosti vládnoucí na Seamewu mohl sebou Blockhead mrskat po libosti. Jen tak tak, že několik úsměvů se za ním obrátilo, když se vyprostil z rukou svých mučitelů, a když prchal, tvář v obou dlaních, do své kajuty.

Tím utrpením však nevzala Blockheadova vlastnost za své, podivovat se všemu a být za vše vděčný. Být operován strojníkem, kovářskými kleštěmi, na palubě vraku, se jistě nestane každý den, a teď, když měl Blockhead po bolestech, byl tím opravdu hrdý, že byl hrdinou tohoto dobrodružství. Vzmužil se už natolik, že žádal, aby mu byl jeho zub vydán. Chtěl mít pro pozdější dobu hmatatelnou vzpomínku na tuto mimořádnou cestu. Ne bez pohnutí si Blockhead prohlédl mohutnou stoličku, která mu byla na jeho přání vrácena, a zastrčil si ji do vesty.

„Schovává si ji jako důkaz proti vám,“ zvolal zlomyslně Baker za Thompsonem, který odváděl šťastného kupce do zadní části lodi.

Teď když Blockhead mohl konečně zase jíst, nebylo bohužel už co.

Navečer onoho pamětihodného dne, kdy lodní spižírna vzala za své, se podařilo ještě v zastrčených koutech a zásuvkách shledat nějaké zbytky a drobty, kterými se cestující museli spokojit. Ale to bylo naposledy. Pak už byla loď marně prohledávána odshora dolů. Neobjeví-li se v krátké době pevnina, cestující a mužstvo nebude moci už nic zachránit od utrpení hladu.

Horečně všichni upírali své zraky k jihu.

Marně. V zapadajícím slunci 18. června se leskla kolem dokola široširá hladina moře, v které nebylo po pevnině ani památky. A přece už nemohli být od Zeleného mysu daleko. Že by se byl kapitán Pip zmýlil ve směru, bylo vyloučeno. Šlo tedy o pouhé zdržení.

V noci se k pevnině jistě přiblíží.

Osud však rozhodl jinak. Na dovršení neštěstí se vítr se západem slunce zmírnil a od té chvíle ho neustále ubývalo. O půlnoci už bylo úplné bezvětří. Teď se mohl Seamew dostat k Ostrovům Zeleného mysu jen proudem, který jej zvolna unášel.

V končinách pasátních větrů bývá změna větru dost vzácným jevem, ale Seamew se dostával týdenní plavbou znenáhla do míst, kde už přestával být vítr stálý. Za hranicí pasátních větrů loď sice ještě nebyla, ale při Ostrovech Zeleného mysu zeslabovala blízkost pevniny jejich sílu. Něco málo na jihovýchod od souostroví přestávaly však už úplně, ačkoliv v širém moři na témže stupni zeměpisné šířky ještě vály. Stálejší byly v těchto končinách jen od října do května. V prosinci a lednu převládaly východní větry, jejichž žhavý dech všechno spaloval a ničil.

Červen, červenec a srpen tvořily období dešťů a bylo opravdu mimořádnou výjimkou, zůstal-li Seamew dosud ušetřen lijáků.

Ale bezvětří, které se dostavilo bylo horší než liják. Pomyslel-li Thompson na toto nové nadělení nepříznivého osudu, měl tisíc chutí si škubat vlasy z hlavy. Co o tom soudil kapitán Pip, bylo těžké uhádnout.

Sám Artimon, který přece znal svého pána dokonale, mohl jen z na chvíli stažených brv usoudit, že také kapitánovi není bezvětří po chuti.

Artimon hádal správně. Kapitán Pip své starosti jen zakrýval. Celou noc prodlel na můstku. I kdyby se země objevila nablízku, nebyl snad zbaven téměř všech prostředků, aby u ní přistál? Co mohl dělat s lodí bez duše, s lodí, která se už nedala řídit?

Prozatím však byl tento nesnadný úkol ještě dost vzdálen svému řešení. Když se 19. června rozbřesklo, marně se kapitán rozhlížel po obrysech země. Nic než moře se kolem neprostíralo.

Nastával zlý den. Skrovnou večeří jen málo nasycené žaludky se hlásily velmi citelně k svému právu. Méně zdraví začátek hladovění ještě jakžtakž snášeli, hůř však bylo těm, kterým žaludek trávil znamenitě. Že byl mezi nejvíc postiženými Van Piperboom z Rotterdamu, se lze domyslet. Už včera, když marně čekal na sezvánění k večeři, rozhostilo se po jeho vpadlé tváři velmi vážné znepokojení. Dnes se však už nespokojil tímto tichým projevem nelibosti. Když minula hodina první a druhé snídaně a cestujícím nebylo pořád nic předkládáno, došla trpělivost i Piperboomovi. Dokročil si na Thompsona a naznačoval mu posunky, které by pohnuly skálou, že umírá hlady. V utrpení ho dosud sílila naděje. Ale když mu Thompson stejným mimickým prostředkem naznačil, že mu nemůže pomoci, zmocnilo se ubohého Piperbooma skutečné zoufalství.

Zato bylo o žíznivého Johnsona jinak postaráno! O alkohol na palubě Seamewa nouze nebyla a dokud bylo co pít, proč by byl Johnson toužil po jídle? Odškodňoval se alkoholem tak důkladně, že z otupělosti lhostejné ke všemu – nevycházel.

Jakým uměním si však Baker dovedl zachovat svou dobrou mysl?

Byl pořád v tak růžovém rozmaru, že se Robert v poledne nezdržel údivu.

„Copak vy nemáte hlad?“ mluvil k němu.

„Dovolte,“ odpověděl Baker, „,už hlad nemám. V tom je rozdíl.“

„Zajisté,“ souhlasil Robert. „Byl bych vám velmi vděčný, kdybyste mi svůj prostředek prozradil.“

„Nic není prostšího,“ odpověděl Baker. „Najezme se a nebudeme mít hlad.“

„Najezme se! Ale čeho?“

„Pojďte, ukážu vám,“ řekl Baker a táhl Roberta do své kajuty.

„Vystačíme i dva.“ V kajutě by vystačili ne dva, ale deset.

Než Baker ukázal Robertovi své dva plné kufry potravin, zavázal ho však k tuhému mlčení.

„Co?!“ zvolal Robert plný údivu. „I na to jste pamatoval?“ „Cestujeme-li pod vlajkou Thompsonovy cestovní kanceláře, musíme pamatovat na všechno,“ odpověděl Baker vážně a pozval velkomyslně Roberta, aby se najedl z jeho zásob.

Sáhl-li Robert poněkud hloub, udělal to jen pro obě Američanky, které přijaly tento nenadálý dar nebes jen na ujištění, že Robert na sebe nezapomněl.

Ostatním cestujícím, kterým se toto přispění nedostalo, míjel čas nesmírně pomalu. Je těžké popsat, jaké ulehčení pocítili, když se k jedné hodině v poledne ozvalo ze stožárního koše volání: „Země! Země!“

Bezděky se všechny zraky obrátily k můstku. Ale kapitán na svém stanovišti nebyl.

Věc byla příliš vážná, aby bylo ní kapitán informován. Rychle běžel jeden z cestujících ke dveřím Pipovy kajuty a zaklepal na ně. Ale odpovědi se mu nedostalo. Kapitán nebyl ani ve své kajutě, ani na lodním svršku.

To bylo podezřelé. Několik turistů se rozběhlo na lodi všemi směry a hlasitě volali kapitána. Marně. Zatím se na palubě rozšířila zpráva, že lodník poslaný do podpalubí objevil v přístěnku vodu na tři stopy.

Nastal šílený zmatek a všichni se řítili k záchranným člunům, které by byly sotva stačily tak velikému množství. Kapitán, než sešel do podpalubí, dal svým lidem určité rozkazy. Stáli před čluny na stráži a když se k nim vrhli ustrašení turisté, zatlačili je na palubu. Tam měli kdy se zlobit i na Thompsona i na kapitána, který je zbavoval svou svéhlavostí posledního záchranného prostředku.

Ale i Thompson byl ten tam. Když uslyšel, co se stalo, skrčil se do některého koutku, než přejde první bouřka.

Kapitán, kterému dělali cestující tolik nezasloužených výtek, konal jako obyčejně jen svou povinnost.

Jakmile se dozvědělo nové nehodě, spěchal do přístěnku a podrobil jej důkladné prohlídce. Bohužel výsledek zkoušky byl málo povzbuzující.

Ať prohledával dno sebepečlivěji, trhlinu v kýlu nemohl najít. Ve dně nebyla skutečně trhlina, která by se dala ucpat. Nebo správněji řečeno, bylo jich na sta. Nevnikala-li voda do podpalubí proudem, prosakovala zato po kapkách na tisíci místech. Nejspíš opakovanými nárazy vln povolily nýty a spáry se uvolnily. Krátce řečeno, Seamew umíral sešlostí věkem.

Proti tomu bylo všechno úsilí marné. Kapitán přiklonil ucho k plaňkám a chvíli poslouchal crčení vnikající vody. Ano, tady se už nedalo nic zachránit.

Přesto měl kapitán, když se vracel na palubu svůj obvyklý vzhled a klidným hlasem nařídil lodníkům, aby se odebrali k pumpám. Zoufalé položení Seamewa nebylo. Jednak země už nebyla daleko, jednak bylo možné právem doufat, že úsilím lodníků se podaří vodu z lodního spodku vypumpovat.

Naděje však selhala. Měřením vyšlo najevo, že přes nejusilovnější pumpování přibývá vody asi o pět centimetrů za hodinu.

A rovněž se nezdálo, že by se k pevnině nějak moc přiblížili. Slunce už zapadalo a mlhavý obrys země nedostával určitější linii.

Tu noc nikdo nespal. Horečně byl očekáván východ slunce, který se v polovině června naštěstí objevoval na obzoru velmi brzy.

Už před čtvrtou hodinou ranní bylo možné rozpoznat nízký písčitý břeh, nad kterým se asi ve vzdálenosti deseti mil jihozápadním směrem zvedal nevysoký pahrbek. Podle kapitánova údaje to byl Slaný ostrov s Pic Martines. Byl-li tento nevysoký pahrbek vidět už včera z lodě, nemohl být od něho Seamew vzdálen před slunce západem víc než asi dvacet nebo nejvýš dvacet pět mil. Proud, kterým byla loď unášena, se tedy nemálo zmírnil, jestliže u něho Seamew ještě ani za úsvitu nepřistál.

Ale ať byl proud sebemenší, mířil k ostrovu, takže loď byla k poledni vzdálena už jen asi míli od mysu, který kapitán nazýval mysem Martines. Teprve v této vzdálenosti změnil proud náhle svůj směr a hnal loď se zdvojenou rychlostí směrem k jihu.

Ta okolnost byla příznivá, protože jižním směrem vybíhal do cesty výběžek ostrova. Bylo už skutečně načase, že loď byla blízko pevniny, protože v lodním spodku stála už voda dva metry dvacet centimetru vysoko. Při klidném moři nemohlo být přistání nebezpečné.

Ale Seamew, opravdový vrak, který už nebylo možné řídit, se stáčel podél pobřeží a zůstával břehu pořád stejně vzdálen. Unášen proudem obeplouval všechny mysy ostrova, zůstávaje pořád na míli od nich.

Na kapitánův rozkaz bylo neustále spouštěno nořidlo, ale odpověď zněla pořád stejně: nedosahuje ke dnu. Za těch okolností ovšem nebylo možné zakotvit. Bezmocný kapitán si div neukousal knír.

Byla to hotová Tantalova muka. Spása byla tak blízko jen co by rukou dosáhl, a přece nebylo možné se k ní dostat.

Příliš lákavý však ostrov nebyl. Nikde strom, nikde nebyla vidět troška zeleně. Kam oči dohlédly, všude se prostíral jen písek, šedivý a pustý.

Čím blíž k jihu, tím byl břeh blíž. Ostrov se proměnil v písčitou pláň jen nepatrně zvlněnou a jen maličko se zvedající nad moře.

O půl čtvrté míjela loď Pedra de Lume přístav, dost příhodný k zakotvení, v kterém se houpalo několik rybářských bárek. Marně tu dávala loď znamení, že je v krajním nebezpečí. Nikdo neodpovídal. Pedra de Lume se znenáhla vzdalovala a konečně zmizela cestujícím zcela z očí.

O dvě hodiny později loď obeplouvala Východní mys a malý paprsek naděje šlehl pokleslými dušemi trosečníků. Protivným proudem se loď přiblížila ke břehu tak, že byla od něho vzdálena už asi jen pět set metrů.

Naneštěstí příznivý proud, jak z neznámých důvodů začal, tak také přestal a Seamew plul zase podél břehu Slaného ostrova, jehož jednotlivosti bylo zevrubně vidět.

Na tak malou vzdálenost by bylo možné už voláním na sebe upozornit, kdyby se na břehu ukázala živá bytost. Ale v písčité poušti ostrova nebylo po člověku ani památky. Před očima cestujících se prostírala jednotvárná step, která si opravdu zasluhovala jméno pískového hrobu, kterým nějaký Angličan Slaný ostrov překřtil. Nízký, šedivý a pustý ostrov se prostíral téměř ve výši mořské hladiny, a byl chráněn od příboje některými skalisky.

Seamew, který se stále stejnou rychlostí zachovával svůj tolik neblahý směr, už míjel zátoku, která se zakrojovala do Východního mysu.

Hodina stačila, aby ještě obeplul „mys ztroskotání“ a pak před ním zase leželo hluboké, širé moře, v kterém museli bez milosti utonout.

V té nebezpečné chvíli se ozvalo volání lodníka, který měřil hloubku:

„Dvacet pět sáhů!… Písčité dno!…“ Kapitán poskočil radostí na svém můstku. Podmořská půda se patrně zvedala. Ještě chvíli a snad by bylo možné zakotvit.

„Přichystejte kotvu ke spuštění, pane Flishipe,“ řekl klidně ke svému důstojníkovi.

Ještě čtvrt hodiny plul Seamew nad hloubkou, které každou minutou ubývalo.

„Deset sáhů!… Písčité dno!…“ zvolal konečně muž při kotevním rumpálu.

„Spusťte kotvu!“ zavelel kapitán.

Řetěz hlučně zachrastil lodní kluzí, Seamew se pootočil přídí k severu a zastavil.

Cestující to nezpozorovali. Bez otřesu, bez zakolísání stanul parník uprostřed moře, jehož hladina se rovnala zrcadlu. Jezero nemohlo být klidnější.

Bouře tedy zůstali turisté Thompsonovy cestovní kanceláře ušetřeni.

Za to je ohrožovalo jiné nebezpečí. Loď, která jim dosud poskytovala útulek, jim mizela pod nohama. Voda, která už plnila nitro do poloviny, stoupala tak, že hladina už dostupovala k samé palubě.

Bylo tedy už načase se poohlédnout po některém bezpečném útulku, i když Seamew se mohl pomocí pump držet ještě několik hodin nad vodou.

Proto také, když loď zakotvila, nebylo třeba překotně zachraňovat jen holé životy. Na kapitánův rozkaz byly především vyprázdněny kajuty a všechna zavazadla cestujících byla dopravena na břeh.

O půl osmé přistál šťastně u břehu i poslední z turistů. Stáli vedle sebe před svými nakupenými zavazadly a mlčky se dívali na moře.

Jak nařizoval námořní řád, poslední opustil palubu kapitán Pip.

Vlastně Artimon, který mu kráčel v patách. Teď, když se mu loď potápěla, byl kapitán roven svému mužstvu. Pohlížel rovněž do moře, a kdo ho neznal, by soudil, že se do svého osudu klidně vpravuje. Ale ještě nikdy nešilhaly jeho oči tak různoběžně a ještě nikdy neprožil jeho nos tak zlou čtvrthodinku jako v této chvíli.

Jakmile přestaly pumpy pracovat, klesal Seamew rychleji ke dnu. Za půl hodiny už voda dosáhla kajutových okének a stoupala výš a výš…

Bylo zrovna osm hodin a slunce se už dotýkalo západního obzoru, když se Seamew potopil. Bez odporu, bez smrtelného zápasu zmizel ve vodě, která se nad ním zavřela. Před chvilkou jej bylo vidět, nyní už ne, takový byl průběh jeho zániku.

Turisté stáli jako přikováni na břehu a hleděli do míst, kde Seamew zmizel. Zdálo se jim, že je to všechno pouhý sen a patrně se z něho nechtěli vrátit hovorem do smutné skutečnosti.

Vyplout vesele na Kanárské ostrovy a skončit na písčité výspě Zeleného mysu, – do úvahy tohoto konce nebylo skutečně proč pospíchat. Neměli co dělat s bouří ani s úskalími, nebe bylo blankytné, moře klidné, větřík sotva znatelný, štědřeji se k nim skutečně nemohla příroda zachovat.

A přece – kde se ocitli! Kam to dospěli!

Jestlipak někdo slyšelo podobném ztroskotání? Mohl si snad někdo představit něco nesmyslnějšího?

Není divu, že si turisté, přes všechnu vážnost situace připadali trochu směšně.

XXIV. KAPITOLA

Thompson se stává admirálem

Noc strávili někdejší obyvatelé Seamewa docela příznivě.

Lůžka však neměli, ale pružný písek jim za ně poskytl slušnou náhradu.

Hned první sluneční paprsek však probudil i nejlhostejnější. Dnes byli všichni zvědaví, v co mohou doufat anebo čeho se mají obávat.

Jediný pohled jim však řekl všechno, kolem dokola nebylo nic než poušť.

Na moři před nimi nebylo vidět jedinou plachtu. Co jedině vyčnívalo z vody, byly konečky stožárů Seamewa, jehož trup odpočíval dvacet metrů hluboko ve svém vlhkém hrobě.

A mimo moře byla pustina, která svírala srdce. Na místě, kde byli vyloděni, vybíhal ostrov v tenký hrot, který souvisel na severu s pevninou, a na ostatních stranách byl obléván mořem. Byla to jen asi míli široká písečná výspa, na níž nebylo nic než hojnost odpařené soli a hojnost rozházených lastur.

V co mohli doufat v tak pustém kraji? Každému se vkrádala na rty tato otázka a nikdo na ní neměl odpověď.

Naštěstí bděl kapitán Pip za všechny.

Jakmile cestující vstali, shromáždil je kolem sebe a krátce jim vysvětlil situaci.

Byla opravdu jednoduchá.

Z důvodů, kterých se nechtěl blíže dotýkat, se nyní ocitli na jihovýchodním břehu Slaného ostrova, nedaleko Mysu ztroskotání. Protože pomoc bylo na Slaném ostrově marné očekávat, šlo tu o to, jak se odtud nejrychleji dostat.

Prozatím už kapitán nejnutnější opatření udělal. „Asi před hodinou už odešel pan Morgand s kormidelníkem k majáku, který stojí na konci Jižního mysu, ne příliš vzdáleného od místa, kde se Seamew potopil, oba pánové se tam ohlásí a pokusí se opatřit potraviny. Zatím nezbývá než počkat až se vrátí.“ Kapitánovo sdělení připomnělo posluchačům hlad, na který ve svém mimořádném postavení trochu zapomněli. Jediné slovo stačilo, aby vyvolalo lačnou touhu po pokrmu, který si museli už padesát hodin odpírat.

Ale ať bylo jejich utrpení sebevětší, nezbývalo než trpělivě čekat.

Snažili si zkrátit chvíli přecházením po břehu, ale přesto se jim každá hodina zdála věčností. Naštěstí počasí zůstávalo stejně krásné. Nebe bylo jasné a od severozápadu vál svěží větřík, kterého přibývalo od hodiny k hodině.

Robert s kormidelníkem se vrátil ze své výpravy až k osmé hodině.

Byl provázen černochem, který řídil mezka zapřaženého do káry. Je samozřejmé, že pozornost všech byla soustředěna k přivezenému nákladu potravin.

Nastal kolem nich tak nedočkavý shon, že Thompson uznal za dobré zakročit, aby rozdělování nebylo zdržováno nepořádkem. Když každý dostal svůj díl, dlouho nebylo slyšet nic jiného než chroustání zaměstnaných čelistí.

Na Piperbooma byla podívaná. V jedné ruce čtyřliberní kus chleba, ve druhé skopovou kýtu, zvedal k ústům obě pochoutky s pravidelností parního stroje a hltal svou úctyhodnou porci tak nezřízeně, že cestující, dost zaměstnaní sami sebou, měli o něho vážné starosti. „Aby se z toho nerozstonal,“ myslel si nejeden z nich.

Ale Piperboom dbal málo obav, které vzbuzoval ve svých společnících. Jeho ruce se střídavě zvedaly k ústům a měl-li nějaké starosti, pak se omezovaly nanejvýš na to, že mu obou soust příliš rychle ubývá.

Když v něm obě zmizely, Piperboom si otřel ruce a zapálil si svou krátkou dýmku. Teď byl nejšťastnějším člověkem na světě.

Zatímco cestující a mužstvo sytili svůj hlad, domlouval se kapitán Robertovým prostřednictvím s domorodcem, který přivezl káru. Zprávy, které se dozvěděl, nebyly příliš radostné.

Slaný ostrov, přes svou značnou rozlohu dvou set třiceti tří čtverečních kilometrů, nebyl ničím jiným než pustou stepí, ještě před stoletím úplně neobydlenou. Na štěstí trosečníků přišel asi před padesáti lety nějaký Portugalec na myšlenku zřídit tady solivary, od kterých měl ostrov své jméno, a ty sem přivábily asi tisíc obyvatel. Někteří z nich byli rybáři, většina se však živila dobýváním soli. Všichni bydleli tak porůznu, že na celém ostrově nevznikla jediná vesnice, natož město.

Jen na břehu Baie Mordeiry, znamenitého kotviště při západní straně ostrova, stála skupina domků, na samém konci železné dráhy, po níž dovážely plachetní vozy k moři sůl. Na tomto místě, vzdáleném asi patnáct kilometrů, bylo prý možné nejspíš sehnat pomoc.

Jakmile obsah domorodcovy rozmluvy vešel ve známost, odešel Thompson s černochem, aby opatřil vozy, na kterých by odvezl své svěřence a jejich zavazadla. Cestující odkázaní zase k trpělivému čekání, se vydali na novou pobřežní procházku, která mohla posloužit jako důkaz, jak souvisí činnost jazyka s nasyceným žaludkem.

Každé pravidlo mělo však svoje výjimky.

Podivnou náhodou náležel k výjimkám i pan Absyrthus Blockhead.

Snad proto, že pro jiné starosti zapomněl i na jídlo? Co mu hlodalo na duši, že se rozhlížel, jakoby byl něco ztratil? Dlouho přestával na vnitřním přemítání, ale konečně se nezdržel a vykročil k panu Rogerovi de Sorgnesovi, k němuž měl od prvopočátku nemálo důvěry.

„Jsme přece, pane, u Ostrovů Zeleného mysu?“

„Zajisté, pane Blockheade,“ odpověděl Roger, nevěda, kam počestný kupec míří svou otázkou.

„No, kdepak jsou?“ vyrazil ze sebe Blockhead.

„Ostrovy?“

„Ano, Zeleného mysu. Když už tady jsem, chci je ukázat Abelovi.“ Roger pochopil, a měl se co ovládat, aby nevybuchl smíchem.

„Lituji, že vám musím způsobit zármutek,“ nutil se do vážné tváře.

„Bohužel, Abel Zelený mys neuvidí.“

„Proč?“ ptal se Blockhead zklamaně.

„Protože je ve správě,“ odpověděl Roger chladně.

„Ve správě?“

„Ano, pouštěl barvu, a proto ho poslali do Anglie, aby ho tam natřeli znovu nazeleno.“ Blockhead se nedůvěřivě podíval na Rogera. Ale Roger se tvářil tak vážně, že nebylo možné pochybovat o pravdě jeho výpovědi.

„Škoda,“ odpověděl počestný kupec rozlítostněně. „Tolik jsem se na něj těšil.“

„Také toho lituji,“ dusil se Roger smíchem, zatímco se pan Blockhead vracel ke své rodině. .

Aby byl rejstřík lidských vášní úplný, přidružila se ke smíchu a lítosti i zuřivost. Že jí byl Hamilton a Baker zachvácen, není třeba zvlášť podotýkat. Ti že by si nechali ujít tak krásnou příležitost? Copak nebyla příčinou vší této bídy Thompsonova lakota a lehkovážnost?

Bylo to tak nepochybné, že Baker snadno strhl na svou stranu většinu.

Většinu tak odhodlanou, že všechny pohrůžky, kterými se bojechtivý Baker kasal na Thompsona, v ní docházely velice živého ohlasu. Však Thompson uvidí, zač je toho loket, až se Baker vrátí do Anglie!

Vždyť se i z Johnsona vyklubal Bakerův spojenec. A jaký spojenec!

Křičel za dva Bakery, nadával Thompsonovi a jeho cestovní kanceláři a opakoval do omrzení přísahu, že požene Thompsona před všechny anglické soudní dvory.

„Tento vodymilovný a zeměplachý opilec je zoufalý, že se dostal na sucho,“ vtipkoval Roger, který zdálky pozoroval družinu kypící hněvem.

Zato Roger měl i proti smutku i proti hněvu učarováno. Jeho humor zdolával hravě všechna protivenství. Veselý by šel do bitvy a veselý i smrti vstříc. Vrhl-li ho osud na pustý ostrov, jaká pomoc? Byl tedy na pustém ostrově.

Jeho poznámka rozesmála Dolly.

„Ubožák,“ litovala ho. „Jak asi trpí ztroskotáním kuchyně a restaurace.“

„Má právo jediný si stýskat,“ souhlasil Roger vážně. „Ale ostatní?

Co mají ze své zuřivosti? A proč se vlastně zlobí? Já pro svou osobu shledávám cestu velmi zábavnou. Teď se náš parník stal docela podmořskou lodí a už jen netrpělivě čekám, kdy se promění v balon.“

„Sláva balonu,“ tleskala Dolly radostně rukama.

„Z balonu asi mnoho nebude,“ poznamenal Robert trochu smutně.

„Konec Seamewa znamená konec naší společné cesty. Rozptýlíme se brzy, jakmile se nám nahodí dostat se nějak do Anglie.“

„Proč bychom se rozptylovali?“ namítala Alice. „Předpokládám, že pan Thompson dovede svoje cestující až domů a že nás všechny naloží na první poštovní loď, která mu vběhne do cesty.“

„Cestující zajisté,“ odpověděl Robert. „Ale mužstvo a vašeho služebníka sotva.“

„Ah, povídali!“ vmísil se Roger do hovoru. „Kdopak by si tím už teď lámal hlavu! Dost času, až tu bude poštovní loď. Upřímně řečeno, moc v ni nevěřím. Byl by to příliš střízlivý návrat z naší dobrodružné cesty.

Držím se svého balonu a nepustím se ho.“ K jedné hodině odpoledne se Thompson vrátil asi s dvaceti vozy nejrůznějších forem, do nichž byly zapřaženy muly řízené černochy, a dal se hned do nakládání zavazadel.

Generální administrátor nebyl celkem tak zdrcen, jak by se za těchto okolností očekávalo. Pozbýt svou loď a platit asi stu osobám cestu domů bylo zajisté s to zkormoutit i nejlehkovážnějšího člověka. Ale Thompson se nezdál mít příliš sklíčenou mysl.

Jeho nehoda měla totiž také své světlé stránky. Dal si svůj starý vrak před vyplutím náležitě pojistit a nyní bude vymáhat na pojišťovně, aby mu zaplatila novou loď. Tak se mu ztroskotání stalo pravým dobrodiním a Thompson nepochyboval, že přes všechny nenadálé výdaje udělá s cestou ještě slušný obchůdek.

Thompson nebyl z těch, kdo by si tímto způsobem zisku znepokojovali svědomí. Zastrčí jej klidně k okrouhlé sumě, kterou mu jeho vytrvalá skoupost umožnila ušetřit a kterou jako oko v hlavě opatroval v kožené tašce zavěšené na řemeni. Šedesát dva tisíce pět set franků i s polovičním Abelovým jízdným splynulo v Londýně do této torby.

Od té doby z ní ovšem byly vydány nějaké bankovky za uhlí, za výlety, za stravu na palubě, ale moc jich nevylítalo. Zbývalo ještě zaplatit mzdu mužstvu a zřízencům. Také Morgand ještě nedostal svůj honorář. Thompson je chtěl všechny vyplatit v přístavu, do něhož se stěhovali. Ať je tam jen několik chudých domků, určitě nebudou tak chudé, aby v nich inkoust a pero nebylo možné sehnat. Co pak ještě v kapsáři zůstane, bude jeho. Připočte-li k tomu pojistné, pak čistý zisk nebude daleko od celých šedesáti tisíc franků, s nimiž se vydal na cestu.

Thompson měl být tedy proč spokojen.

Ve dvou hodinách byla zavazadla naložena a turisté se dali na pochod – jedni ve vozech, druzí pěšky. Na sypké písčité půdě bylo třeba tří hodin, než dorazili do zátoky Mordeiry, při které se zvedalo jenom několik domků na severním pobřeží.

Po této straně ostrova nebyl tak neúrodný kraj. Na zvlněné písčité půdě, mezi černými skalami se tu a tam zelenala chudá vegetace.

Sotva se Thompson ubytoval v bídném hostinci, přikročil k provedení svého předsevzetí. Každý dostal, co mu patřilo, nic víc, nic míň a v několika minutách se mohl i Robert nazývat majitelem celého bohatství jednoho sta padesáti franků.

Turisté zatím znepokojeně bloudící po břehu si prohlíželi moře.

Zdálo se, že Rogerovy pochybnosti o poštovní lodi byly úplně správné.

Kromě několika rybářských bárek, které se zlehka houpaly na vlnách, nebylo v zátoce Mordeiry po lodi ani památky. Byly to málo utěšené vyhlídky. Turisté trnuli pomyšlením, že by měli déle prodlévat v této osadě obydlené černochy, v které nežil jediný člověk bílé rasy.

Byli tak stísněni, že pouhý Thompsonův příchod jim byl úlevou.

Všichni ho obstoupili, žádostivi zjistit, jak se rozhodl.

Ale Thompson se přiznával bez mučení, že se nerozhodl nijak. Na čem se mohl rozhodnout, když ani pořádně nevěděl, kde je. Naštěstí byl Robert zásluhou svého tištěného průvodce náležitě okován a Thompson naslouchal jeho výkladům tím ochotněji, že ho teď už nic nestály.

„Ostrovy Zeleného mysu,“ vysvětloval Robert svému posluchačstvu, „se skládají z velikého počtu ostrovů, nebo spíše ostrůvků rozdělených do dvou skupin. Ostrovy Sao Antao, Sao Vicente, Sao Nicolao, Sao Lucia, Branco a Raza, které jsou vedle sebe seřazeny do téměř rovné linie nachýlené od severozápadu k jihovýchodu, a tvoří spolu se Slaným ostrovem a Boavistou první skupinu, zvanou Borlavento, tj. „ve větru“. Slaný ostrova Boavista jsou spolu spojovacím článkem skupiny druhé, jmenované Sotavento, „po větru“, tvoříce s ní oblouk, který svou vypuklou stranou je obrácen k africkému pobřeží. V té skupině se řadí k Boavistě ostrovy Maio, pak Sao Tiago, Fogo, Brava a ostrůvky Rombos.

Protože pobyt na Slaném ostrově byl na delší dobu nemožný, bylo potřeba především zjistit, jestli a kdy sem přijíždí poštovní loď. Pokud nepřijíždí, pak nezbývalo, než vyhledat ostrov, který má příznivější spojení se světem na rybářských bárkách kotvících v zátoce. Šlo o to, pro který se rozhodnout.

„Na každý pád pro Sao Vicente,“ řekl Robert bez váhání.

Tento ostrov, ačkoliv nebyl z největších v archipelu, soustřeďoval na sebe téměř všechen obchodní ruch. V přístavu jeho hlavního města, jehož neusedlé obyvatelstvo bylo dvacetkrát větší než domácí, kotvívalo někdy až na sto lodí. Bylo by podivné, kdyby v tak hledaném přístavu se nenaskytla cestujícím do dvaceti čtyř hodin příležitost vrátit se do Anglie.

Kapitán, byl přibrán k radě, a úplně potvrdil Robertovo mínění.

„Máte pravdu,“ řekl. „Pochybuji však, že se nám tam podaří dostat s rybářskými bárkami. V tom případě máme totiž severozápadní vítr proti sobě. V nejpříznivějším případě by se plavba protáhla na několik dní. Proto mám za to, že uděláme lépe, pustíme-li se k některému z ostrovů ležících po větru.“

„To by byl pak Sao Tiago,“ odpověděl Robert.

Sao Tiago s hlavním městem Prayou nemá tak čilý obchod jako Sao Vicente, je však největším ostrovem archipelu. Praya má výborný přístav, v kterém roční obrat měří sto čtyřicet tisíc tun. I v něm nebude nepochybně nouze o prostředek, kterým by se dostali do své vlasti.

A jeho vzdálenost není o nic větší. Jediné, co mohlo vzbuzovat obavy, byla jeho známá nezdravost, které děkuje za přívlastek „usmrcující“.

„Ah!“ plašil Thompson podobné starosti. „Přece se tam neusadíme.

Pro jeden, dva dny nebude zle a nenamítá-li nikdo nic…“ Ale především bylo nutné si opatřit zprávy, jestli poštovní loď nedojíždí až k samému Slanému ostrovu. Ale na koho se obrátit v kraji pustém do tří čtvrtin, bez guvernéra, bez starosty? Ke kapitánově radě zamířil Thompson, provázen všemi svými svěřenci, ke skupině domorodců, která si zvědavě prohlížela zástup trosečníků. Nebyli to černoši, jen mulati z křížení portugalských osadníků s bývalými otroky. Podle úboru v nich bylo snadné poznat námořníky.

Robert se ujal Thompsonova slova, obrátil se k jednomu z mulatů, a zeptal se ho, je-li možné se dostat ze Slaného ostrova do Anglie.

Námořník zakýval záporně hlavou. Ne, není. Poštovní lodě k Slanému ostrovu nepřijíždějí, a že by sem zabloudila jiná loď, bylo teď málo pravděpodobné. V době pasátních větrů, od října do května, kotvívaly v Mordeirské zátoce lodě většinou plachetní. Z těch však už i poslední odjela se svým solným nákladem a vrátí se až zase někdy v říjnu.

Slova byla pronesená tak určitě, že nebylo možné o jejich pravdě pochybovat. Odplout k jinému ostrovu, shledávali také domorodí námořníci jediným východiskem z nynější situace. Nemožné to nebylo.

Jejich bárky byly už i dál. Ale v příčině Sao Vicenta byli všichni stejného mínění s kapitánem. Tam by bylo velmi těžké se dostat proti větru.

„A co Sao Tiago?“ zeptal se Robert.

Námořníci se na sebe podívali, když zaslechli toto jméno. A chvíli trvalo, než dali odpověď. Jak se zdálo, něčím se tajili.

„Proč ne?“ řekl konečně jeden z nich. „Ovšem musíme předem vědět, co nám dáte.“

„O tom nerozhoduji já, ale tento pán,“ řekl Robert a ukázal na Thompsona.

„Přirozeně,“ odpověděl Thompson, když mu byla předložena mulatova odpověď. „Prosím vás, pane kapitáne a pane Morgande, abyste mne doprovodili. Námořník nám ukáže bárky, s kterými máme plout a pak se hned domluvíme o podmínkách cesty.“ Za hodinu bylo všechno smluveno. Pro převoz cestujících, a zavazadel vybral kapitán šest člunů, kterým, jak doufal, bylo možné se svěřit bez nebezpečí. Odjezd byl už ustanoven na třetí hodinu ranní, aby se plavba konala pokud možno za dne. Nešlo o nic méně než o sto deset mil, jejichž proplutí vyžadovalo nejméně sedmnáct hodin času.

Časnému vstávání se nikdo nevzpíral. Každý už nedočkavě toužil, aby se dostal z opuštěného ostrova.

Zatím, co byla nakládána zavazadla, krátili si cestující chvíli, jak uměli. Nejprve se najedli, pak se procházeli po břehu nebo zkoušeli usnout. Ale všichni odmítali použít pochybné pohostinství, které jim mohly poskytnout špinavé domky Mordeiry.

V hodině ustanovené k odjezdu byli už všichni na nohou. Na daný pokyn se cestující a mužstvo posadilo do člunů a za chvíli už plulo šest bárek s rozvinutými plachtami kolem Želvího mysu. Thompson povýšil. Z vrchního kapitána se stal admirálem flotily.

O hodinu později měl už nový admirál za sebou i jižní výběžek Slaného ostrova a v paprscích vycházejícího slunce se v dáli ukazovala Boavista.

Bylo opravdovou náhodou, že v této roční době zůstávalo nebe jasné. Jen vál severozápadní vítr, který nadouval plachty a hnal rychle šest bárek k jihu.

V osm hodin ráno už pluli kolem Boavisty. Byl to nízký ostrov, písčitý a rovněž tak pustý jako Slaný ostrov. Jen uprostřed se zvedalo několik táhlých čedičových pahrbků, vysokých sotva sto metrů.

Naproti člunům se otvírala anglická rejda, v jejímž pozadí se zvedaly chýše a domy Rabilu. Bývalá ves povýšila za hlavní město ostrova.

Snad v jejím zálivu kotvily některé lodě, ale pro značnou vzdálenost to nebylo možné zjistit.

O několik hodin později se začal na obzoru rýsovat Sao Antao, nejvyšší vrch ostrova Sao Tiaga. Dva tisíce dvě stě padesát metrů vysoká hora, která naznačovala trosečníkům cíl ještě daleké plavby, byla pozdravena hlučným hurá.

Ostrov Miao, ačkoliv byl blíž, se objevil na obzoru později než Sao Tiago. Byl totiž značně nižší. Bylo kolem druhé hodiny, když trosečníci spatřili jeho písečný břeh. Ale dopluli k němu až v pět hodin.

Miao vyhlížel jako druhé nezměněné vydání Slaného ostrova a Boavisty. Všude se prostírala písečná step bez říčky, bez pramene, beze stromu, na jejíž solných plochách se odrážely sluneční paprsky jako v zrcadle. Jak se v tomto pustém kraji mohlo uživit tři tisíce lidí, bylo opravdu hádankou.

Zrak unavený jednotvárností ponurého ostrova se s radostí odvracel k jižnímu obzoru, kde rychle přibývalo Sao Tiaga. Jeho holé skály, jeho čedičové stěny, jeho rokle naplněné hojným rostlinstvem připomínaly poněkud obraz Azorů. Po tolikerých písečných pláních byla divoká romantika ostrova očím opravdovou pochoutkou. Za jiných okolností, v rámci Azorských nebo Kanárských ostrovů by si jí snad turisté sotva všimli.

V osm hodin objížděli Východní mys, právě ve chvíli, kdy byl rozsvěcován maják umístěný na jeho konci. O hodinu později už rozeznávali v houstnoucí tmě i světlo mysu Tamaro, který uzavíral Porto de Praya ze západní strany. Ještě hodinu, a když bárky obepluly mys Biscadas, vjížděly podélnou řadou do klidných vod zátoky, v jejímž pozadí se kmitala světla přístavního města.

Ale jejich zjednaní lodivodové ke světlům neveslovali. Jakmile se jejich bárky dostaly za mys Biscadas, loďky změnily směr a pluly těsně podél pobřeží. Když pak za chvíli lodivodové spustili kotvy, byli ještě hodně daleko od města.

Robert tomuto počínání nerozuměl. Ze svého tištěného průvodce vědělo přístavišti na západním břehu zátoky. Ale proč mu mulati dávali přednost před přímým zakotvením u města? Ať namítal, jak namítal, mulati stáli na svém a za chvíli začali na dvou šalupách přivlečených ke břehu nákladní bárkou dovážet zavazadla i lidi. Zatím, co cestující byli vyloďováni, nahlédl Robert do tištěného průvodce a přesvědčil se, že jsou u dávno opuštěného přístaviště. Jeho údiv rostl od minuty k minutě. Co přinutilo tvrdošíjné mulaty, že se rozhodli pro toto místo?

Byla to snad výhoda snadného přistání? To sotva. Vlny tu vztekle narážely do skály a žulové balvany věkovitým příbojem byly tak uhlazeny, že po nich cestující klouzali a nejeden z nich se ocitl v bezděčné mořské lázni. Celkem však vylodění minulo bez vážnější nehody a asi v jedenáct hodin byli konečně všichni trosečníci na břehu.

Se spěchem, který budil podezření, byly šalupy zase přivázány k bárkám a v deseti minutách zmizelo všech šest člunů opět v noční tmě.

Šlo patrně o záhadu, které bylo v této pozdní hodině těžké přijít na kloub. Prozatím se však pozornost cestujících obracela jiným směrem.

Pokud nechtěli přenocovat pod širým nebem, jak chtěli dopravit do města tolik zavazadel vyházených na břeh? Kdykoliv byla rada drahá, pomáhal zpravidla kapitán. Osvědčil se i v tomto případě. O bezpečnost zavazadel se postaral tím, že k nim postavil dva námořníky na stráž a trosečníkům poradil, aby se odebrali do vzdáleného města.

Kde byla urovnaná četa, kterou Thompson s tak mistrovskou dovedností řídíval! Nezbylo z ní nic, než nespořádaný zástup, který si malomyslně klestil po pobřeží cestu patřičně ztíženou rozházenými balvany.

Po cestě se sotva znatelné nohy bořily tak hluboko do písku, že i nejlepší chodci nemohli z místa. Bylo už dávno po půlnoci, když se konečně dostali vysílení turisté až mezi domy, v kterých doufali najít přístřeší.

Město už bylo pohrouženo do hlubokého spánku. Široko daleko nebylo ani po chodci ani po světle památky. Najít tu nocleh pro tolik osob bylo zajisté těžkou úlohou.

Cestující se rozdělili do tří skupin. První, vedená kapitánem, se skládala z mužstva utonulé lodi. Druhá, vedená Thompsonem, počítala ovšem mezi své příslušníky i Bakera. Konečně třetí se svěřila jazyků znalému Robertovi.

Poslední, k níž se přidružil Roger a obě Američanky, pochodili nejlépe. Robert narazil během několika minut na hotel a zabušil na jeho dveře s hlomozem, který musel vzbudit i nejospalejšího spáče.

Vyburcovaný hostinský kvapně seběhl ke dveřím, a když je otevřel užasle hleděl na zástup lidí shromážděný před hotelem.

„Máte volné pokoje?“ zeptal se Robert.

„Pokoje?…“ opakoval hoteliér jako ve snách.

„Odkud, se tu u čerta berete?…“ zvolal pak místo odpovědi. „Jak jste se sem dostali?“

„Jak se sem lidé dostávají. Lodí!“ odpověděl Robert netrpělivě.

„Lodí!“ opakoval znovu Portugalec, jehož úžas dostupoval vrcholu.

„Ano, lodí, je v tom něco tak neobyčejného?“

„Lodí,“ zvolal ještě jednou hoteliér. „Vždyť přece karanténa nebyla ještě dosud zrušena.“

„Jaká karanténa?“

„Dobrý Bože! Karanténa našeho ostrova, při kterém už měsíc nepřistála jediná loď.“ Teď bylo zase na Robertovi, aby žasl.

„Co se tu děje? Jaká je příčina vaší karantény?“ ptal se.

„Silná epidemie vražedné zimnice.“

„Nebezpečné?“

„Jestli nebezpečné!? Ve městě se čtyřmi tisíci obyvateli umírá denně přes dvacet osob.“

„Děkuji pěkně!“ zvolal Robert. „To nám byl čert dlužen, že jsme se rozhodli pro toto hnízdo! Naštěstí tu dlouho nepobudeme.“

„Jak to?“ ptal se hoteliér.

„Odjedeme co nejdřív.“ Ale hostinský potřásl nedůvěřivě hlavou.

„Prozatím vyhovím vašemu přání a ukážu vám pokoje,“ řekl ironicky. „Podle mého názoru se odtud tak brzy nedostanete. Ostatně zítra se přesvědčíte sami, že kdo je na Sao Tiagu, ten tu také zůstane.“

XXV. KAPITOLA

Karanténa

Byl to opravdu zvlášť neblahý osud, který stíhal cestující Thompsonovy cestovní kanceláře. Ano, hoteliér mluvil pravdu. Na Sao Tiagu zuřila nanejvýš nebezpečná a zhoubná epidemie, která už měsíc přerušovala jeho spojení se světem.

Jak sdělil Robert cestujícím, když opouštěli Slaný ostrov, byla zimnice na Sao Tiagu stálým hostem a vyžadovala si do roka hodně obětí.

Odtud dostal ostrov název „smrtící“.

Ale před nedávnem měla epidemie tak veliké rozměry a tak nebezpečnou povahu, že se guvernér rozhodl sáhnout zlu na kořen a prohlásil nad celým ostrovem přísný interdikt. Připlout k ostrovu lodě směly, ale nikoliv odplout, dokud nebude karanténa zrušena. Kdy to bude, nemohl nikdo říci, protože odvolání karantény souviselo se zánikem nebo aspoň silným úbytkem epidemie. Bylo samozřejmé, že lodě, které se vydaly na dalekou plavbu a poštovní lodě se velice úzkostlivě této slepé uličce. vyhýbaly. Za celý měsíc nezavadila o tuhle zátoku ani jediná.

Teď rozuměl Robert váhání rybářů ze Slaného ostrova, když se jim o Sao Tiagu zmínil. Teď rozuměl, proč zakotvili při tak odlehlém místě a proč tak rychle prchali ze zátoky. Na jedné straně se nechtěli zříci výdělku za převoz tolika osob, na druhé neměli chuť vyčkávat konec karantény vzdáleni od svého domova a svých rodin.

Cestující byli zdrceni. Vždyť jejich pobyt na zlořečeném ostrově se mohl tímto pádem protáhnout na několik neděl!

Nezbývalo však, než se podrobit nutnosti a čekat. Čekali tedy, ale každý svým způsobem.

Někteří, jako Johnson a Piperboom, se tu mohli nerušeně oddávat svému obvyklému a hlavnímu zaměstnání a byli tu tak spokojeni, že se jim z ostrova nechtělo. Střídat restaurace a chodit z hospody do hospody jim ke štěstí úplně stačilo. A v La Praya bylo restaurací a hospod slušný počet.

Jejich společníci však neměli tolik porozumění pro slasti vězení, do něhož je rozmar osudu uvrhl. Ze strachu před nákazou zůstávali ve dne a v noci doma a ani si netroufali otevřít okna. Zdálo se, že to byl účinný prostředek. Protože za celý týden nebyl nikdo nemocí postižen. Zato však umírali nudou a horoucně toužili po vykoupení ze situace, o které nikdo nemohl říci, jak dlouho bude trvat.

Někteří z nich však měli víc odvahy. Nestarajíce se o zatracenou epidemii, žili jakoby jí nebylo. Do počtu těchto odvážlivců náleželi oba Francouzi a obě Američanky. Věděli, že strach je nebezpečnější než nemoc. Provázeni Bakerem, který si z hloubi duše přál onemocnět zimnicí, aby mohl svému soupeři v Londýně ještě důkladněji zatopit, vycházeli po vůli a chodili po městě sem tam, a dělali jako by byli v Londýně nebo v Paříži.

Kdo se nedal vidět, byl James Lindsay. Od svého příchodu na Sao Tiago se oddával víc než kdy jindy svému odloučenému a samotářskému způsobu života. Alice měla jiné starosti, než aby pohřešovala Jamese. Kmitl-li se jí hlavou jeho obraz, hleděla jej okamžitě zaplašit. Vzpomínala na něho už s menším odporem, ale byla ráda, když na něho mohla zapomenout. Událost v Curralu das Freias časem bledla a ztrácela na své důležitosti. A že by chtěl James proti ní znovu něco zločinného podniknout, tomu se Alice pod Robertovou ochranou vzpírala uvěřit.

Robert tak důvěřivý nebyl. Vzpomínaje nástrahy, do kterých ho chtěl James Lindsay vlákat na »Velikém Kanáru«, nevěřil jeho nynější nečinnosti a protože se nemohl zbavit neurčitého znepokojení, byl pořád na bdělé stráži.

Robert se neklamal. James Lindsay připravoval i teď černé plány.

Tenkrát v Curralu das Freias nebyl ještě jeho zločin úkladný: utrhnutí ruky mu vnukla v samém činu nenadálá náhoda. Ale od té doby mu v nezdarem roztrpčené duši přibylo tolik nenávisti, že se Lindsay stával zlosynem. Po zahanbivém Robertově zakročení se přidružil k nenávisti strach a dal jí na chvíli jiný směr. Kvůli tlumočníkovi Seamewa zapomínal James prozatím na svou švagrovou a nastrojil Robertovi léčku, z které by nevyvázl, kdyby se byl tehdy na rozcestí rozhodl pro druhou z obou stezek.

Morgandův tvrdošíjný odpor a heroické zakročení pana Blockheada mu zhatily jeho nástrahu podruhé.

Od té doby James Lindsay nedělal rozdíl mezi svými oběma nepřáteli. Zahrnoval Alici i Roberta stejnou nenávistí, tím nevraživější, čím méně se dařilo jeho černým úmyslům.

Zůstával-li nečinným, bylo to jen proto, že Robertova bdělost ho odsuzovala k nečinnosti. Než by se uznal poraženým, byl připraven sáhnout i k nejnectnějším prostředkům, aby se zbavil obou bytostí, jejichž zánik vyhovoval jeho pomstychtivosti a zajišťoval mu jmění nenáviděné švagrové. Vyčkával jen na vhodnou příležitost. Ale narážeje všude na Robertovu ostražitost, pozbýval už naděje, že by se mu tady na ostrově jeho úmysl zdařil. Oba Francouzi i obě Američanky sice procházeli bezstarostně městem, ale co tady mohl proti nim podniknout? Ta bezstarostnost ho dráždila tím víc, čím méně měl prostředků je ztrestat.

Město La Praya nemohlo bohužel nezaměstnanému turistovi poskytnout mnoho. Sevřeno do dvou údolí, které při moři sbíhalo do nízkého břehu, bylo vystavěno na „archadě“, tedy na lávě vychrlené kdysi sopkami, které ve výši asi čtyř až pěti set metrů uzavíraly jeho severní stranu. Mezi oběma údolími se zvedal strmý hřeben vysoký asi osmdesát metrů a sahající až k moři, přes který vedly nanejvýš příkré stezky do města.

Čistě africký ráz, kterým se Villa da Praya vyznačovala víc než kterékoliv jiné středisko souostroví, byl její jedinou zajímavostí. Její ulice se hemžily vepři, drůbeží a opicemi, její nízké domky natřené pestrými barvami, její mouřenínské chýše na předměstích, její černé obyvatelstvo s dost velikou bílou osadou, skládající se většinou z úředníků, poskytovaly cizinci novou a zvláštní podívanou.

Ale na jak dlouho? V několika dnech pohled uvykne tomuto exotismu a pak ve městě o čtyřech tisících obyvatel nebylo už téměř nic, co by mohlo cizince zajímat.

Jakmile prošel evropskou čtvrtí, jejíž široké a často protínané ulice se sbíhaly do prostorného náměstí „O Pelourinho“, jakmile si prohlédl kostel a guvernérův palác, které stály proti sobě nedaleko od břehu, jakmile viděl radnici, vězení, soudní budovu a nemocnici, byl turista s městskými znamenitostmi hotov. Pak se mohl položit, zavřít oči a pozorovat na sobě účinky nudy.

Také oba Francouzi a jejich družky se brzy nabažili pochůzek městem a aby zaplašili nudu hrozící z nečinnosti, scházívali často k moři a procházeli se po jeho písčitém břehu, kde vlny šplouchaly do Alicina a Robertova mlčení a dováděly s veselým smíchem Rogera a Dolly.

Obou mladých lidí se melancholie dosud nedotkla. Nehody, potopení Seamewa, karanténa, nic jim nedovedlo pokazit jejich dobrý humor.

„Co chcete,“ žertoval Roger, „mně se to velmi líbí, být Zelenomysanem – jaké je to hrozné slovo! – a se slečnou Dolly pomýšlíme vážně na to, stát se černochy.“

„Ale co zimnice?“ namítala Alice.

„Ach, strašák!“ odpověděl Roger.

„A co vaše dovolená, která se chýlí ke konci?“ zlobil ho Robert.

„Nenadálé překážky, vis major,“ bránil se Roger.

„A vaše rodina, která vás očekává ve Francii!“

„Má rodina? Má rodina je tady.“ Tak docela klidný, jak se tvářil ovšem Roger nebyl. Jak by mohl bezstarostně pomýšlet na nebezpečí, které ohrožovalo denně jej a všechny jeho společníky v tomto zamořeném kraji, ve městě, jehož obyvatelstvo bylo ničeno vražednou nemocí? Ale Roger patřil k těm šťastným povahám, které si nekazí přítomnost strachem z budoucnosti.

A jeho přítomnost nebyla vskutku bez půvabu. Časté a důvěrné styky s Dolly mu měnily pustý Sao Tiago v ráj, který nechtěl za nic na světě vyměnit. Neřekli si sice dosud nic určitého a přece si byl jistý jeden druhým. Slůvkem se o tom nezmínili a přece oba věděli, že jsou navzájem zasnoubeni.

V jejich vzájemném chování nebylo nic předstíraného. Každý mohl jako v otevřené knize číst v jejich duších a každý také vědělo jejich vzájemných citech, tak průhledných a zřejmých, že sami nepokládali za nutné se o nich pronášet.

Přirozeně o nich věděla i paní Lindsayová a je možné říci, že jí zvláštní starosti nepůsobily. Přála své sestře onu americkou svobodu, z které se sama za svobodna těšila a důvěřujíc jak upřímné sestřině povaze tak Rogerově poctivosti, se chránila rušivě zasáhnout do idyly obou mladých lidí. Byla přesvědčena, že tak jistě skončí manželstvím, jako ony prosté románové historie, které jsou psány jen za tím účelem, aby se v nich dva lidé mohli vzít.

Kéž by bylo i v její duši tolik klidu a jistoty! Nedorozumění mezi ní a Robertem trvalo bohužel, dosud. Falešná stydlivost jim bránila udělat to, co jediné mohlo oběma srdcím vrátit klid, domluvit se otevřeně a upřímně o tom, co zaměstnávalo jejich nitra.

Tímto vnitřním ostychem přirozeně trpěly i jejich vnější vztahy. Ne, že by se vyhýbali jeden druhému, to na pustém ostrově nebylo možné.

Ale nezdolnou silou k sobě neustále přibližováni, cítili přece, že se mezi ně klade neviditelná stěna, jakmile se ocitli tváří v tvář. Stěna hrdosti v jednom a nedůvěry ve druhém. A srdce se jim zpravidla sevřelo tímto pocitem, a nemluvili pak už nic než chladná slova, která je odcizovala víc a víc.

Roger přihlížel rozmrzen k tomuto němému sporu. Představoval si docela jinak následky důvěrného hovoru na vrcholu Teydu. Proč si neotevřeli ve vhodné chvíli tehdejšího pohnutí jednou provždy svoje srdce dokořán, uprostřed oné nesmírné přírody, jejíž velikost by jistě zaplašila malichernou stydlivost jednoho a chorobnou hrdost druhého? Otevřená povaha důstojníka shledávala tyto rozpaky dětinskými a nechápala, proč si oba tak úzkostlivě tají své myšlenky a city. Být králem a zamilovat se do žebračky, nebo být žebrákem a zamilovat se do královny. Roger by se nikdy neostýchal se otevřeně přiznat ke svým citům.

Každý tento tichý zápas nebral ještě ani po týdnu konce. Roger se rozhodl do něho zasáhnout sám. Pod nějakou záminkou vylákal jednou ráno Roberta na Grande Plage, tou dobou úplně opuštěný, posadil se s ním na skalní balvan, a odhodlal se přinutit svého přítele, aby mu své chování vysvětlil.

Téhož rána vyšla paní Lindsayová sama a žádostiva si ujasnit tytéž věci, které se chtěl Roger dozvědět od svého krajana, zamířila krátce před oběma přáteli k témuž Grande Plage, jehož samota se jí líbila!

Brzo unavena svou procházkou v písku, se posadila na břehu a opírajíc hlavu rukou, hleděla zamyšleně do širého moře.

Netrvalo dlouho a hlasy vytrhly paní Lindsayovou z přemýšlení. Dva lidé rozmlouvali z druhé strany skály, pod níž se usadila a paní Lindsayová brzy poznala, že je to Roger de Sorgnes a Robert Morgand.

Původně měla v úmyslu vyjít svým přátelům vstříc. Ale když zaslechla několik slov, odhodlala se zůstat ve svém úkrytu. Vzbuzená zvědavost paní Lindsayové chtěla být ukojena.

Robert uposlechl vyzvání svého krajana s naprostou netečností.

Chodil, pokud se Rogerovi chtělo chodit, posadil se, jakmile Roger projevil přání si sednout. Naštěstí znal Roger prostředek, aby vzbudil pozornost svého netečného přítele.

„Ale jsou tady pekelná vedra,“ řekl důstojník a zastavil se. „Nemyslíte, že by nám trochu odpočinku nebylo na škodu? Co tomu říkáte, můj milý Gramonde?“

„Gramonde?…“ opakovala za skálou udivená Alice.

Robert mlčky kývaje hlavou, vyhověl Rogerovu přání.

„Bože, jak dlouho tu ještě budeme?“ obrátil se Roger k Robertovi.

„Mne se neptejte,“ odpověděl Robert s úsměvem.

„Ale měl byste se o to víc starat. Není-li pobyt na Sao Tiagu nikomu z nás po chuti, musí být zvlášť nepříjemný paní Lindsayové a vám.“

„Proč?“ ptal se Robert.

„Chcete mi snad dnes popřít, s čím jste se mi svěřil, když jsme tehdy večer pluli podél Kanárských ostrovů?“

„V žádném případě,“ odpověděl Robert. „Ale nevidím…“

„A přece je to tak jasné. Milujete-li paní Lindsayovou, – a vy ji přece dosud milujete?…“

„Zajisté,“ ujišťoval Robert.

„Nuže, opakuji: milujete-li paní Lindsayovou a odhodlal-li jste se jí s tím nikdy nesvěřit, pak nemohu než setrvat při svém tvrzení, že pobyt na této africké skále nemůže být ani jí ani vám příjemný. Stačí se jen na vás na oba podívat. Vyhlížíte jako umučení a sotva otvíráte ústa.

Víte, jak mi připadáte? Jako dva kocouři, z nichž ani jeden ani druhý nemá odvahu vytáhnout horké kaštany z ohně. Copak nevidíte, co bije přímo do očí, že paní Lindsayová se k smrti nudí a že by jí svědčilo mnohem lépe horoucí vyznání?“

„Nechápu, můj milý de Sorgnesi,“ odpověděl Robert nikoliv bez pohnutí, „jak si z takové věci můžete dělat legraci. Víte přece, jak se na ni dívám, znáte mé postavení i ohledy, které mi ukládá…“

„Povídali, povídali!…“ přerušil ho Roger, kterého tento výklad málo přesvědčoval. „Jisté je jen jedno: že je nesnesitelné se na vás dívat, jak se trápíte a děláte se nešťastným na posměch sobě i jiným, ačkoliv dobře víte, jak snadno by jste to mohl změnit.“

„Co tedy chcete, abych udělal?“ ptal se Robert.

„To je těžká rada, můj milý. V takových případech jedná každý podle svého temperamentu. Proč nejste svým, to je, tím veselým, pomilováníhodným a milujícím mužem, jakým jste býval? Ostatek se dostaví sám sebou. Podívejte se na Dolly a na mne. Vyhlížíme jako dva ztrápení milenci?“

„Vám se lehko mluví,“ poznamenal Robert trpce.

„Budiž!“ přisvědčoval Roger. „Tak se dejte rovnou k cíli. Spalte za sebou všechny mosty. Až se vrátíme, vypadněte na paní Lindsayovou, jako děláme výpad v šermu, a povězte jí všechno bez okolků. Co se vám, u čerta, může stát? Pak uvidíte, co vám odpoví.“

„Odpověď, ať by byla jakákoliv, by mne nelekala, jen kdybych měl právo dávat otázky.“

„Jděte mi s právem! Proč byste nesměl? Zase vám vězí hloupé bohatství v hlavě. To přece v lásce nehraje ani takhle velikou úlohu,“ řekl Roger a seštípl palec s ukazováčkem. „Ostatně nemáte dost jiného, co jí můžete nabídnout? Teď se zatím skrýváte za cizí jméno, ale markýzem de Gramondem se můžete stát, kdy se vám zUbí, a pokud vím, markýzů de Gramondů po pařížských bulvárech mnoho neběhá.“ Robert se chopil ruky svého krajana.

„Co mi říkáte, můj milý de Sorgnesi, je jen novým důkazem vašeho přátelství. Ale, věřte, o té věci je nejlépe mlčet. Nic se mnou nedocílíte.

Vím, že náhrada rodu za jmění, o níž jste se zmínil, se obecně připouští.

Ale řeknu vám zpříma, mně se podobný obchod příčí.“

„Obchod! Obchod! To se snadno řekne,“ neskládal Roger zbraně.

„V čem spočívá váš obchod, je-li vám každá myšlenka vzdálena pomoci?“ „Ano, ale to nemůže paní Lindsayová vědět. V tom je právě háček,“ odpověděl Robert.

„Tak jí to, ksakru, řekněte. Ať to dopadne jakkoliv, bude to lepší, než abyste mučil sebe, a o paní Lindsayové nemluvě.“

„O paní Lindsayové?“ opakoval Robert. „Nevím, jestli…“

„Jestli vás miluje, ne?“ přerušil ho Roger. „Pomyslel jste už na to, že paní Lindsayová vám to přece nemůže říci první?“

„Tu výtku mi děláte už podruhé,“ odpověděl Robert a zesmutněl.

„Patrně této věci přikládáte zvláštní váhu. Ano, kdyby mne paní Lindsayová milovala, měnilo by to ovšem podstatně situaci. Ale paní Lindsayová mne nemiluje a mám důvod se domnívat, že mne milovat nikdy nebude. Už proto ne, že jsem dosud nic neudělal, abych tohoto cíle dosáhl.“

„Nejspíš proto. To jste řekl pravdu… Ale…“ zamručel Roger pro sebe.

„Prosím?“

„I nic… Říkám jen tolik, že jste raněn opravdu podivuhodnou slepotou, pokud nejste slepý úmyslně. Ostatně nejsem pověřen paní Lindsayovou, abych vám otevíral oči. Ale připusťte na chvíli, že city, které v paní Lindsayové předpokládám, v ní skutečně jsou. Máte-li i vy jim uvěřit, je opravdu nutné, aby k vám přišla sama a vyznala se vám z nich?“

„I to by snad nestačilo,“ odpověděl Robert klidně.

„Co?! I pak byste ještě pochyboval?“

„Navenek ne,“ řekl Robert melancholicky. „Ale na dně duše by mi přece zůstala znepokojující pochybnost. Paní Lindsayová je mi díkem zavázána, nebo se aspoň tak domnívá. A duším její hodnoty jsou takové díky světější než cokoliv jiného. Nezbavil bych se obavy, že její láska není nic jiného než přestrojená vděčnost, k níž se domnívá být povinna.“

„Jste nenapravitelný tvrdohlavec!“ zvolal udiveně Roger, pohlížeje na svého přítele. „Přiznávám se, že jsem se ještě nikdy tolik nepřel se svým štěstím. Aby se vám všem rozvázal jazyk, k tomu bude potřeba asi konec cesty. Až nadejde chvíle rozloučení s paní Lindsayovou, zvítězí snad zármutek nad vaší pýchou.“

„Pochybuji,“ řekl Robert.

„Uvidíme,“ končil Roger a povstal. „Prozatím jen prohlašuji, že tu na ostrově přece nemůžeme žít navěky. Vyhledám kapitána Pipa a nasadím mu mouchu do hlavy, jak bychom odtud zmizeli po anglicku.

U čerta, na rejdě přece kotví lodě! A portugalské tvrze, ach, vždyť to známe!“ Oba Francouzi zamířili k městu a Alice se za nimi dívala. Teď tedy věděla pravdu a pravda byla příznivější než se obávala. Teď už o tom nemohla pochybovat, teď věděla určitě, že je milována, milována způsobem, po kterém každá žena touží, v kterém není jediného přídechu zištné nebo méně ušlechtilé myšlenky.

Už toto poznání setřelo všechny stopy zármutku s Aliciny tváře. Ale její radost byla tím větší, že mohla nyní odložit onu odměřenost chování, do které se nutila proti své vůli a která ji už tak dlouho tížila na duši.

Aby se cítila připoutaná k Robertovi Morgandovi, k tomu skutečně nebylo třeba dnešní odhalení, kterého se náhodou účastnila. Ale přesto na ni společenské předsudky působily tak mocně, že její náklonnost k Robertovi jí působila víc smutku než radosti. Vzít si za muže tlumočníka Seamewa, i když byl i profesorem, se zdálo bohaté Američance přece příliš velikým společenským ústupkem a byl to zvláště zápas hrdosti se srdcem, který už tak dlouho zbavoval Alici klidu a trýznil jí duši.

Teď se situace rázem zjednodušila. Byli si rovni.

Zbývalo jen ještě zdolat příliš útlocitné Robertovy vrtochy. Ten úkol však Alici už příliš starosti nepůsobil. Věděla, jakou přesvědčivou mocí od přírody vládne milující a milovaná žena. Ostatně nehodlala k provedení svého úmyslu přikročit hned a mohla tedy doufat, že se snad zatím naskytne příležitost, aby splatila svůj dluh vděčnosti vůči Robertovi a tak i v jeho očích znovu učinila své srdce nezávislým.

Roger udělal, co řekl. Neprodleně zasvětil kapitána do svého záměru, a není třeba podotýkat, že starý námořník byl pro myšlenku útěku rychle získán. Nebylo rozumnější cokoliv podniknout, než zahnívat na tomto zlořečeném ostrově, na němž kapitán dostával místo mořské „pozemní“ nemoc? Žádal jen, aby také Thompson a ostatní cestující byli do záměru zasvěceni. Žádost to byla příliš rozumná, než aby se jí chtěl Roger vzpírat.

Souhlas byl všeobecný a jednomyslný. Jedni už měli po krk jednotvárných potulek po nepatrném městě, jiní byli ustrašeni množstvím pohřebních průvodů, které vídali z okna. Všichni odtud pospíchali. Dvou cestujících, které nemohli hned sehnat, bylo zbytečné se ptát.

I na palubě nové lodě bude zajisté co jíst a pít. Tak jaképak dlouhé rady s panem Johnsonem a Piperboomem!?

Usnést se na odjezdu bylo však snazší než jej uskutečnit.

Kotvilo-li, jak Roger poznamenal, několik lodí v přístavu, mnoho jich nebylo. Všehovšudy tam byly tři plachetní lodě a i ty byly důkladně zchátralé. Všechny lepší lodě patrně před prohlášením karantény z přístavu ujely, a zanechaly tam jen haraburdí nezpůsobilé k plavbě.

Pak nesmělo být zapomínáno také na tu okolnost, že bylo nutné odjet potají. A potají nalodit asi sto osob a jejich zavazadla a dostatek zásob pro ně nebylo zajisté snadným úkolem.

Ale kapitán Pip se nabídl jej provést a všichni ho zplnomocnili, aby udělal, co pokládá za vhodné.

Jak se chtěl kapitán svého úkolu zhostit, neřekl. Jisté však bylo, že už druhý den ráno měl dostatek zpráv, které sděloval trosečníkům shromážděným na Černém nábřeží a zvláště Thompsonovi, kterému zajisté v péči o návrat do vlasti připadala hlavní role.

Ze tří lodí, které byly na rejdě, se hodily nanejvýš jen dvě za palivo, „a to ještě za špatné,“ dodával kapitán. Třetí, zvaná Santa Maria, byla rovněž starý brak, ale z nouze a na nedlouhou cestu se jí dalo ještě použít.

Když si kapitán prohlédl loď zvenčí i zevnitř, zkoušel nenápadně půdu v záležitosti jejího odprodeje. Její majitel se osvědčil po té stránce velmi chápavým i ochotným. Protože karanténa zbavovala domácí obchodníky na dlouhý čas všeho výdělku, majitel Santa Marie byl připraven přání cestujících vyhovět a bylo možné doufat, že jeho podmínky budou dost mírné.

Kapitán ponechal cestujícím na vůli, chtějí-li tuto nabídku použít, a výslovně prohlásil, že v tomto důvodu se úmyslně zdržuje vší rady. Neměl v úmyslu zatajovat, že plavba za těchto podmínek, zvláště kdyby nastalo bouřlivé počasí, není zbavena nebezpečí, a přál si, aby každý rozhodl sám, chce-li se raději dát ohrožovat zimnicí nebo mořem.

Jen tolik si dovolil kapitán poznamenat, že by odvážnost plavby byla značně zmenšena, kdyby cestující souhlasili se vyhnout Gaskoňskému zálivu a raději přistáli v některém španělském nebo portugalském přístavu. Tím způsobem by probíhala většina plavby pásmem pasátních větrů, kde bylo bouřlivé počasí velmi vzácné. Co se jeho osoby týkalo, byl pro rychlé odplutí a dával přednost odvážit se raději na moře než tady zajít zimnicí nebo nudou.

Porada cestujících netrvala dlouho. Jednomyslně se usnesli použít nabízeného prostředku a požádali kapitána, aby udělal přípravy potřebné k odplutí. Kapitán vyhověl přání svých společníků a zavázal se být do čtyř dnů s přípravami hotov. Žádal tak dlouhou lhůtu proto, aby nevzbudil ve městě podezření.

Domluvit se o kupní ceně s majitelem náleželo Thompsonovi. Ale ať hledali jak hledali, po Thompsonovi nebylo nikde ani památky.

Jeho nápadné zmizení způsobilo všude nemalou nevoli. Ale cestující neměli chuť se jím zdržovat a pověřili Bakera, aby to vykonal sám.

Volbu rozhodla Bakerova zkušenost osvědčená v podobných podnicích a obchodech. Baker, který přijal volbu bez zdráhání, neprodleně odešel s kapitánem a vrátil se za dvě hodiny, šťastně pořídil.

Po dlouhém smlouvání koupil Baker právo použít lodě až do Evropy za šest tisíc a smlouvu o tom si nechal písemně potvrdit. Jak se chtěl majitel v evropském zálivu lodě zbavit, bylo jeho starostí, cestující v důvodu návratu lodě do Praye se nezavazovali k ničemu. O lodní mužstvo nebyla nouze, protože bývalí důstojníci a lodníci Seamewa za převoz a stravu se ochotně uvázali do služeb na Santa Marii, která měla celkem dobré plachty i vnější výstroj. Jen uvnitř bylo třeba udělat nějaké změny, aby v ní mohlo být umístěno tolik lidí a zásob na měsíc.

Po té stránce slíbil majitel Santa Marie cestujícím účinnou pomoc, a zavázal se, že pod nějakou záminkou dá opravy uvnitř lodi vykonat vlastními dělníky a že tajně opatří potraviny, které dopraví angličtí námořníci v noci na palubu.

Když všichni cestující projevili souhlas s obsahem Bakerova pořízení, dal se kapitán neprodleně do práce.

Čtyři dny bylo třeba mít strpení. Za obyčejných poměrů by to nebylo tak těžké. Ale čtyři dny, které se připojily k osmi dnům prožitým v krajní nudě, se opravdu rovnaly věčnosti.

Co mohli cestující dělat než žít podle předešlého způsobu? Někteří zůstávali v zabedněných pokojích, jiní – a kdo z nich, není těžké uhodnout – holdovali pitce a hodování, jiní se procházeli.

Když už nebyly Američanky obtěžovány Jamesem Lindsayem, který zůstával důsledně v ústraní, vycházely obě se svými francouzskými přáteli hojně do okolí Villy de Praya. Alice se znenáhla vracela do své šťastné nálady z prvních dnů cesty. Jejím roztomilým rozmarem se jim stávaly vycházky opravdovým potěšením.

Na vážnější výlety do vnitřku ostrova, kam vedly jen nečetné a špatné cesty, nebylo ovšem možné pomýšlet. Ale bezprostřední okolí města bylo snadno přístupné a naši výletníci jím procházeli všemi směry.

Den věnovali také prohlídce Ribeiry Grande -, bývalého hlavního města ostrova i celého archipelu, které bylo r. 1712 pobořeno Francouzi. Ribeiro Grande, ještě nezdravější než Praya, už ze svých zřícenin nepovstala a její obyvatelstvo ubývalo od roku k roku. Dnes byl jeho počet jen docela nepatrný. Procházka opuštěnými ulicemi města zasvěceného zkáze působila tak truchlivým dojmem, že to člověku až svíralo srdce.

V ostatních dnech vycházeli naši turisté do četných údolí obklopujících město, kde uprostřed domácí vegetace bydlelo výhradně černé obyvatelstvo, z části katolické, z části pohanské. Rostly zde palmy, banány, gujavy hruškové, kokosovníky, stromy papayové, tamarindy, v jejichž stínu se zvedalo množství afrických chýší, nikdy však tak hustě, aby tvořily třeba jen malou vesnici.

Za tyto poslední čtyři dny opustilo trosečníky štěstí, které je chránilo od epidemie. 2. července se probudili pan Blockhead a sir George Hamilton s těžkou hlavou, s těstovou chutí v ústech a se záchvaty závratě. Lékař k nim přivolaný konstatoval onemocnění prudkou zimnicí. Ta zpráva působila na všechny jako blesk zčistajasna. Každý se ptal: „Kdy dojde na mne?“ Odjezd byl určen na druhý den. Ale když se ráno cestující probudili, jen stěží poznávali své okolí. Nebe bylo zabarveno do temnožluta a předměty bylo jen velmi těžké rozeznat v opravdu zvláštní mlze, která se chvěla přehřátým vzduchem.

„To je písek přihnaný východním větrem,“ vysvětlovali domorodci tázaní na tento zjev.

Vskutku se v noci změnil vítr ze severozápadního na východní.

Narušila snad tato změna větru kapitánovy plány? Ne. Protože navečer téhož dne skončil kapitán Pip své přípravy a prohlásil, že je vše připraveno k odplutí. Byli přichystáni i cestující. Jakmile bylo o tajném odplutí rozhodnuto, vycházeli každý den z hotelu s některou částí svých zavazadel, které námořníci odnášeli v noci na palubu Santa Marie. V pokojích zůstávaly jen prázdné kufry, které nebylo možné nepozorovaně odnést. Tu ztrátu chtěli všichni ochotně oželet.

„Však nám je Thompson nahradí, až se s ním budeme vyrovnávat,“ prohlásil Baker.

Připustíme-li, že by Thompson byl skutečně odsouzen ke všem pokutám, kterými mu Baker hrozil, nezdálo se být ale pravděpodobné, že by je chtěl Thompson platit. Od té chvíle, co bylo usneseno uprchnout z přístavu a na Thompsonovy útraty zakoupit loď, kterou by byli všichni dopraveni do vlasti, byl Thompson v prachu. Kde byl, nikdo nevěděl.

Nikdo si tím také hlavu nelámal. Líbí-li se mu na Sao Tiagu, ať si tu zůstane!

Naloďování se ovšem muselo provést v noci. V jedenáct hodin, jak bylo smluveno s kapitánem, se cestující dostavili na Černé pobřeží, tam, kde byl příboj mírněn věncem úskalí a hned bylo přikročeno k dílu.

První byli na loď Santa Maria dopraveni sir Hamilton a pan Blockhead, ačkoliv mnoho nechybělo, že by byli oba zůstali na ostrově.

Většina cestujících se totiž vzpírala ze všech sil úmyslu Francouzů a jejich přítelkyň, aby oba nemocní byli vzati na loď, kde svou nakažlivou nemocí mohli velmi ohrožovat zdraví ostatních. Povolila teprve tehdy, když se kapitán odepřel ujmout velení, jakmile by jen jediný z trosečníků byl zanechán na ostrově.

Opustili tedy sir Hamilton a Blockhead Ostrovy Zeleného mysu společně s ostatními, nevěděli však o tom. Od včerejška se totiž jejich stav zhoršilo tolik, že byli v ustavičném blouznění, a nezbývalo, než je oba přenést na loď. Bylo pochybné, že se se svou vlastí ještě shledají.

Protože Santa Maria neměla víc než dva čluny, bylo potřeba se několikrát otočit, než byli všichni cestující dopraveni na její palubu.

Tam je očekával Baker, nový generální administrátor, který vykazoval jednotlivým cestujícím místa jim vyhrazená na lodi.

Chvatná úprava lodi byla tak nedostatečná, že cestující nyní s lítostí vzpomínali na potopený Seamew. Neveliké dámské kajuty pod západním patrem byly umístěné ještě dost slušně, za to však muži museli vzít zavděk společnou ložnicí, která byla zřízena z prken kolmou a vodorovnou přepážkou v podpalubí.

Převoz cestujících na palubu probíhal nerušeně. Nezdálo se, že by si byl ve městě někdo chystaného útěku všiml. Naposled odrazily oba čluny od břehu, aby dovezly k lodi poslední zbytek cestujících. Tehdy Baker div překvapením nevykřikl. Víte, kdo se krčil mezi cestujícími ve člunu a kdo vyskočil nesměle na palubu jako poslední? Byl to uprchlík Thompson!

XXVI. KAPITOLA

Co všechno si Thompson za drahé peníze nekoupil

„Pan Thompson!“ vykřikl Baker s divokou radostí. Ano, byl to sám Thompson, a sluší se přiznat, hodně rozpačitý a zahanbený, třebaže se tvářil sebevědomě. V zápase lakoty se strachem konečně podlehla lakota a poražený Thompson se dal na ústup. Trpělivě vyčkal na chvíli odjezdu, použil noci, a přidružil se k poslednímu hloučku turistů čekajících na břehu.

„Pan Thompson!“ opakoval Baker, pohlížeje na Thompsona jako kočka na myš. „Nedoufali jsme, že se s vámi ještě shledáme. Trpký osud nám tedy přece určil, abychom se s vámi vrátili do Anglie!“

„Zajisté,“ odpověděl Thompson, který by byl spolkl ještě horší příkoří. „Ale převozné si zaplatím,“ dodal rychle, aby si svého nesmiřitelného protivníka snáze získal.

„Co?!“ vykřikl Baker. „To je opravdu báječné!“

„Co je na tom báječného?“ odmlouval Thompson.

„U vás zajisté báječné. Nejsme na takové podobné způsoby zvyklí.

Konečně na nápravu a polepšení není nikdy pozdě. Kolikpak nám chcete zaplatit, můj drahý pane?“

„Kolik? Tolik, co každý,“ odpověděl Thompson úzkostlivě.

„To nebude tak snadné,“ namítl Baker dobráckým hlasem, „protože nemáme pevně stanovenou sazbu. Tvoříme, jak jsme tu, vzájemnou společnost, říká se jí kooperativní, v které se každý účastní rovným dílem. Ale s vámi je to jiné. Nepatříte do této společnosti a bude vám tedy nutné stanovit zvláštní sazbu. A to je věc dost choulostivá.“

„Myslím,“ řekl Thompson nesměle, „že šest liber…“

„Co vás napadá! Šest liber!“ odpověděl pohrdavě Baker.

„Tak tedy deset…“

„Hm,“ zabručel jen Baker.

„Tak dvacet…, třicet…“ Baker pořád potřásal zamítavě hlavou a zdál se být opravdu zarmoucen, že musí odříci tak lákavou nabídku.

„Tak dám tedy čtyřicet liber, tolik, kolik jste mně platil za celou cestu…“

„Až k Zelenému mysu! A proti své vůli!“ dodal Baker, z jehož očí svítila opravdu pekelná zlomyslnost. „Myslíte tedy čtyřicet liber?…

Nu, vzal to vítr!… Mnoho to není… A působím tím vlastně sobě a svým společníkům jen škodu. Ale co člověk pro dobrého přítele neudělá! Tedy dobrá, přijímám. Chcete zaplatit hned?“ Thompson otevřel s povzdechem svou tašku a vysázel v papíře čtyřicet liber Bakerovi, který si podané bankovky s drzou schválností dvakrát přepočítal.

„Potvrzuji, že jste mi nedal méně. U obchodníka to není nic neobyčejného,“ dodal Baker jízlivě a obrátil se zády ke svému soupeři, který si pospíchal zajistit místo ve společné ložnici.

Za tohoto hovoru Santa Maria rozvinula plachty a vytáhla kotvu.

Byla právě hodina po půlnoci, když za příznivého východního větru vyplula loď ze zátoky La Praya bez překážek a nesnází a zamířila do širého moře.

Cestující se znenáhla ukládali na svá lože. Jeden z prvních byl, pochopitelně, Thompson, který se natáhl na vybranou matraci a už skoro usínal, když na svém rameni ucítil něčí ruku. Když polekaně otevřel oči, spatřil Bakera, jak se k němu sklání.

„Co je?“ vyrazil ze sebe rozespalý Thompson.

„Omyl, nebo spíše nedorozumění, milý pane. Velmi lituji, že vás musím vyrušit ze spánku, ale nemohu si pomoci, protože nemáte právo ležet na této matraci.“

„Zaplatil jsem si přece své místo, ne?“ zvolal Thompson podrážděně.

„Pouze převozné, drahý pane, pouze převozné!“ opravoval ho Baker. „Užívám vaše vlastní slova. Třeba dobře rozeznávat. Převozné není ještě místo. Mám povinnost vás pouze převést, to je, dopravit na břeh, ale ne vám dávat lůžko. Matrace jsou v La Praya velmi drahé a jestli by jste chtěl jednu z nich použít, musel bych vás požádat o malý doplatek.“

„Ale to je čirá krádež. Dostal jsem se tu do pěkné peleše,“ vykřikl Thompson dopáleně, nadzvednul se, a posadil se na matraci. „Kolikpak chcete na mně ještě vydřít, abych se u vás směl prospat?“

„Tak zdvořilá otázka si zajisté zaslouží neméně zdvořilou odpověď… Strpení!…“ Pan Baker se zahleděl ke stropu.

„Ano, přesně vypočteno, mohl bych vám půjčit matraci za dvě libry (50 fr.). Přiznávám se, je to trochu mnoho. Ale jak jsem řekl, na Sao Tiagu jsou matrace nesmírně…“ Thompson pokrčil rameny.

„Celá matrace nestojí dvě libry. Ale budiž! Zaplatím vám dvě libry, doufám však, že pak od vás budu mít celou cestu pokoj.“

„Po celou cestu! Jak to myslíte? Po celou cestu!… Obávám se, pánové, že pan Thompson pozbyl rozum,“ křičel Baker zvedaje ruce nad hlavu a dovolávaje se svědectví ostatních cestujících, kteří opřeni o lokty na lůžkách provázeli Saundersův hovor nepopsatelnými výbuchy smíchu. „To je za noc dvě libry, drahý pane. Rozumějte dobře, za noc!“

„Za noc! Tedy šedesát liber, potrvá-li cesta měsíc? Pak vězte, pane, že to platit nehodlám. Na to mne nedostanete,“ odpověděl Thompson rozezleně a položil se zase na matraci.

„V tom případě bych byl nucen vás odtud vyvést.“ Thompson se podíval na svého protivníka a přesvědčil se, že nežertuje. Baker už k němu natahoval své dlouhé paže.

Že by mu diváci přispěchali na pomoc, byla rovněž malá naděje. Ti se váleli smíchy, uspokojeni touto nenadálou odvetou.

Za takových okolností dal Thompson přirozeně přednost ústupu před bojem, z kterého by asi nevyšel vítězně. Vstal, neřekl ani slovo, a zamířil k žebříku, který vedl na palubu. Než však vstoupil na jeho první stupeň, rozmyslel se jinak.

„Ustupuji násilí,“ řekl důstojně, „ohrazuji se však nejrozhodněji proti tomuto počínání. Slušelo se přece upozornit mne předem, že za svých čtyřicet liber nemám právo se na lodi vyspat.“

„Ale to se přece rozumělo samosebou,“ bránil se Baker, který se tvářil, jakoby byl spadl z nebe. „Nikoliv, vašich čtyřicet liber vás opravňuje tak málo použití matrací společnosti jako pít z jejich sklenic a jíst z jejího stolu. Převoz neznamená přece matraci, křeslo, víno a beefsteak! Přejete-li si tyto věci, musíte si je zaplatit. Nemohu za to, že jsou teď tak drahé.“ A Baker se převalil na matraci, kterou si proti vetřelci uhájil, zatímco Thompson vystupoval po příčkách žebříku na palubu.

To byla tedy Bakerova pomsta!

Je samozřejmé, že Thompson špatně spal. Probděl noc přemýšlením, jak uniknout osudu, který ho ohrožoval. Přes svou vynalézavost však nepřišel na nic. Dal se chytit do pasti.

Nakonec se Thompson přece trochu upokojil malou pravděpodobností, že by Baker chtěl své hrozby skutečně provést. Šlo patrně o hloupý žert, který ho za chvíli omrzí.

Ale co kdyby se přece mýlil? A nový nepokoj klíčil v Thompsonově duši a plašil spánek od ustarané hlavy. Přemýšleje, jak by zachránil i život i kapsu, se Thompson procházel až do rána na palubě, na které se v noci několikrát vystřídaly hlídky.

Zatím, co Thompson bděl, byli ostatní cestující pohrouženi do hlubokého spánku spravedlivých. Počasí bylo příznivé, suchý východní vítr foukal do plachet a hnal loď tak rychle, že na úsvitu byla už dvacet mil od Sao Tiaga.

Plula na malou vzdálenost mimo ostrov Maio, ale nikdo, nevyjímaje samého Thompsona, si nevšiml jeho pustých plání.

Za čtyři hodiny, když Santa Maria míjela ostrov Boavistu, už bylo na palubě zase živo. Cestující se tísnili na jejím malém prostoru a prohlíželi si město Rabil, před kterým zřetelně viděli několik zakotvených lodí.

Když zazněl na palubě zvonek, ztrácela se na obzoru však už i Boavista.

Baker, který povýšil na generálního administrátora, mohl nyní vydatněji uplatnit svůj smysl pro pořádek a metodu. Staral se, aby cestující byli náležitě zaopatřeni a zvláště dbal na to, aby jim bylo jídlo podáváno včas. Rozdělení zavedené předchůdcem neodpovídalo ani jeho vkusu, ani námořním obyčejům. Ale zachoval je, takže zvonek i teď svolával cestující ke stolu v osm a jedenáct hodin dopoledne a v sedm hodin večer.

Společný stůl tak četně jako za bývalé Thompsonovy vlády nikdy osazen nebyl. Prostě nemohl. Vešlo se jich k němu sotva dvanáct.

Ostatním nezbylo než vzít zavděk palubou a posadit se na ní, kde se dalo. Toto stolování po skupinách a pod širým nebem však nebylo bez půvabu. Horší by bylo, kdyby nastalo deštivé počasí, protože pak nebyla jiná místnost než společná ložnice, která by mohla posloužit cestujícím jako jídelna. Jakmile se však Santa Maria dostala z vod Zeleného mysu, nemuseli se deště už obávat.

Za snídaně, které se Thompson nezúčastnil, udělal kapitán Pip neočekávaný návrh.

Požádalo pozornost, a znovu připomněl nebezpečnost plavby na lodi, jakou byla Santa Maria a pak se přiznal, že si je vědom své nesmírné odpovědnosti, a měl hned původně v úmyslu plout nikoliv ke vzdálenějšímu španělského nebo portugalskému břehu, ale do přístavu St. Louis na Senegalu. Nepředložil-li tento návrh úvaze cestujících, udělal to pro nepříznivý východní vítr, protože při východním větru by plavba od Zeleného mysu ke břehu Afriky trvala nejméně tak dlouho jako do evropského přístavu nebo na Kanárské ostrovy. Ale když nešlo se dostat do St. Louisu, jestli by to nezkusili s Porto Grande na Sao Vicente? Kdyby k tomu cestující svolili, dal by kapitán lodi poněkud jiný směr a do noci by byli všichni v bezpečí na souši, odkud by mohli odplout nejbližší poštovní lodí.

Sdělení kapitána Pipa působilo tím účinněji, že kapitán nebyl zvyklý plýtvat slovy. Dal-li se tedy do tak dlouhé řeči, pak šlo jistě o důležitou věc.

„Vaše slova zní velmi vážně, pane kapitáne. A proto prosím, abyste nám nic netajil a řekl nám rovnou, jestli pokládáte cestu, na kterou jsme se vydali, za nerozumnou.“

„Kdybych ji pokládal za nerozumnou,“ odpověděl kapitán, „byl bych vám to zajisté řekl hned na začátku…Tato cesta je možná, ale… s tolika svěřenými lidmi na palubě…“

„Kdybyste byl na ní jen se svými lodníky,“ přerušil ho Baker, „pak byste tyto starosti neměl?“

„Pak ne,“ ujišťoval kapitán. „Ale to není totéž. Plavba po moři je naším řemeslem a máme své důvody…“

„Jako my své,“ odpověděl Baker. „Suma, kterou jsme byli nuceni sehnat sami Thompsonovým skrblictvím, abychom si tuto chatrnou loď opatřili, by byla konečně důvodem nejméně závažným. Máme však důležitější. Je to karanténa, uvalená na ostrov Sao Tiago, který jsme opustili. Snad touto chvílí je už odjezd Santa Marie signalizován na všech ostrovech archipelu, tedy i v Porto Grande na Sao Vicente a jsem přesvědčen, že by se všude bránili našemu přistání, zvláště když máme dva nemocné na palubě. Kdybychom se tedy dostali na pevninu, byli bychom asi dáni pod nový dohled, a obávám se, že pod dohled mnohem tužší než byl na ostrově Sao Tiago. Můžete mi namítnout, že se nám ve Španělsku nebo Portugalsku může přihodit totéž. To je možné, ne však jisté. Ostatně jakmile bychom byli v Evropě, už bychom nějaké zdržení snesli snáz. Za těchto okolností tedy hlasuji pro pokračování v započaté plavbě a doufám
, že i ostatní pánové budou mého názoru.“ Bakerova řeč dospěla skutečně jednomyslného souhlasu, k němuž kapitán odpověděl jen konejšivým pohybem ruky. Ale celkem ho toto rozhodnutí moc netěšilo. Byl by se o tom přesvědčil, kdo by večer poslouchal jeho rozhovor s věrným Artimonem:

„Chcete vědět, co o tom soudím, příteli? To je obrat, příteli, který může špatně skončit.“ Prozatím se však nebylo čeho obávat. Ke druhé hodině odpolední se znenáhla otáčel vítr k jihu, takže Santa Maria plula nyní úplně po větru.

Tím pádem se však návrat pro ni stal nemožným. Zbývala jí jen cesta ke Kanárským ostrovům nebo přímo do Evropy.

Plující v započatém směru se dostala Santa Maria o půl páté odpoledne znovu ke Slanému ostrovu, na který nikdo z cestujících nemohl pomyslet bez pohnutí. Všechny dalekohledy byly obráceny k zemi, při jejímž břehu zanikl Seamew.

Krátce před půlnocí zmizel z očí i tento poslední ostrov archipelu Zeleného mysu a od nynějška nemělo být širé moře rozlévající se kolem dokola přerušeno až Kanárskými ostrovy, ke kterým doufali za čtyři dny doplout. Pokud ovšem zůstane příznivý vítr. První den minul celkem šťastně a budil důvěru v neméně šťastný průběh i zbývajících dnů.

Jen jediný z cestujících měl proč být méně spokojen a není zajisté třeba naznačovat o koho jde. V poledne si opatřil talíř a vytrvale jej nastrkoval všude, kde se rozdávalo něco k jídlu. Ale Baker bděl a talíř zůstával stále prázdný. Také odpolední Thompsonův pokus se nezdařil. Doufal, že Roastbeef se nedovede vzepřít rozkazu svého bývalého pána a snažil se tedy s ním potají domluvit. Ale znovu narazil na Bakera, který Thompsona nespouštěl z očí. Věc se už opravdu stávala vážnou.

Umíraje hladem, se konečně Thompson odhodlal vyhledat svého bezcitného trýznitele.

„Umírám hlady, pane,“ řekl mu krátce.

„Těší mne,“ odpověděl lhostejně Baker. „Je to důkaz, že máte zdravý žaludek.“

„Přestaňte, prosím vás, se svými žerty,“ utrhl se na něho Thompson, celý změněný utrpením, „a raději mi povězte, dokdy mne chcete ještě mučit svou bezcitností.“

,,O jakých žertech to mluvíte?“ divil se Baker. „Nemyslím, že bych byl s vámi kdy žertoval.“

„Chcete tedy opravdu dopustit, abych zahynul hladem?“

„Když nechcete platit!“ odbýval ho Baker.

„Zaplatím tedy,“ povoloval Thompson. „Vypořádám svůj účet později…“

„Spolu s ostatními,“ dodával Baker roztomilým hlasem.

„Řekněte mi tedy, co žádáte za lůžko a stravu do konce cesty.“

„Úhrnem? Tím by se ovšem účtování velmi zjednodušilo,“ řekl Baker vážně, vytáhl zápisník, a listoval v něm.

„Hm…Zaplatil jste už čtyřicet liber. To mám poznamenáno…

Ano… Doplatíte-li tedy nepatrný obnos čtyři sta třicet dvě libry, jeden šilink a dvě pence, pak budete mít stejná práva, jaká mají ostatní cestující na lodi.“

„Cože, čtyři sta sedmdesát dvě libry!“ vykřikl Thompson zděšeně.

„Zbláznil jste se? Jakápak je s vámi řeč! Odvolávám se ke všem cestujícím, snad se mezi nimi ještě najde poctivý člověk.“

„Zeptám se jich na jejich názor,“ odpověděl Baker blahosklonně.

„Ale radím vám, abyste nejprve zkoumal, jak náš požadavek vznikl.

Najmutí Santa Marie nás stálo dvě stě čtyřicet liber. Za potraviny nutné k převozu jsme zaplatili sto devadesát liber devatenáct šilinků, konečně oprava a úprava lodi nám způsobila vydání nových osmdesáti a jedné libry, dvou šilinků a dvou pencí, celkem jsme tedy vydali čtyři sta sedmdesát dvě libry, od kterých vám už čtyřicet zaplacených odpočítávám. Pochybuji tedy, že byste naproti tomuto našemu spravedlivému požadavku našel podporu těch, kterým jste sám toto vydání způsobil.

Nicméně, kdyby vám vaše srdce říkalo…“ Ne, Thompsonovo srdce už neříkalo nic. Když viděl, že by byl všechen odpor marný, otevřel svou drahocennou tašku a odpočítal ze svazku bankovek žádaný obnos, a uložil pečlivě zbytek do jejích věčně lačných útrob.

„Ještě vám jich tam slušně zbylo,“ podotkl Baker, a ukázal na tašku.

Thompson odpověděl jen trpkým úsměvem.

„Ale sotva na dlouho!“ dodal hned Baker tak hrozivě, že Thompsona okamžitě přešel všechen úsměv. „Doufám, že se nám už brzy naskytne příležitost, abychom si s vámi vypořádali i své jednotlivé účty.“ Než však Thompson svého nesmiřitelného protivníka opustil, chtěl za své peníze aspoň něco mít. Tlustý Van Piperboom z Rotterdamu, který dosud neměl tušení o změnách nastalých ve správě lodi, věšel se totiž i na palubě Santa Marie bývalému administrátorovi tak neodbytně na paty, že byl Thompson tímto svým stínem nejméně trojnásob zvětšený, a svrchovaně podrážděný.

„Je tedy ujednáno, že mám se všemi stejná práva a že od nynějška nejsem nic než prostý cestující jako kdokoliv jiný?“

„Ano.“

„Pak bych vás prosil, abyste mne zbavil nesnesitelného Piperbooma, kterého ze sebe nemohu setřást. Dokud jsem byl generálním administrátorem, nezbývalo mi, než se trpělivě podvolit. Ale nyní snad o to smím požádat…“

„Zajisté, zajisté,“ souhlasil Baker. „Bohužel jsem však sám tak málo administrátorem jako vy. Ale dám vám dobrou radu,“ dodával nenapravitelný uštěpačník. „Je to přece tak jednoduché. Dejte prostě panu Van Piperboomovi na srozuměnou, že je vám na obtíž.“ Thompson zbledlý hněvem odtáhl s touto radou a od té chvíle měl pokoj – aspoň od Bakera.

6. července ráno očekávalo cestující nové překvapení: Santa Maria téměř nehybně stála. V noci znenáhla ubývalo vánku a když ráno vyšlo slunce, vládlo už tak dokonalé bezvětří, že se moře vzdouvalo jen jedinou táhlou vlnou. Kolébána touto vlnou přicházející od západu, tloukla loď svými povislými plachtami do stožárů a marně usilovala, aby se dostala kupředu.

To byla ovšem mrzutá věc, tak mrzutá, že ani zdravotní stav sira Hamiltona a pana Blockheada zlepšený čistým mořským vzduchem nedovedl valně zaplašit chmury, které se vznášely nad lodí. Ze změněného počasí vyplývalo nemalé zdržení. Pokud se mohli cestující něčím těšit, bylo to nanejvýš pomyšlení, že žádný vítr je lepší než vichr, který by mohl loď vážně ohrozit.

Kdo se však podíval na kapitánův hnětený nos a na jeho šilhající oči, snadno poznal, že kapitán tuto bezstarostnost nesdílí. Očekával zřejmě něco nemilého od západu, odkud dlouhé vlny zmítající Santa Marií přicházely, protože tam, k západu, byly jeho oči stále upřeny.

Cestující, kteří už znali kapitána příliš dobře, aby nerozuměli jeho tajemné řeči, se zahlíželi rovněž do téhož směru, ale neviděli nic, co by je mohlo znepokojovat. I západní obzor byl modrý a bez jediného mráčku.

Ale asi ve dvě hodiny odpoledne se tam ukázala lehounká pára, která znenáhla rostla a přecházela z běla do šeda a ze šeda do černa.

Když v pět hodin zašlo slunce do této páry, mořská hladina se hned povlekla zvláštní měděnou barvou. Do večera, do devíti hodin byla už polovina oblohy zatažena koptovitým mrakem, když z můstku zazněly první kapitánovy povely:

„Vytáhněte trojhrannou plachtu!… Rovněž chocholíkovou!…

Sviňte svrchní plachtu a velikou chocholíkovou!…“ Za čtvrt hodiny byly staženy i bramce a třírohá plachta na košovém stožáru, po dvaceti minutách druhá třírohá plachta a brigantina, za něž dal kapitán na ráhna přivázat plachtu připravenou pro bouřlivý čas.

Sotva byla tato práce skončena, dal kapitán utáhnout i velikou plachtu a plachtu na předním stěžni, takže zůstávaly rozvinuty už jen dvě plachty vrcholové, malá stěhovka a plachta na zadním stožáru.

Povětří bylo dosud klidné. Ale tento mrtvý klid nevěstil nic dobrého.

Vskutku, v osm hodin se jako blesk přihnal vichr a z oblak se spustil liják. Santa Maria se naklonila na bok, div se nepřevrhla, pak se otočila přední stěnkou proti větru, a takřka létala po rozbouřených vlnách.

Protože nezbývalo než čekat, až se počasí umoudří, vyzval kapitán cestující, aby šli spát.

Byla to neklidná noc, během které byli cestující na svých ložích pohazováni. Bohužel, nezdálo se, že by se bouře chtěla uklidnit. Naopak, při východu slunce se rozpoutala s dvojnásobnou silou.

Santa Maria se držela statečněji než od ní kapitán Pip očekával.

Zlehka sklouzávala po vlnách, a její paluba zůstávala suchá. Méně spokojen byl však kapitán se stěžňovím. Zvláště lana koupená na Sao Tiagu nestála za nic. Lanoví držící stěžeň z boku a lanoví na stožárovém vrcholu se povážlivě povytáhlo opakovanými nárazy a také dolejší stěžně se viklaly ve svých hnízdech.

Vichru přibývalo přes den od hodiny k hodině. Nebylo už pochyb, že loď má co dělat s jedním z cyklonů, který je způsobilý zpustošit celé kraje. O poledni už vlny nabývaly ohromných výší a vztekle se přelévaly přes palubu Santa Marie.

Dosud se kapitán tvrdošíjně držel proti větru. Když však k sedmé hodině večerní přibylo vichru i vln do té míry, že stožáry se povážlivě kymácely, kapitán poznal nemožnost dalšího odporu a odhodlal se otočit loď po větru.

Za okolností, v kterých Santa Maria vězela, bylo to počínání nanejvýš odvážné, protože se loď musela na chvíli obrátit vlnám bokem.

Kdyby v tomto kritickém okamžiku se přivalila prudká vlna, byla by loď bez milosti překocena. Všechno tedy záleželo na tom, aby byla vyčíhána a rychle použita chvilka poměrného utišení. Zachycení vhodného okamžiku rozhodovalo v takovém případě o existenci lodě.

Kapitán Pip se sám chopil kormidla, kdežto mužstvo se přichystalo, aby na povel obrátilo vrcholovou plachtu.

„Teď!“ zvolal kapitán, když vyčkal na vhodný okamžik, a rychle otočil kolem u kormidla.

Loď se mžikem otočila dozadu a vplula do větru. Ale tím ještě nebylo všechno vyhráno. Nestačilo jen obrátit loď k vlnám zádí, bylo nutné ji dát i dostatečnou rychlost, aby zmírnila prudkost jejich příboje.

„Popusťte plachtu na předním stěžni!“ zavelel kapitán, jakmile se loď otočila. „Nakrčte stěhovku a plachtu napjatou mezi hlavním a zadním stěžněm!“ Výkon se šťastně podařil. Santa Maria když nastavila vichru svou velikou plachtu na předním stěžni, projížděla vlnami s rychlostí cválajícího koně. Z opatrnosti za sebou vlekla rybářskou síť nalezenou ve skladišti plachet, aby zabránila přelévání vln přes palubu.

Větší klid lodě obrácené po větru uklidnil i cestující, kterým se nebezpečí nyní zdálo mnohem menší.

Ale kapitán Pip se tímto zdáním nedal zmýlit. Od Afriky ho dělilo nanejvýš tři sta padesát mil. Při rychlosti, s jakou hnal vichr Santa Marii před sebou, byla tato vzdálenost brzy projeta. Nehrozilo jí snad nebezpečí, že bude vržena na africké pobřeží?

Bděl tedy celou noc. Úsvit 8. července ho však přesvědčil, že byly jeho obavy zbytečné. Obzor byl na všech stranách bez mraků a kapitán z toho rozjasnění soudil, že se vítr brzy změní na severní. Pak by pro něho bylo snadné zahnout do Saint Louisu na Senegalu a spasit se v jeho přístavu.

Očekávaný severní vítr se však nedostavil a tak Santa Maria pořád hnaná západním vichrem, rychle pádila k africkému pobřeží.

Cestující se už prostřednictvím mužstva dozvěděli o hrozícím nebezpečí, i oni nyní sdíleli starosti svého kapitána a úzkostlivě upírali oči k východu, jestli už neuvidí obrysy afrického břehu.

Spatřili jej k páté hodině odpolední. Břeh tu patrně ustupoval do hlubokého zálivu, protože loď letěla jako šíp nikoliv přímo na břeh, ale podél břehu. Ale znenáhla se pobřeží zatáčelo k jihu a vzdálenost Santa Marie se krátila každým okamžikem.

Kapitán Pip stojící v dunetě si upřeně prohlížel nízký písčitý břeh, v pozadí ohraničený přesypy a zastavený řadou úskalí.

Zdá se, že nebyl výsledkem svého pozorování příliš povzbuzen.

Odplivl prudce do moře a obrátil se k Artimonovi:

„Za půl hodiny budeme mít problémy, příteli. Ale nedáme se, při vousu mé matky, příteli!“ Protože se Artimon zdál být úplně téhož mínění, kapitán vzkřikl do hučícího větru a moře:

„Kormidlo úplně napravo! Popusťte zadní plachtu, mládenci!“ Mužstvo hbitě provedlo rozkaz a o dvě minuty později Santa Maria opět otočená proti větru, se vší silou snažila dostat od břehu, skákajíc znovu po vlnách, které se nyní přelévaly od přídě k zádi.

Kapitán vyhazoval svou poslední kartu. Jestli bude dobrá a jestli mu pomůže vyhrát sázku?

Zpočátku se zdálo, že ano. Protože sotva se loď otočila proti větru, zmírnily se i vítr i vlnobití tak, že kapitán mohl dát vytáhnout velikou plachtu a nastavit ji čtvrtstranou. Za těch okolností nebylo vyloučeno, že se lodi podaří vplout zase do širého moře.

Bohužel, vichr donedávna tolik rozzuřený rázem takřka ulehl, takže Santa Maria dosud zmítaná zvířeným mořem, nemohla v několika hodinách vůbec použít plachet. Tak dokonalé bylo bezvětří.

Kapitán z této náhlé změny soudil, že se asi ocitl uprostřed cyklonu a nepochyboval, že za chvíli se vichr rozlítí znovu. Prozatím se však Santa Maria podobala vraku bez plachet a bez kormidla. V rozbouřeném moři vypovídalo službu kormidlo a v bezvětří plachty.

K sedmé hodině večerní byl břeh vzdálen už jen pět délek lana. Ale od nebezpečného věnce úskalí, o který se tříštily vlny, dělilo loď jen asi tři sta metrů.

Stávalo se jen velmi zřídka, aby se loď mohla na tak malou vzdálenost přiblížit k africkému břehu. Obyčejně tu bývalo mořské dno až patnáct kilometrů od břehu velmi mělké. Dostala-li se tedy Santa Maria do míst, kde byly písečné výspy odplaveny proudem a vírem, mohla za to poděkovat jen velmi šťastné náhodě, jíž jí nepříznivý osud výjimečně popřál.

Dále se však už odvážit nesměla, protože mělka rychle přibývalo.

Lodník, který neustále spouštěl nořidlo, ohlašoval, že hloubka dna měří už jen dvacet sáhů. Nezbývalo tedy, než se pokusit stůj co stůj o zakotvení.

Jen jestli budou stačit tři kotvy zavěšené na stosáhových řetězech, kdyby se vichr s novou silou rozpoutal?

Jisté to nebylo. Řetězy se mohly přetrhnout a pak by bylo po kotvách! Ale neohrožený kapitán byl odhodlán se odvážit tohoto nebezpečného pokusu, který jej mohl zachránit, a nechal připravit kotvy ke spuštění. Rozkaz k zakotvení chtěl však dát, až to ubývající hloubka dna učiní jako nezbytně nutné.

Náhle se však rozvířila voda kolem Santa Marie a v ohlušujícím šplouchání bila do jejích boků. To už nebyly vlny, ale vření. Co se to stalo?

Na palubě se ozval hromadný výkřik zděšení. Jediný kapitán zůstal klidný a prozíravě pozoroval nový útok nepřátelského živlu. Nemařil čas zkoumáním příčin toho podivného zjevu, a snažil se jej zužitkovat ve svůj prospěch. Vítr hnal Santa Marii ke břehu a slabý východní vítr, který zavál šťastnou náhodou, jí umožňoval použít zase kormidla. Snad se mu podaří se přiblížit ještě o kus ke břehu a zakotvit za výhodnějších podmínek.

Zrovna před přídí prolamoval úzký průplav ohradu úskalí, kterou dělila klidná hladina od nového, zadnějšího kruhu skal. Kdyby se lodi podařilo proniknout do tohoto zátiší, byla by pravděpodobně zachráněna. V tomto přirozeném přístavu by mohla zakotvená Santa Maria klást snadno odpor nové očekávané bouři. Až by se vítr utišil, mohla by pak znova vyplout na širé moře.

Kapitán se sám chopil kormidla a zamířil přídí k pevnině. Mimořádné chování moře ho však přimělo i k mimořádným opatřením. Dal z paluby všechno odstranit a nařídil cestujícím a nezaměstnaným lodníkům, aby se uchýlili do vnitřku lodě. Zbaven této starosti, se kapitán chopil svou zkušenou rukou kormidla a proplul šťastně průplavem…

„Spusťte kotvy!“ zavelel.

Ale nebyl už na to čas. Rázem obrovská, neobyčejná vlna se vzpřímila na moři a letíc v úžasném kvapu po hladině ve třech sekundách dostihla Santa Marii.

Kdyby zasáhla bok, byla by jistě loď překotila a rozdrtila na tisíc kusů. Ale obratný kapitán jí nastavil lodní záď a tak se zachránil. Zatím, co hotová vodní smršť se přelévala přes palubu, byla Santa Maria zdvižena jako pírko, a nesena rozpěněným hřebenem vlny letěla s rychlostí dělové koule ke břehu.

Na lodi nastal hotový poplach. Jedni se drželi lanoví, druzí prchali vodou do lodního spodku, všichni, cestující i mužstvo, byli vyděšení a zmatení.

Jediný kapitán Pip si zachovával svou chladnokrevnost.

Stál jako přikován na svém místě, držel se křečovitě kormidlového kola, a ostražitě bděl nad svěřenou lodí. Jestli bylo úmyslem rozzuřených živlů vehnat ho do náruče smrti, chtěl kapitán zůstat jejich pánem do posledního dechu. Nic neuniklo jeho pozornosti, i šilhání si daroval ve chvíli, kdy mohlo sebemenší přehlédnutí přivodit lodi zkázu. Ať vlny najížděly na úskalí a tříštily se o ně, aby v rozpěněném oblouku se znovu vrhly na pobřeží, ať lilo jako z konve a rozmnožovalo jekot příboje, kapitán nespouštěl protivníka z očí, a nevzdával se.

Santa Maria dělala divy. Lítala nahoru a dolů po rozpěněném vodním hřbetu, když ji prudký náraz zastavil v běhu.

Vzápětí se ozval strašný praskot: na palubě bylo v okamžiku všechno převráceno a rozbito. Přes loď se přelila ohromná vlna, smetla kapitána z paluby a jako stéblo zlámala stěžně a odplavila jejich plachtoví.

Katastrofa byla dílem jediného okamžiku. Santa Maria, pokud z ní něco zbylo, stála nyní nehybně jako vražená do země, zatímco kolem ní zuřilo moře a nad ní se lil z oblak hustý déšť.

XXVII. KAPITOLA

Vystřídává se pouze dozorce vězňů

Bylo 9. července. Podle programu Thompsonovy cestovní kanceláře měli výletníci už téměř měsíc chodit po londýnském dláždění. Co však viděli na místo živých ulic a velikých domů hlavního města?

Z jedné strany rozbouřený oceán, z druhé nepřetržité pásmo písečných přesypů, pustých a smutných, táhnoucích se do nekonečna k severu a jihu podél pobřeží. Uprostřed toho písečného pruhu, uprostřed jeho šířky, vězela loď, vlastně beztvárný vrak, vržený neuvěřitelnou silou dvě stě metrů od moře.

Byla to zlá noc. Trosečníci tápali v husté tmě, aby se ukryli před lijákem, od kterého je rozbitá paluba už neochránila. Naštěstí vítr mraky brzo rozehnal, takže cestující se mohli aspoň několik hodin posilnit spánkem, do kterého je ukolébávalo ubývající fičení větru.

Teprve ráno bylo možné postihnout všechen rozsah pohromy. Byla dokonalá, nenapravitelná.

Mezi mořem a ztroskotanou lodí leželo přes dvě stě metrů. Která lidská síla byla s to, aby na tuto vzdálenost, kterou moře v několika sekundách urazilo, dopravila porouchanou loď zase na vodu? Ostatně Santa Maria už neexistovala. Nebyla to už vlastně loď, ale jenom pouhé trosky.

Náraz ji přerazil na dvě poloviny. V jejích bocích zely široké trhliny. Lavice, paluba, čluny, stožáry, jejichž některé zbytky ještě visely na zpřetrhaných lanech, všechno bylo smeteno z paluby rozštípené ve svém prostředku.

Trosečníci byli z té podívané na pokraji zoufalství. A byla to zase kapitánova chladnokrevnost, která dodávala jejich pokleslé mysli zmužilost. Ve společnosti pana Bishopa, který se ze svých opařenin už uzdravil, přecházel kapitán Pip při východu slunce po břehu. Když se brzy potom cestující do jednoho seskupili kolem něho a kapitán se přesvědčil, že nikdo nechybí, oči mu zazářily radostí. Dům byl rozvalen, ale obyvatelé se zachránili. Mohli za to poděkovat především kapitánově prozíravosti. Kdyby byl připustil, aby setrvali na palubě, kolik by jich asi zůstalo pod zpřelámanými stožáry!

Když kapitán zjistil, že nikdo nechybí, vysvětlil krátce cestujícím situaci.

Náhlým zvednutím mořské hladiny, které cyklony v těchto končinách často způsobují, byla Santa Maria vržena tak daleko na africký břeh, že její opětné spuštění na vodu se naprosto nedalo provést. Nezbývalo než ji opustit a dát se souší na cestu, jejíž výsledek byl velmi nejistý.

Africký břeh měl špatnou pověst a sluší se přiznat podle pravdy, že si ji zasloužil.

Mezi Marokem na severu a Senegalem na jihu se táhlo dvanáct set kilometrů saharského pobřeží. Kdo se dostal nepříznivým způsobem na některé místo tohoto písčitého kraje bez vody a bez života, se musí bohužel obávat i lidí, jejichž krutost předstihovala nehostinnou přírodu. Podél nekonečně dlouhého pobřeží se totiž potloukaly tlupy Maurů, s nimiž bylo velmi nebezpečné se setkat.

Prozatím bylo nejdůležitější vyšetřit, jak daleko od civilizované země byla Santa Maria vržena na břeh. Od té otázky závisela spása nebo zkáza trosečníků.

K rozřešení této otázky bylo třeba pozorovat slunce. Ale jestli nebyla odůvodněna obava, že slunce zůstane nadlouho zastřeno mraky?

Na veliké štěstí ubývalo větru a obloha se jasnila od hodiny k hodině.

V devět hodin mohl kapitán udělat první pozorování, v poledne druhé.

Jeho výsledek byl neprodleně sdělen cestujícím. Santa Maria ztroskotala jižně od mysu Miriku, na 18° 37’ západní délky a 19° 15’ severní šířky, asi tři sta čtyřicet kilometrů od severního břehu Senegalu!

Blesk by zčistajasna nemohl mezi cestujícími způsobit větší zděšení. Nejméně pět minut trvalo tíživé mlčení, výmluvnější než hlasité výkřiky. Tázavým pohledem spočinuly ženy na svých otcích, manželech, bratrech, a očekávaly od nich útěchu a naděje.

Ale slovo naděje se nedostavovalo. Ve své dramatické jednoduchosti byla situace příliš průhledná, aby se mohl někdo klamat osudem, který všechny očekával. Urazit tři sta čtyřicet kilometrů! Kdyby s ženami, dětmi a nemocnými ušli po písčité půdě denně i dvacet kilometrů, potřebovali by sedmnáct dní, aby se dostali k cíli své pouti. Jestli bylo možné doufat, že by v sedmnácti dnech nenarazili na nějakou z lupičských tlup, kterých se tolik potloukalo po pobřeží?

Uprostřed obecné malomyslnosti se náhle ozval hlas:

„O co by se marně pokoušelo sto lidí, se může podařit jednomu.“ Byl to Robert Morgand, který tato slova pronesl ke kapitánovi.

Kapitánovy oči zazářily a tázavě se zahleděly na mluvčího.

„Jestli by se nemohl jeden z nás pustit na obhlídku? Nezapomínejte, že přes Saint Louis, od kterého nás dělí tři sta čtyřicet kilometrů, leží jistě Porteudick a že mezi tímto skladištěm a Senegalem v gumovníkových pralesích konají hlídky četné francouzské čety. Sto dvacet kilometrů, které máme odtud do Porteudiku, může jednotlivec urazit za dva dny. Bude to vyžadovat krajní namáhání, ale není to nemožné.

Vystačí tedy s potravinami na dva dny. Zatím ho mohou ostatní zvolna následovat podél pobřeží. Bude-li nám přát štěstí, může náš posel přivést za čtyři dny francouzskou hlídku, pod jejíž ochranou bychom se už neměli čeho obávat. Nabízím se k tomu a vydám se neprodleně na cestu.“

„U vousu mé matky, tak mluví čestný muž!“ zvolal kapitán Pip vřele a stiskl Robertovi ruku. „Mám jen jedinou námitku: cestu musím vykonat já!“

„V tom se mýlíte, kapitáne,“ odpověděl Robert.

„Jak to?“ zeptal se kapitán.

„Především mějme na zřeteli rozdíl věku,“ řekl Robert klidně. „Já si troufnu urazit denně šedesát kilometrů, na vás by to bylo mnoho.“ Kapitán přisvědčil.

„Pak je vaše místo mezi těmi, jichž jste oporou a přirozeným vůdcem. Generál nechodí do přední stráže.“

„Máte pravdu,“ odpověděl kapitán a znovu stiskl Robertovi ruku.

„Do té posílá své nejlepší vojáky. Půjdete sám.“

„Za hodinu budu na cestě,“ prohlásil Robert a dělal hned přípravy k odchodu.

Kapitánův odpor zůstal ojedinělý. I když ostatním nechyběla dobrá vůle, všichni uznávali Roberta jako nejzpůsobilejšího k tomuto nebezpečnému úkolu. Také Roger shledával Robertovo odhodlání zcela přirozeným. Byl by je chtěl provést sám, kdyby na ně první přišel. Tak se spokojil aspoň tím, že nabídl Robertovi svůj doprovod. Ale Robert za něj poděkoval a prosil svého přítele, aby bděl nad Alicí, kterou pokládal za ohroženou a kterou jen nerad opouštěl.

Mohl však pokojně odejít, protože mu Roger slíbil, že svůj úkol svědomitě splní.

Přece se však neubránil pohnutí, když dobře ozbrojen a opatřen potravou na tři dny stiskl mlčky svému příteli ruku na rozloučenou.

Čekalo ho však rozloučení ještě bolestnější. Když se přiblížil k paní Lindsayové, nesmírný smutek mu sevřel srdce. Nabídl-li se jako oběť, byl si vědom nebezpečí svého počínání. Jestli nebylo dost pravděpodobné, že se už nikdy neshledá s tou, na kterou nyní upíral pohled plný vroucnosti? S napětím všech svých sil se však ovládl tak, že se zmohl i na úsměv, když se před sličnou Američankou uctivě ukláněl.

Paní Lindsayová z obavy a zármutku se zdržela slov povzbuzení a útěchy. Bledá a rozechvěná podala odhodlaně ruku tomu, který šel za všechny snad na smrt.

„Děkuji vám,“ řekla prostě. „Na brzkou shledanou!“

„Na brzkou shledanou!“ odpověděl Robert a vzpřímil se. Ze srdce si přál tomuto přání vyhovět.

Trosečníci, kteří zůstali u Santa Marie se dlouho dívali za chrabrým kurýrem. Viděli, jak rychle se vzdaluje a ještě naposled jim kyne rukou… Pak zmizel za písečnými přesypy, které se táhly podél pobřeží.

„Jsem za čtyři dny zpátky,“ ujišťoval je Robert. Čtvrtým dnem byl 13. červenec. Ale bylo nemožné očekávat jeho návrat na ztroskotané lodi, jejíž silné nachýlení jí dělalo nezpůsobilou k pobytu. Kapitán se tedy odhodlal pořídit na břehu z plachet a bidel společné ležení. Do večera bylo všechno hotovo, takže cestující se mohli pod stráží čtyř námořníků položit k posilujícímu spánku.

Bohužel spánek se přes všechnu únavu nechtěl dostavit. Na osamělém břehu bylo tak hrozivě smutno, že většina cestujících se lekala každého zašelestění a polekaně hleděla do neprostupné tmy.

Zvláště paní Lindsayová prožila noc ve smrtelných úzkostech. K zármutku se družil nepokoj, způsobený novým Jamesovým zmizením.

Zpočátku mu nepřikládala váhu, ať byl za nynějších okolností sebepodivnější. Čím víc však o něm přemýšlela, tím víc rostly její obavy. Marně se po něm ohlížela, marně ho hledala mezi cestujícími. James zmizel beze stopy.

Ve tmě a klidu noci pracovala její fantazie tím usilovněji. Snažila se své obavy rozptýlit, snažila se vší silou se přesvědčit o bezpředmětnosti svých starostí, ale ať dělala co dělala, jména Jamese a Roberta se jí v záhadném spojení vracela do mysli znovu a znovu.

Noc však minula bez jakékoliv příhody a když ráno vycházelo slunce, cestující se pozdravili s opravdovým ulehčením.

Ještě jednou se Alice rozhlížela po svých společnících, ale James nebyl mezi nimi ani ráno.

Měla si snad ulehčit sdělením a zmínit se o svých obavách? Komu by tím však prospěla? Nachystal-li jim James past, jestli už nebylo pozdě jim zamezit? Proč bezúčelně prozrazovat tajemství, které je tolik zahanbovalo? Odhodlala se tedy mlčet…

Ostatně cestující už tak přivykli Jamesovu samotářskému ústraní, že si ani nyní jeho nepřítomnosti nevšimli. Měli příliš mnoho jiných starostí, aby jim byl tento obyčejný zjev nápadný.

Dne bylo použito ke složení nákladu z lodi. Postupně byly sneseny všechny bedny s konzervami a suchary, a rozestaveny tak, že tvořily ohradu ležení.

Kapitán Pip se totiž odhodlal vyčkat na místě návratu Roberta.

K tomu rozhodnutí ho přinutil nedostatek pitné vody. Mohl-li s sebou vzít dost potravin, měl příliš málo baňatých lahví a měchů, aby se mohl odhodlat na tak dlouhou cestu bez vody. Na lodi jí bylo v sudech dost, ale ty přece nemohl s sebou vléci. Na místě se však nemusel obávat, že by s ní nevystačili. Kdyby se Robert do udaného dne nevrátil, pak bylo dost času přemýšlet o prostředcích, kterými by i tuto překážku překonal. Zatím mu bedny potravin a sudy s vodou a lihovinami rozestavené k moři do půlkruhu poskytovaly dost záštity, aby uchránil svou četnou družinu od nemilých překvapení.

Skládání beden se protáhlo až do večera, protože položení Santa Marie, která ležela téměř na boku, nesmírně stěžovalo práci dělníků.

Slunce už zapadalo, když byl uprostřed souvislé ohrady postaven poslední stan.

Jistota zvýšená klidem předešlé noci a úpravou ležení přinutila kapitána, aby vzhledem k únavě mužstva změnil způsob nočních hlídek.

Místo čtyř mužů střídajících se po čtyřech hodinách měli bdít jen dva strážci a měli se po hodině střídat. Dva lidé nyní stačili k uhlídání obehnaného ležení tím spíše, že nový způsob hlídky umožňoval mužstvu delší odpočinek a zmenšoval tedy nebezpečí, že by stráže únavou usnuly.

V devět hodin se kapitán Pip uvázal ve společnosti svého věrného Artimona na hlídku sám. Za hodinu ho vystřídal vrchní kormidelník, po kterém měl nastoupit službu vrchní lodník.

Než se kapitán odebral za ohradu beden, ještě jednou se rozhlédl po okolí. Nikde však nespatřil nic podezřelého. Kolem dokola se rozkládalo ticho a ani Artimon nejevil známky neklidu.

Když svému nástupci doporučil kapitán bdělou ostražitost, uchýlil se do stanu, v kterém už odpočívalo mnoho cestujících, a zmožen únavou, okamžitě usnul.

Jak dlouho spal, než ho začal znepokojovat zvláštní sen?

Zdálo se mu, že kolem něho neklidně pobíhá Artimon a že zkouší vzbudit svého pána. Když o to marně usiloval, chraplavě zaštěkal, vystrčil čenich ze stanu, vrátil se dovnitř a zatahal kapitána za šaty. Ale kapitán se neprobouzel.

Pak už Artimon neváhal. Vyskočil na svého pána, lízal mu tvář a když ani to nepomohlo, zakousl se mu zlehka do ucha.

Teprve teď kapitán otevřel oči a poznal, že jeho sen byl bohužel skutečností. Okamžitě vyskočil a provázen Artimonem pospíchal ze stanu.

Bylo však už pozdě.

Artimon zuřivě zaštěkal a než se kapitán nadál, byl sražen k zemi.

Přepadení se událo tak rychle, že kapitán povalený do písku viděl už i své vyburcované společníky v rukou Maurů, kteří ve svých bílých burnusech vypadali jako zástup nočních strašidel.

XXVIII. KAPITOLA

Výletu Thompsonovy cestovní kanceláře hrozí smutný konec

Po sypkém břehu, jehož přesypy oblévalo moře, pokračoval Robert Morgand svižným, pravidelným krokem ve své cestě k jihu.

Aby dodal cestujícím odvahy, udal její délku mnohem příznivější než odpovídalo pravdě. Ve skutečnosti měl Robert k hranicím kraje chráněného Francouzi nejméně sto šedesát kilometrů.

I kdyby tedy Robert urazil šest kilometrů za hodinu a denně byl deset hodin na pochodu, potřeboval by plné tři dny, aby prošel vzdálenost sto šedesáti kilometrů.

Prvních deset hodin pochodu chtěl Robert vykonat ještě týž den.

Vyšel ve tři hodiny odpoledne, a měl v úmyslu jít až do půlnoci a v ranních hodinách se dát na nový pochod. Tak by získal den.

Slunce se už klonilo k západu. Bylo ještě světlo, ale od moře už vál chladný vánek a s osvěžením dodával odvahu vytrvalému chodci, který bez jediného odpočinku už kráčel pět hodin po pružném mořském písku. Za hodinu měla nastat noc, kdy se mělo jít ještě příjemněji.

Kolem Roberta se prostírala smutná poušť, zrýhovaná jen písečnými přesypy, na kterých nebylo vidět téměř jedinou známku života. Jen tu a tam vyčnívalo ze země několik palmových zákrsků. Bouře přestala a nebe se zahalilo do vznešeného večera. Všude vládlo ticho, rušené jen mírným šploucháním mořských vln, které se odrážely od pobřeží.

Robert se náhle zastavil. Byl to klam či skutečnost? Dva centimetry od ucha mu zahvízdla kulka a vzápětí se ozvala rána v širém, ozvěny zbaveném obzoru rychle doznívající.

Robert se mžikem obrátil a spatřil deset kroků za sebou Jamese Lindsaye, který na něho znovu mířil.

Aby neztratil jediný okamžik, vrhl se Robert skokem na zákeřného zbabělce. Ale v téže chvíli ucítil prudkou bolest v rameni, zavrávoral a dopadl tváří k zemi, jakoby mu někdo podťal nohy.

*

Když James Lindsay dovršil svůj zločin, rychle se vzdálil. Tak rychle, že se ani nezajistil protivníkovou smrtí. K čemu ostatně? Na této široširé poušti stačilo zranění, aby byl člověk ztracen. Postřelený, tváří v písku ležící Robert že by byl s to, aby urazil ještě přes sto kilometrů a přivedl pomoc?

Ale tím byla nyní vykonána teprve polovina Lindsayova díla. Zbývalo ještě do své moci dostat celou kapitánovu družinu. James odcházel, aby dokončil započaté ohavné dílo…

*

Robert ležel na písku beze známek života. Byl mrtev nebo jen raněn? Minula noc, ranní slunce přeplulo přes oblohu a schýlilo se k západu i nová noc se už rděla červánkem a Robert ležel dosud nehybně obrácen tváří do písku. Byl-li ještě živ, pak to byl asi jeho poslední den.

Ale něco se kmitlo u nehybného těla. Zvíře, které v ranním šeru nebylo ještě možné rozeznat, odhrabávalo předními běhy písek, na kterém ležela Robertova tvář. Tak mohl snáz vniknout do Robertových plic vzduch, byl-li ještě schopný dýchat.

Účinek této změny v poloze se dostavil brzy. Robert několikrát zasténal a zkoušel se nadzvednout. Ale prudká bolest v levé paži ho zase strhla k zemi.

Blízko novým mdlobám otevřel oči a když poznal kapitánova psa, zašeptal:

„Artimone!“

Artimon zaslechl své jméno, a odpověděl radostným štěkotem. Ale co bylo s Robertem? Snad se nechtěl znovu pohroužit do dlouhé mrákoty? Artimon dělal, co mohl, aby to nedopustil. Svým vlhkým, teplým jazykem nepřestával lízat Robertovu tvář, zamazanou pískem a potem. Do Roberta se vskutku vracel život. Krev se mu rozproudila v žilách, sil mu kvapem přibývalo a se silami i vědomí. Robert se rozpomínal, co se s ním stalo.

S novým úsilím se pokusil, aby povstal. Zatím se zvedl jen na kolena a po kolenou se dovlekl k moři, kde se občerstvil chladnou vodou.

Zatím se už rozednilo.

Robert zakoušeje nových bolestí se namáhavě svlékl a prohlédl si ránu. Nebyla vážná. Kulka se zdeformovala na klíční kosti, aniž by ji pohmoždila. Prudká bolest byla způsobena rozdrcením nervu a dlouhé bezvědomí ztrátou krve a zmenšeným přístupem vzduchu ke tváři ležící na písku. .

Když Robert zjistil své poranění, ovázal si ránu šátkem namočeným do mořské vody. Pomalu se mu vracela i větší pružnost do poraněné končetiny. Nebýt slabosti, kterou cítil v celém těle, mohl by se Robert zase hned vydat na cestu.

Aby ji zapudil, rozvázal vak s potravinami a dal se do jídla, a poctivě se rozdělil s Artimonem.

Ale kupodivu, Artimon jen nerad přijímal podávanou potravu. Obskakoval Roberta, třel se k němu a choval se s tak nápadným neklidem, že ho vzal Robert do klína, aby ho pohladil a upokojil…Ale co to viděl zavěšeno na psově obojku? Robert se rychle chopil bílého proužku papíru a četl:

Ležení přepadeno. Jsme v zajetí Maurů. Pip.

To byla ohromující zvěst, kterou se Robert z papírku dozvěděl.

V zajetí Maurů! Alice tedy patrně také. I Roger! I Dolly!

Robert okamžitě schoval zbytek svých potravin a vzpřímil se. Nechtěl ztratit ani minutu. Bylo nutné jít, půjde tedy. Požitý pokrm a silné odhodlání mu vrátily sílu a svěžest.

„Artimone!“ zavolal Robert a vykročil na cestu.

Ale kdepak byl Artimon! Robert spatřil už jen drobnou tečku, která se rychle vzdalovala podél břehu. Když vykonal své poslání, běžel to vyřídit svému pánovi.

„Hodné zvíře!“ zašeptal Robert a dal se na pochod.

Mimoděk pohlédl na hodinky a podivil se, že se zastavily na hodině a třiceti pěti minutách. Po poledni či po půlnoci? Rozpomínal se určitě, že je natáhl krátce před svým přepadením. Šly tedy noc, den a druhou noc a v jednu hodinu se zastavily. Robertovi vyrazil studený pot na čele. 9. července klesl k zemi a probudil se až jedenáctého. Co se stane s těmi, kteří do něho vkládali veškerou naději?

Robert mělo důvod víc, aby si pospíšil. Natáhl hodinky, nařídil je podle slunce na pátou hodinu ranní, a vydal se neprodleně na cestu.

Do jedenácti hodin šel, a nedopřál si ani chvíli odpočinku.

Pak teprve uložil hlavu do stínu zakrslé palmy, a na několik hodin si zdříml. Byly už čtyři hodiny, když se probudil. Ale skutečně, ten čas nebyl zmařen! Spánek ho posílil tak, že mohl jít znovu až do deseti hodin.

Tímto dvanáctihodinovým pochodem urazil jistě aspoň sedmdesát kilometrů.

Druhý den to šlo však už mnohem hůř. Dostavovala se únava, horečka a také rána se rozjitřila a působila mu nevýslovná muka.

Když se odhodlal po krátkém poledním odpočinku k novému pochodu, mohl se už sotva postavit na nohy. Už se ho zmocňovaly i závratě. Ale ještě se přemohl a s krajním sebezapřením urazil nových deset kilometrů.

Už se stmívalo, když se v pozadí objevily tmavé obrysy. Byly to háje gumovníků. Robert je dostihl, vysílen klesl pod stromem a upadl do spánku.

Když se probudil, stálo už slunce na obzoru. Byl už 13. červenec, den, kdy měl být Robert už zase zpátky v ležení. Měl na sebe zlost, že tak dlouho spal a chtěl vytrvalým pochodem přes den dohonit, co zmeškal.

Ale v té zmalátnělosti, s jakou Robert vstal, bylo těžké co dohánět.

Nohy měl jako zpřelámané, v ústech sucho a v hlavě těžko. Lomcovala jím horečka a oteklá rána ho pálila. Co na tom! Robert chtěl jít, i kdyby se měl smýkat po kolenou.

Než se vydal na cestu, chtěl ještě něco vnutit svému vzpírajícímu se žaludku. Měl-li námahu nového pochodu vydržet, bylo třeba, aby se posílil. Snědl poslední suchar a zapil jej posledním hltem vody.

Teď neměl v úmyslu se zastavit, dokud nedojde k cíli.

Byly dvě hodiny odpoledne. Od šesti hodin se vlekl nekonečnou cestou. Vlekl jen v pravém slova smyslu, protože nakonec potřeboval plnou hodinu, než urazil kilometr. Nebylo toho mnoho, ale Robert byl odhodlán jít do posledního dechu.

Zdálo se mu však, že už není daleko. Před očima se mu dělaly mžitky a v rozšířených zornicích se mu všechno míhalo jako v kaleidoskopu.

Plícím se nedostávalo vzduchu, tep srdce se menšil a ustával. Byl si už jen neurčitě vědom, jak klesl k zemi u paty gumovníku, o který se opřel.

V té chvíli se mu zdálo – patrně účinkem horečky, že vidí pod stromy kráčet četu vojáků, s puškami blýskajícími se ve slunci a s bílými čepicemi na hlavě.

„Pomóc! Pomóc!“ chtěl křičet Robert.

Ale nedostávalo se mu sil. Nebyla-li četa, kterou před sebou viděl pouhým přízrakem, nikdo z ní ho neslyšel.

„Pomóc!“ zkusil zavolat Robert ještě jednou a zmožen se převrátil naznak.

*

Robert podléhal svému namáhání právě ve chvíli, kdy se měl podle svého mínění vrátit do ležení. Tam už trosečníci počítali hodiny a netrpělivě vyhlíželi toho, od kterého čekali jedinou spásu.

Od chvíle přepadu se v jejich postavení neudála vážnější změna.

Zůstávali na svém místě nedaleko ztroskotané Santa Marie.

Kapitán Pip poznal, jaké nové neštěstí stihlo jemu svěřenou družinu, a nepokoušel se o marný odpor. Povolně se dal se všemi ostatními sehnat do hustého zástupu, střeženého trojnásobnou řadou ozbrojených Afričanů a čekal na příští vývoj událostí. Byl tak odevzdán osudu, že se ani nedovedl zlobit na své dva strážce, kteří tak špatně splnili svůj úkol. Co se stalo, se už nedalo odčinit, tak jaképak marné výtky!

Tvářil-li se kapitán lhostejně, ve svém nitru přece přemýšlel, jestli by se nemohlo podniknout něco na záchranu své družiny. Nepochyboval, že by jim bylo velmi prospěšné, kdyby o tom, co se přihodilo mohl být Robert Morgand informován. Ale po kom? Kapitán takového posla měl a rozhodl se ho neprodleně použít.

V přítmí napsal lístek, přivázal jej Artimonovi k obojku, vzal psa do náručí a dal mu čichnout k předmětu, který patřil Francouzovi. Pak povzbudil psa několika slovy, postavil ho na zem, a ukázal mu k jihu.

Artimon vyrazil jako střela a v sekundě zmizel ve tmě.

Byla to veliká oběť, k níž se kapitán odhodlával! Vydat Artimona do tak velkého nebezpečí! Raději by je sám podstoupil! Bohužel nemohl, i kdyby chtěl. Tak mu nezbylo, než provázet Artimona alespoň v duchu.

Když se ráno rozednívalo, mohli cestující teprve spatřit veškerý rozsah pohromy. Ležení bylo zpustošeno, stany zpřevráceny, bedny vypáčeny. Všechno, co cestujícím patřilo, bylo sneseno na jedinou hromadu, která tvořila válečnou kořist.

Pohled na ležení byl ještě smutnější. Tam na písku zahaleny ještě ranním šerem, ležely dvě mrtvoly, v kterých kapitán poznal své dva námořníky. Teď věděl, proč mu nedali včas výstrahu a byl rád, že je v mysli ušetřil nespravedlivých výtek. Měli v prsou, oba téměř na stejném místě, dýky vražené až po rukověť.

Brzo potom bylo mezi Afričany znát nápadné hnutí, jehož konec nastal tím, že jeden z nich, patrně šejk, se oddělil od ostatních a zamířil ke skupině trosečníků. Kapitán mu vyšel neprodleně vstříc.

„Kdo jsi?“ zeptal se šejk špatnou angličtinou.

„Kapitán.“

„Jsi velitelem těchto lidí?“

„Jen námořníků. Ostatní jsou cestující!“

„Cestující?“ opakoval Maur nedůvěřivě… „Odveď ty, kdo tě poslouchají. Chci promluvit s ostatními,“ dodal šejk po krátké pomlce.

Kapitán se nehýbal z místa.

„Co chceš s námi dělat,“ zeptal se klidně.

Maur mávl odmítavě rukou.

„Brzy se to dozvíš. Jdi!“ řekl.

Co by byl kapitán zmohl odporem? Bez hlesu tedy vykonal šejkův rozkaz a brzy tvořili námořníci vlastní skupinu oddělenou od turistů.

Šejk procházel zvolna řadou cestujících a vyptával se jednoho po druhém s nápadnou zevrubností. Kdo že je? Jak se jmenuje? Odkud je?

Jaké má jmění? Jestli má rodinu? Jako ve hře, v které se stále opakují otázky. Jedni odpovídali pravdivě, jiní si přidávali na vymyšlených titulech, další si ubírali na svém majetku.

Když došel šejk k Američankám, Roger za ně odpověděl, protože se domníval, že jim poslouží, prohlásí-li je za osoby obzvlášť důležité. Ale šejk ho hned při prvních slovech přerušil.

„S tebou nemluvím,“ řekl mu rázně. „Jsou snad tyto ženy němé?“ Roger chvíli zmateně mlčel.

„Jsi jejich bratr? Otec? Manžel?“

„Tato je moje žena,“ odpověděl Roger a ukázal na Dolly.

„Dobře! A tato?“

„Je její sestra,“ dodal Roger. „Obě jsou ve své vlasti velké paní.“

„Velké paní?“ opakoval šejk lhostejně. Nezdálo se, že by Rogerova slova na něho nějak účinkovala.

„Ano, velké paní, královny.“

„Královny?“ opakoval znovu šejk.

„Jejich otec je velikým pohlavárem,“ přizpůsoboval se Roger způsobu šejkových představ.

Toto prohlášení se neminulo účinkem.

„Aha, generál, generál,“ překládal volně Maur, zřejmě uspokojen.

„A jakpak se jmenuje pohlavárova dcera?“

„Lindsayová,“ odpověděl Roger.

„Lindsayová!“ opakoval šejk, kterému se z neznámých důvodů jméno patrně velmi líbilo. „Dobře!“ dodal blahosklonně a vlídně pokynul oběma Američankám i Rogerovi de Sorgnesovi, a oslovil jejich nejbližšího souseda.

Byl to Thompson. Kam se poděla bývalá vypínavost nebohého generálního administrátora? Nyní se krčil tak plaše, jak se jindy nadýmal.

„Copak to tady máš?“ zeptal se ho šejk zprudka..

„Tady?“ vyděšeně koktal Thompson.

„Ano…Tady v té torbě… Ukaž!“ poroučel Maur, a vztáhl ruku po kožené tašce, kterou měl Thompson zavěšenou přes rameno.

Thompson ustoupil nechtěně o krok. Ale se zlou se potázal Dva Afričani se na něho vrhli a než by se mohl Thompson odhodlat k marnému odporu, byla taška v šejkových rukou.

Šejk ji otevřel a oči mu zazářily radostí.

„Hezké! Velmi hezké!“ zvolal.

Zdrcený Thompson byl úplně jiného mínění, ale naneštěstí se ho nikdo neptal.

Vedle Thompsona stál jako vždy objemný Van Piperboom z Rotterdamu. Nezdálo se, že by byl nějak vzrušen. Spokojeně se zahaloval do oblaku dýmu, jen jeho oči zvědavě těkaly po okolí.

Šejk chvíli pozoroval plavého obra s opravdovým obdivem.

„Jakpak se jmenuješ?“ řekl konečně.

„Ik begryp niet wat. U van my wilt, Mynheer de Chejk, maar ik verondenstel dat u wenscht te weten welke myn naam is en nit welk land ik ben. Ik ben de Heer Van Piperboom, en woom te Rotterdam, een der voomaamste steden van Nederland.“ Šejk nastavoval uši.

„Jak se jmenuješ, ptám se!“ „Ik ben de Heer Van Piperboom nit Rotterdam,“ opakoval Van Piperboom a smutně dodal:

„Overigens, waartoe dient het, udit te zeggen? Het is blykbaar, dat ik toch maar Hebreenwsch voor u spreek, zooals ik dit voor de anderen ook doe.“ Šejk pokrčil rameny a pokračoval ve své obchůzce, a neuznal za hodné poděkovat za způsobnou poklonu nepochopeného Holanďana.

A znovu byly tytéž otázky opakovány. Šejk je dával všem, a pozorně poslouchal odpovědi. Nikdo jeho trpělivému výslechu neunikl.

Jen jednoho z nich, Jamese Lindsaye, se zapomněl zeptat. Udělal to z přehlédnutí nebo úmyslně?

Když Alice měřila pohledem řadu trosečníků, překvapena zpozorovala svého švagra, který se připletl k družině. Od té chvíle z něho nespouštěla oči a udivena si všimla, že jako jediný unikl šejkově zvědavosti.

Náhlé Jamesovo zmizení, jeho návrat, šejkovo nápadné chování k němu vzbudily v Alici tolik starostlivého nepokoje, že všechna její energie nestačila, aby jej zdolala.

Když skončil svoje šetření, chtěl se šejk vrátit ke svým lidem, když mu kapitán Pip zastoupil cestu.

„A teď mi pověz, co s námi zamýšlíš?“ zeptal se znovu s klidem, který nebylo možné zviklat.

Šejk stáhl obočí a potřásl po chvilce nedbale hlavou.

„Ti, kdo zaplatí výkupné, budou propuštěni na svobodu.“ „A ostatní?“

„Ostatní!“ opakoval Maur a ukázal rukou na širý kraj.

„Afrika potřebuje otroky,“ řekl. „Mladí mají sny, staří moudrost.“ Odpověď vyvolala mezi trosečníky skutečné zděšení. Tak tedy je očekávala smrt nebo ožebračení!

Uprostřed obecného zmatku si jediná Alice zachovala rozvahu, kterou čerpala z naprosté víry v Roberta. Morgand jistě potkal francouzské hlídky a jistě jim přivede pomoc, těšila se. Po té stránce si nepřipouštěla pochybnosti.

A že jistota vládne velikou přesvědčivou silou, se jí podařilo poněkud vzmužit i ostatní pokleslé cestující.

O co by však vzrostla její důvěra, kdyby tušila, co věděl kapitán Pip!

V osm hodin ráno mu radostí zabušilo srdce, když si všiml Artimona, který se tak nepozorovaně vrátil, jak odběhl.

Artimon byl moudré zvíře. Nepřiběhl rovnou, ale chvíli obcházel, aby nevzbudil pozornost a pak teprve nenápadně vklouzl do ležení.

Kde by Maury napadlo, že tento schlíplý, nepatrný psík vykonal tak důležité poslání!

Kapitán uchopil psa do náruče a schvácen pohnutím, kterým mu přetékalo srdce, ho vroucně přitiskl ke své tváři. Takového vyznamenání se Artimonovi dosud nikdy nedostalo. Kapitánovi stačil jediný pohled, aby poznal, že psovi zmizel lístek z obojku, a že Artimon jeho důvěru nezklamal. Srdce mu poskočilo radostí a nadějí ve šťastný konec jejich neradostného postavení.

Znepokojovala ho jen jedna myšlenka. Pes odběhl v jednu hodinu v noci a vrátil se v osm hodin ráno. Potřeboval tedy jen sedm hodin, aby vyhledal Roberta a vrátil se od něho. Co zdrželo Morganda, že za půl druhého dne nebyl dál než nejvýš třicet kilometrů od ležení? To byla záhada, která byla s to, aby znepokojila i nejzmužilejší duši. Je samozřejmé, že se kapitán o tyto své starosti s cestujícími nerozdělil.

Proč by jim odnímal naději, která se vracela do jejich duší po prvním zděšení? Šťastnou naději, která z člověka prchá teprve se životem?

Kapitánovou zásluhou jim proběhl 13. a 14. červenec dost snesitelně.

Mauři využili obou dnů, aby vyplenili Santa Marii. Nenechali v ní jedinou věc. Dokonce se pustili i do jejího rozebrání. Její železo, nástroje, šrouby, svorníky, všechno si snesli na hromadu, aby je později odvezli na svých velbloudech.

14. července byli Mauři s touto prací hotovi a vše nasvědčovalo tomu, že se chystají druhý den ráno k odchodu. Nedostaví-li se do té doby cestujícím pomoc, co s nimi bude?

Bylo přirozené, že neklid cestujících rostl toho dne každou hodinou.

Podle své předpovědi měl být Robert zpět už včera. I když brali v úvahu všechny překážky spojené s podobnou cestou, nemohli se zhostit podezřívavé myšlenky. Aby je byl Robert nechal úmyslně na holičkách? Proč by se teď vracel, když byl sám v bezpečí! I kapitán mlčel a nechával je marně vyhlížet k jižnímu obzoru. Že měl kapitán ke svému mlčení zvláštní důvody, nemohli ovšem tušit.

Ale Alicina duše této slabosti nepodlehla. Že by je byl Robert zradil? Ne, pro takové podezření nebylo v její duši místo. Smrt? To spíš…

Ale hned se v ní vše vzepřelo této domněnce. Připustila-li ji na chvíli, ozvala se v ní brzy tím silnější víra v život, štěstí a budoucnost.

Ale minul den, minula noc a nic se nestalo, co by dalo jejímu optimismu za pravdu. Už vycházelo slunce 15. července a toužebně očekávaná pomoc se nedostavovala…

Při úsvitu složili Mauři všechen náklad na velbloudy a v sedm hodin dal šejk povel k odchodu. Oddíl jezdců se postavil do čela karavany, do které byli turisté seřazeni po dvou.

Mezi dvojnásobnou řadou strážců pěšky kráčeli zajatci, spoutaní dlouhým provazem, otočeným kolem krku a zápěstí. Za těchto okolností nebylo ovšem možné pomýšlet na útěk. Ale i bez těchto opatření, kam by mohli turisté utéct v široké poušti, která se kolem nich rozkládala?

Kapitán Pip, který kráčel v čele zajatců, se však zastavil, sotva udělal několik kroků a obrátil se k šejkovi:

„Kam nás vedete?“ zeptal se neohroženě.

Šejk místo odpovědi zvedl svůj býkovec a udeřil zajatce do tváře.

„Kupředu, pse!“ vykřikl.

Kapitán, kterému se zalil obličej krví, nehnul ani brvou a opakoval svou otázku.

Býkovec se zvedl podruhé. Ne šejk se náhle rozmyslel jinak. Když pohleděl do zmužilé tazatelovy tváře a uvážil, jaké vážné nesnáze by mu mohlo vzbouření zajatců způsobit, spustil napřaženou ruku a odpověděl:

„Do Timbuktu!“ Kapitán se dočkal odpovědi, a vydal se klidně na další pochod.

XXIX. KAPITOLA

Zachráněni!

Do Timbuktu! Tedy do města, v kterém se soustřeďovalo veškeré tajemství Afriky, do města, jehož brány byly po staletí pokládány za nedobytné, dokud nebyly otevřeny francouzskými vojenskými oddíly.

Do tohoto centra pouště všeho obchodu, do tohoto hlavního tržiště otroků tedy vedl Maur své zajatce.

Že by je dopravil sám až na místo určení, bylo velmi málo pravděpodobné. Pobřežní afričtí lupiči se jen zřídka vzdalovali tak daleko od moře. Nejspíš chtěla naložit tlupa Maurů se zajatci podle obvyklého způsobu: prodat je cestou karavaně Tuaregů, která si je do Timbuktu odvede sama.

Tato okolnost byla ubohým trosečníKům celkem lhostejná. Ať je vedl maurský šejk nebo šejk Tuaregů, v každém případě museli urazit patnáct set kilometrů a být nejméně dva a půl měsíce na cestě. Kolik jich dojde do cíle? Kolik vybledlých kostí zůstane ležet na cestě, na které už kleslo tolik zajatců do náruče smrti?

První den pochodu se nezdál být zajatcům příliš namáhavý. Bylo jim dopřáno odpočinku a dostalo se jim hojně zdravé vody. Ale jak bude dál, až nekonečná řada mil jim zkrvaví umdlené nohy a až nebudou mít ve slunečním žáru k utišení žízně nic než zkaženou vodu a i tu rozdávanou jen poskrovnu?

Kdo sotva útrapy cesty mohl vydržet, byli Hamilton a Blockhead.

Z horečky ještě pořádně nezotavení, cítili hned na začátku cesty nemalou slabost a únavu. Dopolední pochod sice stěží urazili, ale na místě odpočinku dopadli k zemi už bez vlády jako kus dřeva. Daleko hůř bylo odpoledne. Zmalátnělé končetiny jim vypověděly službu tak brzy, že po několika kilometrech už nemohli udělat ani krok.

Od té chvíle začala pro ně i jejich společníky pravá muka. Padajíce každým krokem, se oba namáhavě zvedali, aby okamžitě znovu klesli.

Byli už ostatní četou doslova vlečeni. Večer, na místě, kde měla karavana přenocovat, se podobali už více mrtvým než živým a nikdo nepochyboval, že zítřek bude asi posledním dnem jejich života.

Jak už bylo řečeno, v čele zajatců kráčel kapitán Pip, který by se lépe vyznal ve vlnách než v písečných přesypech, podobných vlnám, do kterých by se loď nesměla odvážit. Jestlipak ještě doufal kapitán v pomoc? Patrně, protože povahy jeho rázu i v nejhorším postavení nebyly přístupny zoufalství. Z jeho tváře, klidné a ledové se nedalo nic vytušit.

Nebylo toho třeba. Stačil na něho jediný pohled, aby se i nejpokleslejšímu srdci vrátila odvaha.

Rána býkovcem způsobená mu na tváři zaschla sama na slunečním úpalu. Zaschla i krev, kterou se mu červenaly vousy, ramena, prsa. Jiný člověk, zakrvácený takovým způsobem, by snad působil hrůzně. Ale u kapitána hrůznost ustupovala do pozadí před nezlomnou vůlí, která jeho vzezření charakterizovala. V čele svých námořníků kráčel pevným krokem jako jejich duše a kdo se na něho podíval, cítil se posílen jeho energií a nadějí.

Od svého posledního rozhovoru se šejkem promluvil jen několik málo slov, a ta ještě jen se svým věrným druhem Artimonem, který jazyk vyplazený, klusal vedle svého pána.

„Příteli!“ řekl jen a hlas se mu chvěl něžností, které Artimon rozuměl.

Po půl hodině dal kapitán svému jedinému slovu poněkud určitější výklad.

Když hrozně zašilhal po svém způsobu a odplivl si směrem k šejkovi, řekl přesvědčivým hlasem:

„Příteli, u vousu mé matky, jsme to v pěkné bryndě!“ Artimon potřásl na přisvědčenou jen svýma dlouhýma ušima.

Od té chvíle kapitán nepromluvil. Tu a tam se podíval kapitán na psa a pes na kapitána, ale to bylo všechno. Rozuměli si za deset hovorů!

Při odpočinku se Artimon posadil ke svému pánovi, který ležel na zemi a kapitán se s ním poctivě rozdělil o chudou potravu a trochu vody, které se dostalo všem.

Za kapitánem kráčel jeho štáb, jeho mužstvo a služebníci Seamewa.

Na co mysleli? Na každý pád podřizovali své osobní mínění kapitánově rozumu, který myslel na všechny. Dokud vůdce nepozbýval naděje, nepozbývali ji také, připraveni každou chvíli vykonat cokoliv jim bylo uloženo.

Za služebnictvem kráčeli cestující v dlouhé řadě.

Ženy většinou plakaly nebo polohlasně vzdychaly, zvláště Hamiltonovy dámy a Blockheadovy dcery, zoufalé myšlenkou, že nemohou nijak pomoci svým umírajícím manželům a otcům.

Muži byli celkem odhodlanější mysli, trpěli a povzbuzovali se každý svým způsobem, v kterém se obrážel jednotlivcův charakter. Měl-li Piperboom hlad, stýskal si Johnson na žízeň. Hledal-li duchovní útěchu v modlitbě, ulehčoval si Baker klením a hrozbami, které nepřestával pronášet. Zdrcený Thompson myslel jen na svou tašku, která mu byla tak nemilosrdně odňata.

Roger měl ještě dost síly k smíchu. Umístěn vedle Dolly, se snažil dívku rozesmát a povzbudit veselím tak hrdinsky předstíraným.

Nejprve vtipkoval ve svém obvyklém tématu, o různých překvapeních této nepravděpodobné cesty. Bylo snad něco směšnějšího nad lidi, kteří si vyjeli na krátký výlet na Madeiru a proměnili se v badatele Sahary? Dolly se nezdála být dost vnímavou pro tento způsob trochu zvláštní komiky, a proto Roger, který si umínil stůj co stůj udržet Dolly v dobré náladě, přešel na jiné téma a začal slovními hříčkami. Pleskal, co mu na jazyk přišlo a do svých nesmyslů spletl kdekoho, šejka, Maury, Saharu, nebe i zemi, až jeho namáhání konečně odměnil výbuch smíchu. Vždyť vlastně o nic vážného nejde, končil Roger. Počínání lupičů na tak malou vzdálenost od Senegalu není nic než šílenství, z kterého jistě budou nejdéle do zítřka vyproštěni, nebo z kterého si popřípadě pomohou sami.

Jak by Dolly nedospěla útěchy tak povzbuzujícími slovy? Mohlo snad být jejich postavení tak zoufalé, když o něm Roger tak bezstarostně vtipkoval? Ostatně se mohla podívat jen na svou sestru, aby byly její poslední starosti rozprášeny.

Alice sice nežertovala – to nebylo jejím zvykem – ale na tváři se odrážel jas její duše. Přes všechno, co nasvědčovalo opaku, přes odchod karavany a dlouhý průtah Robertova návratu, nepochybovala, že jím budou vysvobozeni. V tom se úplně shodovala s Rogerem, že nešlo o nic jiného než o tvrdou zkoušku, která nepotrvá dlouho. Podporována, nesena těmito dvěma silnými vůlemi, Dolly neklesala na mysli a když večer usínala ve stanu, který nechal šejk z neznámých důvodů zřídit oběma sestrám, si byla takřka jista, že se probudí už na svobodě.

Bohužel se její sen nesplnil. Očekávaní zachránci se v noci nedostavili a vycházel nový den, který měl zajatce vzdálit od moře o další řadu kilometrů.

K velikému podivu všech však povel k novém pochodu nebyl dán.

Slunce se zvedalo na obzoru, dostupovalo už zenitu, ale v ležení nebylo stopy po přípravách k odchodu.

Co se stalo? Co bylo příčinou tohoto nenadálého prodloužení odpočinku? Po té stránce bylo příliš mnoho domněnek, aby mohli zajatci přijít na pravou. Klíč k pravděpodobné měla jediná Alice.

Když ráno procitla, spatřila Jamese Lindsaye v rozhovoru se šejkem.

Zatímco šejk poslouchal s klidem vlastním Orientálci, mluvil James s nejvyšším vzrušením, jakého byla jeho zasmušilá povaha schopna.

Snažil se patrně šejka o něčem přesvědčit, uhájit před ním své mínění.

Jinak se zdáli být oba nejlepšími přáteli a ať to bylo sebenepravděpodobnější, Alici připadalo, že se James a šejk neviděli včera poprvé!

Alice viděla dobře. Ano, James a šejk měli spolu už starší vztahy.

Jakmile Robert klesl k zemi, James, který neměl potuchy o Artimonově přispění, pokládal Roberta za mrtvého a pospíšil si, aby uskutečnil druhou polovinu svého černého záměru.

Záměr byl nesmírně prostý.

Když se nemohl uprostřed tak četné společnosti zmocnit své švagrové, aby se nevydal do nebezpečí, odhodlal se zničit všechny. Začal Robertem a když tím způsobem znemožnil přivolání pomoci, odešel do pouště hledat spojence. Na tomto pobřeží, ke kterému vábily lupiče ztroskotané lodi jako bojiště supy, doufal, že se setká s nějakou jejich tlupou, i kdyby jí měl hledat i několik dní.

Náhoda mu přála. Ještě ten den byl přepaden Maury a předveden jako zajatec před jejich šejka Oulad Delima, téhož šejka, s kterým nyní mluvil.

Oulad Delim rozuměl trochu anglicky a podrobil v této řeči zajatce výslechu, k němuž James ochotně odpovídal. Oznámil, že se jmenuje James Lindsay a prozradil šejkovi, že nedaleko od nich táboří při pobřeží tlupa Evropanů, mezi nimi i jeho, Jamesova žena, velmi bohatá, která by ráda zaplatila veliké výkupné, když by byla společně se svým chotěm propuštěna na svobodu.

Když se Mauři upozorněni Jamesem zmocnili ležení, Roger veden dobrým úmyslem, potvrdil Jamesovy výpovědi. Proto šejk s tak velikým uspokojením vyslechl jméno jedné z obou zajatých žen i nové ujištění o velikém jmění její rodiny. Proto pojal tolik důvěry k jejímu domnělému manželovi a jeho výpovědím. Tolik důvěry, že se jím dal hned druhý den přemluvit, aby prodloužil zastávku a nedával se hned na další pochod.

James Lindsay tedy šel za svým cílem. Jestli své společníky vydal do moci Maurů a pokud z toho chtěl těžit pro sebe, musel především získat ztracenou svobodu.

Proto se snažil šejka přesvědčit, o nemoudrosti jeho počínání. Odvede-li všechny své zajatce do Timbuktu, kdo mu bude moci zaplatit výkupné? Zvláště žena Jamese Lindsaye, která jediná mohla zaplatit obnos, jak si jej bude moci opatřit, znemožní-li jí všechno spojení s Amerikou a Evropou? Nebylo by rozumnější, aby některý ze zajatců, například sám Lindsay, byl dopraven pod ochranným doprovodem na francouzské území, odkud by se mohl snadno dostat do Evropy? Pospíšil by si opatřit výkupné za svou ženu i za ostatní zajatce a přivezl by je pak na určité smluvené místo, třeba do Tripolis, nebo do Timbuktu, nebo kamkoliv by si šejk určil.

James Lindsay použil veškeré své výmluvnosti, aby šejka přesvědčil o rozumnosti svého návrhu. A vskutku se mu ho podařilo si získat. Šejk se rozhodl, že tu zůstane o den déle a že tento den ustanoví jednotlivým zajatcům výkupné.

Tak se blížil James Lindsay ke svému cíli. Výkupné, které by sehnal, by si ovšem nechal. Že by tím zradil své společníky podruhé a že by je zanechal napospas jejich osudu, tím se jeho široké svědomí neznepokojovalo. Odešel by do Ameriky a tam by po nějaké době zkusil vymoci na úřadech, aby prohlásily Alici Lindsayovou za mrtvou a jeho dědicem. Našel-li by se tu a tam nějaký háček, byl připraven jej úplatkem ulomit. V takových praktikách se vyznal.

Ovšem myšlenka na tolik možných žalobců, kteří se mu mohli stát nebezpečnými, kdyby se jen jedinému z nich podařilo získat svobodu, mu poněkud působila starosti. Ale zbývala mu snad nějaká jiná volba?

A pak, copak bylo opravdu možné, aby někdo vyvázl z rukou hrozných lupičů a z ještě hroznější pouště?

Ještě jedna nesnáz se však stavěla Jamesovi do cesty. Měl-li se stát sběratelem výkupného, bylo třeba, aby ho tím jeho společníci pověřili, aby odešel se souhlasem všech. Proto měl šejk k Jamesově podnětu informovat jednotlivé trosečníky o výši jejich výkupného a zároveň jim sdělit jméno zvoleného vyslance. James chtěl dokonce sehrát komedii muže, který se za všechny obětuje, naslibovat cestujícím hory doly a přijmout od nich plné moci, které chtěl při první příležitosti naházet do vody. Pochyboval, že by se cestující jeho volbě vzepřeli. Horší však bylo, když pomyslel na svou švagrovou. Byl nutný také její souhlas.

Vlastně hlavně její. Jestli se mu jej podaří získat, bylo otázkou…

„Proč ne?“ řekl si sám. Ale přece, když si vzpomněl na rozhodný způsob, jakým Alice odmítla jeho nabídku sňatku, když si vzpomněl na to, co se událo v Curralu das Freias, zmocňovala se ho nejistota.

Na každý pád bylo nutné se s Alicí domluvit. Jamesovi byla tato nutnost tak trapná, že ji odkládal od hodiny k hodině. Už se smrákalo, když se odhodlal udělat konec své nerozhodnosti a když vešel do stanu, v kterém se Alice ubytovala.

Byla sama. Ležela na zemi, hlavu měla opřenou o dlaň, a hleděla před sebe a přemýšlela. Vedle ní stála malá olejová lampička, jejíž svit nedosahoval ani ke stěnám stanu.

Když spatřila Jamese, vyskočila a očekávala jeho vysvětlení příchodu. Ale James byl tak zmaten, že nevěděl kudy kam. Chvíli mlčel, zmítal se ve zřejmých rozpacích, kterým se Alice nijak nesnažila udělat konec.

„Dobrý večer, Alice,“ řekl konečně. „Promiň, že přicházím v tak nevhodnou dobu. Mám ti sdělit něco, co nestrpí odklad.“ Alice setrvávala ve svém mlčení.

„Zajisté sis všimla,“ pokračoval James s rostoucí stísněností, „že karavana dnes nepokračovala ve své cestě a bylo ti to asi divné. Stejně jako mně, dokud mi to šejk nevysvětlil.“ James se odmlčel, a očekával slova povzbuzení. Marně.

„Jak víš,“ pokračoval, „přepadli nás Maurové z hrabivosti. Nejde jim tolik o to, aby nás dostali do otroctví jako spíš, aby vynutili výkupné na těch, kteří je mohou platit. Aby je mohli platit, je nutné jim poskytnout možnost, aby si je opatřili. Proto se šejk rozhodl zůstat tady a poslat jednoho z nás, kterého sám vybere, na francouzské území, aby ve jménu svém a ve jménu ostatních společníků opatřil žádané výkupné a přinesl je na místo, které si šejk sám určí. Jen tak je ochoten nás propustit na svobodu.“ Opět se James odmlčel, a dával Alici příležitost, aby se sama ujala slova.

„Ani se nezeptáš, koho šejk k tomuto úkolu určil?“

„Myslím, že jsi mi to už řekl,“ odpověděla Alice s klidem, který nevěstil nic dobrého.

„Vskutku,“ nutil se James do úsměvu.

Ale nepokládaje za zbytečné, dát Alici zevrubnější vysvětlení, pokračoval:

„Zajisté se domýšlíš, že po tom, co řekl pan de Sorgnes, si šejk nejvíc slibuje od Dolly a od tebe. Stačí už jediná okolnost, že vám dal postavit zvláštní stan, aby tě o tom mohl přesvědčit. Tvé výkupné bude tedy největší z těch, které z nás šejk hodlá vynutit. Všiml si našeho stejného jména. V domněnce, že ti posloužím, jsem si dovolil podobnou lež jako pan de Sorgnes. Krátce, Alice, abych tě mohl lépe chránit, prohlásil jsem se šejkovi, i když to bohužel není pravda, za tvého manžela.“ James čekal po těchto slovech znamení souhlasu nebo odporu. Alice však neudělala ani jedno ani druhé. Poslouchala, a čekala konec. James cítil, že bude potřeba tento konec zvlášť dobře formulovat.

„Moje lež,“ přidával James na hlase, „měla neobyčejně příznivý účinek. Jakmile se šejk dozvěděl, jaké blízké svazky nás k sobě poutají, přišel na myšlenku – a v té příčině se jistě nemýlí – že bych se já ujal věci s větší obětavostí než kterýkoliv jiný z našich společníků a vybral tedy mne, abych mu žádané výkupné sehnal a přinesl.“ Když ze sebe James vypravil svůj výklad, zhluboka si oddechl. Alice dosud nepohnuta brvou.

„Patrně souhlasí,“ pomyslel si. „Doufám,“ dodal tedy už troufaleji, „že se nevzepřeš šejkově volbě a že mi svěříš nutné listy a podpisy, abych mohl splnit svůj úkol.“

„Nedám ti ani listy ani podpisy,“ odpověděla Alice ledově, a nespouštěla z Jamese oči.

„Proč?“

„Ze dvou důvodů.“

„Buď tak laskavá, a řekni mi je,“ poznamenal živě James, „a promluvme si o nich jako dva dobří přátelé.“

„Nejprve si uvědom,“ prohlásila Alice rozhodně, „že nesouhlasím, aby z nás byl odesílán prostředník. Nezapomeň, že pan Morgand nám odešel vyhledat pomoc.“

„Odešel, ale nevrací se,“ namítl James.

„Však on se vrátí,“ ujistila ho Alice přesvědčivě.

„Nemyslím,“ odpověděl James s přídechem ironie, kterou nebyl s to potlačit.

Alici se sevřelo srdce náhlou úzkostí. Přemohla však svou slabost a hledíc svému ničemnému švagrovi do očí, se ho zeptala:

„Co o tom víš?“ James polekán nenadálým obratem, který hovor dostával, se dal rychle na ústup.

„Nic, samozřejmě,“ koktal, „vůbec nic… Nejsou to nic jiného než dohady… Něco mi říká, že pan Morgand, ať se mu jeho pokus zdařil nebo nezdařil, se už nevrátí. Nemařme čas a pomozme si sami.“ Alice se zatím docela ovládla.

„Chtěla bych se domnívat,“ řekla zvolna a důrazně, „že máš vskutku bližší informace o odvážné cestě, kterou pan Morgand pro nás všechny podstoupil…“

„Co tím chceš říci?“ zeptal se jí James rozechvělým hlasem.

„Je možné,“ nedávala se Alice vyrušit z klidu, „že máš pravdu a že pana Morganda stihla cestou smrt. Nevěřím však a nepřestanu věřit tomu, dokud mne čas nevyvede z omylu.“ Vroucnost, s jakou Alice pronesla svá poslední slova, zřejmě prozrazovala, že se paní Lindsayová po té stránce nedá přesvědčit.

„Budiž!“ souhlasil James. „Nechápu však, proč možnost Morgandova návratu má být na překážku mému záměru. Co na tom, budeme-li mít dvě želízka v ohni?!“

„Řekla jsem ti, tuším,“ odpověděla Alice, „že mám dvě námitky proti tvému návrhu. Dosud jsem řekla jen jednu.“

„Která je druhá?“

„Druhá je ta,“ řekla Alice vzpřimujíc se celým tělem, „že nesouhlasím s volbou našeho prostředníka. Nejenže nebudu podporovat tvůj odjezd listy a podpisy, o které mne žádáš, ale budu tomu odporovat vší silou a začnu tím, že uvedu tvou lež ve známost.“

„Ale Alice,“ zbledl James, když viděl jak se mu jeho plány hatí, „jaký k tomu máš důvod, prosím tě…“

„Velmi pádný,“ odpověděla Alice. „Přesvědčení, že by ses už nevrátil.“ James zděšeně ustoupil až ke stěně stanu. Prokoukla-li Alice jeho záměr, pak byl už předem zmařen. Odvážil se tedy o poslední pokus. „Jakou hroznou obžalobu to Alice, pronášíš,“ zvolal, dávaje svému hlasu úmyslně přídech bolesti. „Co jsem ti udělal, že mě tak podezříváš?“

„Ach,“ odpověděla Alice velmi smutně, „vzpomínám na Curral das Freias.“ Curral das Freias! Alice tedy věděla všechno a četla od té doby v jeho černé duši jako v otevřené knize!

James pochopil, že svou hru prohrál, a nepokoušel se už, aby se omluvil. Zlobou, kterou přetékalo srdce, začala oplývat i ústa. „Budiž!“ zasyčel. „Nechápu však, jak mi tak směle můžeš vytýkat tvůj Curral das Freias. Jestli jsi mohla být beze mne zachráněna mladým, hezkým mužem jako v románu?“ Uražená Alice neuznala odpověď jedovatého drzouna. Rukou mu jen naznačila, aby odešel, když na prahu stanul muž, kterého v přítmí mdlého světla nebylo možné rozeznat.

„Nebojte se, milostivá paní,“ řekl. „Jsem tady!“ Alice i James se obrátili k neznámému a z obou jejich hrdel se současně ozval výkřik, tak různý ve svém zabarvení. V Alicině výkřiku znělo radostné překvapení, v Jamesově vztek, když nenadálý příchozí vstoupil do světla.

Byl to sám Robert Morgand!

Robert Morgand živ! James pozbýval rozvahu v záchvatu zlosti.

„Zatraceně!“ vyrážel vztekle ze sebe, „mladý, hezký muž je tady!

Nevím, co je tlumočníkovi Morgandovi po naší rodinné rozmluvě!“ Robert klidně postoupil o krok k Jamesovi Lindsayovi. Ale Alice vstoupila mezi ně. Hrdým pokynem si vynutila ticho.

„Pan markýz de Gramond má právo znát všechno, co se týká jeho ženy,“ prohlásila, upírajíc svůj zrak ozářený štěstím na ohromeného Jamese.

„Ten markýz spadl patrně z nebe,“ posmíval se uštěpačně James.

„Hleďme, v Timbuktu bude svatba!“

Náhle mu však hlavou proletěla jiná myšlenka. Je-li Robert tady, pak jistě není sám. Ležení je patrně obklíčeno Francouzi přivedenými Robertem, a co pronášela Alice, přestávalo být přáním a stávalo se skutečností. Tu myšlenku James nesnesl. Zachvácen novým vztekem sáhl za opasek a vytáhl stejný revolver, kterého už jednou použil ke svému vražednému pokusu.

„Ještě markýzem nejste,“ vykřikl hrozivě a namířil na Roberta ústí revolveru.

Alice však byla rychlejší.

Skokem se vrhla na Jamese Lindsaye, nadlidskou silou se mu zaťala do paže a odzbrojila ji.

Rána však přece vyšla a kulka proletěla střechou stanu.

„Zachráněni!“ zvolala vítězně Alice a hodila kouřící revolver k Robertovým nohám.

Vzápětí za Jamesovou ranou se ozvaly jiné a náhlý déšť kuli zasvištěl vzduchem. A s ranami se ozvaly zároveň výkřiky pronášené v různých jazycích.

James Lindsay se zapotácel. Francouzská nebo arabská kulka, která zabloudila do stanu, zasáhla darebáka. James se chytil oběma rukama za prsa a svalil se k zemi.

Alice nechápajíc, co se děje, se tázavě obrátila k Robertovi. Ten už však neměl kdy, aby jí odpověděl.

Stan byl povalen jako větrnou smrští, lidská vlna se převalila přes něj a strhla s sebou Roberta, který zmizel ve tmě, zatímco Alice se ocitla ve středu žen. Všechny byly tu, i Dolly, která se vrhla své sestře do náručí.

Robert se však brzy vrátil, následován kapitánem, Rogerem de Sorgnesem a ostatními trosečníky. Chyběl někdo? O tom se bylo možné přesvědčit teprve zítra.

Za půl hodiny se objevil francouzský důstojník, když svolal své lidi, rozestavil stráže a udělal opatření, aby bylo ležení chráněno před novým přepadením. S vítězným úsměvem na rtech patrným i ve svitu měsíce, pozdravil dámy v kruhu a obrátil se k Robertovi Morgandovi:

„Lupiči jsou rozprášeni, můj milý pane,“ řekl vesele.

Než se mu však mohlo dostat zaslouženého díku, důstojník překvapeně zvolal:

„Ty jsi tady, de Sorgnesi? Byl jsi také v té potyčce?“

„Ach, to jsi ty, milý Beaudoine?“ odpověděl Roger. „Prosím tě, v čempak bych já nebyl?“

„Dobře jsme se drželi,“ pochvaloval si hrdě důstojník své vojáky a zapálil si cigaretu…

XXX. KAPITOLA

Závěrem

Vítězným útokem francouzských vojáků se chýlí historie cesty, tak výborně vypravené Thompsonovou cestovní kanceláří, ke svému konci. Až do Saint Louis byl pochod zdlouhavý a namáhavý, ačkoliv kořist uloupená na Maurech jej znamenitě ulehčovala. Velbloudi, kteří zůstali v rukou vítězů, odnášeli totiž veškerou zásobu pitné vody ze Santa Marie, a ubývalo-li jí cestou, dostávalo se za to víc místa ženám a nemocným. Za těchto příznivých okolností se rychle zotavovali i Blockhead i Hamilton a vraceli se do svých přirozených nálad. První do svého optimismu, druhý do své nabubřelosti.

Naštěstí byl James Lindsay mezi Evropany jedinou obětí, která zaplatila šarvátku životem. Protože okolnosti jeho smrti zůstaly všem utajeny, mohla Alice bez zahanbení přijímat projevy soustrasti, kterých se jí dostávalo ze všech stran.

Z ostatních turistů nebyl maurskými kulkami zasažen nikdo, a jestli jimi byli raněni dva francouzští vojáci, bylo jejich poranění tak lehké, že po třech dnech už oba mohli nastoupit službu.

Nestalo se tak proto, že by se byli trosečníci vyhnuli své povinnosti.

Naopak, karavana cestujících, jen nedostatečně ozbrojená, se bila pod kapitánovým velením tak chrabře, že nemálo přispěla ke šťastnému výsledku boje. Všichni se zúčastnili boje: Robert Morgand, Roger de Sorgnes, Baker, Van Piperboom, duchovní Cooley, dokonce i životem omrzelý Edward Tigg, jehož srdnatost byla zvláště uznávána. Proč hájil Tigg tak neohroženě život, kterého se chtěl zbavit?

Baker se nemohl zdržet, aby se ho potom nezeptal.

„Nebyl bych řekl, že člověk, který si necení život, by se mohl tak zmužile bít!“

„Proč myslíte, prosím vás, že si necením života?“ ptal se Tigg udiveně.

„Copak já vím! Neznám vaše důvody. Ale musíte patrně nějaké mít, když jste vstoupil do klubu sebevrahů.“

„Já do klubu sebevrahů?“ Překvapený Baker se podíval na Tigga pozorněji, než to dělal dosud, a ve svém nitru si přiznával, že jeho masité rty, jeho usměvavé oči, a jeho klidná tvář nemají v sobě nic sebevražedného.

„Je přece pravda, že jste se chtěl zabít!?“

„Ani mne to nenapadlo!“

„A že jste členem klubu sebevrahů, není také pravda?“

„Co je to za šílenou myšlenku!“ odpověděl Tigg a podíval se na Bakera s opravdovou starostí, jestli mu nepřeskočilo v hlavě.

Baker mu pak vypravoval, jak vzniklo toto mínění a jak bylo na lodi rozšířeno. Je samozřejmé, že toto prozrazené tajemství Tigga nesmírně bavilo.

„Nevím,“ řekl konečně, „odkud denní list čerpal své zprávy a koho začátečním písmenem T měl na mysli. Co vím, je jen tolik, že mám horoucí přání se dožít aspoň sta let.“ Vysvětlený omyl způsobil také mezi cestujícími mnoho veselí. Jen slečna Mary a slečna Elisabeth Blockheadovy se při tom tvářily kysele.

„Ach, hned jsme tušily, že tento gentleman…“ řekla slečna Mary, když jí matka tuto novinu sdělovala, „… je podvodník,“ dodala slečna Elisabeth, a ohrnula pohrdavě rty.

A všechny si změřily s opravdovým politováním bývalý objekt svých sympatií, který se ve velmi živém hovoru zdál miss Margaret Hamiltonové dokazovat, že by nenáviděl život jen tehdy, kdyby jej nemohl věnovat jí. A miss Margaret nevyhlížela, že by chtěla vehnat Tigga v tuto krajnost. Dalo se to bezpečně soudit z obzvláštního zájmu, s jakým naslouchala jeho slovům.

Kromě Blockheadových slečen však byli v karavaně všichni šťastní.

Pouhé pomyšlení, jakému hroznému osudu unikli, stačilo, aby všichni ochotně snášeli trampoty denních pochodů. – Robert žil v pohledu Alice, Roger se smál od rána do večera s Dolly, Baker chrastil svými suchými kostmi, duchovní Cooley vysílal k nebesům modlitby díků a Van Piperboom z Rotterdamu jedl.

Ach nikoliv, ještě dva lidé zůstávali smutni uprostřed obecného štěstí. Jeden nemohl zapomenout na svou tašku, která mu byla násilně odňata a kterou bude oplakávat do smrti, druhý se nemohl poznat ve své střízlivosti a domníval se, že se země přestala točit, nebo že se jistě něco zvrtlo v celém světě.

Thompsonovi se naskýtala příležitost získat oželené peníze jiným způsobem. Za alkohol by mu byl Johnson jistě rád znovu naplnil kapsy.

Naštěstí nechybělo Thompsonovi nic mm než zboží, protože neprozřetelný vůdce nepokládal lihoviny za věc nutnou k transportu.

A tak Johnsonovi nezbývalo než se zříci svého oblíbeného požitku na celých dvacet dní, jež trvala cesta do St. Louisu. Ale jak se tam pak za to odškodnil! Sotva se dostali do prvních ulic, už zmizel svým společníkům z očí, a kdo ho večer spatřil, přesvědčil se, že se poctivě snažil zameškaný čas dohonit.

Pochod do St. Louisu byl vykonán nikoliv bez námahy, ale v bezpečí pod ochranou francouzských zbraní. Na celé cestě tři sta padesát kilometrů dlouhé se nestalo nic zvláštního.

Když se v St. Louisu roznesla zvěst o příchodu karavany tak trpce zkoušené, kdekdo se snažil jí osvědčit pozornost a pomoc. Netrvalo dlouho, a cestující pluli i se svým nešťastným generálním administrátorem už zase na lodi, tentokrát bezpečné i pohodlné a než minul měsíc, vystoupili na nábřeží Temže v Londýně, šťastni, že se shledávají se svou drahou vlastí.

Kdo se z toho těšil nejvíc byl pan Thompson, který se konečně zbavil svého Piperbooma. Mírumilovný Holanďan, o kterém nemohl nikdo říci, jaké dojmy si odnáší z cesty, nevděčně opustil svého administrátora, sotva vstoupil na londýnskou dlažbu. S taškou v ruce zmizel za nejbližším rohem a jeho tajemství s ním.

Za jeho příkladem se rozprchli i ostatní turisté, jedni za zábavou, druzí za svými záležitostmi.

Duchovní Cooley se zase šťastně sešel se svým stádem, které už svého pastýře oplakávalo, kapitán Pip a jeho Artimon, pan Bishop, a pan Fliship vystoupili na břeh, aby se brzy dali najmout do nových námořnických služeb, a také pan Roastbeef a pan Sandwich brzy obsluhovali na jiné lodi své spokojené i nespokojené cestující.

Nežli se však kapitán Pip dostal na svobodu, obstoupili ho bývalí turisté Seamewa a zahrnovali ho srdečnými díky za všechno, co pro ně udělal. Kapitán byl na rozpacích, šilhal, mnul si nos a přísahal při vousu své matky, že by to svedl i Artimon. Jen když se loučil s Robertem Morgandem, uchýlil se od své obvyklé zdrženlivosti. Vroucně mu stiskl ruku, dávaje tím najevo víc, než by dovedl říci slovy, v jaké vážnosti choval bývalého tlumočníka Seamewa, a také Robert byl sotva s to, aby potlačil pohnutí, které mu toto uznání ve věcech cti a odvahy tak povolaného soudce způsobilo.

Jakmile se rodina Hamiltonova ocitla v bezpečí, postavila se zase na své vysoké podpatky. Bez jediného slova rozloučení nebo pozdravu k těm, s kterými rovnosti přející náhoda svedla jejich aristokratické bytí, sir George Hamilton, lady Evangeline a miss Margaret odjeli domů kočárem, v kterém se našlo místo pro Edwarda Tigga. Jeho osud byl zpečetěn.

Zato rodina Blockheadova brzy osaměla, když její živitel a ochránce stiskl kdejakou ruku, která mu byla nadosah. Žádný zástupce silnějšího pohlaví se neusadil ve voze, který je odvážel, sama, jen se svými zavazadly dojela tato zajímavá rodina do svého domku a sama v něm prožívala svůj nehlučný život. Pan Absyrthus si krátil dlouhé chvíle vypravováním o cestě, které jeho sousedé a známí brzo slyšeli po sté – neobyčejná cesta, pánové! – paní Georgia se věnovala vychovávání svého nadějného syna a slečna Elisabeth a Mary honbě za ženichy.

Ale v revíru bylo málo zvěře. Loví dosud a svádějí svůj neúspěch na hojné pytláctví.

Roger de Sorgnes se v Londýně nezdržel. Za několik hodin už byl v Paříži, aby tam podal vysvětlení své prodloužené dovolené.

Jakmile si urovnal tuto záležitost, zažádalo novou dovolenou, kterou mohl naštěstí podložit velmi vážným důvodem. Copak se odepírá dovolená tomu, kdo se žení?

A Roger měl s Dolly smluvenou svatbu na 3. září, na týž den, kdy také Alice vyměnila své jméno za Robertovo.

Od toho dne vlastně přestává jejich historie. V nerušeném štěstí jim míjel den za dnem, jeden šťastnější než druhý.

Markýza de Gramondová a hraběnka de Sorgnesová si koupily paláce v Buloňském lese. Tady rostly jejich děti, tady si obě sousedky zůstávaly oddanými přítelkyněmi a sestrami.

Často vzpomínaly na události, které předcházely jejich sňatkům, a často o nich v soukromí mluvily. Čerpaly z nich nové důvody k lásce manželů, které si zvolily. V těchto besedách zaznívala často jména i ostatních účastníků cesty a společníků v neštěstí. Nezapomínáme tak snadno na lidi, s kterými jsme trpěli. Ostatně s některými udržovaly obě sestry přátelské styky.

Čtyři roky po Thompsonově podařené cestě, v hodině oběda, se setkali dva z nich ve dveřích nádherné budovy markýzy de Gramondové.

„U vousu mé matky, to jste vy, pane Saundersi! Velmi mne těší, že vás vidím,“ zvolal jeden z nich.

„Pan Baker je šťastný, že se může setkat s kapitánem Pipem,“ opravoval ho druhý, a přátelsky podal ruku chrabrému kapitánovi zaniklého Seamewa.

Byl to den přátelské schůzky u paní markýzy. U stolu, k němuž byli pozváni kapitán Pip a Baker, zasedl také hrabě de Sorgnes se svou chotí.

Protože byla oběma hostům známa historie hostitele a jeho roztomilé choti, nedivili se nádheře, v které zastihli bývalého tlumočníka Thompsonovy cestovní kanceláře. – Ostatně viděli již ve světě příliš mnoho, aby se snadno divili.

Neseděli také poprvé u slavnostního stolu, jak bylo patrné z nenuceného chování.

Za kapitánovou židlí seděl Artimon. Měl tam své místo, k němuž si už dělal domácí právo a z něhož by ho žádná potopa světa nevyhnala.

Také nikdo nepomýšlel mu to právo upírat. Naopak, kapitán Pip se mu je snažil zpříjemnit, nezapomínaje mu občas hodit chutné masité sousto, které Artimon přijímal s vážností přiměřenou okolnostem. Milý Artimon už stárl, ale jeho srdce zůstávalo mladé. Jako dříve upíral své moudré oči na svého pána, kdykoliv ho kapitán oslovil, a jako dříve mu dával ušima najevo svůj zájem i souhlas. Znal už také dobře dům, do kterého byl dnes pozván. Zhýčkán paní domu, která si v něm vážila zachránce svého manžela, a respektován služebnictvem, si uměl cenit dobré bydlo a byl vždycky nanejvýš příjemně dotčen, kdykoliv mu jeho pán sdělil svůj úmysl zajet do Paříže.

„Z kterépak země přijíždíte tentokrát, kapitáne?“ zeptal se ho Robert při obědě.

„Z New Yorku,“ odpověděl kapitán, který přijal místo v paroplavební Cunnardově společnosti a byl už omrzen jednotvárností věčného přejíždění mezi Anglií a Amerikou. „Je to po čertech nudné, pane markýzi!“

„Jednou se tam s vámi shledáme,“ řekl Robert. „Paní de Sorgnesová a paní de Gramondová mají v úmyslu se znovu pustit na moře, s kterým učinily tak smutné zkušenosti. Stavíme v loděnici Le Havru jachtu o tisíci tunách. Chtěl jsem se vás zeptat, jestli byste nám nemohl doporučit spolehlivého kapitána?“

„Jednoho bych znal,“ odpověděl Pip dobromyslně. „Jmenuje se Pip a říká se o něm, že není špatným námořníkem. Je s ním jedna potíž.

Oženil se totiž, ačkoliv si nevzal ženu. Kdo ho přijme do svých služeb, musí s ním přibrat i jeho psa. Ale ubohé zvíře je už staré a nebude se už dlouho potloukat světem. Provází mne už patnáct let, a to je na psa slušný věk,“ dodal kapitán s melancholickou něžností pohlížeje na Artimona.

„Jakže, kapitáne, vy byste chtěl?“ zvolal Robert.

„Jestli bych chtěli“ souhlasil kapitán. „Mám už té služby na dopravních lodích až po krk. Přejíždět jen věčně z Liverpoolu do New Yorku a z New Yorku do Liverpoolu, to aby kozel dlouho vydržel, pane markýzi!“

„Smluveno tedy,“ řekli Robert a Roger jako z jedněch úst.

„Ano,“ odpověděl kapitán. „Artimon půjde do výslužby a dostane své opatření na palubě. Jak chcete svou jachtu pokřtít?“

„Na památku Seamewa jsme jí daly se sestrou jméno Mouette.“

„To je dobrý nápad!“ řekl ironicky Baker. „Vidím vás už na cestě do Timbuktu.“

„Vynasnažíme se, abychom se tam nedostali,“ odpověděl kapitán.

„Že je řeč o Seamewu, koho byste mysleli, že jsem včera potkal?“

„Thompsona!“ zvolali všichni.

„Ano! Thompsona. Pořád stejný krasavec a elegán, veselý, čilý, plný zlata na prstech i na vestě. Měl patrně ještě jednu tašku, které se šejk nedopídil. Nebo jste snad neuskutečnil svoje hrozby?“ obrátil se kapitán Pip k Bakerovi.

„Ani mi o tom nemluvte,“ odpověděl Baker mrzutě. „Ten Thompson je čertův chlap, který mě přivede ještě do hrobu. Zajisté, že jsem splnil své hrozby. A asi dvacet cestujících se mnou. Žalovali jsme ho a vyhráli jsme své procesy. Vyhráli. Ale nedostali jsme nic, protože Thompson prohlásil, že nic nemá. Jen musel zavřít svou kancelář a nechat se vymazat ze seznamu cestovního podnikání. A přesto si připadám jako sám napálený. Thompson se tak aspoň tváří. Vbíhá mi pořád do cesty a vyzývavě si mne prohlíží. Jako by chtěl říci, »to koukáš!« Pokud vím, nic nedělá, a přece vypadá jako člověk, který se topí ve zlatě. Má patrně tajně našetřené peníze.“ Za toho Bakerova výkladu se obě sestry na sebe dívaly s úsměvem.

„Buďte bez starosti, dobrý pane Bakere,“ řekla konečně Alice. „Pan Thompson je nadobro znemožněn a nikdy už s vámi nebude soupeřit.“

„Jak by pak mohl žít tímto způsobem?“ namítal Baker nedůvěřivě.

„Kdoví!“ odpověděla Dolly a usmála se. „Snad žije z podpory, kterou mu dává někdo z jeho vděčných svěřenců.“ Baker se dal do smíchu.

„Toho bych chtěl znát!“ zvolal.

„Zeptejte se Alice!“ napovídala mu Dolly.

„Mne ne, Dolly se zeptejte,“ bránila se Alice.

„Vy! Vy jste to tedy!“ volal Baker udiveně. „Proč, prosím vás? Proč podporovat takového taškáře! Copak si nedělal z nás všech jen blázny? Copak splnil jen jediný svůj slib? Dáváte mu snad podporu za to, že by nás byl všechny málem utopil? Že by nás byl na San Miguelu pohřbil v sutinách hory, na Sao Tiagu zahubil horečkou a v Africe sežehl ohněm slunce a maurských pušek? Udiven pátrám po důvodu, který vás mohl přinutit k této velkomyslnosti.“

„Naše štěstí,“ odpověděly sestry společně.

„Kdyby byl svou okružní cestu lépe vypravil, byla bych dnes hraběnkou?“ zeptala se Dolly hledíc s úsměvem do očí Rogerovi, který jí nestačil přikyvovat.

„A já markýzou?“ dodala Alice, a dlouho hleděla do tváře svého Roberta.

Baker však hledal odpověď marně. Že názory obou sester přesvědčen a spokojen nebyl, bylo patrné. Odpouštěl jen s opravdovým sebezapřením svým přátelům, že mu neodpustitelnou dobrodušností hatili jeho sladkou pomstu.

„Takové jsou ženy!“ zafilozofoval si sám pro sebe a na chvíli se odmlčel.

„Buď jak buď!“ dodal konečně, a smířil se s věcí, na které nemohl nic změnit. „Ale zajímavá ta dobrodružství byla, co, kapitáne?“ Kapitán byl touto náhlou otázkou překvapen. Byl pohroužen do myšlenek a nějak dojat. Aspoň šilhal.

A že jeden zvyk automaticky vyvolává druhý, chytil se kapitán za nos a když se obrátil od stolu, chtěl plivnout do moře. Ale moře bylo daleko a za ním se prostíraly jen květy bílého koberce. Zdálo se, že toto poznání pomátlo kapitána už docela. Zapomněl, že má odpovědět Bakerovi, sklonil se k Artimonovi a řekl mu:

„U vousu mé matky, příteli, jsou to tak změny ve světě, co?“ A Artimon zastřihal ušima na znamení svého úplného souhlasu.

VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA

Děj románu se odehrává v r. 1905, jak vyplývá ze souvislostí hodnotové relace anglických liber a francouzských franků tedy odpovídají zmíněné době. Rovněž několikrát citovaná holandština není překládána, protože to autor nepovažoval za nutné a obsah tohoto jazyka si inteligentní čtenář do jisté míry domyslí sám.

PETR DORŇÁK